Každý člen družstva má jeden hlas. Společní členové mají dohromady jeden hlas a hlasuje pouze jeden z nich (ten, který odhlasuje jako první). Okamžikem prvního odhlasování již nelze dělat úpravy, je však možno změnit lhůtu pro hlasování. Kdykoli pak máte možnost na hlasování znovu upozornit členy, kteří doposud neodhlasovali. Podklady pro hlasování lze členům doručit v rámci e-mailového upozornění pomocí URL odkazu na uložený soubor v dokumentech.
Poslat členům upozornění o hlasování
Chvíli strpení prosím.
Poslat upozornění o hlasování členům, kteří ještě nehlasovali
Chvíli strpení prosím.
Vložit nové hlasování
Vložit nové hlasování
Zvolte typ hlasování:
Jmenné hlasováníAnonymní anketa
Za společné členy hlasuje pouze jeden z členů (první účastník daného hlasování).
Jmenné hlasování

Rozhodování (per rollam) ve věci financování nezbytné opravy střechy

Hlasování bylo ukončeno.

Představenstvo navrhuje členům družstva rozhodnout ve věci financování nutné opravy střechy s předpokládaným rozpočtem 600 tis. Kč a přijmout usnesení ve věci způsobu financování této opravy

financování formou zajištění bankovního úvěru ve výši max. 600 tis., se splatností max. 10 let a úrokem max. 2,8 %, bez zajištění zástavou, a to formou nejvýhodnější nabídky (8 hlasů)
financování opravy prostřednictvím vlastních zdrojů, což znamená navýšení nájemného o 3 Kč/m2/měsíc s platností od 1.3.2021 (1 hlas)

Čas ukončení hlasování: 6.2.2021 23:55

Export hlasování (pro tisk)Zobrazit listinu jmeného hlasováníSeznam nehlasujících
22.01.2021 vložil VESELÁ Pavla (místopředseda družstva/představenstva)
E-mail všem nebyl odeslán
SMS všem nebyla odeslána
Anonymní anketa

Spokojenost s novou úklidovou firmou

Hlasování bylo ukončeno.

Vážení členové, díky neustálým připomínkám na úklid společných prostor domu byla od 1.4.2016 vyměněna úklidová firma. Prosíme o zpětnou vazbu, zda jste s úklidem spokojeni. Děkujeme za hlasování v anketě, Váš názor je pro nás důležitý.

Nová firma je lepší (1 hlas)
Stav se nezměnil, stále mám připomínky (0 hlasů)
Nová firma je horší (0 hlasů)
Nevím, nevšímám si (1 hlas)

Čas ukončení hlasování: 30.6.2016 20:00

Export hlasování (pro tisk)Seznam nehlasujících
03.05.2016 vložil KRÁLOVÁ Zuzana (bývalý člen družstva)
E-mail všem byl odeslán 03.05.2016 21:05
SMS všem nebyla odeslána
Anonymní anketa

Pořízení průmyslové pračky a sušičky z rozpočtu družstva

Hlasování bylo ukončeno.

Vážení členové, člen našeho družstva nás prostřednictvím nástěnky požádal, zda bychom jako družstvo dali hlasovat o zájmu mezi členy o pořízení průmyslové pračky se sušičkou, která by byla umístěna v prádelně, která byla díky jarní brigádě Vás, členů vyklizena a vymalována. Místnost je toho času bez využití, respektive je využita pouze v době konání členských schůzí. Jednalo by se o průmyslovou pračku se sušičkou s kapacitou prádla cca 15 - 30 kg, tj. využití také pro objemné věci, které musíte v současné době nosit do čistírny. Praní by bylo přístupné všem členům družstva, cena praní by se stanovila vzhledem ke spotřebě vody a el. energie daného zařízení. V případě, že v anketě převáží ANO, pak se bude představenstvo zabývat konkrétními cenovými nabídkami, které Vám budou předloženy a rozhodování bude zařazeno na program nejbližší členské schůze, případně bude rozhodování per rollam. Prosím o vyjádření nezávazného názoru, abychom věděli, zda se máme danou záležitostí zabývat. Děkujeme

ANO - pračku i sušičku (2 hlasy)
ANO - pouze pračku (0 hlasů)
NE - děkuji, nevyužiji (0 hlasů)

Čas ukončení hlasování: 30.5.2016 20:00

Export hlasování (pro tisk)Seznam nehlasujících
03.05.2016 vložil KRÁLOVÁ Zuzana (bývalý člen družstva)
E-mail všem nebyl odeslán
SMS všem nebyla odeslána