Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení družstva, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

Úřední hodiny kanceláře BD o prázdninách

Letos budou úřední hodiny kanceláře omezeny pouze v úterý 3. 8., kdy bude kancelář otevřena od 14:00 do 18:00 hod. a přítomen bude jen pan účetní. Děkujeme za pochopení a přejeme všem příjemně prožité léto.

20.07.2021 vložil Toman Michal (předseda družstva/představenstva)

Pololetní odečty vodoměrů ve vchodě 1428, změna domovního důvěrníka

Vážení členové, bydlící ve vchodě 1428,

 

domovní důvěrník vchodu 1428 (M. Kysilka) již od letošního června nemůže dále vykonávat tuto činnost.

 

Funkcí domovního důvěrníka byl dočasně pověřen předseda družstva, M. Toman, kterého zastihnete na čísle 777 326 210 nebo pište na bd210@seznam.cz případně použijte aplikaci WhatsApp - kdo tuto aplikaci máte, tak po uložení čísla 777 326 210 do telefonu můžete na toto číslo posílat pomocí aplikace zprávy, fotky, atd. Využívejte WhatsApp nebo klasicky volejte, pokud bude potřeba nahlásit ve vchodě nějaký problém, závadu či námět. Zkrátka vše, co jste doposud byli zvyklí řešit s M. Kysilkou.

 

Pololetní odečty vodoměrů provede již osobně nově pověřený domovní důvěrník M. Toman

 

v úterý 29. 6. v době od 17:30 do 19:30 hod.

 

Zajistěte prosím v tento čas přístup k měřákům vody.

 

Kdo nebudete v uvedený čas doma, již nyní můžete poslat stav vodoměrů na email (ideálně vyfocené vodoměry v příloze emailu), WhatsApp (stačí vyfotit a napsat jméno odesílatele nebo číslo bytu) nebo vhoďte podepsaný lístek do schránky BD 210 ve vchodě 1433. Případně je možné stavy vodoměrů napsat i na nástěnku u schránek, je tam připravený arch s čísly vodoměrů, doplníte jen zaokrouhlené kubíky a podpis.

22.06.2021 vložil Toman Michal (předseda družstva/představenstva)

Nebytové prostory k pronájmu

Naše bytové družstvo nabízí k pronájmu prodejnu bývalé masny ve vchodě 1430. Inzerát je případně k nalezení i zde.

Zatím se nám nepodařilo najít vhodného zájemce. Pokud byste věděli o někom, kdo by v těchto prostorech chtěl provozovat svou živnost, předejte mu prosím kontakt na vedení družstva (777 326 210 nebo bd210@seznam.cz).

Prostory jsou aktuálně zkolaudovány na prodej potravin, ale možno po dohodě změnit na jiný sortiment. Užitná plocha je necelých 200 m2, rozdělených do 3 podlaží. Měsíční nájem činí 12 000 Kč + zálohy na energie a služby.


01.06.2021 vložil Toman Michal (předseda družstva/představenstva)

Výsledek hlasování členské schůze 2021

Vážení členové družstva,


dovolte mi sdělit Vám výsledek hlasování na letošní členské schůzi, která se uskutečnila formou per rollam. Představenstvo na ní předložilo svým členům k přijetí pět navrhovaných usnesení. Hlasování se zúčastnilo rekordních 156 členů družstva. Někteří členové mají vyšší počet mandátů, celková účast byla proto 163 mandátů z 213 možných (1 člen byl vyloučen, 2 členství jsou předmětem probíhajícího dědického řízení), což představuje volební účast 76,5 %. Všechna navrhovaná usnesení byla k dnešnímu dni schválena níže uvedeným počtem hlasů. Ti, co se hlasování nezúčastnili, hlasovali dle zákona proti návrhu.


