Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení družstva, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

Informace o aktuálním dění v BD

Vážení členové bytového družstva,


představestvo dne 21. 7. 2020 odsouhlasilo, že rejstříkovému soudu podá návrh na zápis změny v orgánech bytového družstva, návrh byl soudu doručen dne 27.7. a soud svým usnesením dne 30.7. návrhu vyhověl. Předseda a místopředseda 30. 7. soudu v souladu se stanovami BD sdělili, že se BD vzdává práva na odvolání tak, aby usnesení nabylo ihned právní moci a zápis byl promítnut do veřejné části OR.


Dne 3. 8. 2x podal z datové schránky BD pan Ing. Rábek odvolání proti usnesení o zápisu změn, přestože stanovy jasně uvádějí, že za BD jedná v písemné podobě jen předseda s mítopředsedou, případně předsedna nebo místopředseda společně s dalším členem představenstva. Soud se nyní podáním zabývá. Předseda a místopředsda BD podali soudu na jeho výzvu k odvolání vysvětlení.


Představenstvo BD tedy dosud není zapsané v celém složení ve veřejné části OR, a proto jsou jeho možnosti v jednání se třetími stranami, zejména s bankou, i nadále velmi omezené.


Dne 6.8.2020 obdrželo BD do své datové schránky výzvu Městského soudu v Praze k tomu, aby se vyjádřilo k návrhu na ustanovení opatrovníka bytovému družstvu, který učinila paní Hloušková. Paní Hloušková se u soudu domáhá, aby soud určil, že pan Mgr. Suttner, který dosud poskytoval a poskytuje BD právní služby, bude namísto představenstva vykonávat jeho pravomoci.


O vývoji zmíněných řízení vás budeme informovat

06.08.2020 vložil Szabó Július (místopředseda družstva/představenstva)

přerušení dodávky teplé vody

Vážení členové družstva,


Veolia Energie ČR, a.s. oznamuje, že nejdéle do 29.07.2020 bude přerušená dodávka teplé vody z důvodu plánovaných oprav primárních tepelných sítí.

28.07.2020 vložil Szabó Július (místopředseda družstva/představenstva)

Ustavující schůze představenstva BD v novém složení

Vážení členové družstva,

 

dne 21.7.2020 proběhla ustavující schůze představenstva BD, přítomni byli všichni tři členové představenstva, tedy pan Rábek, pan Szabó a pan Soukup. Představenstvo zvolilo svého nového předsedu, kterým se stal pan Tomáš Soukup. Místopředsedou byl zvolen pan Július Szabó. Zápis z jednání představenstva najdete v dokumentech.

 

Představenstvo podalo návrh na zapsání změn do obchodního rejstříku, aby mohlo co nejdříve začít pracovat a řešit problémy družstva.

 

V první řadě to bude provedení a dokončení převodu bytových jednotek do osobního vlastnictví u těch členů, kteří o to požádali nebo již dokonce splatili celou anuitu, dále pak v souladu s aktuálním usnesením členské schůze řešení prodeje nebytových jednotek tak, aby mohl být členské schůzi předložen návrh na jejich výhodné zpeněžení.

 

Představenstvo již také získalo přístup do e-mailové adresy podatelna@druskula.cz.

 

za představenstvo BD

Július Szabó, místopředseda

27.07.2020 vložil Szabó Július (místopředseda družstva/představenstva)

Znepřístupnění - podatelna@druskula.cz

Vážení družstevníci,


Pan Rábek znepřístupnil email PODATELNA@DRUSKULA.CZ pro ostatní členy představenstva. Jakékoliv informace, které do odvolání příjdou z tohoto mailu nejsou sdělením představenstva. Jakékoliv žádosti (např. o převod bytu apod.), které na něj budou zaslány představenstvo nemá možnost přečíst. Vzniklou situaci řešíme a budeme Vás informovat.


Tomáš Soukup

Julius Szabo

členové představenstva

16.07.2020 vložil Soukup Tomáš (předseda družstva/představenstva)

Vrácení dlouhodobých záloh

Vážení družstevníci,


Pan Rábek není oprávněn jednat za představenstvo. Všichni máme zájem vyplatit každému družstevníkovi co mu právem náleží. Ať již jsou to nespotřebované zálohy, tak podíl na nebytovkách, které budou co nejdříve prodány v souladu s usnesením členské schůze ze 14.7.2020. V tuto chvíli není dokončena rekonstrukce učetnictví a částky jsou tedy pouze dílčím výsledkem. Podklady které pan Rábek zveřejňuje nebylo možné zkontrolovat a není ani jasná metodika jak se k nim došlo. Správce byl informován o změně v představenstvu a byl požádán o pozastavení prací. Je potřeba, aby se celé představenstvo seznámilo s výsledky dosavadní rekonstrukce, metodikou, jak se k částkám dospělo atd. O průběhu Vás budeme informovat. Firma FINELA ostatně také doporučuje dokončit nejprve rekonstrukci učetnictví, neboť část záloh na opravy byla v pozdějších letech zřejmě spotřebována na vyplacení pokut (téměř milion korun), spotřebována na odměny představenstvu. Upozorňuje také, že zřejmě chybně se družstvo podílelo finančním příspěvkem cca 140 000kč na schodištích LAUDOVA - hrazeno zřejmě ze záloh na opravy. Také z nich bylo zaplaceno více než 400 000kč na opravy nebytovek. Do dořešení situace nejsme schopni Vaše žádosti vyřídit a proto s nimi prosím vyčkejte - jedná se o dílčí výsledky a na vyplácení peněz je brzy.


Tomáš Soukup

člen představenstva BD

15.07.2020 vložil Soukup Tomáš (předseda družstva/představenstva)