Nahrát přílohy k příspěvku
Vybrat soubory
Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení družstva, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

Pozvánka na členksou schůzi 2023

Vážení členové družstva,


dovolte mi, abych Vás srdečně pozval na nadcházející členskou schůzi,

která se bude konat v úterý 27. června 2023 od 19:00 hodin ve velké

sušárně domu Zelená 1992.


Návrh programu a další potřebné dokumenty naleznete na webových

stránkách družstva https://www.bdzelena25.cz.


Za představenstvo 


Adam Kunstýř

11.06.2023 vložil KUNSTÝŘ Adam, Bc. (předseda družstva/představenstva)

  • Návrh rozpočtu na rok 2023.pdf
  • Plná moc k zastupováni na členské schůzi 2023.doc
  • 2022_Přehled hospodaření.pdf
  • Pozvánka na ČS 2023.pdf

Důležité upozornění!

Vážení členové družstva,


dnešního dne 15.5.2023 došlo u vchodu 1993/25a k uvolnění a pádu dlaždic z fasády budovy. V co nejkratší době dojde ke kontrole stavu

obkladů na fasádě. Do té doby, prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu v okolí budovy. Upozorněte na tuto skutečnost členy své domácnosti, případně podnájemníky.


Děkujeme za pochopení.


Za představenstvo,


Adam Kunstýř

15.05.2023 vložil KUNSTÝŘ Adam, Bc. (předseda družstva/představenstva)

Kontrola plynu a plynových zařízení 2023

Vážení členové družstva,


dne 29.5.2023 proběhne od 17:00 do 19:00 v jednotlivých bytech kontrola plynu. Žádáme Vás, abyste v tuto dobu umožnili přístup technika do Vašeho bytu za účelem kontroly plynu a plynových zařízení. Kontrolu provede pan Ing. Aleš Paik (+420 775 668 965). Předpokládaná doba kontroly v bytě je cca 15 min. Náhradní termín je stanoven na 31.5.2023 od 17:00 do 19:00. Výjezd technika mimo stanovené termíny je zpoplatněn částkou 1 000,- kč. 


Děkujeme za pochopení.


Za představenstvo,


Adam Kunstýř

15.05.2023 vložil KUNSTÝŘ Adam, Bc. (předseda družstva/představenstva)

Volba Představenstva 2023

Vážení členové družstva,


v červnu 2023 končí současnému představenstvu a kontrolní komisi mandát

a na nadcházející členské schůzi proběhne volba nová.


Žádáme proto členy družstva, kteří o práci v představenstvu nebo v

kontrolní komisi mají zájem, aby kontaktovali představenstvo na email

info@bdzelena25.cz, případně osobně.


Děkujeme


Vaše představenstvo

29.03.2023 vložil KUNSTÝŘ Adam, Bc. (předseda družstva/představenstva)

Navýšení ceny tepla pro ÚT a TV

Vážení členové družstva,


od 1.12.2022 došlo k navýšení ceny tepla pro ÚT a tepla pro TV, a to z 482,5 Kč na 1014,7 Kč za GJ, tedy nárůst o 110%. U stálého platu pak k navýšení z 259,3 Kč na 303,4Kč za Gjsj, ceny jsou uvedené bez DPH.


Představenstvo navýšení cen následně zohlední v nových EL po provedení vyúčtování.


Bližší informace na stránkách Veolia Energie Praha:

https://www.vecr.cz/o-nas/spolecnosti-skupiny/veolia-energie-praha/cenik-veolia-energie-praha-ucinny-od-1-12-2022/


Za loňský rok 2022 se nám podařilo snížit spotřebu tepla oproti roku 2021 o 22%!


Vaše představenstvo

18.01.2023 vložil KUNSTÝŘ Adam, Bc. (předseda družstva/představenstva)
Nástěnka slouží pro členy družstva. Vzkazy na nástěnce se rozesílají na emaily statutárního orgánu, které jsou vyplněné v kontaktech.