Každý člen SVJ má počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech. Má-li vlastník více jednotek ve vlastnictví či spoluvlastnictví, je pro správné započítání celkového podílu hlasu nutné, aby byla jeho e-mailová adresa uvedena u všech jeho vlastněných/spoluvlastněných jednotek. V případě spoluvlastnictví jednotky může v souladu s § 1185 NOZ hlasovat za jednotku pouze společný zástupce (označení provedete v tabulce členů). Okamžikem prvního odhlasování již nelze dělat úpravy, je však možno změnit lhůtu pro hlasování. Kdykoli pak máte možnost na hlasování znovu upozornit vlastníky, kteří doposud neodhlasovali. Podklady pro hlasování lze členům doručit v rámci e-mailového upozornění pomocí URL odkazu na uložený soubor v dokumentech.
Jmenné hlasování

Předčasné splacení krátkodobé půjčky

Hlasování bylo ukončeno.

Koncem minulého roku byla načerpána "krátkodobá půjčka" od řady spolumajitelů v celkové výši 1 milion Kč se 4% úrokem, bez ohledu na termín splacení. Splacení bylo smluvně určeno "po přijetí dotace na vybudovanou fotovoltaiku". Vzhledem ke změně smlouvy (nižší faktura) a k tomu že ve fondu oprav jsou nyní volné prostředky, souhlasím s tím, aby výbor půjčku i s úroky splatil předčasně, ještě před načerpáním zmíněné dotace.

Výbor může (ale nemusí, pokud usoudí, že zbylé prostředky by nebyly dostačující) odhlasovat předčasné splacení krátkodobé půjčky i s úroky v celkové výši 1.040.000,- Kč.

ANO (12 hlasů, 59,41 %)
NE (0 hlasů, 0,00 %)
ZDRŽUJI SE HLASÓVÁNÍ (0 hlasů, 0,00 %)

Čas začátku hlasování: 3.8.2023 14:20

Čas ukončení hlasování: 18.8.2023 23:59

03.08.2023 vložil MALÝ Libor (předseda výboru/SVJ)
Jmenné hlasování

Změna smlouvy o fotovoltaice

Hlasování bylo ukončeno.

Souhlasím se změnou smlouvy na fotovoltaiku s dodavatelem SUNFIN PRAHA s.r.o., dle informací, které mi byly poskytnuty zde na tomto WEBu.

Souhlasím. (10 hlasů, 32,08 %)
Nesouhlasím. (0 hlasů, 0,00 %)
Zdržuji se hlasování. (0 hlasů, 0,00 %)
Odmítám hlasovat a trvám na osobním setkání na "Shromáždění vlastníků" (1 hlas, 3,43 %)

Čas začátku hlasování: 24.2.2023 15:30

Čas ukončení hlasování: 6.3.2023 00:00

24.02.2023 vložil MALÝ Libor (předseda výboru/SVJ)