Nahrát přílohy k příspěvku
Vybrat soubory
Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení družstva, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

V pátek 16. 9. dopoledne nepoteče voda

Vážení uživatelé bytů,

tento pátek 16. 9. v době od 8:00 do 12:00 hod. nepoteče v celém domě teplá ani studená voda. Důvodem je výměna hlavního uzavíracího ventilu.

Po realizaci této opravy (nejpozději ve 12:00 hod.) prosíme uživatele bytů v horních patrech o odvzdušnění teplé vody (otevřít kohoutek, ze kterého bude chvíli unikat vzduch).

 

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

13.09.2022 vložil TOMAN Michal (předseda družstva/představenstva)

Usnesení členské schůze Bytového družstva 210

Vážení členové, na členské schůzi Bytového družstva 210, která se konala 21. dubna 2022 bylo přijato následující usnesení.Zápis ze schůze, jednotlivé zprávy a další dokumenty najdete v části "Dokumenty" --> Členské schůze --> ČS 2022.

03.05.2022 vložil TOMAN Michal (předseda družstva/představenstva)

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA 210

Představenstvo Bytového družstva 210 oznamuje, že v souladu s článkem 28 odst. 2 stanov svolává schůzi členů družstva. Členská schůze se uskuteční 

 

ve čtvrtek dne 21. dubna 2022 v 18:00 hodin

 

v kulturním středisku MEDIUM (ul. Jana Masaryka 605, HK 12)

 

Program jednání:

 

1.    Zahájení.

2.    Volba komisí, zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

3.    Volba členů představenstva a kontrolní komise.

4.    Zpráva o činnosti družstva za uplynulé období.

5.    Zpráva o hospodaření družstva v r. 2021 a finanční rozpočet na r. 2022.

6.    Zpráva kontrolní komise.

7.    Plán oprav, údržby a investic na r. 2022 až 2024.

8.    Diskuze.

9.    Schválení návrhu usnesení členské schůze.

10. Závěr.

 

Členové družstva se mohou dát zastoupit jiným členem nebo osobou blízkou na základě písemné plné moci. Formulář „Plná moc“ je k dispozici zde na internetových stránkách družstva, v kanceláři družstva, u důvěrníka vchodu nebo na informační desce družstva u schránek. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo družstva náhradní členskou schůzi. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů.

 

Tato členská schůze je volební, proto je na informační desce družstva uveden rovněž seznam uchazečů o funkce v představenstvu a v kontrolní komisi a také návrh volebního řádu.

01.04.2022 vložil TOMAN Michal (předseda družstva/představenstva)

Výzva zájemcům o práci ve volených orgánech našeho bytového družstva

Vážení členové družstva,

 

letošní členská schůze je po čtyřech letech opět volební.

 

Obracíme se tímto na všechny „členy – vlastníky“ i „členy – nájemce“ Bytového družstva 210, kteří mají zájem

o aktivní práci pro náš dům, aby svůj zájem sdělili buď na email bd210@seznam.cz nebo telefonicky na 777 326 210 či osobně v kanceláři BD nejpozději do 21. 3. 2022.

 

Následně všechny zájemce zařadíme na kandidátní listinu a na členské schůzi pak bude z těchto osob zvoleno 5 členů kontrolní komise a 5 členů představenstva.

16.02.2022 vložil TOMAN Michal (předseda družstva/představenstva)
Upraveno 01.04.

Opatření proti vniknutí cizích osob do domu

V úterý 15. 2. jsem velkou část úředního dne věnoval řešení následků násilného vniknutí několika osob do našeho domu. Ráno nahlásil domovní důvěrník poškozený zámek směrem od ZŠ Mandysova, odpoledne jsme stejné poškození objevili i v č.p. 1428.


Vniknutí do čp 1429 řešila Policie ČR, která si vyžádala kamerové záznamy. Podle popisu: muž, žena + měli s sebou menšího černého psa, zřejmě věděli, o koho se jedná. Pravděpodobně to jsou stejní pachatelé, kteří provádějí poslední týdny podobnou činnost v širším okolí. Jde údajně o bezdomovce, kteří zkouší, do kterého domu se jim podaří násilně dostat.


Způsobená škoda je na každém takto poškozeném zámku cca 700,- Kč (pokud opravu provádí náš interní zámečník L. Toman), v případě povolání externí zámečnické firmy jsou náklady zhruba dvojnásobné.


Abychom zabránili tomuto násilnému vniknutí do domu, osadíme statické křídlo dveří vhodným doplňkem tak, aby již nebylo možné do škvíry strčit páčidlo. Dnes jsem oslovil zámečnickou firmu, aby nám tuto úpravu na všech vchodových dveřích (18 ks) provedla. Tato montáž proběhne v následujících 14ti dnech.


Uvedené opatření výrazně ztíží jednoduché vypáčení zámku a přispěje k větší bezpečnosti v našem domě.


Přesto je i nadále nezbytné dodržovat základní pravidla: nepřipustit vniknutí cizí osoby do domu a v případě, že v domě již takovou osobu, která zde zjevně nemá co dělat, uvidíte, volejte ihned městskou (linka 156) či státní policii (linka 158) a nahlaste jim neoprávněný pohyb osob v domě.

16.02.2022 vložil TOMAN Michal (předseda družstva/představenstva)
Nástěnka slouží pro členy družstva. Vzkazy na nástěnce se rozesílají na emaily statutárního orgánu, které jsou vyplněné v kontaktech.