Poslat členům upozornění o vložení příspěvku na informační desku

Upozornění se týká těchto vchodů:

A těchto skupin:

Adresa pro odpověď:

Upozornění formou SMS nelze využít ve zkušebním režimu.

Chvíli strpení prosím.
Nahrát přílohy k příspěvku
Vybrat soubory
Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení SVJ, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.
Vložit příspěvek na informační desku

Zřízení stránek SVJ

Vážení vlastníci / členové SVJ,

stránky webDOMU.cz jsme zřídili z důvodu efektivního informování členů SVJ o aktuálním dění v našem domě (odečty, schůze, revize), o hospodaření, a také z důvodu zlepšení vzájemné komunikace a možnosti on-line hlasování.

Na stránkách se můžete seznámit s dokumenty (stanovy, domovní řád, zápisy ze shromáždění, PENB...), případně si stáhnout vzory (plná moc na shromáždění, zmocnění společného zástupce, oznámení o přenechání jednotky do nájmu apod..). 

Stránky využívají nejvyšší úroveň zabezpečení dat a jsou bez reklam. V rámci stránek vede SVJ seznam členů, avšak Vaše osobní údaje ostatní uživatelé stránek nevidí! K údajům má přístup pouze statutární orgán, případně jim určený správce stránek.

Pro vzájemnou komunikaci je potřeba, abyste nám poskytli Váš e-mail, na který obdržíte unikátní přihlašovací heslo. Abyste se vždy dozvěděli o nové zprávě na informační desce SVJ, po vložení zprávy obdržíte notifikační e-mail či SMS.

Po přihlášení na stránky (e-mail a heslo) dále získáte přístup do neveřejných částí stránek SVJ, např. dokumentů určených pouze pro členy SVJ, můžete se účastnit hlasování apod.

V záložce "členové" si můžete rovněž doplnit své kontaktní údaje (zasílací adresu, číslo účtu pro vrácení přeplatku, další e-mail pro zasílání notifikačních zpráv apod.). Tyto údaje uvidí pouze přihlášené oprávněné osoby, nikoliv ostatní uživatelé či návštěvníci stránek!

Další důvody pro zřízení stránke zde a Info pro členy SVJ.

S pozdravem výbor

30.04.2016 vložil NOVÁKOVÁ Zuzana (předseda výboru/SVJ)
Upraveno 22.01.
E-mail byl odeslán 31.05.2022 na skupiny Statutár Nečlen Vlastník Výběr
SMS byla odeslána 31.05.2022

  • info_pro_cleny_SVJ.pdf
UpravitOdstranitNahoruDolůPoslat upozornění

Příspěvek na energie pro rok 2022 a 2023

Příspěvek pro rok 2022


Domácnosti získají příspěvek na elektřinu v celkové výši 2000 – 3500 Kč již v zálohách od října do prosince 2022, a to automaticky (bez žádosti) prostřednictvím svého dodavatele elektřiny pro své odběrné místo. Nejsou-li stanoveny zálohové platby, pak se příspěvek přizná až ve vyúčtování. Jedná se o první část příspěvku bez ohledu na způsob a zdroj vytápění a ohřev vody. Výše příspěvku je stanovena podle distribuční sazby ke dni 23.8.2022 pro odběrné místo:


  • Distribuční sazba D01d, D02d, D25d výše příspěvku 3 500 Kč
  • Distribuční sazba D26d, D35d, D45d, D56d, D57d výše příspěvku 2 000 Kč


Kromě příspěvku bude dále odpuštěn poplatek za obnovitelné zdroje energie, který t.č. činí 599 Kč/MWh vč. DPH, a to za období říjen 2022 – prosinec 2023.


Příspěvek pro rok 2023 - info zde02.09.2022 vložil GAJDOVÁ Pavla (místopředseda výboru)
E-mail nebyl odeslán
SMS nebyla odeslána
UpravitOdstranitNahoruDolůPoslat upozornění

Hlasování o účetní závěrce 2019 způsobem per rollam (v elektronické + tištěné podobě)

Vážení členové,

do konce roku musíme schválit účetní závěrku a zprávu hospodaření za rok 2019. Vzhledem ke stále přetrvávající covidové situaci, rozhodl výbor dne 26.10.2020, že uskuteční hlasování všech vlastníků mimo shromáždění (písemnou formou = elektronicky + v tištěné podobě). Hlasování per rollam nám umožňuje § 19 Zákona č. 191/2020, který zmírňuje dopady epidemie.

Dle § 562/1 NOZ je písemná forma zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.

Výbor proto rozhodl o využití možnosti hlasování přímo na těchto webových stránkách SVJ (je zachována písemná forma i vlastnoruční podpis člena - viz. níže).

Členové, kteří poskytli SVJ svůj e-mail, budou moci po přihlášení na stránky hlasovat zde. 

Hlasování bude probíhat od 23.11.2020 do 8.12.2020!  Na spuštění hlasování budete automaticky upozorněni.

Členové, kteří neposkytli SVJ e-mail, mohou hlasovat v tištěné podobě – tito členové obdrží hlasovací formulář prostřednictvím domovní schránky dne 23.11.2020, který po odhlasování vrátí zpět do schránky SVJ, a to nejpozději do 8.12.2020. Nebydlícím členům bude formulář zaslán téhož dne na adresu uvedenou v katastru nemovitostí, případně na jinou adresu určenou pro doručování.

