Náhradní 24. členská schůze Bytového družstva Skuteckého-Laudova - upozornění

Vážení členové Bytového družstva Skuteckého - Laudova,

představenstvo Bytového družstva Skuteckého – Laudova se sídlem Laudova 31/1385, Praha 6 – Řepy,

 

p ř i p o m í n á

 

termín a místo konání náhradní 24. členské schůze bytového družstva:

čtvrtek dne 11. 7. 2019 od 18:00 hodin ve Společenském sále Kulturního centra PRŮHON, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha-Řepy (zastávka tramvaje Blatiny)

Program náhradní 24. členské schůze a podklady naleznete v příspěvku ze dne 22. 6. 2019 na této webové stránce.

 

Pokud se nebudete moci náhradní 24. členské schůze zúčastnit, poskytněte prosím plnou moc osobě, které důvěřujete.

Představenstvo doporučuje, aby v případě zastupování zmocnitel uvedl do plné moci, ke kterým bodům programu má zmocněnec jeho jménem přednést připomínky.

                                          

Za Bytové družstvo Skuteckého - Laudova

Mgr. Vladimíra Hloušková,předsedkyně představenstva

Ing. Roman Rábek, místopředseda představenstva

09.07.2019 vložil Roman Rábek (místopředseda družstva/představenstva)

Náhradní 24. členská schůze Bytového družstva Skuteckého-Laudova

Vážení členové Bytového družstva Skuteckého - Laudova,

představenstvo Bytového družstva Skuteckého – Laudova se sídlem Laudova 31/1385, Praha 6 – Řepy,

s v o l á v á

v souladu s čl. 35 stanov bytového družstva náhradní 24. členskou schůzi bytového družstva, která se koná ve čtvrtek dne 11. 7. 2019 od 18:00 hodin ve Společenském sále Kulturního centra PRŮHON, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha-Řepy (zastávka tramvaje Blatiny)

 

Program členské schůze:

1) Zahájení členské schůze, kontrola usnášeníschopnosti a schválení omezení času diskusních příspěvků a připomínek jednotlivých členů k jednotlivým bodům programu

2) Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu z členské schůze a skrutátorů

3) Schválení programu členské schůze

4) Schválení Směrnice č. 9 - Pravidla pro pronájem bytových a nebytových jednotek

5) Schválení směrnic č. 10 a 11 

6) Dovolba členů Kontrolní komise a náhradníků

7) Schválení Účetní závěrky za rok 2017 a Účetní závěrky za rok 2018

8) Plány oprav SV domu Skuteckého 1379 - 1383 a SV domu Laudova 1384 - 1386

9) Opatření vůči dalšímu finančnímu propadu družstva

10) Ostatní, diskuze   

11) Závěr

   

Veškeré podkladové materiály k členské schůzi jsou publikovány na Informační desce nových webových stránek BD (www.druskula.cz). 

Registrace členů družstva na prezenční listině bude zahájena 15 minut před konáním členské schůze na základě předloženého občanského průkazu, případně jiného dokladu osvědčujícího totožnost vlastníka.

V případě zastupování člena družstva se zástupce prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s podpisem člena družstva, kterého zastupuje. Generální plné moci musí obsahovat úředně ověřené podpisy zmocnitele i zmocněnce.

 

V Praze dne 22. 6.  2019                                               

 

Za Bytové družstvo Skuteckého - Laudova

 

Mgr. Vladimíra Hloušková, předsedkyně představenstva

Ing. Roman Rábek, místopředseda představenstva

09.07.2019 vložil Roman Rábek (místopředseda družstva/představenstva)

36. jednání představenstva Bytového družstva Skuteckého - Laudova

Vážení členové Bytového družstva Skuteckého - Laudova,

dne 17. 6. 2019 se za účasti zástupců Kontrolní komise a obou Výborů Společenství vlastníků

uskutečnilo

36. jednání představenstva Bytového družstva Skuteckého - Laudova.

Zápis je součástí tohoto příspěvku.

