Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení družstva, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

Odstávka vody

Dobrý den,


vodárny vylepily na náš vchod upozornění, že v době od úterý 4.8.2020 8:00 hodin do 5.8.2020 do 7:30 hodin nepoteče v naší oblasti voda. Vzhledem k tomu, že teplá voda je ohřívaná ve výměníku v domě Zdislavická 723 ze studené vody, nepoteče v této době ani teplá voda.

Naopak od tepláren přišla informace, že v letošním roce neproběhne odstávka teplé vody.

Takže výpadek bude pouze v době, kterou avizují Pražské vodárny.

Doporučuji předzásobit se vodou pro vlastní potřebu (vaření, spláchnutí WC, omytí rukou...).


M. Mašek


25.07.2020 vložil Mašek Miroslav (správce stránek)
Upraveno 25.07.

Oprava výtahu

Vážení družstevníci,


výsledek hlasování formou per rollam – „oběžníkem“, ke schválení opravy dle nabídky firmy KONE:

Vrátilo se 23 platných hlasů, všechny se souhlasem s opravou nad 100 tis. Kč.

Nevrátil se jeden hlasovací lístek, který je dle čl. 45 stanov považován za nesouhlas.


Představenstvo konstatuje, že oprava výtahu byla schválena většinou 23 hlasů, jeden hlas byl proti.


Oprava výtahu byla neprodleně objednána a již jsme od firmy KONE obdrželi informaci, že proběhne ve dnech

5. a 6. srpna 2020


Počítejte prosím s tím, že v těchto dnech výtah přes den nepojede, bohužel nemám informaci, zda bude v provozu večer a v noci z 5. na 6. srpna.

Svoje aktivity si naplánujte tak, aby Vás výluka výtahu omezila co nejméně.


Děkujeme všem za spolupráci.


Za představenstvo družstva M. Mašek


25.07.2020 vložil Mašek Miroslav (správce stránek)

Kancelář družstva

Kancelář družstva je otevřena každou první středu v měsíci za předpokladu, že bude předem zadán písemný požadavek a vhozen do schránky družstva v suterénu domu.

Od 19:00 do 20:00 hodin bude v suterénu v kanceláři družstva přítomen předseda nebo případně další člen představenstva. Je potřeba předem zadat požadavek – jméno žadatele a řešené téma, aby bylo možno se na projednání záležitosti připravit.

Pokud nebude předem zadán jakýkoli požadavek, není zaručeno, že bude někdo z představenstva družstva přítomen.

11.10.2018 vložil Mašek Miroslav (správce stránek)
Nástěnka slouží pro členy družstva. Vzkazy na nástěnce se rozesílají na emaily statutárního orgánu, které jsou vyplněné v kontaktech.