Nahrát přílohy k příspěvku
Vybrat soubory
Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení družstva, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

Optická síť - fáze zasíťování jednotlivých bytů

Vážení členové družstva ze vchodu 1431,


kdo jste měl s bytovým družstvem uzavřenou smlouvu o poskytování přístupu k síti internet, během června obdržíte její výpověď a následně budete moci uzavřít navazující smlouvu s firmou SPCom, která v našem domě buduje optickou síť. Měsíční platba za připojení 100 Mbit/ 100 Mbit byla dlouhodobě (minimálně na 5 let) vyjednána na 200 Kč / měsíc za bytovou jednotku a takto bude cena v nově smlouvě uvedena.


Kdo využíval připojení od bytového družstva, bude v následujících dnech kontaktován pracovníkem firmy SPCom, se kterým si dojedná termín přepojení metalické sítě do optické. Bude nezbytné také domluvit, jak přesně budete chtít v bytě provést kabelové rozvody. Základní zavedení optiky do bytu je zdarma, kdo si bude přát další protažení sítě (např. do komory, do obýváku apod.), domluví se s techniky z firmy SPCom individuálně. Kolegové Vám se vším poradí a pomohou, na místě doporučí nejvhodnější řešení; neobávejte se zeptat a využijte jejich služeb.


Pokud jste internet od bytového družstva nevyužívali a máte nově zájem o zasíťování Vaší bytové jednotky optickou sítí, domluvte si prosím konzultaci s firmou SPCom na 491 040 040. Pokud od této firmy budete následně odebírat službu internet, máte také nárok na rychlost 100 Mbit / 100 Mbit za cenu 200 Kč a v bytě Vám bude zdarma provedeno základní zasíťování.

30.05.2023 vložil TOMAN Michal (předseda družstva/představenstva)

Optická síť – fáze páteřního zasíťování domu

Od 22. 5. 2023 začnou pracovníci firmy SPCom s.r.o. v našem domě instalovat páteřní optickou síť. Tyto práce budou probíhat v přízemí domu a v prostorách plechových rozvaděčů elektro na každém patře.

 

V této fázi budování optické sítě není potřeba součinnost s uživateli bytů; k té dojde během června a začneme vchodem č.p. 1431, jelikož zde bude umístěn centrální optický switch. Uživatelé daných bytů budou o další etapě včas informováni.

 

Pracovníci firmy SPCom budou mít zapůjčené klíče od domu a od chodeb před byty. Omluvte prosím případné komplikace spojené s těmito pracemi a dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu po domě.

Jde-li o pohyb cizích osob v domě, platí bezpečnostní doporučení: nevpouštíme nikoho, koho neznáme. O schválených akcích, jakou je například právě tato, se dozvíte na nástěnce u schránek nebo zde na webových stránkách družstva. Děkujeme za pochopení.


16.05.2023 vložil TOMAN Michal (předseda družstva/představenstva)

Výsledek hlasování členské schůze

Vážení členové družstva,

 

dovolte nám sdělit Vám výsledek hlasování na letošní členské schůzi, která proběhla formou per rollam. Představenstvo předložilo svým členům k přijetí pět navrhovaných usnesení. Hlasování se zúčastnilo 151 členů družstva, někteří členové mají více bytů, celková účast byla proto 160 mandátů z 214 možných. To představuje volební účast 74,8 %. Všechna navrhovaná usnesení byla přijata. Detailní výsledky jsou uvedeny zde na webových stránkách a na nástěnkách vchodů, v poštovní schránce a zašleme Vám je i jako přílohou do emailu.


Během schůze se na nás obrátili někteří členové s žádostí o podrobnější informace ohledně plánu vybudovat fotovoltaickou elektrárnu a k akci zřízení optické sítě v našem domě. Rozhodli jsme se uspořádat neformální setkání pro zájemce o podrobnější informace. Setkání se bude konat ve středu 10. května od 17:00 hod. v kavárně U Elišky (v našem domě, u vchodu 1428). Zde se pokusíme představit oba diskutované body do většího detailu. Předem upozorňujeme, že u FVE bude záležet na podrobném technickém projektu a řada detailů se bude teprve řešit.


Abychom lépe odhadli kapacitu, prosíme zájemce o účast na setkání, aby se nám do 7. května přihlásili – můžete osobně, emailem, SMS, přes WhatsApp, telefonicky. Pokud by kapacita kavárny nestačila, akci zopakujeme nebo přesuneme.


Děkujeme za Váš zájem o dění v našem bytovém domě.

27.04.2023 vložil TOMAN Michal (předseda družstva/představenstva)

  • Výsledek hlasování ČS per rollam BD 210 rok 2023.pdf

Přerušení dodávek tepla a teplé vody

21.04.2023 vložil TOMAN Michal (předseda družstva/představenstva)

Připomenutí hlasování a doplnění ke Zprávě č. 5 - FVE na střeše našeho domu

Vážení členové,


kdo jste ještě nehlasoval na letošní schůzi, připomínám, že termín odevzdání hlasů je nejpozději ve čtvrtek 20. 4. Možnosti, jak hlas odevzdat, jsou podrobně popsány v přechozím příspěvku zde na webu nebo na nástěnkách u schránek.

