Název poplatkuČástka
Zápisné – přijetí člena na základě přihlášky200 Kč
Základní členský vklad300 Kč
Převod družstevního podílu na jinou osobu1500 Kč
Převod družstevního bytu do vlastnictví člena (bez poplatků katastrálního úřadu)5000 Kč
Zaevidování změny vlastníka bytu a vyhotovení dokumentů souvisejících se změnou1500 Kč
Přenechání bytu do užívání jiné osobě než osobě blízké500 Kč
Připojení bytu k zařízení společné televizní antény – člen družstva500 Kč
Připojení bytu k internetové či jiné komunikační síti družstva – člen družstva500 Kč
Opakované připojení bytu k internetové či jiné komunikační síti družstva - člen družstva500 Kč
Tisk nebo kopírování písemnosti vztahující se k činnosti družstva v rozsahu 5 a více stran, úhrada za 1 stranu formátu A4 (černobíle) – člen družstva5 Kč