Nahrát přílohy k příspěvku
Vybrat soubory
Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení družstva, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

Informace pro členy

Vážení družstevníci,


Rádi bychom Vás krátce informovali o dvou soudních řízeních, kde bylo družstvo úspěšné – rozsudky jsou v přiloženy. V jednom případě se jedná o členy bývalého představenstva, kde soud vydal tzv. mezitimní rozsudek, kde jednoznačně dospěl k závěru, že ve věci převodu nebytovek pod cenou byla porušena péče řádného hospodáře a neztotožnil se s argumentací bývalého představenstva, že nebytovky mohly převádět za stejných podmínek jako byty. Důvodem pro vydání mezitimního rozsudku je to, že byla zpochybňována řada závěrů znaleckého posudku. Soud sice konstatoval, že nečeká, že by jiný posudek přinesl zásadně jiné částky, ale vyhoví v tomto bývalému představenstvu a umožní jim se rychleji odvolat k vrchnímu soudu. Jedná se o opakované konstatování soudu, že nebylo řádně hospodařeno a závěry soudu počínaje bodem rozsudku č.17 jsou hodny přečtení.


Ve druhém sporu, kde byla zpochybňována platnost usnesení členské schůze bylo družstvo rovněž úspěšné, kdy žalobci nedokázali u soudu mj. vysvětlit, v čem spočívá jejich právní zájem a čeho vlastně chtějí dosáhnout.


Dále bychom rádi poděkovali panu Šauerovi – zprostředkoval pronájem jedné místnosti v nebytovce pro filmový štáb, který zde nedávno natáčel. Za dvoutýdenní pronájem pro účely skladování skříní jsme tak dostali 20 000Kč. Družstvo má dále pravidelný příjem z pronájmu jedné velké místnosti v nebytovce, který pokrývá náklady BD na celou nebytovku a eviduje další zájemce o pronájem, se kterými vejdeme v jednání. Cílem je, aby po dobu, kdy jsou ve vlastnictví BD pokud možno generovaly příjem.


Závěrem připomínáme, že někteří z Vás si stále nepožádali o zaslání podílu na převedené nebytovce. Důvodem proč peníze neposíláme automaticky je fakt, že u některých členů nemáme i 8 let aktualizované údaje a nevíme, zdali platí jejich číslo účtu.


S přáním hezkého dne,


Tomáš Soukup

Julius Szabó

Martin Šauer

14.06.2023 vložil SOUKUP Tomáš (předseda družstva/představenstva)

  • 77Cm_136_2020_42_usnesení_anonym.pdf
  • 79cm_98_2021_43_rozsudek_anonym.pdf

Připomenutí schůze, leták ze schránek

Vážení družstveníci,


Rádi bychom poděkovali nepodepsanému autorovi za letáky připomínající konání náhradní členské schůze v úterý 25.10.2022. Už se stává takovou tradicí, že nepodepsaný autor se snaží vzbudit ve Vás emoce a to zpravidla těsně před chůzí. Zabralo by mnoho řádků, abychom se vypořádali s každým tvrzením, které v letáku jsou, navíc autor si plete i řadu nejen účetních pojmů. Každý si může ověřit, že soudní kauza „Střecha“ je normálně v běhu a je nařízeno jednání. Nebyla ukončena a nikdo nikam neposlal žádnou smlouvu, ani žádná podepsaná neexistuje. Tuto skutečnost si podle jednacího čísla může každý ověřit. Stačí kliknout na odkaz zde: https://infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.do?type=spzn&typSoudu=os&krajOrg=VSPHAAB&org=&cisloSenatu=6&druhVec=cmo&bcVec=84&rocnik=2021&spamQuestion=23&agendaNc=CIVIL

Velice podobná je situace s účetníma závěrkama, které před Vámi nikdo netají – naopak jsou už 8 měsíců řádně zveřejněny ve sbírce listin zde: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=405771 Tuto závěrku za rok 2019 Vám ovšem nedáváme ke schválení, protože vykazuje za rok 2019 ztrátu 2,5 milionu a za předchozí období pak dalších 3,9 milionu Kč (nebyly opravy a nebyly soudy). Na schůzi se musíme rozhodnout co s tím dál.

Není bez zajímavosti, že letáky vykazují stejnou tiskovou vadu jako jiné dokumenty z tiskárny SVJ Laudova, patrně se však jedná o náhodu. Prohlédnout si letáky můžete v příloze a určitě budeme rádi, když Vás dorazí co nejvíce. Můžete si poslechnout report paní Muzikantové a zeptat se přímo jí nebo nás. Prosíme autora, aby šetřil naše lesy a příště leták zaslal, rádi ho zveřejníme elektronicky, skutečně nemáme co skrývat.


