Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení družstva, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

přerušení dodávky teplé vody

Vážení členové družstva,


Veolia Energie ČR, a.s. oznamuje, že nejdéle do 29.07.2020 bude přerušená dodávka teplé vody z důvodu plánovaných oprav primárních tepelných sítí.

28.07.2020 vložil Szabó Július (místopředseda družstva/představenstva)

Ustavující schůze představenstva BD v novém složení

Vážení členové družstva,

 

dne 21.7.2020 proběhla ustavující schůze představenstva BD, přítomni byli všichni tři členové představenstva, tedy pan Rábek, pan Szabó a pan Soukup. Představenstvo zvolilo svého nového předsedu, kterým se stal pan Tomáš Soukup. Místopředsedou byl zvolen pan Július Szabó. Zápis z jednání představenstva najdete v dokumentech.

 

Představenstvo podalo návrh na zapsání změn do obchodního rejstříku, aby mohlo co nejdříve začít pracovat a řešit problémy družstva.

 

V první řadě to bude provedení a dokončení převodu bytových jednotek do osobního vlastnictví u těch členů, kteří o to požádali nebo již dokonce splatili celou anuitu, dále pak v souladu s aktuálním usnesením členské schůze řešení prodeje nebytových jednotek tak, aby mohl být členské schůzi předložen návrh na jejich výhodné zpeněžení.

 

Představenstvo již také získalo přístup do e-mailové adresy podatelna@druskula.cz.

 

za představenstvo BD

Július Szabó, místopředseda

27.07.2020 vložil Szabó Július (místopředseda družstva/představenstva)

Znepřístupnění - podatelna@druskula.cz

Vážení družstevníci,


Pan Rábek znepřístupnil email PODATELNA@DRUSKULA.CZ pro ostatní členy představenstva. Jakékoliv informace, které do odvolání příjdou z tohoto mailu nejsou sdělením představenstva. Jakékoliv žádosti (např. o převod bytu apod.), které na něj budou zaslány představenstvo nemá možnost přečíst. Vzniklou situaci řešíme a budeme Vás informovat.


Tomáš Soukup

Julius Szabo

členové představenstva

16.07.2020 vložil Soukup Tomáš (předseda družstva/představenstva)

Vrácení dlouhodobých záloh

Vážení družstevníci,


Pan Rábek není oprávněn jednat za představenstvo. Všichni máme zájem vyplatit každému družstevníkovi co mu právem náleží. Ať již jsou to nespotřebované zálohy, tak podíl na nebytovkách, které budou co nejdříve prodány v souladu s usnesením členské schůze ze 14.7.2020. V tuto chvíli není dokončena rekonstrukce učetnictví a částky jsou tedy pouze dílčím výsledkem. Podklady které pan Rábek zveřejňuje nebylo možné zkontrolovat a není ani jasná metodika jak se k nim došlo. Správce byl informován o změně v představenstvu a byl požádán o pozastavení prací. Je potřeba, aby se celé představenstvo seznámilo s výsledky dosavadní rekonstrukce, metodikou, jak se k částkám dospělo atd. O průběhu Vás budeme informovat. Firma FINELA ostatně také doporučuje dokončit nejprve rekonstrukci učetnictví, neboť část záloh na opravy byla v pozdějších letech zřejmě spotřebována na vyplacení pokut (téměř milion korun), spotřebována na odměny představenstvu. Upozorňuje také, že zřejmě chybně se družstvo podílelo finančním příspěvkem cca 140 000kč na schodištích LAUDOVA - hrazeno zřejmě ze záloh na opravy. Také z nich bylo zaplaceno více než 400 000kč na opravy nebytovek. Do dořešení situace nejsme schopni Vaše žádosti vyřídit a proto s nimi prosím vyčkejte - jedná se o dílčí výsledky a na vyplácení peněz je brzy.


Tomáš Soukup

člen představenstva BD

15.07.2020 vložil Soukup Tomáš (předseda družstva/představenstva)

Vrácení dlouhodobých záloh na opravy členům BD s převedenou jednotkou do osobního vlastnictví

Vážení členové bytového družstva,

v sekci Dokumenty - Vrácení nespotřebovaných záloh na dlouhodobé opravy byl vložen soubor "Vypořádání záloh na opravy za léta 2013 a 2014.pdf". V souboru naleznete vyúčtování záloh za jednotlivé bytové jednotky.

Vrácení částek, které jste jako členové BD - nájemníci platili a které nebyly využity za účelem oprav objektů Skuteckého 1379-1383 a Laudova 1384-1386, vychází s Článku 40 platných Stanov BD.

V případě vašeho zájmu o vrácení vašich nespotřebovaných záloh zašlete písemnou Žádost na podatelna@druskula.cz nebo datovou schránkou BD s termínem vyplacení.

V případě dotazu týkající se výše částek vrácených záloh se primárně obracejte na správce pana Šáru a ohledně termínu vyplacení na p. Soukupa.

Ing. Roman Rábek

člen představenstva BD15.07.2020 vložil Rábek Roman (člen družstva)
Upraveno 16.07.