Obdrželi jsme několik doplňujících dotazů ke Zprávě č. 5, která se zabývá záměrem vybudovat fotovoltaickou elektrárnu. Pokusím se zde podrobněji shrnout odpovědi na hlavní otázky:


Tento týden nám ČEZ Distribuce potvrdil, že nám umožní vybudovat FVE o velikosti 99 kWp. Ta by na naší střeše vypadala zhruba takto - níže v grafice najdete i údaje o počtu panelů a roční výrobě elektřiny:


Několik dotazů přišlo ohledně bezpečnosti. Na představenstvu máme jasnou shodu na tom, že hledisko bezpečnosti bude při případném výběrovém řízení (schválí-li tento záměr členská schůze), kde oslovíme dle stanov a příslušného usnesení minimálně 5 firem, jednoznačně na prvním místě. Budeme vycházet z bezpečnostních standardů, jak jsou ve spolupráci s ČVUT a hasiči popsány v přiložené brožuře u tohoto příspěvku.


Záruky a baterie: životnost panelů je minimálně 25 let a na baterie a měniče budeme požadovat záruku minimálně 10 let. Bateriové úložiště je drahé, nicméně aktuálně je na něj výrazná dotace (10 000 Kč na 1 kWh, při 50 kW baterii získáme tedy 0,5 mil. Kč) a díky tomu by bylo nevýhodné baterii nevyužít. Samotná FV elektrárna pro náš dům, jak jí zamýšlíme - tedy na pokrytí zejména společné potřeby (výtahy, osvětlení), dává smysl právě s využitím baterie, kdy se přes den nabije, přebytky prodáme do sítě a večer a ráno, kdy je sluneční svit slabý, pokryjeme spotřebu na výtahy z úložiště. Po 10 letech bude kapacita baterie nižší, ale předpoklad je, že za tuto dobu již budou novější technologie, která budou levnější a efektivnější. Vývoj půjde v této oblasti snad rychle dopředu.


Naším přesvědčením je, že jde o výhodnou investici do našeho domu, která nám umožní nejen uchovat hodnotu našich naspořených peněz (i přesto, že máme naprostou většinu uloženou na spořicím účtu a termínovaných vkladech, tak současná inflace nám je znehodnocuje), ale uspoří nám i náklady na spotřebu elektřiny, jejíž cena zůstane vysoká. Pokud jde o ekonomiku provozu a výkup přebytků, lze říci, že se změnou ceny na trhu, bude kolísat i výkupní cena za elektřinu. Nicméně tlak na využití energie z OZE bude trvalý a prodejci budou muset někde nakoupit dostatečné množství "zelené" elektřiny. Proto je pravděpodobné, že poptávka po takto vyrobené energii bude po většinu roku. Návratnost této investice je střízlivě odhadnuta na zmíněných 7 let:
Jde i o čas: nikdo nevíme, zda a jak dlouho budou na tento typ investice vypsány dotace. O dotacích je možno myslet si své, nicméně bez nich bychom pořízení FVE spíše nedoporučili, určitě ne s bateriovým úložištěm. Druhou věcí je, že na Moravském předměstí jsme zatím jedni z prvních bytových domů, komu ČEZ Distribuce dočasně rezervuje kapacitu v rozvodné síti na elektrárnu o této velikosti. Je pravděpodobné, že další zájemci (za rok či dva) již budou moci žádat jen o mnohem menší elektrárny nebo jim nebude FVE povolena vůbec do doby, než dojde k posílení páteřní rozvodné sítě.


Jak je to s komunitní energií? S touto variantou také časem počítáme, spotřebovat vyrobenou energii a nečerpat jí z komerčních zdrojů je zpravidla nejvýhodnější. Legislativa v této oblasti se však zatím tvoří. Do doby, než bude hotová a ustálená, budeme přebytky prodávat. Jakmile bude vše jasnější, předstoupíme s návrhem opět na členskou schůzi.


V neposlední řadě bychom byli i jedni z prvních na Moravském předměstí, kdo by umožňoval dobíjení elektromobilů. Cenová politika se nastaví snadno - dobíjecí místo funguje na kartu a lze zadat, aby naši členové měli výhodnější cenu (ale stále pro BD vyšší, než prodejní cena přebytků zpět do sítě) a nečlenové by platili běžnou (podobnou) cenu, jako kdekoliv jinde ve městě. Pro vyhrazené místo na elektromobil bychom počítali s prostorem pod rampou u vchodu 1428 a 1433 (celkem tedy 2 auta), žádné stávající parkovací místo by tím neubylo. Nutno dodat, že varianta dobíjení elektromobilů zatím nebyla konzultována s projektem na revitalizaci Benešovy třídy, nicméně z hlediska technického provedení a bezpečnosti by to neměl být problém.


Snad poslední dotazy se týkaly hnízdění holubů pod panely. Nemáme informace, že by panely tvořily oblíbené útočiště holubů, nicméně doplnit instalaci o sítě, které zabrání hnízdění pod panely, je již detail.


S ohledem na výše uvedené za představenstvo doporučujeme schválit tento záměr. Nicméně ať se již rozhodnete jakkoliv, děkujeme za Váš aktivní zájem o dění v našem domě.14.04.2023 vložil TOMAN Michal (předseda družstva/představenstva)
Upraveno 14.04.

  • FireFVE_brozura_A5_final_web_požárnici.pdf
Nástěnka slouží pro členy družstva. Vzkazy na nástěnce se rozesílají na emaily statutárního orgánu, které jsou vyplněné v kontaktech.