V Praze dne 18.  6.  2019                                               

Představenstvo Bytového družstva Skuteckého - Laudova

18.06.2019 vložil Roman Rábek (místopředseda družstva/představenstva)

24. členská schůze 2018 Bytového družstva Skuteckého-Laudova - upozornění

Vážení členové Bytového družstva Skuteckého - Laudova,

představenstvo Bytového družstva Skuteckého – Laudova se sídlem Laudova 31/1385, Praha 6 – Řepy,

s v o l á v á

v souladu s čl. 34 stanov bytového družstva 24. členskou schůzi bytového družstva, která se koná v úterý dne 18. 6. 2019 od 18:00 hodin ve Společenském sále Kulturního centra PRŮHON, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha-Řepy (zastávka tramvaje Blatiny)

Program členské schůze a podklady naleznete v příspěvku ze dne 31. 5. 2019 na této webové stránce.

 

Pokud se nebudete moci členské schůze zúčastnit, poskytněte prosím plnou moc osobě, které důvěřujete.

Představenstvo doporučuje, aby v případě zastupování zmocnitel uvedl do plné moci, ke kterým bodům programu  má zmocněnec jeho jménem přednést připomínky.

 

V Praze dne 16.  6.  2019                                               

Za Bytové družstvo Skuteckého - Laudova

Mgr. Vladimíra Hloušková,předsedkyně představenstva

Ing. Roman Rábek, místopředseda představenstva

16.06.2019 vložil Vladimíra Hloušková (předseda družstva/představenstva)

termín pro doplacení dalšího členského vkladu bez poplatku

Další termín pro doplacení dalšího členského vkladu bez poplatku v tomto roce je k 31. 8. 2019.  Tento termín umožňuje následné převedení bytové jednotky do vlastnictví ještě do konce tohoto roku. 
Při pozdější splátce se představenstvo nemůže zaručit na dokončení převodu do konce jeho funkčního období.

V případě vašeho zájmu o doplacení dalšího členského vkladu ve výše uvedeném termínu nám předejte originál vaší žádosti, a to nejpozději do 30. 6. 2019.

Představenstvo nyní vyjednává s Raiffeisen stavební spořitelnou o umožnění individuálních úvěrů pro členy našeho družstva. V případě, že budete mít o toto refinancování zájem zašlete email na podatelna@druskula.cz nejpozději do 23. 6. 2019

14.06.2019 vložil Vladimíra Hloušková (předseda družstva/představenstva)

24. členská schůze 2018 Bytového družstva Skuteckého-Laudova

Vážení členové Bytového družstva Skuteckého - Laudova,

představenstvo Bytového družstva Skuteckého – Laudova se sídlem Laudova 31/1385, Praha 6 – Řepy,

s v o l á v á

v souladu s čl. 34 stanov bytového družstva 24. členskou schůzi bytového družstva, která se koná v úterý dne 18. 6. 2019 od 18:00 hodin ve Společenském sále Kulturního centra PRŮHON, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha-Řepy (zastávka tramvaje Blatiny)

 

Program členské schůze:

1) Zahájení členské schůze, kontrola usnášeníschopnosti a schválení omezení času diskusních příspěvků a připomínek jednotlivých členů k jednotlivým bodům programu

2) Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu z členské schůze a skrutátorů

3) Schválení programu členské schůze

4) Schválení Směrnice č. 9 - Pravidla pro pronájem bytových a nebytových jednotek

5) Schválení směrnic č. 10 a 11 

6) Dovolba členů Kontrolní komise a náhradníků

7) Schválení Účetní závěrky za rok 2017 a Účetní závěrky za rok 2018

8) Plány oprav SV domu Skuteckého 1379 - 1383 a SV domu Laudova 1384 - 1386

9) Opatření vůči dalšímu finančnímu propadu družstva

10) Ostatní, diskuze   

11) Závěr

   

Veškeré podkladové materiály k členské schůzi jsou publikovány na Informační desce nových webových stránek BD (www.druskula.cz). 

