Každý člen SVJ má počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech. Má-li vlastník více jednotek ve vlastnictví či spoluvlastnictví, je pro správné započítání celkového podílu hlasu nutné, aby byla jeho e-mailová adresa uvedena u všech jeho vlastněných/spoluvlastněných jednotek. V případě spoluvlastnictví jednotky může v souladu s § 1185 NOZ hlasovat za jednotku pouze společný zástupce (označení provedete v tabulce členů). Okamžikem prvního odhlasování již nelze dělat úpravy, je však možno změnit lhůtu pro hlasování. Kdykoli pak máte možnost na hlasování znovu upozornit vlastníky, kteří doposud neodhlasovali. Podklady pro hlasování lze členům doručit v rámci e-mailového upozornění pomocí URL odkazu na uložený soubor v dokumentech.
Poslat členům upozornění o hlasování
Chvíli strpení prosím.
Poslat upozornění o hlasování členům, kteří ještě nehlasovali
Chvíli strpení prosím.
Vložit nové hlasování
Vložit nové hlasování
Zvolte typ hlasování:
Jmenné hlasováníAnonymní anketa
V případě společného vlastnictví může za jednotku hlasovat pouze společný zástupce (označený v tabulce členů).
Jmenné hlasování

Hlasování per rollam

Hlasování bylo ukončeno.

„Vlastníci schvalují účetní závěrku za rok 2019“ (účetní závěrka je vyvěšena na webových stránkách společenství https://webdomu.cz/demosvj/dokumenty, dokument Rozvaha, vysledovka, priloha 2019.pdf)

pro (9 hlasů, 32,59 %)
proti/zdržuji se hlasování (2 hlasy, 7,48 %)

„Vlastníci souhlasí s navýšením příspěvku na správu domu o 20 %, tj. ze současných 100 tis. měsíčně na 120 tis. měsíčně a rozdělením podle podílu na společných částech domu, a to s platností od 1.5.2020“

Odůvodnění: současný rozpočet je vzhledem ke stavu společných částí domu nedostatečný.

pro (9 hlasů, 32,59 %)
proti/zdržuji se hlasování (2 hlasy, 7,48 %)

„Vlastníci z důvodu konce mandátu současných členů výboru volí s platností od 1.12.2020 tyto nové členy výboru a schvaluje jejich navrhované funkce:

p. XXXX, předseda výboru

p. Ing. XXXX, místopředseda výboru

p. XXXX, člen výboru“

pro (8 hlasů, 28,69 %)
proti/zdržuji se hlasování (3 hlasy, 11,38 %)

„Vlastníci schvalují od 1.1.2021 měsíční hrubou funkční odměnu pro členy výboru ve výši:

- 2500 Kč předseda výboru

- 1500 Kč místopředseda výboru

- 1000 Kč člen výboru“

pro (9 hlasů, 33,92 %)
proti/zdržuji se hlasování (2 hlasy, 6,15 %)

Čas ukončení hlasování: 24.9.2022 19:00

Export hlasování (pro tisk)Zobrazit listinu jmeného hlasováníSeznam nehlasujících
23.11.2020 vložil GAJDOVÁ Pavla (místopředseda výboru)
E-mail všem nebyl odeslán
SMS všem nebyla odeslána
Jmenné hlasování

Jmenné hlasování - změna úklidové firmy

Hlasování bylo ukončeno.

Jste spokojeni se stávající úklidovou firmou, nebo byste uvítali změnu (stejné cenové podmínky)

jsem spokojen/a se stávajícím úklidem (2 hlasy, 7,28 %)
nejsem spokojen/a a chtěla bych změnu (6 hlasů, 24,16 %)

Čas ukončení hlasování: 16.4.2020 22:05

Export hlasování (pro tisk)Zobrazit listinu jmeného hlasováníSeznam nehlasujících
16.04.2020 vložil GAJDOVÁ Pavla (místopředseda výboru)
E-mail všem nebyl odeslán
SMS všem nebyla odeslána
Anonymní anketa

Pořízení kamerového systému

Hlasování bylo ukončeno.

Měli byste zájem z důvodu zvýšení bezpečnosti o pořízení kamerového systému pro náš dům? Pokud v anketě převáží ano, bude se danou záležitostí výbor dále zabývat, tj. podmínkami provozu kamerového systému, zejména co se ochrany dat týče, cenovými nabídkami apod.

Ano, chci v domě kamerový systém (2 hlasy, 8,31 %)
Nechci v domě kamerový systém (1 hlas, 3,09 %)
Je mi to jedno (0 hlasů, 0,00 %)

Čas ukončení hlasování: 30.11.2016 20:00

Export hlasování (pro tisk)Seznam nehlasujících
12.05.2016 vložil NOVÁKOVÁ Zuzana (předseda výboru/SVJ)
E-mail všem byl odeslán 20.10.2016 14:26
SMS všem nebyla odeslána