Nahrát přílohy k příspěvku
Vybrat soubory
Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení družstva, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

Výsledky hlasování per rollam ze dne 24.2.-10.3.2021

viz přiložený soubor

22.03.2021 vložil DVOŘÁKOVÁ Iva Ing. (předseda družstva/představenstva)

Zápis z představenstva 3.2. 2021

viz přiložený soubor

15.02.2021 vložil DVOŘÁKOVÁ Iva Ing. (předseda družstva/představenstva)

Hlasování per rollam

viz přiložené soubory

02.12.2020 vložil DVOŘÁKOVÁ Iva Ing. (předseda družstva/představenstva)

Zápis z náhradní členské schůze BDS č. 2n/2019 dne 18.11.2019

viz přiložený soubor

11.12.2019 vložil DVOŘÁKOVÁ Iva Ing. (předseda družstva/představenstva)

POZVÁNKA NA náhradní členskou schůzI BDS č. 2n/2019

POZVÁNKA NA náhradní členskou schůzi  BDS č. 2n/2019

 


Den konání schůze:    18.11.2019 pondělí

Čas:                                19,00 hod.

Místo konání:                 v suterénu vchodu č.p. 2100, Suchý vršek, Nové Butovice,   Praha 13

 

Vzhledem k tomu, že členská schůze BDS dne 4.11.2019 nebyla usnášeníschopná, svolává představenstvo BDS náhradní ČS na výše uvedený termín.

 

Program schůze:

1. volba mandátové komise

2. odsouhlasení přítomnosti vlastníků, kteří nejsou družstevníky, bez možnosti hlasování a             

   zasahování do programu a schůze

       3. schválení a eventuální doplnění programu členské schůze

       4. schválení časového limitu na přednesení diskusního příspěvku


       5. návrh rozpočtu na rok 2020


       6.schválení rozpočtu 2020


       7.návrh převodu finančních prostředků z BDS na SVJ za byty převedené do osobního vlastnictví a hlasování o převodu


       8.schválení hlasování zástupce BDS na shromáždění SVJ podle programu shromáždění SVJ


Pozvánka a podklady k jednání členské schůze budou na webových stránkách BDS a SVJ webdomu.cz/bdslunecni


Představenstvo BDS:    


       

Ing. Iva Dvořáková                      Naďa Poupětová                      

předsedkyně BDS                        místopředsedkyně BDS


 

Helena Fornůsková                        Markéta Chlebečková

členka BDS                                    členka BDS

 

06.11.2019 vložil DVOŘÁKOVÁ Iva Ing. (předseda družstva/představenstva)

Nástěnka slouží pro členy družstva. Vzkazy na nástěnce se rozesílají na emaily statutárního orgánu, které jsou vyplněné v kontaktech.