Anketa je anonymní, vhodná k hlasování o věcech, o kterých rozhoduje vedení družstva na základě Vášeho názoru. Hlasování v anketě nenahrazuje rozhodování členské schůze ve věcech, o kterých podle zákona či stanov rozhoduje členská schůze. Každý člen družstva a společní členové hlasují jedním hlasem. Za společné členy hlasuje jen jeden (první v anketě).