Nahrát přílohy k příspěvku
Vybrat soubory
Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení SVJ, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

Info ze shromáždění

Dobrý den,

posíláme stručné informace ze shromáždění vlastníků:

  • od července se budou zvyšovat zálohy všem vlastníkům (kvůli zvyšujícím se cenám energií a ostrahy)
  • bude se zvyšovat fond oprav na 8 Kč / m2
  • shromáždění schválilo zřízení zásuvky na dobíjení el. auta za dodržení konkrétních podmínek
  • trávu ze zahrádek již nebude možné ukládat dozadu za areál, výbor objedná 5 ks biopopelnic, které budou umístěné u tříděného odpadu a tam se bude tráva ukládat (jakmile popelnice dorazí, budeme vás informovat)
  • všechny podrobnosti a další informace budou v oficiálním zápisu ze shromáždění, který všem pošleme co nejdříve


V neděli 5.6. se od 18 hod uskuteční sousedské opékání špekáčků. Před opékáním od 17 hod bude společná brigáda na likvidaci hromady trávy za objektem A4 - kvůli zajištění dostatečného počtu nářadí prosím předem o informaci, kdo se brigády zúčastní (prosím emailem na pavla.krummackerova@gmail.com).


Na včerejším shromáždění někdo v restauraci nechal černý skládací deštník. Je k vyzvednutí na recepci Javorové.


Děkujeme za účast na shromáždění, v případě jakýchkoliv dotazů nebo připomínek nás kontaktujte.


Výbor SVJ Javorová


25.05.2022 vložil KRUMMACKEROVÁ Pavla (člen výboru)

Shromáždění - podklady

Dobrý den,

zasíláme poslední dokumenty - podklady k dnešním u shromáždění vlastníků SVJ Javorová v 18:00 v Beach klubu Ládví.

Prosíme všechny pokud možno o příchod již v 17:30, abychom v 18:00 mohli začít s naplánovaným programem (možná budou někteří vlastníci sledovat později hokej, tak abychom stihli projít všechny body z programu).

Děkujeme

Výbor SVJ Javorová

24.05.2022 vložil KRUMMACKEROVÁ Pavla (člen výboru)

Zpráva o činnosti výboru a zápis z per rollam shromáždění

Dobrý den milí sousedé,


zasíláme ještě 2 dodatečné dokumenty jako podklad pro schůzi vlastníků v úterý 24.5.

  • zápis z hlasování per rollam
  • zprávu o činnosti výboru


Těšíme se na setkání 24.5. v 18 hod v restauraci Beach klub Ládví (bude pro nás rezervovaná hlavní část restaurace vedle baru).


Výbor SVJ Javorová

21.05.2022 vložil KRUMMACKEROVÁ Pavla (člen výboru)

Podklady k žádosti na zřízení el. zásuvky pro nabíjení el.auta / hybridu

Dobrý den,

posíláme podklady ke shromáždění vlastníků k návrhu na zřízení el. zásuvky pro nabíjení el. auta / hybridu v garáži od vlastníka pana Šoupy:


V příloze naleznete:

- projekt od certifikovaného projektanta - ve skutečné, nikoli digitální podobě, ho mám samozřejmě včetně kulatého razítka

- energetickou bilanci objektu dle platných norem:

1. ve stávající podobě 

2. v případě realizace jedné zásuvky

3. v případě realizace osmi zásuvek při současném odběru čtyřech z nich

4. v případě realizace osmi zásuvek při současném odběru všech osmi

- vyjádření od Hasičského záchranného sboru - k zásuvce se nevyjadřují a řízení zastavují neboť se jedná o stavbu nepředstavující zvláštní nebezpečí z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, neboť se jedná o připojení zásuvky 230V/16A dle § 6 odst. 2 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva. 

- mailové vyjádření od stavebního úřadu, který se k tomuto projektu vyjadřovat nemusí, protože se na předmětné úpravy vztahuje § 103 stavebního zákona a tudíž stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují.

- mailové vyjádření pojišťovny Uniqa, kde je objekt majetkově pojištěný, prostřednictvím pojišťovacího makléře, který stojí za pojistnou smlouvou celého areálu

- metodiku od Ministerstva pro místní rozvoj  „Dobíjecí stanice pro elektrická vozidla“. Abyste to nemuseli pročítat celé, stačí poslední strana odstavec 4.3., který se týká umístění dobíjecího boxu na fasádě nebo uvnitř budovy. 

- Stanovy SVJ

- právní stanovisko vypracované na základě všech dokumentů


Tím jsem oběhl veškeré potřebné úřady a dalších netřeba. 


S většinou vlastníků jsem se již potkal a získal jejich souhlasné stanovisko formou podpisu, což je pro instalaci dostačující. Případné další informace mohu doplnit na schůzi SVJ plánované na 24.05.


Opětovně si dovoluji připomenout, že řeším 

běžnou zásuvku na 220V/16A

 (tedy to co máme všichni doma). Náklady na zřízení a provoz jdou samozřejmě za mnou bez jakéhokoliv příspěvku SVJ nebo členů SVJ. Pro její instalaci jsem zařídil vše potřebné a nic její instalaci již nebrání. Jestli ji pak budu používat na vysavač nebo auto, je bezpředmětné.


Ještě bych doplnil, že samotnou realizaci zásuvky by provedla montážní četa PRE, konkrétně revizní technik pan Milan Vaňha, který by současně certifikoval samotnou instalaci a vydal k ní revizní zprávu dle platných norem.

19.05.2022 vložil KRUMMACKEROVÁ Pavla (člen výboru)

Podklady pro shromáždění SVJ Javorová 24.5.

Dobrý den,

v úterý 24.5. od 18 hod se uskuteční prezenční shromáždění SVJ Javorová v Restauraci Beachklub Ládví (Chabařovická 4, Praha 8 - vjezd z ulice Žernosecká).

V příloze této zprávy a v poštovních schránkách naleznete pozvánku s programem a podklady k jednotlivým bodům programu.

Těšíme se na viděnou


Výbor SVJ Javorová

10.05.2022 vložil KRUMMACKEROVÁ Pavla (člen výboru)
Upraveno 11.05.