Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení družstva, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

Oprava výtahu - nabídka KONE - hlasování per rollam

Vážení družstevníci,


na základě provedené revize našeho výtahu je nutná výměna některých dílů. Protože podle cenové nabídky celková částka přesahuje 100.000,- Kč, nemůže opravu objednat představenstvo a musí následovat schválení členskou schůzí.


V rámci urychlení opravy jsme se rozhodli namísto svolání schůze provést hlasování formou per rollam – „oběžníkem“, které nám rovněž umožňují stanovy podle čl. 45, jehož znění je ocitováno v informačním dopisu. Stanovy jsou rovněž zveřejněny zde na webových stránkách.


Družstevníci, na něž máme e-mailovou adresu, případně kteří obdrží upozornění a stáhnou si přiložené dokumenty přímo z webu družstva, mohou hlasovací lístek po vyplnění a podepsání odeslat naskenovaný na e-mailovou adresu družstva. Ostatním budou dokumenty v tištěné podobě rozneseny a předány osobně přímo v domě proti podpisu.


V příloze máte nabídku na opravu od firmy KONE, o které rozhodujeme hlasováním. Přiložený hlasovací lístek si můžete vytisknout, vyplnit požadované údaje, označit souhlas či nesouhlas s opravou, lístek podepište a můžete jej oskenovaný odeslat na e-mailovou adresu družstva (bd722@seznam.cz), případně jej vhoďte dole v domě do družstevní poštovní schránky. U společného členství manželů postačí podpis pouze jednoho z nich.

Vezměte prosím na vědomí, že neodevzdaný hlas znamená nesouhlas.

Hlasovací lístek odešlete co nejdříve, případně jej vhoďte do schránky družstva nejpozději do pátku 17. července 2020. Jakmile se sejde nadpoloviční souhlasný počet hlasů, opravu objednáme. 

Pokud oprava nebude schválena, dojde stejně časem k odstavení výtahu z provozu a budeme nuceni tuto záležitost řešit znovu.


Za představenstvo družstva M. Mašek


Přílohy:

Nabídka KONE

Informační dopis

Hlasovací lístek

30.06.2020 vložil Mašek Miroslav (správce stránek)
Upraveno 02.07.

Výměna vodoměrů

Vážení družstevníci,


v našem domě proběhne výměna vodoměrů v termínu 4.6.2020 (čtvrtek) v době od 9:00 do 15:00 hodin. Čas ukončení prací je orientační a závisí na složitosti montáže. Postupovat se bude od horních pater dolů. Zajistěte prosím přístup do bytu k bezproblémovému provedení montáže.

Informujte své podnájemníky v případě, že byt pronajímáte.

Informační leták je ke stažení zde.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.


Za představenstvo M. Mašek

16.05.2020 vložil Mašek Miroslav (správce stránek)

Aktuální informace

Vážení družstevníci,

vzhledem k současné situaci zatím nebylo možné uskutečnit členskou schůzi. Schůzi svoláme, jakmile to shromažďovací podmínky umožní.

Od 1.5.2020 došlo ke změně úklidu v domě. Úklid zajišťuje agentura Andulka a uklízet bude vždy v sobotu paní Sovová. Apelujeme na všechny obyvatele našeho domu, aby zbytečně neznečišťovali společné prostory domu. Pokud se stane, že nedopatřením nadměrně znečistíte společné prostory, mělo by pro Vás být samozřejmostí to po sobě uklidit.

Včera přišlo vyúčtování služeb za rok 2019 od pana Opatrného. Po předběžné kontrole jej obdržíte do schránek během několika málo dnů.

Máme objednanou výměnu bytových vodoměrů, ale montáž jsme raději vzhledem k situaci odložili. Výměna by mohla proběhnout někdy během června. Termín bude včas zveřejněn na webu a na nástěnce v suterénu domu.Za představenstvo družstva M. Mašek

14.05.2020 vložil Mašek Miroslav (správce stránek)

Provozní revize plynu

Vážení družstevníci a nájemníci,

v úterý 4.2.2020 od 16.00 hod. proběhne v našem domě provozní revize plynového zařízení. Je nutné zpřístupnit všechny byty, tedy včetně těch, které nemají instalovaný plynový spotřebič, protože bytem prochází plynové stoupací potrubí se zaslepenou odbočkou.

Revize bude probíhat od nejvyššího patra shora dolů.


22.01.2020 vložil Mašek Miroslav (správce stránek)

Spotřeba vody - zajímavost

Jak jistě všichni víte, byly provedeny odečty měřidel topení a vodoměrů. Mohlo by Vás zajímat, že od roku 2006, kdy máme k dispozici evidenci spotřebované vody, doslova proteklo naším potrubím 7 olympijských bazénů vody - 2 teplé a 5 studených... Objem olympijského bazénu je asi 2500 kubíků vody.

Spotřeba teplé vody proti roku 2006 klesla téměř na polovinu, zatímco spotřeba studené se dlouhodobě drží na přibližně stejné úrovni.

08.01.2020 vložil Mašek Miroslav (správce stránek)
Nástěnka slouží pro členy družstva. Vzkazy na nástěnce se rozesílají na emaily statutárního orgánu, které jsou vyplněné v kontaktech.