Anketa může být anonymní nebo jmenná a je vhodná k hlasování o věcech, o kterých rozhoduje vedení družstva na základě Vašeho názoru. Jmenné hlasování může být v některých případech použito i pro rozhodování ve věcech, o kterých podle zákona či stanov rozhoduje členská schůze. Každý člen družstva a společní členové hlasují jedním hlasem. Za společné členy hlasuje jen jeden (první v anketě). Podklady pro hlasování můžete členům doručit v rámci emailového upozornění pomocí URL odkazu na dokument. Okamžikem odhlasování prvního člena anketu nelze editovat, je však možno prodloužit termín pro hlasování. V průběhu hlasování máte možnost na probíhající anketu znovu upozornit členy, kteří doposud neodhlasovali.