Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení družstva, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

Oprava domovního plynoměru po revizi

Dobrý den,


dne 6. dubna 2021 v době od 8 hodin do cca 15 hodin bude odborná firma provádět opravy závad, které byly odhaleny během revize plynu v loňském roce. Mělo to proběhnout již dávno, ale pandemie nám to trochu zkomplikovala. Protože s plynem není radno si zahrávat, rozhodli jsme se provést opravy i přes stále trvající nepříznivou epidemiologickou situaci. V příloze je informační leták, věnujte prosím pozornost všem informacím v něm uvedeným. Pro jistotu stručně opakuji:

  • v uvedené době zásadně nepoužívat plynové spotřebiče - do oznámení konce servisního zásahu
  • zajistit přístup do bytů č. 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 13, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1 - bude provedena výměna hlavního bytového uzávěru plynu (před plynoměrem)

Důležitá informace od technika:

Po skončení prací bude plynové zařízení uvedeno zpět do stavu provozu a všichni přítomní uživatelé bytů budou informováni o ukončení odstávky.

Žádám Vás, aby jste v uvedených časech nepoužívali plynový spotřebič, ani se jej nepokoušeli uvést do provozu (zapálit sporák). Případným zkoušením funkčnosti nastane pokles zkušebního přetlaku a způsobíte komplikace, které brání uvedení domovního plynovodu do provozu.

V případě Vaší nepřítomnosti před odchodem z bytu vypněte všechny plynové spotřebiče a uzavřete uzávěr plynoměru, tuto skutečnost vyznačte na viditelné místo, např. na domovní dveře.

Děkuji, Dvořák, revizní technik plynu, revize.plynu@email.cz

technik : 606 730 785


Opravy v jednotlivých bytech (výměna uzávěru u sporáku, výměna připojovací hadice sporáku atd.) se bude řešit individuálně, protože při této akci se to bohužel nebude stíhat. To si následně dohodnete s technikem.


Prosím Vás všechny o spolupráci, aby akce proběhla bez problémů a mohli jsme nadále bydlet s pocitem, že plynový rozvod máme v pořádku.


Děkuji, M. Mašek

25.03.2021 vložil Mašek Miroslav (správce stránek)
Upraveno 25.03.

Kancelář družstva

Kancelář družstva je otevřena každou první středu v měsíci za předpokladu, že bude předem zadán písemný požadavek a vhozen do schránky družstva v suterénu domu.

Od 19:00 do 20:00 hodin bude v suterénu v kanceláři družstva přítomen předseda nebo případně další člen představenstva. Je potřeba předem zadat požadavek – jméno žadatele a řešené téma, aby bylo možno se na projednání záležitosti připravit.

Pokud nebude předem zadán jakýkoli požadavek, není zaručeno, že bude někdo z představenstva družstva přítomen.

11.10.2018 vložil Mašek Miroslav (správce stránek)
Nástěnka slouží pro členy družstva. Vzkazy na nástěnce se rozesílají na emaily statutárního orgánu, které jsou vyplněné v kontaktech.