Každý člen družstva má jeden hlas. Společní členové mají dohromady jeden hlas a hlasuje pouze jeden z nich (ten, který odhlasuje jako první). Okamžikem prvního odhlasování již nelze dělat úpravy, je však možno změnit lhůtu pro hlasování. Kdykoli pak máte možnost na hlasování znovu upozornit členy, kteří doposud neodhlasovali. Podklady pro hlasování lze členům doručit v rámci e-mailového upozornění pomocí URL odkazu na uložený soubor v dokumentech.