Nahrát přílohy k příspěvku
Vybrat soubory
Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení družstva, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

Důležité upozornění!

Vážení členové družstva,


dnešního dne 15.5.2023 došlo u vchodu 1993/25a k uvolnění a pádu dlaždic z fasády budovy. V co nejkratší době dojde ke kontrole stavu

obkladů na fasádě. Do té doby, prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu v okolí budovy. Upozorněte na tuto skutečnost členy své domácnosti, případně podnájemníky.


Děkujeme za pochopení.


Za představenstvo,


Adam Kunstýř

15.05.2023 vložil KUNSTÝŘ Adam, Bc. (předseda družstva/představenstva)

Kontrola plynu a plynových zařízení 2023

Vážení členové družstva,


dne 29.5.2023 proběhne od 17:00 do 19:00 v jednotlivých bytech kontrola plynu. Žádáme Vás, abyste v tuto dobu umožnili přístup technika do Vašeho bytu za účelem kontroly plynu a plynových zařízení. Kontrolu provede pan Ing. Aleš Paik (+420 775 668 965). Předpokládaná doba kontroly v bytě je cca 15 min. Náhradní termín je stanoven na 31.5.2023 od 17:00 do 19:00. Výjezd technika mimo stanovené termíny je zpoplatněn částkou 1 000,- kč. 


Děkujeme za pochopení.


Za představenstvo,


Adam Kunstýř

15.05.2023 vložil KUNSTÝŘ Adam, Bc. (předseda družstva/představenstva)

Volba Představenstva 2023

Vážení členové družstva,


v červnu 2023 končí současnému představenstvu a kontrolní komisi mandát

a na nadcházející členské schůzi proběhne volba nová.


Žádáme proto členy družstva, kteří o práci v představenstvu nebo v

kontrolní komisi mají zájem, aby kontaktovali představenstvo na email

info@bdzelena25.cz, případně osobně.


Děkujeme


Vaše představenstvo

29.03.2023 vložil KUNSTÝŘ Adam, Bc. (předseda družstva/představenstva)

Navýšení ceny tepla pro ÚT a TV

Vážení členové družstva,


od 1.12.2022 došlo k navýšení ceny tepla pro ÚT a tepla pro TV, a to z 482,5 Kč na 1014,7 Kč za GJ, tedy nárůst o 110%. U stálého platu pak k navýšení z 259,3 Kč na 303,4Kč za Gjsj, ceny jsou uvedené bez DPH.


Představenstvo navýšení cen následně zohlední v nových EL po provedení vyúčtování.


Bližší informace na stránkách Veolia Energie Praha:

https://www.vecr.cz/o-nas/spolecnosti-skupiny/veolia-energie-praha/cenik-veolia-energie-praha-ucinny-od-1-12-2022/


Za loňský rok 2022 se nám podařilo snížit spotřebu tepla oproti roku 2021 o 22%!


Vaše představenstvo

18.01.2023 vložil KUNSTÝŘ Adam, Bc. (předseda družstva/představenstva)

Nová topná sezóna - Kontrola a zásady správného topení

Vážení členové družstva,

vzhledem k blížícímu se začátku topné sezóny bychom vás chtěli informovat o kontrole a údržbě termostatických ventilů a zároveň dali několik tipů pro správné a úsporné vytápění.

Termostatické hlavice je potřeba udržovat v čistotě, jednou za čas je zbavit prachu a protočit.

Aby termostatický ventil spolehlivě a dlouho fungoval, je důležité jej mimo topnou sezónu nechat otevřený. Pokud mimo topnou sezónu ventil na dlouho uzavřete, zbytečně se namáhá jeho pružina a může dojít i k zatuhnutí regulační kuželky, případně k jejímu poškození a nutné výměně.


Termostatické ventily výrazně přispívají k úsporám nákladů za teplo. Díky svému mechanismu totiž automaticky regulují teplotu v místnosti v předem nastaveném rozmezí - každé číslo odpovídá určité teplotě. Rozúčtování nákladů tepla se řídí Vyhláškou 269/215 Sb., která mj. vysokou spotřebu na jednotku rozúčtovává všem, proto bychom rádi i touto cestou připomněli několik obecných zásad správného topení:


- Netopte zbytečně moc, naučte se topit méně, často opravdu postačí v

obýváku např. 20 - 2 °C a v ložnici teplota nižší. obecně se uvádí, že

každý stupeň navíc stojí za šestiprocentním zvýšením spotřeby tepla


- Topte co nejvíce rovnoměrně, používejte správně termostatické hlavice,

nikoli jako ventil v režimu zapnuto/vypnuto


- Nepřetápějte ani byt příliš neochlazujte


- Nevětrejte dlouho, ale větrejte intenzivně, před větráním nezapomeňte

uzavřít termostatickou hlavici (hlavice se spíná v závislosti na okolní

teplotě), tak aby nedocházelo k současnému větrání a topení


- Nezakrývejte radiátory záclonami, závěsy ani nábytkem.

 


Pokud shledáte závadu na termostatické hlavici, topném tělese nebo indikátoru topných nákladů atd. informujte prosím představenstvo.


Vaše představenstvo

21.09.2022 vložil KUNSTÝŘ Adam, Bc. (předseda družstva/představenstva)
Nástěnka slouží pro členy družstva. Vzkazy na nástěnce se rozesílají na emaily statutárního orgánu, které jsou vyplněné v kontaktech.