Nahrát přílohy k příspěvku
Vybrat soubory
Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení SVJ, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

Fotovoltaika - změna ve sdílení elektřiny

Od 1.8.2024 platí nový zákon o sdílení elektriky, který s sebou nese samá pozitiva a zase nějakou pouze administrativní práci. Bohužel nikdo z nás neví a do konce roku se asi nedozví, jakou kdo měl úsporu v současném způsobu sdílení a to prostě proto, že ČEZ poskytuje vyúčtování 1x ročně a to v prosinci. Pokud někdo dostal vyúčtování teď někdy a ví to už, mohl by se s ostatními podělit o své poznatky....


Nový způsob sdílení se liší od stávajícího:

  • můžeme sdílet mezi vchody všechnu vyrobenou elektriku, takže již nebudeme trošku okrádat majitelé bytů ve vchodu "A"
  • můžeme sdílet přesně dle majetkových podílů, bez jakýchkoliv odhadů a korekcí
  • majitelé bytu, co byt pronajímají si mohou nechat odečítat spotřebu v místě svého bydliště (je-li v ČR)
  • paní žijící v Německu může vybrat kohokoliv s elektroměrem v ČR ať má alespoň ten někdo z její fotovoltaiky prospěch, když sama má spotřebu 2 kWh za rok u nás na Glazarce :)


Inu, říkal jsem si původně, že se na to taky můžeme vykašlat, že někdy odhlasujeme jestli ano, nebo ne. Ale bohužel není o čem hlasovat, musí se to udělat, protože stávající systém sdílení se na konci roku 2024 automaticky ruší. Takže někdy v říjnu - listopadu zase očekávejte řadu požadavků a drobných úkolů :)....


Zpráva z tisku: Jak se přihlásit ke sdílení elektřiny: Odpovědi (seznamzpravy.cz)17.07.2024 vložil MALÝ Libor (předseda výboru/SVJ)

čtvrtek 27.6. od 11:00 do 15:00 - odstávka elektriky na J. GLazarové 25 a v okolí

Jedná se o zprávu z ČEZ distribuce a v nadpisu je vše...

07.06.2024 vložil MALÝ Libor (předseda výboru/SVJ)

Zápis ze shromáždění vlastníků

Dobrý den,


zde je zápis ze shromáždění: Shromáždění_vlastníků_jednotek_2024-zápis.docx

zde je záznam hlasování: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RTtQ8bnNj2pIFhi6-YLzMfOWSSzRXb1x8BPVQfxuZRs/edit?usp=sharing


Pokud narazíte na nějakou chybu, nebo nesrovnalost, tak se ozvěte.


Libor Malý

předseda SVJ


14.05.2024 vložil MALÝ Libor (předseda výboru/SVJ)
Upraveno 17.05.

SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK 16.5.2024

   SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

 

Termín konání:  čtvrtek 16.května 2024 od 19 hodin

 

Místo konání:  prostor garážových stání domu J. Glazarové 25

 

Program shromáždění:

Ø Zahájení – volba předsedy zasedání, zjištění usnášeníschopnosti shromáždění

Ø Hospodaření za rok 2023 a zpráva předsedy výboru o činnosti výboru v oblasti zajištění financování oprav, údržby a modernizací domu

Ø Diskuse a návrhy k dalšímu hlasování

Ø Usnesení a závěr

 

Shromáždění vlastníků se účastní s hlasovacím právem pouze vlastníci jednotek uvedení jako zástupci v seznamu vlastníků, nebo jejich zplnomocnění zástupci  (plnou moc odevzdejte u prezence, podpis nemusí být ověřen v případě manželů).

 

V Olomouci dne 15.4.2024                                                                                        

15.04.2024 vložil MIŠURCOVÁ Lenka Ing. (místopředseda výboru)

Výtahy v katastrofickém a nebezpečném stavu - DEZINFORMACE, kterou je nutno vyvrátit!

Kdosi mi říkal, že se bojí jezdit výtahem, že zaslechl, že jsou v havarijním stavu a navíc tam něco lupe a aby se to tak ještě s ním utrhlo.... No tak jsem své mamince vysvětlil (a nyní i vám), že pravdou sice je, že jsme dostali nabídku na výměnu některých dílů (třeba i lan, což vypadá nebezpečně) k oběma naším výtahům. Dle software Schindleru jsou na hraně životnosti a už by se pomalu měly vyměnit, právě proto aby v budoucnu nebyly vyhodnoceny jako nebezpečné a výtah nebyl odstaven. Konzultací s výtahovým specialistou z našeho domu bylo zjištěno, že k této situaci může dojít i za několik let a rozhodně žádné nebezpečí aktuálně nehrozí.


Výtahy jsou každé 3 měsíce prohlíženy pracovníky Schindleru a pokud by zjistili něco, co by jen vzdáleně ohrožovalo životy a zdraví, tak by nám je okamžitě odstavili!


Nabídka na preventivní výměnu dílů u obou výtahů dohromady je za 1/4 milionu Kč, takže toto rozhodnutí bude projednáno na shromáždění vlastníků, které již bylo vyhlášeno. Doufám, že Libor Koutný se schůze zúčastní a řekne nám svůj názor, abychom se rozhodli správně a zbytečně neutráceli.

V práci máme výtah déle a zatím žádná nabídka od Schindlera na něco obdobného nedorazila, takže mám trochu pocit, že z SVJ se vytahují peníze snáz. Tak to zkoušejí a kdo by se jim divil, podvod to není, prostě výtah bude "jako nový" zbytečně brzo, což není na škodu přeci nikomu...


26.04.2024 vložil MALÝ Libor (předseda výboru/SVJ)
Nástěnka slouží pro členy SVJ. Vzkazy na nástěnce se rozesílají na emaily statutárního orgánu, které jsou vyplněné v kontaktech.