Informace ohledně komise

Na výzvu k účasti v komisi, která zhodnotí příjmy našeho družstva a náklady na jeho provoz a doporučí úpravu výše příspěvků na člena družstva se základním vkladem a příspěvků na člena - nájemce, se v termínu přihlásili tři zájemci Bc. Ing. František Ružička, MBA, Bc. Renáta Kafková a Ing. Michal Opelka. Jelikož zájemci nesplnili požadavky na členy v této komisi, dohodlo se představenstvo spolu s členy kontrolní komise na společném jednání dne 12. 9. 2019 na výběrovém řízení nezávislého odborníka, který by výše uvedenou činnost provedl.

18.09.2019 vložil Hloušková Vladimíra (předseda družstva/představenstva)

Hospodaření BD za rok 2018

V příloze naleznete výsledky hospodaření za rok 2018. 

V položce Sankce z prodlení z VSL jsou uvedeny veškeré sankce zaplacené naším družstvem, které pocházejí buď z nevypořádaných reklamací za rok 2015 minulým představenstvem nebo nedodaných vyúčtování služeb za rok 2016 pro objekt Skuteckého ze strany bývalého správce Aduma.  Tato částka bude vymáhána soudně po vinících.

06.09.2019 vložil Hloušková Vladimíra (předseda družstva/představenstva)

Dodatek č. 19 ke smlouvě o úvěru s Raiffeisen stavební spořitelna

Vážení členové BD,

představenstvo Bytového družstva Skuteckého - Laudova Vás touto cestou informuje, že dnes, tj. 5. 9. 2019 byl představenstvem BD podepsán "Dodatek č. 19 ke smlouvě o úvěru s Raiffeisen stavební spořitelna" (viz. Příloha).

S pozdravem

představenstvo BD

05.09.2019 vložil Rábek Roman (místopředseda družstva/představenstva)

Hospodaření BD za rok 2018 - část nebytové jednotky

Na základě usnesení č. 5 náhradní 24 členské schůze představenstvo zveřejňuje postupně v někoika příspěvcích přehledy hospodaření za minulé období. V tomto příspěvku publikujeme výsledky k nákladům na nebytové jednotky. 

31.08.2019 vložil Hloušková Vladimíra (předseda družstva/představenstva)

výzva pro zájemce o práci v komisi

Na základě usnesení náhradní 24. členské schůze vyzýváme naše členy, kteří mají odborné ekonomické vzdělání, aby se přihlásili do komise, která zhodnotí příjmy našeho družstva a náklady na jeho provoz a doporučí úpravu výše příspěvků na člena družstva se základním vkladem a příspěvků na člena - nájemce. Zájemce si musí plnit povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu a nesmí být ve střetu zájmu s naším družstvem.

V případě zájmu o účast v této komisi nám zašlete e-mail do 31. 8. 2019 včetně na adresu podatelna@druskula.cz

28.07.2019 vložil Hloušková Vladimíra (předseda družstva/představenstva)