Vydávání čipů pro objekt Skuteckého 1379-1383

Vážení členové Bytového družstva,


na základě dohovoru s Výborem Společenství vlastníků domu Skuteckého 1379-1383 bude dne 21. 10. 2019 v době od 18:00 do 19:00 hod vydávání čipů nájemníkům bytových jednotek ve vlastnictví Bytového družstva Skuteckého - Laudova.


Představenstvo BD17.10.2019 vložil Rábek Roman (místopředseda družstva/představenstva)

Dodatek č. 21 ke smlouvě o úvěru s Raiffeisen stavební spořitelna

Vážení členové BD,


představenstvo Bytového družstva Skuteckého - Laudova Vás touto cestou informuje, že dnes, tj. 3. 10. 2019 byl představenstvem BD podepsán "Dodatek č. 21 ke smlouvě o úvěru s Raiffeisen stavební spořitelna" (viz. Příloha).


S pozdravem


představenstvo BD

03.10.2019 vložil Rábek Roman (místopředseda družstva/představenstva)

Hospodaření BD za 1. pol 2019

V příloze naleznete výsledky hospodaření za první pololetí letošního roku

V položce Sankce z prodlení z VSL jsou uvedeny veškeré sankce zaplacené naším družstvem, které pocházejí buď z nevypořádaných reklamací za rok 2015 minulým představenstvem nebo nedodaných vyúčtování služeb za rok 2016 pro objekt Skuteckého ze strany bývalého správce Aduma. Tato částka bude vymáhána soudně po vinících.

30.09.2019 vložil Hloušková Vladimíra (předseda družstva/představenstva)

Dodatek č. 20 ke smlouvě o úvěru s Raiffeisen stavební spořitelna

Vážení členové BD,


představenstvo Bytového družstva Skuteckého - Laudova Vás touto cestou informuje, že dnes, tj. 26. 9. 2019 byl představenstvem BD podepsán "Dodatek č. 20 ke smlouvě o úvěru s Raiffeisen stavební spořitelna" (viz. Příloha).


S pozdravem


představenstvo BD

26.09.2019 vložil Rábek Roman (místopředseda družstva/představenstva)

Informace ohledně komise

Na výzvu k účasti v komisi, která zhodnotí příjmy našeho družstva a náklady na jeho provoz a doporučí úpravu výše příspěvků na člena družstva se základním vkladem a příspěvků na člena - nájemce, se v termínu přihlásili tři zájemci Bc. Ing. František Ružička, MBA, Bc. Renáta Kafková a Ing. Michal Opelka. Jelikož zájemci nesplnili požadavky na členy v této komisi, dohodlo se představenstvo spolu s členy kontrolní komise na společném jednání dne 12. 9. 2019 na výběrovém řízení nezávislého odborníka, který by výše uvedenou činnost provedl.

18.09.2019 vložil Hloušková Vladimíra (předseda družstva/představenstva)