Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení družstva, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

Stav střechy - Skuteckého

Vážení družstevníci,


S laskavým svolením objednatele posudku informujeme družstevníky o závěrech "Posouzení střešního pláště" na objektu Skuteckého. Střecha je dle provedené kontroly a přiložené fotodokumentace zcela v pořádku a potíže obyvatel podstřešních bytů nejsou způsobeny zatékáním, ale tepelnými mosty a absencí vnějšího zateplení v kombinaci s těsnými okny a regulací vytápění (nepůvodní stav). V příloze naleznete originální posudek.


Závěr posudku konkrétně říká:


Dřevěná konstrukce vnějšího pláště je ideálně suchá a suché jsou i ostatní vrstvy kompletní střešní skladby, takže se nepotvrdila obava, že by zatékání nebo úpravy střechy, které v roce 2016 realizovala obchodní společnost Sarnaroof s.r.o. mohli způsobit destrukci vnějšího pláště a mohly mít souvislost s deklarovanými problémy v podstřešním podlaží.


Pro zamezení tvorby vlhkosti a vzniku plísní na vnitřních površích v podstřešním podlaží se doporučuje provést bez odkladu dodatečné zateplení obvodového pláště a doplnit tepelnou izolaci ve střešní dutině, neboť za příčinu těchto poruch lze považovat systémové tepelné mosty a zcela nedostatečnou tepelnou rezistenci obalových konstrukcí, plnících nanejvýš standardy z doby výstavby objektu.


Tomáš Soukup

člen představenstva BD

28.05.2020 vložil Soukup Tomáš (člen představenstva)

První nebytová jednotka - převod dokončen

Vážení družstevníci,


Tímto Vás informuji, že první z nebytových jednotek o velikosti 69,9 m2 ve vchodě 1383 již není naším majetkem. Za cenu 1 029 875 kč - tedy prodejní cena 14 719 kč/m2. Uvedený postup vyvedení družstevního majetku považuji za nezákoný a za svou osobu jsem podnikl všechny možné kroky, které mi právní systém ČR umožňuje, abych tomu zabránil. Osud dalších nebytových jednotek bude předmětem diskuze členské schůze 16.6. V příloze naleznete dokumenty vztahující se k transakci. Další podklady jsou obsaženy v materiálech ke členské schůzi.


Tomáš Soukup

člen představenstva BD

25.05.2020 vložil Soukup Tomáš (člen představenstva)

Vypáčená poštovní schránka BD

Členy BD byla ohlášena vypáčená poštovní schránka BD. Pokud se ztratily některé dokumenty určené pro BD (např. žádosti, doručenky) nic s tím jako představenstvo BD nemůžeme udělat.

S pozdravem

Ing. Roman Rábek

člen představenstva BD

18.05.2020 vložil Rábek Roman (správce stránek)

Vyúčtování dalšího členského vkladu

Vážení členové bytového družstva,

v sekci Dokumenty - Vyúčtování dalšího členského vkladu byl vložen soubor "20200514_vyúčtování dalšího členského vkladu".

V souboru naleznete vyúčtování plateb dalšího členského vkladu za jednotlivé bytové jednotky.

Těm členům BD, kteří již další členský vklad doplatili a mají jednotky převedeny do vlastnictví, budou přeplatky v nejbližších dnech vráceny na jejich účet.

Členům BD, kteří ještě nedoplatili další členský vklad a mají přeplatek na účtu družstva, bude tento přeplatek představenstvem BD při nejbližší mimořádné splátce naveden na účet RSTS tak, aby jim byl ponížen dluh u RSTS za jejich jednotku. 

Nedoplatek zatím neplaťte. O způsobu jeho úhrady budete předem informováni.

V případě jakéhokoliv dotazu se primárně obracejte na správce pana Šáru (případně na pana Rábka).

Ing. Roman Rábek

člen představenstva BD

18.05.2020 vložil Rábek Roman (správce stránek)

4. jednání představenstva BD

Vážení družstevníci,


Dne 4.5.2020 proběhlo 4. jednání představenstva BD. Bohužel se nepodařilo projednat všechny důležité body a některé tak budou projednány na příští schůzi. Jednání bylo svoláno s odstupem více než 7 dní a pozvánka obsahovala detailní program schůze. V členské sekci tak je nyní k dispozici jak původní pozvánka, tak zápis průběhu schůze. Jednání probíhalo v případě člena, který vedl jednání pomocí komunikačních prostředků a celý zápis byl opakovaně čten.


Zatím není formálně podepsán druhým členem představenstva z důvodu dodatečných požadavků na úpravu obsahu a také z důvodu údajných pravopisných a faktických chyb. Taková změna však nemohla být do zápisu zanesena, neboť by se jednalo o doplnění obsahu, jež se neprojednával a odstranění obsahu, který naopak projednáván byl. Povedlo se tak snad konečně schválit převody žadatelů a umožnit mi nechat pro ně vypracovat příslušné smlouvy.


S přáním hezkého nadcházejícího víkendu,


Tomáš Soukup

člen představenstva BD

14.05.2020 vložil Soukup Tomáš (člen představenstva)