Nahrát přílohy k příspěvku
Vybrat soubory
Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení SVJ, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

Shromáždění vlastníků - zápis ze schůze

Zápis ze schůze si můžete přečíst zde: https://docs.google.com/document/d/1ytr6Z2BIH4re0rU58NRo66iLgfukpmtWMW_MsM0aCw0/edit?usp=sharing

hlasování je zde: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B_WsMQzkleEG5Wzx8WIklyLrj6vH4AlY1Gig0JMU3aA/edit?usp=sharing


K některým bodům ze schůze:

  • zazněvší stížnost na nájemníky byla předána majiteli patřičného bylu a odpovědi jak majitele, tak jeho nájemníků byla zaslána všem účastníkům schůze. Výbor tímto končí, protože mu nepřísluší soudit a už vůbec ne něco dalšího, nevyslovitelného .... :)
  • nedovírající dveře - byl objednán nový "exteriérový" zavírač dveří s montáží a seřízením dveří, kdy seřízení samotného zavírače bylo požadováno "trochu tvrdší". Podle slov technika po 10 letech s interiérovým levným zavíračem se není čemu divit. Akce bude do 5.000 Kč a samozřejmě se nejedná o elektrický zavírač, který zas tak rozšířený není, protože na 99 % dveří stačí tyto pružinové.
  • pojistka baráku je na 70.000.000 za 30.000 Kč. Máme pojištěnou celou budovu - stavbu. Každý majitel si pak už pojišťuje domácnost. Pojistná smlouva bude dohledána a umístěna do dokumentů. Nové návrhy pojistek se očekávají, zatím máme kalkulaci jen od ČPP (stávající pojišťovna), kde vzhledem k historii očekáváme nižší cenu. Jejich nový návrh je na 90.000.000 za 42.000 Kč. Kalkulace, je umístěna v dokumentech v různém, Zde ODKAZ. Jedná se v podstatě o to samé jako máme nyní uzavřeno, pouze tam jsou vyšší částky než máme uzavřeno. Změna se dělala cca před 3 roky z důvodu pojištění statutárních orgánů, které v té ještě předchozí nebylo.


25.01.2022 vložil MALÝ Libor (předseda výboru/SVJ)

SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK - 20.1.2022 od 19:00h

  SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

 

 

Termín konání:  čtvrtek 20.1.2022 od 19:00h

 Místo konání:  prostor garážových stání domu

 

Program shromáždění:

  • Zahájení – volba předsedy shromáždění, zjištění usnášeníschopnosti shromáždění, aktualizace kontaktních údajů
  • Hospodaření  za rok 2021
  • Návrh rozpočtu na rok 2022
  • Navýšení pojistky domu
  • Návrhy na investice v domě
  • Dotazy, diskuse
  • Usnesení  a  závěr


Shromáždění vlastníků se účastní s hlasovacím právem pouze vlastníci jednotek uvedení jako zástupci v seznamu vlastníků, nebo jejich zplnomocnění zástupci  (plnou moc odevzdejte u prezence, podpis nemusí být ověřen v případě manželů).


17.12.2021 vložil MALÝ Libor (předseda výboru/SVJ)

Odečty měřidel za rok 2021

Měření bylo provedeno kolem 16:30 h a konečné výsledky naleznete na obvyklém místě (přihlásit a potom: menu - kontakty - dole u "pokladníka" je odkaz na google tabulku).


Případné reklamace prosím do 5.1., pak posílám výsledky k vyúčtování na SN a.s....


Za celý výbor všem šťastný nový rok 2022!


Libor Malý

předseda výboru

01.01.2022 vložil MALÝ Libor (předseda výboru/SVJ)

Poplatek za komunální odpad - informace pro vlastníky nemovitostí

Vážení zástupci statutárních orgánů SVJ,

 

obracíme se na vás se zdvořilou žádostí o předání níže uvedených informací vlastníkům Vašeho SVJ.

 

Od 1.1.2021 jsou poplatníky za odpad i fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba k pobytu, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. Z toho vyplývá, že každý vlastník (vlastníci) bytu, kde není k pobytu hlášena žádná osoba má povinnost tuto nemovitost správci místního poplatku ohlásit (oddělení místních poplatků) a za tuto nemovitost uhradit poplatek v termínu splatnosti (do 31.5. příslušného kalendářního roku).

 

V příloze zasíláme formulář Ohlašovací povinnosti platný pro rok 2021 a obecně závaznou vyhlášku statutárního města Olomouce a dále odkaz na webové stránky města, kde jsou celoročně dostupné veškeré informace k místnímu poplatku za odpad https://www.olomouc.eu/urad-online/oznameni-spolecneho-zastupce

 

Dále upozorňujeme, že změnou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, se od 1.1.2022 stanou poplatníky i právnické osoby, které vlastní výše uvedenou nemovitost, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba.

 

V případě nejasností můžete kontaktovat pracovníky oddělení místních poplatků – poplatek za komunální odpad osobně, e-mailem či telefonicky (odkaz na telefonní kontakty https://www.olomouc.eu/magistrat/telefonni-seznam/telefonni-seznam-odboru/OE)

 

17.12.2021 vložil MALÝ Libor (předseda výboru/SVJ)

Poslední "informativní" odečty měřidel v roce 2021

2.12.2021 kolem 09:30 h byly provedeny poslední informativní odečty letošního roku. Další budou již neinformativní, ale závěrečné k vyúčtování. Odečty naleznete stále na stejném místě. Na jakém? Po přihlášení - menu - kontakty - zde najdete odkaz na google tabulku, kam je to postupně zapisováno.

02.12.2021 vložil MALÝ Libor (předseda výboru/SVJ)
Nástěnka slouží pro členy SVJ. Vzkazy na nástěnce se rozesílají na emaily statutárního orgánu, které jsou vyplněné v kontaktech.