Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení SVJ, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK - nový termín 10.12.2020

SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

 

Termín konání: čtvrtek 10.12.2020 od 19:00h

Místo konání: prostor garážových stání domu

 

Program shromáždění:

 • Zahájení – volba předsedy shromáždění, zjištění usnášeníschopnosti shromáždění, aktualizace kontaktních údajů
 • Hospodaření za rok 2019 a 2020 
 • Návrh rozpočtu na další rok, projednání navýšení příspěvků do fondu oprav a návrhy na dokoupení drobného majetku 
 • Návrhy výboru k hlasování:

o  Kamerový systém v GS

o  Vymalování společných prostor

o  Navýšení příspěvků za brigádnické práce

o  Rekonstrukce keřových ostrůvků na našich pozemcích

o  Vybudování nového chodníku v místech vyšlapané trávy

o  Osazení části travnaté plochy „lučním kvítím – biozónou pro motýly“

o  Výměna/oprava vchodových dveří vedle garážových vrat

 •  Dotazy, diskuse
 • Usnesení a závěr


Shromáždění vlastníků se účastní s hlasovacím právem pouze vlastníci jednotek uvedení jako zástupci v seznamu vlastníků, nebo jejich zplnomocnění zástupci (plnou moc odevzdejte u prezence, podpis nemusí být ověřen v případě manželů).


V Olomouc 6.9.2020

Výbor SVJ J.Glazarové 25

06.09.2020 vložil Mišurcová Lenka Ing. (místopředseda výboru)
Upraveno 11.11.

Nákup majteku za 100.000 Kč – doplnění bodu k hlasování na schůzi 10.12.2020

V tomto týdnu dostalo naše SVJ nabídku od Artera s.r.o. která zjednodušeně zní: „prodáme vám 3 garážová stání (ta u vchodů k výtahům + to co na něm stojí travní traktůrek) za celkovou cenu 100.000 Kč se smluvní podmínkou, že tato stání SVJ nikdy neprodá dalšímu subjektu“.


Nejedná se o první částku z jejich strany navrženou, ale o poslední a níž již nepůjdou. Několik předchozích nabídek jsem jim odmítl, že takto vysokou částku nebudu ani předkládat k hlasování, že bych ztratil pověst šetřílka, na které si zakládám…


O této nabídce se bude na nejbližším shromáždění vlastníků hlasovat a rozhodnete o ni vy všichni dle svých majetkových podílů. Zde vám ji pouze dávám na vědomí, abyste se mohli zamyslet a zvážit své stanovisko v klidu a s dostatkem času. Samotná „schůze“ bude pravděpodobně v rouškách, tedy argumenty nebudou možná úplně srozumitelné, takže se nestyďte napsat své stanovisko sem, na náš Intranet v předstihu.


V každém případě bych poprosil o maximální účast na shromáždění 10.12. a pokud opravdu nemůžete, můžete komukoliv dát plnou moc a samozřejmě mu i sdělit, jak si přejete aby hlasoval v tomto konkrétním případě.


Já osobně se svými cca 4% podílu jsem pro nákup. Proč, když za ty peníze dostaneme, to co již máme? Protože to máme jen na základě jisté ústní domluvy a můžeme o to lehce přijít a také:

-       100.000 Kč celkem (za jedno cca 33.000 Kč) je dost peněz, ale pořád méně než 200.000 za jedno GS před 10 lety, kdy to většina kupovala. Nikdy nikdo (ani v okolních barácích) nedosáhl jakékoliv slevy, když od Artery kupoval garážové stání.

-       Pokud to koupíme, tak se bude jednat o společný majetek, takže nákup vychází cca 4.000 Kč na jeden byt a když uvážím co stojí všechny revize a podobné radosti, tak to už zase nevypadá tak špatně

-       V okolních barácích jsou všechna stání prodaná – i tyto tři, a to dokonce takovým způsobem že někdo z baráku 21 má stání v baráku 23, protože v tom jeho již nic nebylo a nechce parkovat venku. To se může stát i u nás, najednou se objeví majitel, který zde vůbec nebydlí a nezná nějaké zvyky a pravidla z minulosti a řekne: „Je mi líto, kdybych to věděl, třeba to nekoupím, ale teď je to moje a budu tu parkovat a buďte rádi, že vám nechám 15 cm na průchod k výtahu…

