Nahrát přílohy k příspěvku
Vybrat soubory
Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení SVJ, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

POZVÁNKA na shromáždění

které se bude konat v úterý 30.5.2023 v 18:00 hod. (prezence v 17:45) v aule Gymnázium Mozartova 449, Pardubice – Polabiny

Program shromáždění:

  1. Zahájení
  2. Volba předsedy zasedání shromáždění, zapisovatelů, ověřovatelů
  3. Zpráva o hospodaření, schválení účetní závěrky
  4. Schválení rozpočtu a plánu oprav, modernizací a rekonstrukcí společných částí
  5. Schválení navýšení příspěvků do fondu oprav od roku 2024
  6. Diskuse, různé
  7. Závěr

S podklady k jednotlivým bodům shromáždění se můžete seznámit v kanceláři garáží (Ležáků 348, Pardubice) po telefonické dohodě na tel.č. 605 236 945, 602 191 040.

Vaše účast nutná! Pokud se nemůžete zúčastnit a nemáte koho zmocnit, můžete zmocnit někoho ze členů výboru a plnou moc vhodit do schránky na garážích, případně poslat oskenovanou e-mailem.

Formuláře ke zmocnění společného zástupce manželů (spoluvlastníků) a formuláře plných mocí najdete na webové stránce Formuláře.

Výbor společenství

10.05.2023 vložil MUDROCH Lukáš Ing. (člen výboru)

Webové stránky SVJ (on-line kancelář)

Vážení členové společenství,

představujeme Vám nové internetové stránky našeho společenství na adrese webdomu.cz/lezaku

Pro plné využití možností stránek prosíme všechny členy, aby nám nahlásili svou platnou e-mailovou adresu, která bude sloužit jako přihlašovací jméno a budou na ni rovněž rozesílány zprávy z Informační desky společenství. Vaši e-mailovou adresu můžete sdělit písemně, nebo na e-mail lezaku@seznam.cz.

Ze zákona je pro členy dostupný seznam ostatních členů společenství - jméno a adresa (§ 1178 zák. 89/2012 Sb.), ostatní (kontaktní) údaje jsou dostupné pouze výboru a ekonomickému správci (Real servis) v souladu s Informací o zpracování osobních údajů (dostupná po přihlášení v dokumentech).

Přihlášený člen vidí všechny své údaje a některé může snadno upravovat.

Výbor SVJ

16.12.2021 vložil MUDROCH Lukáš Ing. (člen výboru)
Upraveno 15.09.

Otevírání bran telefonem

Pro otevření brány z registrovaného telefonního čísla volejte:

Sekce A – 774 789 064

Sekce B – 774 941 638

Sekce C – 777 247 762

Sekce D – 776 596 209

Brána hovor odmítne, nejsou účtovány žádné poplatky.

16.12.2021 vložil MUDROCH Lukáš Ing. (člen výboru)
Nástěnka slouží pro členy SVJ. Vzkazy na nástěnce se rozesílají na emaily statutárního orgánu, které jsou vyplněné v kontaktech.