Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení družstva, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

K vyhlášení členské schůze BD na základě žádosti členů BD

Vážení členové Bytového družstva,


v rámci 3. společné schůze představenstva BD a Kontrolní komise, která se konala dne 2. 3. 2020, bylo představenstvem BD schváleno konání členské schůze

I přes uvedenou deklaraci vyhlášení členské schůze představenstvem BD, odeslal člen představenstva BD p. Soukup dne 6. 3. 2020 prostřednictvím e-mailu Bytovému družstvu Žádost členů družstva o svolání členské schůze.

Vzhledem k tomu, že p. Soukup nevyvíjel žádnou další aktivitu k řešení obdržené Žádosti, upozornil jsem ho dne 16. 3. 2020 na běžící zákonné lhůty k vyhlášení a požádal ho o svolání schůze představenstva BD, abychom společně řešili uvedenou Žádost členů BD. Nelichotivou reakci p. Soukupa jsem obdržel dne 17. 3. 2020.

Vzhledem k tomu, že p. Soukupem nebyla včas svolána schůze představenstva BD, a vzhledem k tomu, že představenstvo BD má konat ve shodě, bylo p. Soukupovi odesláno ke schválení alespoň usnesení Per rollam č. 06/2020, jehož účelem (vzhledem k zavedeným opatřením Vlády ČR proti šíření nákazy COVID-19 v České republice) bylo ze strany představenstva BD alespoň nějakým způsobem reagovat na Žádost o svolání členské schůze členy BD.


Per rollam 06/2020:

V souvislosti s opatřeními Vlády ČR proti šíření nákazy COVID-19 v České republice, nemůže představenstvo BD naplnit svou povinnost, která mu vyplývá z čl. 34, odst. 7 Stanov Bytového družstva Skuteckého – Laudova, tj. svolat členskou schůzi na základě žádosti členů BD o svolání členské schůze doručené dne 6. 3. 2020.

Členská schůze BD bude svolána představenstvem BD v době následující po ukončení platnosti výše uvedených opatření Vlády ČR a program bude obsahovat požadované body uvedené v Žádosti.

Člen představenstva BD p. Soukup se hlasování zdržel.


Doba je těžká a děláme si ji ještě těžší ...


Veškerá komunikace k uvedené problematice je k dispozici na webové stránce Bytového družstva ve https://webdomu.cz/druskula/dokumenty ve složce Zápisy z členských schůzí BD - 20200306-Příprava 26. členské schůze.


S pozdravem

Ing. Roman Rábek

člen představenstva BD

23.03.2020 vložil Rábek Roman (správce stránek)

Zápis ze 3. společné schůze představenstva Bytového družstva

Vážení členové Bytového družstva,


dne 2. března 2020 proběhla 3. společná schůze představenstva BD.

Jedním z projednávaných bodů byla i příprava ke svolání členské schůze k dovolbě člena představenstva BD a člena Kontrolní komise BD,


Zápis ze 3. společné schůze představenstva BD, včetně Prezenční listiny, je uložen v záložce Dokumenty - Zápisy ze schůzí představenstva BD.


Ing. Roman Rábek

člen představenstva BD

03.03.2020 vložil Rábek Roman (správce stránek)

Usnesení Vrchního soudu v Praze - neplatnost ČS BD ve věci volby představenstva BD v roce 2017

Vážení členové Bytového družstva,


dne 26. 2. 2020 obdrželo představenstvo Bytového družstva Skuteckého – Laudova Usnesení Vrchního soudu v Praze, se zamítnutím Rozsudku Městského soudu v Praze o neplatnosti usnesení členské schůze Bytového družstva Skuteckého - Laudova ze dne 24. 1. 2017, kterým byli zvoleni Ing. Lenka Kličková, Mgr. Vladimíra Hloušková a Ing. Roman Rábek členy představenstva (viz Příloha).

Dále Vrchní soud v Praze rozhodl. že bývalí členové představenstva BD (p. Ryšavý a p. Ružička) jsou povinni nahradit Bytovému družstvu náklady řízení před soudy obou stupňů ve výši 44 800 Kč do tří dnů od právní moci tohoto Usnesení.  


S pozdravem

Ing. Roman Rábek

člen představenstva Bytového družstva Skuteckého-Laudova

26.02.2020 vložil Rábek Roman (správce stránek)

Hledání úspor: Revize spolupráce s advokátní kanceláří

Vážení členové Bytového družstva,


V rámci hledání úspor bylo zjištěno, že za právní služby odešlo v roce 2019 z účtu BD celkem 248 100 kč .


Dne 18.2.2020 rozhodnutím per rollam č. 05/2020 bylo jednohlasně (tedy odsouhlasením obou členů) rozhodnuto o nezplnomocnění AK Suttner k zastupování Bytového družstva Skuteckého - Laudova


Znění usnesení které nebylo přijato:


Usnesení per rollam č. 05/2020:

Představenstvo BD zplnomocňuje AK Suttner k zastupování Bytového družstva Skuteckého – Laudova. Otevřené i běžící případy tak mohou být znova posouzeny jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska právního zájmu BDBc. Tomáš Soukup

člen představentva BD


Námitka člena představenstva:


p. Soukup taktně zamlčel důvod, proč jsem neodsouhlasil nadbytečné Usnesení č. 5/2020. Bylo to z toho důvodu, že Bytové družstvo má platnou smlouvu, kterou nikdo nevypověděl.


Dále bych chtěl ubezpečit členy BD, že běžící kauzy, včetně uměle vyvolané u Katastru nemovitostí se zablokováním převodů do osobního vlastnictví, budou i nadále řešeny.


Výše uvedená částka není ponížena o náklady na převodní smlouvy a převody bytových jednotek a garážových stání (jedná se o převod 62 BJ a 17 GS), které si hradí členové BD sami na základě usnesení členské schůze a o výdaje soudních nákladů, ve kterých bylo BD úspěšné a které budou BD vráceny zpět.

Seznam kauz a aktuální stav je přiložen ve Složce Dokumenty - Soudní kauzy.


Ing. Roman Rábek

člen představenstva BD

18.02.2020 vložil Soukup Tomáš (člen představenstva)
Upraveno 24.03.

Zápis z Náhradní 25. členské schůze BD

Vážení členové Bytového družstva,


Zápis z Náhradní 25. členské schůze Bytového družstva Skuteckého - Laudova, která se konala dne 21. ledna 2020 je uložen v Dokumentech - složka Zápisy z členských schůzí BD.


Ing. Roman Rábek

člen představenstva BD

11.02.2020 vložil Rábek Roman (správce stránek)
Upraveno 24.03.