-       8 let se nic nedělo, ale nyní Artera začala svůj dlouhodobý majetek převádět na provozní cash – napřed si nechvála támhle nějaké GS, onde sklep a nyní chtějí všechno prodat. Začali to, co jim zbylo nabízet písemně. Když to odmítneme, neznamená, že oni přestanou nabízet ostatním. Nyní mají pocit, že ústní dohodě dostáli, že nám to nabídli za pro ně „symbolickou“ cenu a pak to prodají komukoliv s pocitem, že jednali férově.  


Trocha historie domu, která vysvětluje onu „ústní dohodu“ a proč je to u nás jiné, než u sousedů:

Před asi 8-10 roky byl na jedné schůzi jistým Jiřím Novákem zpochybněn nárok jednotlivých bytů na garážová stání podle onoho pochybného „neomezeného práva užívat“ uvedeného ve smlouvě od Artery. Jeho právní názor tehdy byl: „Jedná se o společný prostor všech a všichni tedy mohou společný prostor užívat, jen někteří jsou trochu pomalejší, když zaplatili o 200 tisíc víc, než jiní chytřejší….

Zavládlo zděšení a nejistota. Byla vytvořena vyjednávací skupina, která se dostavila do Artery, kde bylo vymyšleno řešení nepříjemného stavu, které nakonec (snad po roce hádek a vyjednávání) všichni členové SVJ podepsali a stalo se platným:

-         Ze společných prostor byly vyňaty všechna GS + výjezd z garáží a byla vytvořena nebytová jednotka 100

-         Tato jednotka 100 má 32 podílů (podle počtu GS) a její spolumajitelé, kteří jsou uvedeni na katastru mají tolik podílů kolik mají garážových stání

-         Když chce někdo prodat GS prodává svůj podíl 1/32 v jednotce 100, nikoliv nějaké „právo užívat“, ale konkrétní podíl uvedený na katastru a na katastru je uveden nakonec i nový spolumajitel

-         Lépe to udělat snad nešlo a všichni předpokládáme, že 32 konkrétních majitelů podílů si vzájemně nebude vymýšlet naschvály a usilovat o poškození svých práv

-         Za všechny jednotky hlasuje jeden zástupce a právě kvůli tomu na každé schůzi volíme napřed zástupce jednotky 100, který jen slíbí, že bude za jednotku 100 hlasovat tak, aby nepoškodil vůli bytových jednotek

Aby to tehdy podepsali i ti, kteří tehdy žádné GS neměli, Artera musela trochu ustoupit a slíbili (bohužel ne písemně), že 3 konkrétní GS nikdy neprodají a budou používány všemi podle jistých pravidel, dokud neprodají všechny zbývající GS, pak že ty tři předají SVJ, které se také zaváže, že je nikdy neprodá. Děkujeme Jirkovi Novákovi, že máme volný přístup k výtahům a kde umístit traktůrek a starší kola!


Libor Malý

Předseda SVJ

14.11.2020 vložil Malý Libor (předseda výboru/SVJ)

Nelegální parkování - žádost o sjednání nápravy

Prosím o přeposlání vašim podnájemníkům, nejsem si jist, že jste všechny nahlásili i s emailem, abych je mohl sem zaregistrovat, aby jim chodily maily z nástěnky....


Jeden z majitelů napsal oprávněnou stížnost: "Mohl by Výbor domluvit majiteli skútru parkujícímu v garážích před vchodem A, aby respektoval neobsazené místo a vytyčené čáry a opravil si skútr tak, aby z něho neustále nekapal olej? Svým parkováním mimo vytyčené čáry komplikuje parkování majitelům garážových stání v okolí a také každému, kdo chce u vchodu "A" cokoliv vyložit nebo naložit."


Tímto všechny upozorňuji, napomínám a prosím:

 • všechna parkovací místa někomu patří a všechny místa jsou ohraničená čárami - do těchto čar se musíte vejít a parkujte jen na místech, která vám patří, nebo je máte pronajatá. Takže ne za čárami u souseda a ne za čárami ve společném prostoru!
 • nelze tolerovat motorku zaparkovanou poblíž ping pongového stolu ve volném prostoru!
 • nelze tolerovat druhou motorku, na GS stání č. 27, které patří firmě Artera se kterou nikdo nájem na toto místo sjednaný nemá!


