Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení družstva, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

Informace k rekonstrukci účetnictví

Vážení členové, 


dle informací od správce našeho družstva a výboru Společenství vlastníků domu Skuteckého 1379 - 1383 nebude rekonstrukce účetnictví našeho družstva moci být ukončena před koncem tohoto roku. Důvodem je nedořešené vypořádání závazků Společenství vlastníků domu Skuteckého 1379 - 1383 za minulá účetní období vůči našemu družstvu. Výbor Společenství chce nejprve nechat toto vypořádání schválit Shromážděním, které se má konat až ke konci tohoto roku.


Naše představenstvo předpokládá, že díky výše uvedené skutečnosti bude možné provést vyplacení nespotřebovaných záloh na opravy na počátku roku 2020. 

23.11.2019 vložil Hloušková Vladimíra (předseda družstva/představenstva)

Vydávání čipů pro objekt Skuteckého 1379-1383

Vážení členové Bytového družstva,


na základě dohovoru s Výborem Společenství vlastníků domu Skuteckého 1379-1383 bude dne 21. 10. 2019 v době od 18:00 do 19:00 hod vydávání čipů nájemníkům bytových jednotek ve vlastnictví Bytového družstva Skuteckého - Laudova.


Představenstvo BD17.10.2019 vložil Rábek Roman (místopředseda družstva/představenstva)

Dodatek č. 21 ke smlouvě o úvěru s Raiffeisen stavební spořitelna

Vážení členové BD,


představenstvo Bytového družstva Skuteckého - Laudova Vás touto cestou informuje, že dnes, tj. 3. 10. 2019 byl představenstvem BD podepsán "Dodatek č. 21 ke smlouvě o úvěru s Raiffeisen stavební spořitelna" (viz. Příloha).


S pozdravem


představenstvo BD

03.10.2019 vložil Rábek Roman (místopředseda družstva/představenstva)

Hospodaření BD za 1. pol 2019

V příloze naleznete výsledky hospodaření za první pololetí letošního roku

V položce Sankce z prodlení z VSL jsou uvedeny veškeré sankce zaplacené naším družstvem, které pocházejí buď z nevypořádaných reklamací za rok 2015 minulým představenstvem nebo nedodaných vyúčtování služeb za rok 2016 pro objekt Skuteckého ze strany bývalého správce Aduma. Tato částka bude vymáhána soudně po vinících.

30.09.2019 vložil Hloušková Vladimíra (předseda družstva/představenstva)

Dodatek č. 20 ke smlouvě o úvěru s Raiffeisen stavební spořitelna

Vážení členové BD,


představenstvo Bytového družstva Skuteckého - Laudova Vás touto cestou informuje, že dnes, tj. 26. 9. 2019 byl představenstvem BD podepsán "Dodatek č. 20 ke smlouvě o úvěru s Raiffeisen stavební spořitelna" (viz. Příloha).


S pozdravem


představenstvo BD

26.09.2019 vložil Rábek Roman (místopředseda družstva/představenstva)