Nahrát přílohy k příspěvku
Vybrat soubory
Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení družstva, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

Neplánovaná odstávka tepla a teplé vody v Hradci Králové!

Společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové oznamuje svým zákazníkům, že dnes, ve čtvrtek 30. 12. 2021 mezi 8:00 a 16:00 hodinou bude v Hradci Králové přerušena dodávka tepla a teplé vody. Důvodem odstávky je provedení opravy horkovodního rozvodu tepla Elektráren Opatovice, a.s.

30.12.2021 vložil TOMAN Michal (předseda družstva/představenstva)

PF 2022

21.12.2021 vložil TOMAN Michal (předseda družstva/představenstva)

Odečty vodoměrů: vchod 1428 v úterý 21. 12. od 17:30 do 19:30 hod.

Vážení členové,


během následujících dvou týdnů budou domovní důvěrníci odečítat vodoměry.


Ve vchodě 1428 prosím zajistěte přístupné měřáky v úterý 21. 12. v době od 17:30 do 19:30 hod.


Kdo nebude v uvedený čas doma, může poslat fotografii stavu vodoměrů na email bd210@seznam.cz nebo na WhatsApp BD 210 (dostupný pod číslem 777 326 210) - napište k fotce své jméno nebo číslo bytu. Anebo vhoďte podepsaný lístek se stavem vodoměrů do schránky BD 210 ve vchodě 1433.


Připojuji příklad, jak by měl být vodoměr zachycen - zde je vidět na studené vodě stav 38,0 m3 a na teplé 7,9 m3.

14.12.2021 vložil TOMAN Michal (předseda družstva/představenstva)
Upraveno 15.12.

Omezení úředních hodin z důvodu nemoci

Vážení členové družstva,


úřední hodiny BD jsou aktuálně omezeny z důvodu nemoci COVID-19 a následně nařízené karantény. V úterky bude v kanceláři přítomen pouze v čase 14 - 18 hod. pan účetní L. Vodák.


Běžný provoz bude obnoven (v souladu s aktuálními vládními nařízeními) až v úterý 14. 12.


Prosím o striktní dodržování protiepidemických opatření při návštěvě kanceláře BD.

29.11.2021 vložil TOMAN Michal (předseda družstva/představenstva)

Nabídka na pronájem bytové jednotky

Představenstvo našeho bytového družstva rozhodlo na schůzi dne 13.9.2021 v souladu s usnesením letošní členské schůze o pronájmu nově vybudované bytové jednotky ve vchodě č. p. 1428. Tato bytová jednotka vznikne zhruba do konce března 2022 z bývalé prádelny a sušárny ve 2. nadzemním podlaží a bude ve vlastnictví našeho bytového družstva. Půdorys bytové jednotky, na jejíž realizaci máme platné stavební povolení vypadá takto:

Ještě před koncem roku se pokusíme najít vhodného nájemce, který bude splňovat níže stanovené podmínky:

 

  • čistý trestní rejstřík všech osob, které budou bytovou jednotku užívat,
  • pojistka odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě,
  • zavázat se k dodržení zákazu kouření v bytě,
  • zavázat se k dodržování stanov a domovního řádu.

 

Pokud máte o pronájem této bytové jednotky zájem, vyplňte formulář (vytisknutý je na nástěnce u schránek) a podepsaný jej vhoďte nejpozději do 31. 10. 2021 do schránky bytového družstva ve vchodě 1433 nebo pošlete sken na bd210@seznam.cz. Na žádosti došlé po tomto termínu nebude brán zřetel.

 

Zájemcům, kteří splní podmínky, bude během listopadu poslána pozvánka na prosincovou schůzi představenstva, kde bude formou obálkové metody za účasti usnášeníschopného počtu členů představenstva a zástupce kontrolní komise vybrán zájemce, který nabídne nejvyšší cenu. V pozvánce bude také stanovena minimální cena nabídky, která bude vycházet z aktuálních tržních cen za pronájmy podobných bytů v okolí.

30.09.2021 vložil TOMAN Michal (předseda družstva/představenstva)

Nástěnka slouží pro členy družstva. Vzkazy na nástěnce se rozesílají na emaily statutárního orgánu, které jsou vyplněné v kontaktech.