Jsou 3 garážová místa, která mají své specifikum. Patří firmě Artera, ale na základě dohody SVJ x Artera jsou a budou využívána následovně:

 • č. 31 (úplně vzadu se sekacím traktůrkem) - k odstavení majetku SVJ (ten traktůrek) a jízdních kol všech a třeba i motorek, pod podmínkou, že zůstane zachovalý pohodlný přístup ke dveřím do sklepa, které tam jsou. Pokud se tam trochu poskládají ta kola, tak se tam třeba nějaký skútr ještě vleze...
 • č. 19 a 27 (obě u vstupu k výtahům) - místa slouží k průchodu k výtahům a může se tam jen zastavit na nezbytně nutnou dobu k vyložení, naložení nákladu, nebo výjimečně na jednu noc, třeba když je venku krupobití, nebo přijede na jednu noc tetička po které budete dědit a podobné případy. Pokud budeme zavírat oči, že tam někdo na furt zaparkuje skútr, tak tam za chvíli zaparkuje někdo další sněžný pluh a pak si tam další dá paletu s účetními složkami a to opravdu nechceme!


Další info ke GS:

 • jedno garážové místo je nabízeno k prodeji - č. 19 (Artera)
 • jedno garážové místo je nabízeno k pronájmu - č. 1 (Malý vchod B)
 • dvě místa nejsou označena komu patří, protože majitel odstranil své cedulky, protože on je ... no takový svůj ....Libor Malý

předseda SVJ
04.11.2020 vložil Malý Libor (předseda výboru/SVJ)
Upraveno 04.11.

Cedulky v garážových stáních

Do garážových stání byly umístěny cedulky s uvedením, ke kterému č. bytu patří to které GS. Proč k tomuto výbor přistoupil je patrné z odpovědi na dotaz paní Neoralové: „Dobrý den, může mi, prosím, někdo vysvětlit, proč byla garážová stání označena i číslem bytu, kdy jsme to odsouhlasili a jaký to má smysl kromě toho, že případný tipař bude vědět, který byt by mohl být prázdný? Děkuji.“


Dobrý den paní Neoralová,


to vaše garážové stání vlastně není vaše - patří vám z něj jen 1/32 Takto jsme na tom všichni se svými GS, stačí mrknout do katastru….


Když budete prodávat byt, tak jeden z dotazů určitě bude:

·       Kupující: „Na základě čeho zrovna tohle stání bude moje?“

·       Prodávající: „No…, é…. bude vám patřit 1/32, ale my jsme tady tak snad všichni domluvení, že zrovna tohle je k bytu 64….“

·       Kupující: „Nějakou smlouvou? Proč to tu vlastně není třeba napsané na zdi?“

·       Prodávající: „Ne, prostě jsme si tak nějak zvykli, že každý stojí, tam co včera….“

·       Kupující: „Aha, ještě že vypadáte tak důvěryhodně, jinému bych už utekl…"


Takže, když přijedete první z práce, můžete zaparkovat, kde chcete, protože jste právoplatný spolumajitel všech garážových stání! A nikdo s vámi nic neudělá! Může si stěžovat, volat 158, křičet, nadávat, ale to je tak vše co se s tím dá dělat…….


Proč vlastně parkujete, tam co parkujete? Jen proto, že vám to řekl kdysi architekt Opletal?


Ó nikoliv, parkujete tam právě proto, že se jedná o nepsanou dohodu s ostatními majiteli. A tyto cedulky graficky vyjadřují právě tuto nepsanou dohodu. Třeba někdy zvládneme dohodu udělat písemně, zatím to je ale jediná zmínka o vašem právu na konkrétní místo.


Výbor společně s kontrolní komisí a společně se všemi co mají zájem o dění v baráku a zúčastňují se veřejných schůzek výboru (každou první středu v měsíci, když v poledne zazní zkouška sirén) cedulky považoval za dobrý nápad z výše uvedených důvodů a podle stanov ke každé drobnosti nepotřebuje souhlas shromáždění.


