V rámci aplikace má každý uživatel své jedinečné přihlašovací údaje (e-mail a heslo). Daná emailová adresa může být použita pouze pro jednoho uživatele. Je-li člen vlastníkem nebo nájemcem více jednotek, uveďte jeho emailovou adresu ke všem jeho jednotkám (zajistíte tak správné fungování aplikace, např. Hlasování). Přidělená funkce definuje oprávnění pro zobrazení nebo možnost editace jednotlivých částí stránek. Výchozí oprávnění dané funkce je možno upravit v záložce Natavení/Tabulka oprávnění. Osobní údaje členů jsou viditelné pouze pro vedení družstva/SVJ.
Tabulka změn/aktualizace vlastníkůSpolečný zástupce Notifikační skupiny
Bývalí vlastníci jednotky  

Součet podílů na společných částech je 100%.

Součet podílů na společných částech je {{ showCase.getTotalShare().percentString }}. Součet podílů na společných částech musí být roven 100%, zkontrolujte adresy jednotek a jejich podíly na společných částech. Podíl je v tabulce uveden vždy za celou jednotku, případné spoluvlastnické podíly v rámci jednotky nejsou evidovány. (Za takovou jednotku jedná či hlasuje společný zástupce a to váhou celého podílu jednotky na společných částech). Nevíte-li si s opravou podílů rady, kontaktujte nás.


Doplněním údajů v tabulce členů splňujete požadavky § 1177, § 1178 a § 1185 NOZ.

Emailové adresy prozatím neregistrovaných vlastníků jsou v tabulce zobrazeny červeně, těmto vlastníkům se neodesílají emailové ani SMS upozornění na příspěvky z Infodesky. Uživatelé, kteří se na stránky nepřihlásili, mají adresy zobrazeny černě. SMS zpravy se neodesílají na červeně zobrazená telefonní čísla (zahraniční, chybně zadaná tel. čísla, je-li neregistrovaný email).


Přesun člena

Přesun člena () do jednotky: