Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení družstva, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

ČLENSKÁ SCHŮZE 2021 formou per rollam

Vážení členové družstva,


v souvislosti s epidemickou situací jsme nuceni letošní členskou schůzi opět uspořádat formou tzv. per rollam neboli oběžníkem (korespondenčně, emailem). Vše je v souladu s našimi stanovami a se zákonem 90/2012 Sb. § 652 až § 655. 


Všichni členové obdrží do poštovní či emailové schránky zprávy z jednotlivých oblastí a hlasovací formulář, ve kterém jsou formulována jednotlivá usnesení. Kompletní zpráva bude také k zapůjčení v kanceláři BD v úřední dny či po předchozí domluvě i v jiný den. Samozřejmostí je vystavení všech podkladů na webových stránek www.bd210.cz, tato sekce je přístupná jen přihlášeným členům.


Na základě prostudování těchto materiálů, které by za standardní situace byly jako obvykle předneseny na členské schůzi, si promyslíte své hlasování a na hlasovacím formuláři vyplníte křížkem, zda jste pro, proti nebo se zdržujete hlasování. Vyplněný hlasovací formulář pak prosím nejpozději do 3. 5. 2021 doručte představenstvu. Možností je více, například jej vhoďte do schránky BD 210 (vchod 1433) nebo dejte domovnímu důvěrníkovi nebo zašlete vyplněný a podepsaný sken či fotku formuláře emailem na bd210@seznam.cz. Kdo nemáte tiskárnu, tak využijte vytisknuté hlasovací formuláře na nástěnkách u schránek, budeme je průběžně doplňovat.


Tato forma hlasování bohužel omezuje případnou diskuzi či vznášení upřesňujících dotazů. Letošní členská schůze však není ani volební, ani nemá v plánu žádné navyšování poplatků (do fondu oprav či na správu domu), ani nejsou plánovány žádné velké investiční akce na příští 2 roky. Zároveň platí, že kdo má jakýkoliv dotaz či podnět do diskuze, může kdykoliv využít webových stránek družstva, kde bude jeho dotaz veřejně viditelný a může být podroben diskuzi.


Během následujících minut Vám, kteří máte nahlášenou oficiální emailovou schránku, přijde zpráva a hlasovací formulář do emailu.


Děkujeme za Váš čas a spolupráci.

15.04.2021 vložil Toman Michal (předseda družstva/představenstva)

SOUHLAS S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU

Vážení členové družstva,


dovolte mi Vás informovat o postupu ve věci "Stavební úpravy prostor ve 2. NP vchodu č. p. 1428, vedoucí ke kolaudaci na bytovou jednotku". Tento záměr byl projednán a schválen v rámci Plánu oprav, údržby a investic na loňské členské schůzi. Dnes nám byl ze stavebního úřadu doručen souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru. Nyní bude probíhat výběrové řízení na zhotovitele a předpoklad je, že do konce roku zde vznikne nová bytová jednotka.Dokument v plném rozlišení lze stáhnout pod tímto příspěvkem (přihlášení členové).


Představenstvo se na své schůzi dne 8. 3. 2021 rozhodlo, že na letošní členskou schůzi (duben 2021, schůze bude opět formou per rollam) navrhne, aby tato nově vzniklá bytová jednotka byla komerčně pronajímána. Příjem z takto pronajímaného bytu bude vždy po odsouhlasení členskou schůzí převeden do fondu oprav (stejně jako je tomu u příjmu z pronájmu nebytových prostor pro prodejny). Návratnost investice, potřebné na nezbytné stavební úpravy vedoucí ke kolaudaci na byt, odhadujeme na 5 let. Pokud by v budoucnu vyvstala potřeba tuto bytovou jednotku prodat, bude tato možnost projednána na členské schůzi. Takový případný jednorázový příjem by výrazně navýšil stav finančních prostředků ve fondu oprav a umožnil by financovat další rozvoj našeho domu. V této chvíli jsme ale v představenstvu vyhodnotili, že v horizontu 2 - 3 let nejsou plánovány větší investice a bude tedy výhodnější tuto bytovou jednotku alespoň několik let komerčně pronajímat.


Vlastníkům bytů (členové družstva, kteří mají v domě G1 byt v osobním vlastnictví, jde celkem o 23 osob) přijde ze stavebního úřadu poštou písemná informace o tomto souhlasu. V souvislosti s vybudováním nové bytové jednotky bude následně aktualizován dokument Prohlášení vlastníka, který se týká domu G1, tedy vchodů č. p. 1428 a 1429.


V ostatních vchodech již podobné bytové jednotky vznikly v roce 2005, ve vchodě č. p. 1433 je umístěna kancelář vedení BD a kontrolní komise a je zde také centrální switch na internet. Ve vchodě 1428 byl poslední podobný prostor a tímto tedy dojde k určitému sjednocení využití společných prostor v našem domě, kdy pouze v jednom vchodě byla sporadicky využívána jedna místnost jako sušárna. Nyní budou mít prospěch z takto vzniklého bytu všichni členové našeho družstva.

17.03.2021 vložil Toman Michal (předseda družstva/představenstva)
Upraveno 18.03.

Omezení fungování kanceláře BD 210 po dobu vyhlášeného 5. stupně PES

V souvislosti se zavedením 5. stupně protiepidemického systému ČR jsme nuceni zrušit úřední hodiny naší kanceláře. Ve vnitřních prostorech jsou povolena setkávání pouze 2 osob a v kancelářských provozech, je-li to možné, je nařízena práce z domova. Za podmínek 5. stupně PES tedy nejsme schopni v kanceláři BD prakticky fungovat.


Pokud potřebujete cokoliv řešit či konzultovat, neváhejte se na nás obrátit telefonicky na 777 326 210, emailem na bd210@seznam.cz nebo napište příspěvek na webové stránky družstva.


Pokud to bude nezbytné (např. potřebujete něco podepsat nebo fyzicky zkontrolovat v bytě či společných částech domu, atp.), kdykoliv zavolejte a domluvíme osobní schůzku za dodržení všech aktuálních vládních nařízení.


Děkujeme za pochopení.

28.12.2020 vložil Toman Michal (předseda družstva/představenstva)

PF 2021

22.12.2020 vložil Toman Michal (předseda družstva/představenstva)

Výmalba společných prostor

Vážení členové družstva,


v těchto dnech začala výmalba společných prostor v našem domě. Vymalovat necháme chodby v přízemí a v prvním a druhém nadzemním podlaží na schodišti. Toto jsou nejexponovanější místa a zároveň jsme na jaře měnili vstupní portály, které jsou jen nahrubo začištěné.

Na další období promyslíme výmalbu chodeb ve zbytku domu. Toto ale bude předmětem jednání a následného schválení na některé příští členské schůzi, jelikož půjde o větší investici. Otázkou k rozhodnutí pak také bude, zda malovat i chodbičky před byty nebo jen chodby u výtahů a schodiště.

30.09.2020 vložil Toman Michal (předseda družstva/představenstva)
Nástěnka slouží pro členy družstva. Vzkazy na nástěnce se rozesílají na emaily statutárního orgánu, které jsou vyplněné v kontaktech.