S přáním hezkého dne,


Tomáš Soukup

Předseda představenstva


Július Szabó

Místopředseda představenstva

23.10.2022 vložil SOUKUP Tomáš (předseda družstva/představenstva)

  • Leták strana 2.jpg
  • Leták strana 1.jpg

Pozvánka na náhradní 28. Členskou schůzi bytového družstva

Představenstvo Bytového družstva Skuteckého – Laudova

se sídlem Laudova 31/1385, Praha 6 – Řepy, IČO 241 28 228,

s v o l á v á

v souladu se Stanovami bytového družstva

náhradní 28. Členskou schůzi bytového družstva,

která se uskuteční dne 25. 10. 2022 od 18.30 hodin

!! v suterénu domu Skuteckého 1379, Praha 6 - Řepy !!

 

Program náhradní členské schůze:

1) Zahájení náhradní členské schůze, kontrola usnášeníschopnosti

2)     Volba zapisovatele, ověřovatele, skrutátorů.

3)     Volba členů představenstva

4)     Rozhodnutí o soudních kauzách (Aduma – vrácení zálohy + pokuty za pozdní vyřízení reklamaci, střecha Skuteckého,

stavební práce SVJ Laudova)

5)     Projednání účetní závěrky 2020 a 2021

6)     Vypořádání záloh na opravy garáží

7)     Volba kontrolní komise

8)     Diskuze a závěr

 

 

Veškeré podkladové materiály k členské schůzi jsou publikovány na Informační desce webových stránek BD (www.druskula.cz) – ve členské sekci -> dokumenty -> 28. členská schůze.

 

Registrace členů družstva na prezenční listině bude zahájena 20 minut před konáním členské schůze na základě předloženého občanského průkazu, případně jiného dokladu osvědčujícího totožnost.

 

V případě zastupování člena družstva se zástupce prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s podpisem člena družstva, kterého zastupuje.

 

V Praze dne 07. 10. 2022

Bc. Tomáš Soukup

předseda představenstva BD

 

 

Július Szabó

místopředseda představenstva BD

07.10.2022 vložil SZABÓ Július (místopředseda družstva/představenstva)

Vypořádání nebytových jednotek

Vážení družstevníci,


Již asi polovina členů družstva byla finančně vypořádána a obdržela vyúčtování na převedené nebytové jednotce. Žádosti zpracováváme v došlém pořadí. Rádi bychom zdůraznili, že celý převod i vypořádání bylo připraveno právní kanceláří a také naší účetní. Schválení způsobu vypořádání proběhlo na členské schůzi. Důvodem, proč je potřeba podat žádost a vyplnit do ní základní údaje a číslo účtu je fakt, že tyto údaje u řady z Vás nebyly v družstvu aktualizovány i 7 let a nemůžeme Vám tedy jednoduše svévolně poslat peníze na číslo účtu, který máme v historické evidenci.  

Díky výměně statutárního orgánu v SVD Skuteckého a jejich konstruktivnímu a vstřícnému přístupu jednáme nově i o možnosti, jak mimosoudně uvolnit další nebytovou jednotku. Doufáme, že by mohla být volná začátkem příštího roku a další vypořádání by tak mohlo proběhnout zhruba ve druhém kvartálu 2023. U všech ostatních nebytových jednotek byly pochybné a extrémně nevýhodné smlouvy vypovězeny. Ve dvou případech byla na družstvo podána žaloba a následný soud potvrdil neplatnost těchto smluv. Nyní čekáme na projednání odvolacím soudem. 

28.09.2022 vložil SOUKUP Tomáš (předseda družstva/představenstva)

Pozvánka na 28. členskou schůzi bytového družstva

Představenstvo Bytového družstva Skuteckého – Laudova

se sídlem Laudova 31/1385, Praha 6 – Řepy, IČO 241 28 228,

s v o l á v á

v souladu se Stanovami bytového družstva

28. Členskou schůzi bytového družstva,

která se uskuteční dne 5. 10. 2022 od 18.30 hodin

v Kulturním domě Bílá Hora, Ke Kulturnímu domu 14, Praha 6 – Řepy

 

Program členské schůze:

1)     Zahájení členské schůze, kontrola usnášeníschopnosti

2)     Volba zapisovatele, ověřovatele, skrutátorů.

3)     Volba členů představenstva

4)     Rozhodnutí o soudních kauzách (Aduma – vrácení zálohy + pokuty za pozdní vyřízení reklamaci, střecha Skuteckého, stavební práce SVJ Laudova)

5)     Projednání účetní závěrky 2020 a 2021

6)     Vypořádání záloh na opravy garáží

7)     Volba kontrolní komise

8)     Diskuze a závěr

 

 

Veškeré podkladové materiály k členské schůzi jsou publikovány na Informační desce webových stránek BD (www.druskula.cz) – ve členské sekci -> dokumenty -> 28. členská sschůze.

 

Registrace členů družstva na prezenční listině bude zahájena 20 minut před konáním členské schůze na základě předloženého občanského průkazu, případně jiného dokladu osvědčujícího totožnost.

 

V případě zastupování člena družstva se zástupce prokáže občanským průkazem, případně jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a plnou mocí s podpisem člena družstva, kterého zastupuje.

 

V Praze dne 19. 9. 2022

Bc. Tomáš Soukup

předseda představenstva BD

 

 

Július Szabó

místopředseda představenstva BD

19.09.2022 vložil SZABÓ Július (místopředseda družstva/představenstva)