I. Členská schůze bere se souhlasem na vědomí „Zprávu o činnosti Bytového družstva 210“.

PRO: 162

PROTI: 50

ZDRŽEL SE: 1


II. Členská schůze schvaluje „Zprávu o hospodaření Bytového družstva 210 za rok 2020“, účetní závěrku za rok 2020 a souhlasí s tím, aby výsledek hospodaření ve výši 181 344,40 Kč byl převeden do fondu oprav.

PRO: 163

PROTI: 50

ZDRŽEL SE: 0

 

III. Členská schůze schvaluje „Plán oprav, údržby a investic na období 2021 až 2023“.

PRO: 157

PROTI: 51

ZDRŽEL SE: 5

 

IV. Členská schůze bere se souhlasem na vědomí „Zprávu kontrolní komise“.

PRO: 160

PROTI: 50

ZDRŽEL SE: 3

 

V. Členská schůze souhlasí s tím, aby nově vzniklá bytová jednotka ve 2. nadzemním podlaží na adrese Tř. Edvarda Beneše 1428/11 v Hradci Králové byla pronajímána za tržní nájemné a po kolaudaci nově vzniklé bytové jednotky byl upraven dokument Prohlášení vlastníka pro bytový dům G1 (vchody 1428, 1429).

PRO: 158

PROTI: 52

ZDRŽEL SE: 3


Tímto velmi děkujeme všem členům, kteří věnovali chvíli ze svého času, pročetli si předložené zprávy a následně hlasovali na této schůzi.


06.05.2021 vložil Toman Michal (předseda družstva/představenstva)
Upraveno 06.05.

ČLENSKÁ SCHŮZE 2021 formou per rollam

Vážení členové družstva,


v souvislosti s epidemickou situací jsme nuceni letošní členskou schůzi opět uspořádat formou tzv. per rollam neboli oběžníkem (korespondenčně, emailem). Vše je v souladu s našimi stanovami a se zákonem 90/2012 Sb. § 652 až § 655. 


Všichni členové obdrží do poštovní či emailové schránky zprávy z jednotlivých oblastí a hlasovací formulář, ve kterém jsou formulována jednotlivá usnesení. Kompletní zpráva bude také k zapůjčení v kanceláři BD v úřední dny či po předchozí domluvě i v jiný den. Samozřejmostí je vystavení všech podkladů na webových stránek www.bd210.cz, tato sekce je přístupná jen přihlášeným členům.


Na základě prostudování těchto materiálů, které by za standardní situace byly jako obvykle předneseny na členské schůzi, si promyslíte své hlasování a na hlasovacím formuláři vyplníte křížkem, zda jste pro, proti nebo se zdržujete hlasování. Vyplněný hlasovací formulář pak prosím nejpozději do 3. 5. 2021 doručte představenstvu. Možností je více, například jej vhoďte do schránky BD 210 (vchod 1433) nebo dejte domovnímu důvěrníkovi nebo zašlete vyplněný a podepsaný sken či fotku formuláře emailem na bd210@seznam.cz. Kdo nemáte tiskárnu, tak využijte vytisknuté hlasovací formuláře na nástěnkách u schránek, budeme je průběžně doplňovat.


Tato forma hlasování bohužel omezuje případnou diskuzi či vznášení upřesňujících dotazů. Letošní členská schůze však není ani volební, ani nemá v plánu žádné navyšování poplatků (do fondu oprav či na správu domu), ani nejsou plánovány žádné velké investiční akce na příští 2 roky. Zároveň platí, že kdo má jakýkoliv dotaz či podnět do diskuze, může kdykoliv využít webových stránek družstva, kde bude jeho dotaz veřejně viditelný a může být podroben diskuzi.


Během následujících minut Vám, kteří máte nahlášenou oficiální emailovou schránku, přijde zpráva a hlasovací formulář do emailu.


Děkujeme za Váš čas a spolupráci.

15.04.2021 vložil Toman Michal (předseda družstva/představenstva)
Nástěnka slouží pro členy družstva. Vzkazy na nástěnce se rozesílají na emaily statutárního orgánu, které jsou vyplněné v kontaktech.