GDPR kamerový systém.jpg
Oznámení o přenechání jednotky do užívání jiné osobě.doc
Plná moc k účasti na shromáždění jednorázová.doc
Oznámení o nabytí jednotky.doc
Oznámení o počtu osob, které mají v jednotce domácnost.doc
Plná moc k účasti na shromáždění dlouhodobá.doc
Zmocnění společného zástupce spoluvlastníků, manželů.doc