Registrace členů družstva na prezenční listině bude zahájena 15 minut před konáním členské schůze na základě předloženého občanského průkazu, případně jiného dokladu osvědčujícího totožnost vlastníka.

V případě zastupování člena družstva se zástupce prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s podpisem člena družstva, kterého zastupuje. Generální plné moci musí obsahovat úředně ověřené podpisy zmocnitele i zmocněnce.

 

V Praze dne 31. 5.  2019                                               

 

Za Bytové družstvo Skuteckého - Laudova

 

Mgr. Vladimíra Hloušková 

předsedkyně představenstva

 

Ing. Roman Rábek

místopředseda představenstva

11.06.2019 vložil Roman Rábek (místopředseda družstva/představenstva)

Dodatek č. 18 ke smlouvě o úvěru s Raiffeisen stavební spořitelna

Vážení členové BD,

představenstvo Bytového družstva Skuteckého - Laudova Vás touto cestou informuje, že dnes, tj. 23. května 2019 byl představenstvem BD podepsán "Dodatek č. 18 ke smlouvě o úvěru s Raiffeisen stavební spořitelna" (viz. Příloha).

S pozdravem

představenstvo BD

23.05.2019 vložil Roman Rábek (místopředseda družstva/představenstva)

Dodatek č. 17 ke smlouvě o úvěru s Raiffeisen stavební spořitelna

Vážení členové BD,

představenstvo Bytového družstva Skuteckého - Laudova Vás touto cestou informuje, že dnes, tj. 17. dubna 2019 byl představenstvem BD podepsán "Dodatek č. 17 ke smlouvě o úvěru s Raiffeisen stavební spořitelna" (viz. Příloha).

S pozdravem

představenstvo BD

17.04.2019 vložil Roman Rábek (místopředseda družstva/představenstva)

Nález malé tašky

Po Členské schůzi dne 15. 11. 2018 v Kulturáčku na Bílé hoře byla nalezena malá červená taška. Majitel se o tuto tašku může přihlásit u představenstva na tel. 731 022 834.

23.11.2018 vložil Vladimíra Hloušková (předseda družstva/představenstva)

Žádost o účast na náhradní 23. členské schůzi Bytového družstva Skuteckého - Laudova

Vážení členové BD,

představenstvo Bytového družstva Skuteckého - Laudova Vás touto cestou

žádá o účast

na náhradní 23. členské schůzi bytového družstva, která se koná ve čtvrtek dne 15. 11. 2018 od 18:15 hodin v sále Kulturáčku na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 – Řepy.

V případě, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit, poskytněte prosím alespoň plnou moc osobě, které důvěřujete.

V rámci členské schůze je potřeba min. odsouhlasit mandát představenstvu BD ke schvalování Plánu oprav objektu Laudova a objektu Skuteckého v rámci Shromáždění vlastníků obou SV a vyřešit nebo najít způsob, jak dále s nebytovými jednotkami.   

Předem Vám děkujeme za vaši účast nebo alespoň poskytnutí svých plných mocí.

S pozdravem

představenstvo BD

 

13.11.2018 vložil Roman Rábek (místopředseda družstva/představenstva)

Náhradní 23. členská schůze 2018 Bytového družstva Skuteckého-Laudova

Vážení členové Bytového družstva Skuteckého - Laudova,

 

představenstvo Bytového družstva Skuteckého – Laudova se sídlem Laudova 31/1385, Praha 6 – Řepy,

s v o l á v á

v souladu s čl. 34 stanov bytového družstva náhradní 23. členskou schůzi bytového družstva, která se koná

ve čtvrtek dne 15. 11. 2018 od 18:15 hodin

v sále Kulturáčku na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 – Řepy 

 

Program členské schůze:

1)    Zahájení členské schůze, kontrola usnášeníschopnosti

2)    Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu z členské schůze a skrutátorů

3)    Schválení programu členské schůze

4)    Schválení Směrnice č. 9 - Pravidla pro pronájem bytových a nebytových jednotek

