Dokumenty pro členy/jednotky
 • Moje dokumenty (jednotka 10/7 (Šik))
 • Legislativa
 • Zprávy o hospodaření
 • Hlasování per rollam
 • Faktury
 • Energetický průkaz domu
 • Zápisy ze shromáždění hkh kh
 • Zápisy ze schůze výboru
 • Zápisy ze schůze kontrolní komise
 • Webové stránky
 • Fotogalerie
  • Naše domy
  • Infodeska

Vidíte pouze veřejně přístupné dokumenty vašeho SVJ. Pro zobrazení všech dokumentů se přihlašte.

Pro otevření/uzavření adresářů použijte šipku před jeho názvem. Dokumenty nebo celé složky lze přesouvat tažením myší. Dokumenty můžete nahrávat přes formulář 'Přidat dokument' (složku nejprve označte myší), nebo soubory z PC také přetáhnout a upustit nad konkrétním adresářem.

Na stránkách uveřejňujte pouze dokumenty, fotografie, videa, loga apod., jichž jste sami autoři nebo se souhlasem autora. Provozovatel stránek nenese žádnou odpovědnost za soubory, které zde uveřejníte.