TOPlist

Nouzový stav dopadá také na konání členských schůzí a shromáždění SVJ s počtem osob nad 30

vloženo 12.03.2020

Vážení odběratelé našich aktualit,

dovolujeme si Vás upozornit, že od pátku 13.3.2020 od 6:00 se v rámci vyhlášení nouzového stavu na území ČR plošně zakazují veškeré akce, které přesahují počet 30 osob. Opatření se týká rovněž plánovaných členských schůzí bytových družstev a shromáždění SVJ. Opatření potrvá zatím po dobu 30 dnů. V případě, že v tuto dobu potřebujete přijmout neodkladná usnesení, máte možnost využít hlasování způsobem per rollam.

Některá usnesení, jako je volba nových členů volených orgánů, nebo schválení uzávěrky za uplynulý rok je možné odložit (funkční období se prodlužuje), případně lze přijmout rozhodnutí formou per rollam i tam, kde to stanovy nepovolují, nebo lze k hlasování na schůzi využít technické prostředky (videohovor). Více informací zde. 

Od 11.5.2020 je opět možné konat členské schůze a shromáždění do 100 osob při splnění hygienických podmínek.


Per rollam u bytových družstev

Per rollam u společenství vlastníků jednotek

Vzhledem k situaci jsme také přesunuli školení pro bytová družstva a SVJ (novela NOZ a ZOK, implementace směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti) na tyto termíny:

  •      Středa 17. 6. 2020 Ostrava, 13:00 – 18:00 (konkrétní místo bude upřesněno)
  •      Středa 24. 6. 2020 Praha, 13:00 – 18:00 (konkrétní místo bude upřesněno)
  •      Čtvrtek 25. 6. 2020 Brno, 13:00 – 18:00 (konkrétní místo bude upřesněno)

Přejeme Vám, aby se Vás přijatá opatření dotkla negativně pokud možno co nejméně, a aby se Vám a vašim blízkým veškeré nemoci vyhnuli obloukem.zpět do Aktualit