5)    Schválení ročních odměn členů Kontrolní komise

6)    Schválení směrnic č. 10 a 11

7)    Dovolba člena Kontrolní komise a náhradníků

8)    Schválení Účetní závěrky za rok 2017

9)    Plány oprav SV domu Skuteckého 1379 - 1383 a SV domu Laudova 1384 - 1386

10)  Informace ke stavu družstva a finanční predikce

11)  Opatření vůči dalšímu finančnímu propadu družstva

12)  Rozúčtování nákladů na mimořádné opravy a rekonstrukce

13)  Snížení odměn představenstvu družstva

14)  Ostatní, diskuze

15)  Závěr

 

Veškeré podkladové materiály k členské schůzi jsou publikovány na Informační desce nových webových stránek BD - https://webdomu.cz/druskula.

Registrace členů družstva na prezenční listině bude zahájena 15 minut před konáním členské schůze na základě předloženého občanského průkazu, případně jiného dokladu osvědčujícího totožnost vlastníka.

V případě zastupování člena družstva se zástupce prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s podpisem člena družstva, kterého zastupuje. Generální plné moci musí obsahovat úředně ověřené podpisy zmocnitele i zmocněnce.

 

V Praze dne 30. 10.  2018

 

Za Bytové družstvo Skuteckého - Laudova

Mgr. Vladimíra Hloušková, předsedkyně představenstva

Ing. Roman Rábek, místopředseda představenstva

 

Součástí pozvánky jsou veškeré podkladové materiály k náhradní členské schůzi (níže).

31.10.2018 vložil Vladimíra Hloušková (předseda družstva/představenstva)

Nové webové stránky Bytového družstva Skuteckého - Laudova

Vážení členové Bytového družstva Skuteckého – Laudova,

představujeme Vám nové internetové stránky našeho BD na adrese https://webdomu.cz/druskula.

Na stránky budeme vkládat:

  • důležité informace (pozvánka na členskou schůzi apod.), které se automaticky budou rozesílat také na váš e-mail
  • dokumenty (podklady ke schůzím, zápisy ze schůzí, stanovy apod.)
  • formuláře (plné moci, žádosti apod.)

Stránky jsme založili na portále webDOMU.cz, neboť nám nabízejí mimo jiné tyto funkce:

  • rozesílání notifikačních e-mailů
  • uzavřené sekce pro statutární orgán, členy družstva, veřejnost

Stránky jsou:

  • zabezpečeny protokolem HTTPS
  • bez reklam
  • poskytují záruky ochrany osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Nařízení).

Jako správci osobních údajů (představenstvo BD) jsme museli splnit zákonnou povinnost vybrat pouze takového zpracovatele osobních údajů, který poskytuje dostatečné záruky ochrany osobních údajů s ohledem na čl. 28 a 32 uvedeného Nařízení.

V rámci aplikace budou zpracovávány osobní údaje o členech, případně dalších osobách, které užívají byt nebo jsou uvedeny jako kontaktní osoby. Jedná se zejména o údaje potřebné dle § 580 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK) pro vedení seznamu členů, údaje potřebné pro zajištění Vašeho kontaktování pro zajištění správy družstva a také údaje požadované dle § 2269 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ). Pro takovéto zpracování osobních údajů nepotřebujeme Váš souhlas, neboť aplikaci využíváme pouze za účelem výkonu efektivní správy družstva na základě ZOK a případně dalších právních předpisů, např. zákon č. 67/2013 Sb., o službách.

Osobní údaje nejsou využívány k marketingovým ani jiným účelům, které nesouvisejí se správou družstva.

Pro plné využití možností stránek žádáme všechny členy BD, aby nám nahlásili svou platnou e-mailovou adresu, která bude sloužit jako přihlašovací jméno do aplikace a na niž budou rovněž rozesílány zprávy z informační desky družstva. E-mail můžete nahlásit napodatelna@druskula.cz

 

Představenstvo Bytového družstva Skuteckého - Laudova       

30.10.2018 vložil Vladimíra Hloušková (předseda družstva/představenstva)