Rozhodování statutárního orgánu SVJ o pořízení/prodeji movitých věcí a opravách

vloženo 29.09.2014

Od 1.1.2014 může statutární orgán SVJ dle nařízení vlády č. 366/2013 rozhodovat ve věci oprav a pořizování majetku pouze do výše zákonem stanoveného limitu, pokud stanovy neříkají něco jiného.

Rozhodování o nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, je omezeno finančním limitem 10 000 Kč v souhrnu za kalendářní rok.

Rozhodování o zcizení nebo zatížení movitých věcí je omezeno na věci, jejichž zůstatková cena v kalendářním roce nepřesahuje v souhrnu 10 000 Kč.

Rozhodování o opravě nebo stavební úpravě společných částí nemovité věci je omezeno na částku 1000 Kč v průměru na každou jednotku a pro každou jednotlivou opravu či stavební úpravu.

Tento limit neplatí, pokud se jedná o opravy způsobené havárií na společných částech, nebo pokud stanovy společenství vlastníků jednotek určí něco jiného.

Buďte také moderní, buďte on-line, založte si u nás nezávazně webové stránky pro Vaše bytové družstvo nebo SVJ https://webdomu.cz/s/zalozit-vlastni-webzpět do Aktualit