Hlasovat můžete těmito způsoby (prosím použijte pouze jeden z nich)!:

1.   Hlasovat přímo zde na stránkách po přihlášení Vašim e-mailem, který jste nám poskytli (v případě spoluvlastnictví jednotky hlasuje ten ze spoluvlastníků, který je v záložce "členové" označen jako společný zástupce dle § 1185 NOZ)

2.   Odevzdat vyplněný a podepsaný návrh usnesení do schránky SVJ nebo poštou na adresu SVJ

3.   Vyplněný návrh usnesení (naleznete v dokumentech) s naskenovaným podpisem odeslat na e-mailem SVJ.

V případě spoluvlastnictví jednotky hlasuje za jednotku pouze určený společný zástupce (§ 1185 NOZ)!

Vzhledem k tomu, že k přijetí usnesení způsobem per rollam je zapotřebí získat nadpoloviční většinu všech hlasů, prosíme, abyste všichni v rámci hlasování vyjádřili svůj názor. DĚKUJEME


Dle 561/1 NOZ se k platnosti právního jednání učiněného v písemné formě vyžaduje podpis jednajícího. Podpis může být nahrazen mechanickými prostředky tam, kde je to obvyklé. Na základě Zákona č. 297/2016 Sb. a Nařízení EU č. 910/2014, tzv. eIDAS lze mezi soukromoprávními osobami uznat za vlastnoruční podpis také prostý elektronický podpis, který nenaplňuje požadavky kladené na vyšší formy elektronických podpisů (tj. zaručený elektronický podpis či kvalifikovaný elektronický podpis). Elektronický podpis je přitom definován jako data v elektronické podobě, která jsou připojena k jiným datům v elektronické podobě nebo jsou s nimi logicky spojena, a která podepisující osoba používá k podepsání. Za vlastnoručně podepsaný dokument lze tak jistě uznat také dokument odeslaný z e-mailu, který člen poskytl pro komunikaci se SVJ, je veden v seznamu členů SVJ a tudíž nelze mít pochyb o tom, kdo dokument odeslal, bez ohledu, zda je na dokumentu naskenovaný podpis či nikoliv.

Elektronické hlasování v rámci aplikace webdomu.cz všechny tyto požadavky na písemné hlasování a na vlastnoruční podpis člena splňuje (člen se přihlašuje svým e-mailem, který je uveden v seznamu členů SVJ, a jeho individuálním heslem, u hlasování je uvedeno jeho jméno a příjmení, datum a čas hlasování a celý návrh usnesení, o němž hlasoval).  

29.10.2020 vložil GAJDOVÁ Pavla (místopředseda výboru)
Upraveno 28.01.
E-mail nebyl odeslán
SMS nebyla odeslána

  • Zprava o hospodareni za rok 2019.pdf
  • Rozvaha, vysledovka, priloha 2019.pdf
UpravitOdstranitNahoruDolůPoslat upozornění

Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 30.11.2017 v 18:00


Vážení vlastníci bytových jednotek,

dne 30.11.2017 v 18:00 se bude konat shromáždění v suterénu našeho domu na ul. Vzorová 10.

Program shromáždění:

1. prezence a kontrola usnášení schopnosti

2. volba členů představenstva, volba předsedy, místopředsedy

3. volba členů kontrolní komise, volba přesedy, místopředsedy

4. schválení investic pro rok 2018

5. schválení rozpočtu na rok 2018

6. diskuze

Podklady pro projednávání jednotlivých bodů nalezete v dokumentech na stránkách družstva.

V případě, že se nemůžete osobně dostavit, využijte plnou moc, kterou naleznete v tomto příspěvku, případně v dokumentech.

V případě, že je jednotka ve spoluvlastnictví, je potřeba aby se vlastníci dohodli, kdo bude společným zástupcem vůči SVJ a tento na schůzi rovněž hlasoval. 

Výbor SVJ

25.09.2015 vložil NOVÁKOVÁ Zuzana (předseda výboru/SVJ)
E-mail nebyl odeslán
SMS nebyla odeslána

UpravitOdstranitNahoruDolůPoslat upozornění

Upozornění na daňové a jiné povinnosti v souvislosti s ubytováním přes Airbnb, Booking apod.

Vážení vlastníci, vzhledem k tomu, že je v domě celá řada z Vás, kteří poskytují ubytování přes Airbnb, Booking

či přes jiné portály nebo na přímo, dovolujeme si Vás upozornit na daňové a jiné povinnosti spojené s ubytováním,

případně s pronájmem a také zasíláme odkaz na kalkulačku odvodů spojených s ubytováním či pronájmem.


Daňové a jiné povinnosti spojené s ubytováním a pronájmem

Kalkulačka odvodů z ubytování či pronájmu

20.02.2020 vložil GAJDOVÁ Pavla (místopředseda výboru)
E-mail nebyl odeslán
SMS nebyla odeslána
UpravitOdstranitNahoruDolůPoslat upozornění
Zobrazit odstraněné příspěvky
Nástěnka slouží pro členy SVJ. Vzkazy na nástěnce se rozesílají na emaily statutárního orgánu, které jsou vyplněné v kontaktech.
Přidat obrázek
Nahrávám obrázek.