Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení družstva, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

Usnesení Vrchního soudu v Praze - neplatnost ČS BD ve věci volby představenstva BD v roce 2017

Vážení členové Bytového družstva,


dne 26. 2. 2020 obdrželo představenstvo Bytového družstva Skuteckého – Laudova Usnesení Vrchního soudu v Praze, se zamítnutím Rozsudku Městského soudu v Praze o neplatnosti usnesení členské schůze Bytového družstva Skuteckého - Laudova ze dne 24. 1. 2017, kterým byli zvoleni Ing. Lenka Kličková, Mgr. Vladimíra Hloušková a Ing. Roman Rábek členy představenstva (viz Příloha).

Dále Vrchní soud v Praze rozhodl. že bývalí členové představenstva BD (p. Ryšavý a p. Ružička) jsou povinni nahradit Bytovému družstvu náklady řízení před soudy obou stupňů ve výši 44 800 Kč do tří dnů od právní moci tohoto Usnesení.  


S pozdravem

Ing. Roman Rábek

člen představenstva Bytového družstva Skuteckého-Laudova

26.02.2020 vložil Rábek Roman (správce stránek)

Hledání úspor: Revize spolupráce s advokátní kanceláří

Vážení členové Bytového družstva,


V rámci hledání úspor bylo zjištěno, že za právní služby odešlo v roce 2019 z účtu BD celkem 248 100 kč .


Dne 18.2.2020 rozhodnutím per rollam č. 05/2020 bylo jednohlasně (tedy odsouhlasením obou členů) rozhodnuto o nezplnomocnění AK Suttner k zastupování Bytového družstva Skuteckého - Laudova


Znění usnesení které nebylo přijato:


Usnesení per rollam č. 05/2020:

Představenstvo BD zplnomocňuje AK Suttner k zastupování Bytového družstva Skuteckého – Laudova. Otevřené i běžící případy tak mohou být znova posouzeny jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska právního zájmu BDBc. Tomáš Soukup

člen představentva BD


Námitka člena představenstva:


p. Soukup taktně zamlčel důvod, proč jsem neodsouhlasil nadbytečné Usnesení č. 5/2020. Bylo to z toho důvodu, že Bytové družstvo má platnou smlouvu, kterou nikdo nevypověděl.


Dále bych chtěl ubezpečit členy BD, že běžící kauzy, včetně uměle vyvolané u Katastru nemovitostí se zablokováním převodů do osobního vlastnictví, budou i nadále řešeny.


Výše uvedená částka není ponížena o náklady na převodní smlouvy a převody bytových jednotek a garážových stání (jedná se o převod 62 BJ a 17 GS), které si hradí členové BD sami na základě usnesení členské schůze a o výdaje soudních nákladů, ve kterých bylo BD úspěšné a které budou BD vráceny zpět.

V příloze přikládám seznam kauz a aktuální stav.


Ing. Roman Rábek

člen představenstva BD

18.02.2020 vložil Soukup Tomáš (člen představenstva)

Zápis z Náhradní 25. členské schůze BD

Vážení členové Bytového družstva,


v příloze je přiložen Zápis z Náhradní 25. členské schůze Bytového družstva Skuteckého - Laudova, která se konala dne 21. ledna 2020.


Ing. Roman Rábek

člen představenstva BD

11.02.2020 vložil Rábek Roman (správce stránek)

Zápis z 2. společné schůze představenstva Bytového družstva

Vážení členové Bytového družstva,


dnes, tj. 10. února 2020 v době od 19:00 hod proběhla 2. společná schůze představenstva BD, která měla řešit důležité problémy, které se týkají nejenom BD, ale i obou společenství vlastníků. Z důvodu nemoci člena představenstva byla schůze neusnášeníschopná a další schůze představenstva BD je odložena na dobu neurčitou.Zápis včetně Prezenční listiny je uveden v Příloze.


Ing. Roman Rábek

člen představenstva BD

10.02.2020 vložil Rábek Roman (správce stránek)
Upraveno 10.02.

Protokol z jednání Vrchního soudu - neplatnost ČS BD ve věci volby představenstva BD v roce 2017

Vážení členové Bytového družstva,

dne 5. 2. 2020 obdrželo představenstvo Bytového družstva Skuteckého – Laudova protokol z jednání Vrchního soudu ohledně neplatnosti usnesení členské schůze ve věci volby statutárního orgánu v roce 2017 (viz Příloha).


S pozdravem

Ing. Roman Rábek

člen představenstva Bytového družstva Skuteckého-Laudova

06.02.2020 vložil Rábek Roman (správce stránek)