Hlasovací listinu je možno individuálně upravit dle nabízené volby nad tabulkou a měnit řazení dle zvoleného sloupce. Tiskový výstup můžete doplnit o nehlasující členy, nebo o volné řádky pro případné vepsání pouze dodatečně hlasujících členů bez internetu. Tabulku je možno doplnit o volitelný sloupec, např. podpis. Samotný export pro tisk obsahuje pouze zadání hlasování, výsledky a zvolenou formu hlasovací listiny.
Zobrazit jednotky, za které nebylo hlasováno
Zobrazit sloupec navíc
Počet prázdných řádků na konci tabulky: Výška prázdných řádků tabulky:
Zobrazit pouze jmennou listinu hlasujících (bez popisu a výsledků)
Orientace stránky:
Na výšku
Na šířku
Velikost text:

VZOROVÝ WEB DRUŽSTVA na portále webDOMU.cz, Krátká 10/5, Praha, 111 50

IČ: 1234567

Číslo účtu: 2100989740/2010


Jmenné hlasování

Rozhodování (per rollam) ve věci financování nezbytné opravy střechy

Vážení,

vzhledem k tomu, že je potřeba nutně opravit střechu, která je v havarijním stavu (odhad prací 600 tis. Kč) a není možné z důvodu nouzového stavu a vládních opatření svolat členskou schůzi, rozhodlo představenstvo družstva přijmout rozhodnutí o financování této opravy mimo členskou schůzi formou per rollam. Vzhledem k tomu, že nám to tyto stránky umožňují, rozhodli jsme se pro rozhodnutí per rollam použít technických prostředků (webová aplikace webDOMU.cz) a pro ty členy, kteří nedisponují technickými prostředky využít tištěnou formou.

Členy, kteří jsou přihlášeni na stránky webDOMU.cz/demo (mají zde registrovaný e-mail a obdrželi heslo), žádáme o hlasování prostřednictvím těchto stránek. Členové, kteří přihlášení nejsou, obdrží návrh na hlasování formou per rollam v tištěné podobě vč. podkladů nutných k rozhodování prostřednictvím domovní schránky (nebydlící členové obdrží materiály poštou na adresu uvedenou v seznamu členů).

Na hlasování máte podle stanov družstva 15 dní. Pro začátek běhu lhůty je rozhodné datum doručení návrhu členovi (objektivně, tj. kdy byl návrh doručen do schránky, nikoliv datum, kdy jste si po 10 dnech schránku vybrali). Kdo v této lhůtě nehlasuje, má se za to, že člen s návrhem usnesení nesouhlasí!

Hlasování bude ukončeno dne 6.2.2021 ve 23:55 hodin.

Nejedná se o hlasování o opravě střechy, ta je nezbytná a nevyhnutelná. Rozhodnutí je plně v kompetenci představenstva družstva! Hlasujeme pouze o způsobu financování z důvodu nedostatečných zdrojů financování.

Výsledky hlasování:

Otázka

Představenstvo navrhuje členům družstva rozhodnout ve věci financování nutné opravy střechy s předpokládaným rozpočtem 600 tis. Kč a přijmout usnesení ve věci způsobu financování této opravy

financování formou zajištění bankovního úvěru ve výši max. 600 tis., se splatností max. 10 let a úrokem max. 2,8 %, bez zajištění zástavou, a to formou nejvýhodnější nabídky (8 hlasů)
financování opravy prostřednictvím vlastních zdrojů, což znamená navýšení nájemného o 3 Kč/m2/měsíc s platností od 1.3.2021 (1 hlas)

Hlasování bylo ukončeno 6.2.2021 23:55.

Jmenná hlasovací listina:

Otázka

Představenstvo navrhuje členům družstva rozhodnout ve věci financování nutné opravy střechy s předpokládaným rozpočtem 600 tis. Kč a přijmout usnesení ve věci způsobu financování této opravy

Čas hlasováníJménoOtázka: VolbaPočet započtených hlasůJednotky
04.02.2021, 09:35DOBRÁ Ivafinancování formou zajištění bankovního úvěru ve výši max. 600 tis., se splatností max. 10 let a úrokem max. 2,8 %, bez zajištění zástavou, a to formou nejvýhodnější nabídky12 (10/5)
26.01.2021, 09:20KRÁLOVÁ Zuzanafinancování formou zajištění bankovního úvěru ve výši max. 600 tis., se splatností max. 10 let a úrokem max. 2,8 %, bez zajištění zástavou, a to formou nejvýhodnější nabídky11 (10/5)
01.02.2021, 02:17MATL Martinfinancování formou zajištění bankovního úvěru ve výši max. 600 tis., se splatností max. 10 let a úrokem max. 2,8 %, bez zajištění zástavou, a to formou nejvýhodnější nabídky15 (10/6)
28.01.2021, 11:22NEZNÁLEK Petrfinancování formou zajištění bankovního úvěru ve výši max. 600 tis., se splatností max. 10 let a úrokem max. 2,8 %, bez zajištění zástavou, a to formou nejvýhodnější nabídky12 (15/7)
03.02.2021, 10:32NOVOTNÝ Pavelfinancování formou zajištění bankovního úvěru ve výši max. 600 tis., se splatností max. 10 let a úrokem max. 2,8 %, bez zajištění zástavou, a to formou nejvýhodnější nabídky11 (10/6)
05.02.2021, 06:49NOVÁKOVÁ Petrafinancování formou zajištění bankovního úvěru ve výši max. 600 tis., se splatností max. 10 let a úrokem max. 2,8 %, bez zajištění zástavou, a to formou nejvýhodnější nabídky13 (10/5)
03.02.2021, 09:31SVĚTLÁ Karolínafinancování opravy prostřednictvím vlastních zdrojů, což znamená navýšení nájemného o 3 Kč/m2/měsíc s platností od 1.3.202115 (10/5)
03.02.2021, 11:02VESELÁ Pavlafinancování formou zajištění bankovního úvěru ve výši max. 600 tis., se splatností max. 10 let a úrokem max. 2,8 %, bez zajištění zástavou, a to formou nejvýhodnější nabídky14 (10/5)
31.01.2021, 01:11VESELÁ Simonafinancování formou zajištění bankovního úvěru ve výši max. 600 tis., se splatností max. 10 let a úrokem max. 2,8 %, bez zajištění zástavou, a to formou nejvýhodnější nabídky12 (10/6)
22.01.2021 vložil VESELÁ Pavla (místopředseda družstva/představenstva)
E-mail všem nebyl odeslán
SMS všem nebyla odeslána