Tipařů se bát nemusíte jen na základě přiřazení č. bytu ke GS. Který byt je prázdný zjistí během minuty a spíš je jejich náplní práce tipovat, kde by něco mohlo být, (co se dá prodat) jaký je časový rozvrh domácnosti a nikoliv kdo je zrovna doma a kdo zrovna v tuhle minutu není. Více třeba zde: https://1url.cz/DzI4k


Libor Malý

01.11.2020 vložil Malý Libor (předseda výboru/SVJ)
Upraveno 04.11.

Odečty měřidel k 28.10.2020 jsou v dokumentech

vše je v nadpisu....

28.10.2020 vložil Malý Libor (předseda výboru/SVJ)
Nástěnka slouží pro členy SVJ. Vzkazy na nástěnce se rozesílají na emaily statutárního orgánu, které jsou vyplněné v kontaktech.

2.11.2020

Dobrý den pane Malý,

dodatečně bych vám chtěla oznámit, že byt číslo 38 je od září opět obydlen. Nastěhoval se zde mladý pár. Věřím, že se nebudou opakovat žádné problémy jako minule.

Omlouvám se za pozdní oznámení.

Liba Krumphozová

1.11.2020

Vážený pane Malý,

děkuji za obsáhlé vysvětlení. Mám k němu několik poznámek:


1) Argument, že je potřeba upřesnit zápis z katastru, mi přijde trošku zvlášní. Všichni vlastníme kupní smlouvy k bytu, v nichž je definováno "právo neomezeného užívání garážového stání označeného č. XX". Tím je myslím zcela jasně určeno, ke kterému bytu které garážové stání patří. Nepředpokládáte přece, že by cedulka na zdi mohla změnit právní výklad smlouvy či zápisu v katastru? Takže Vaše tvrzení, že po příchodu z práce můžeme zaparkovat, kde chceme, a nikdo s tím nic nenadělá, se nezakládá na pravdě. Právo na užívání konkrétního garážového stání je zakotveno ve smlouvě, takže právně vymahatelné.


2) Respektuju to, že výbor může o drobnostech rozhodovat bez souhlasu vlastníků. Ale aspoň by to mohl těm vlastníkům oznámit. Předpokládám, že na schůzky výboru nechodí všichni majitelé bytů a garážových stání (i když tím podle Vás projevují nezájem o dění v domě). Takže by asi bylo vhodné o cedulkách přinejmenším informovat. Nebo se mám bát, že nám příště třeba nalepíte na dveře jmenovky, aby byl dům přehlednější? Vím, že ty cedulky jsou prkotina, ale jde mi o princip. Zanedlouho se snad bude konat schůze vlastníků, ty cedulky klidně mohly počkat.


3) A ještě jedna věc, která s výše uvedeným nesouvisí, ale garážového stání se týká. Mohl by Výbor domluvit majiteli skútru parkujícímu v garážích před vchodem A, aby respektoval neobsazené místo a vytyčené čáry a opravil si skútr tak, aby z něho neustále nekapal olej? Svým parkováním mimo vytyčené čáry komplikuje parkování majitelům garážových stání v okolí a také každému, kdo chce u vchodu A cokoliv vyložit nebo naložit. Za případné vyřešení problému děkuji.


Zora Neoralová1.11.2020

Dobrý den,

může mi, prosím, někdo vysvětlit, proč byla garážová stání označena i číslem bytu, kdy jsme to odsouhlasili a jaký to má smysl kromě toho, že případný tipař bude vědět, který byt by mohl být prázdný? Děkuji.

3.7.2020

Snad se to úklidové firmě napodruhé už povede. Po dnešním úklidu na chodbě před naším bytem jsem si také nebyl jistý, jestli úklid již proběhl 🙅‍♂️

1.7.2020

Já jsme se s manželkou vracel v sobotu kolem 23:00 a u domu jsme Potkali Míšu Šolce se synem a v tu dobu ještě 100% všech hasičáků bylo uvnitř tlakových lahví a podlaha byla krásně čistá nebo minimálně čistá. Obávám se ale, že viník se nepřizná i kdyby jsme mu slíbili, že se na něj nebudeme mračit.