Informace o letních odstávkách pro rok 2019

Vážení zákazníci,
také v letošním letním období připravuje vaše dodavatelská společnost Pražská teplárenská, a. s. svá zařízení na novou topnou sezónu. Z důvodů rekonstrukcí, připojování nových zákazníků, plánovaných oprav a údržbových prací (v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., § 76, odst. 4, bod c) musíme přistoupit k přerušení dodávky tepelné energie pro ohřev teplé vody i pro některá Vaše odběrná místa.
Na konci tohoto dopisu najdete soupis Vašich odběrných míst, včetně konkrétních termínů odstávek
Případné další informace o letních odstávkách se dozvíte na našich internetových stránkách www.ptas.cz, na zákaznické lince 266 751 111 nebo se můžete obracet s dotazy na obchodní kanceláře a referenta pro dané odběrné místo. Kontakty na obchodní kanceláře jsou rovněž k dispozici na www.ptas.cz.
Věříme, že tato nezbytná opatření přijmete s pochopením, a omlouváme se Vám za dočasné snížení komfortu.
S pozdravem
Ing. Pavel Maďar v. r. vedoucí odboru prodej tepla


Odběrné místo: 3003080
Adresa: Zdislavická 722/6
Termín odstávky
25.07.2019 - 29.07.2019 (čtvrtek až pondělí)
16.08.2019 - 19.08.2019 (pátek až pondělí)

14.06.2019 vložil Mašek Miroslav (správce stránek)

Kancelář družstva

Kancelář družstva je otevřena každou první středu v měsíci za předpokladu, že bude předem zadán písemný požadavek a vhozen do schránky družstva v suterénu domu.

Od 19:00 do 20:00 hodin bude v suterénu v kanceláři družstva přítomen předseda nebo případně další člen představenstva. Je potřeba předem zadat požadavek – jméno žadatele a řešené téma, aby bylo možno se na projednání záležitosti připravit.

Pokud nebude předem zadán jakýkoli požadavek, není zaručeno, že bude někdo z představenstva družstva přítomen.

11.10.2018 vložil Mašek Miroslav (správce stránek)

Energetický štítek

Do sekce "Spotřeby energií" byl nahrán "Průkaz energetické náročnosti budovy"

 

14.04.2019 vložil Mašek Miroslav (správce stránek)