TOPlist

ŠKOLENÍ - Novela NOZ a ZOK, implementace směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti s dopady pro bytová družstva a SVJ

vloženo 07.02.2020

Vážení,

vzhledem k tomu, že od 1.7.2020 nabude účinnosti velká novela Občanského zákoníku, Zákona o obchodních korporacích a Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti s nemalými dopady pro bytová družstva a společenství vlastníků, zveme Vás tímto na Seminář na téma: 

"Změny a dopady projednávaných novelizací a implementací zákonů pro bytová družstva a společenství vlastníků":


1. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (účinnost 1.7.2020 a 1.1.2021)

Dvojí typ jednotek a z toho plynoucí právní poměry, nové pojetí jednotky a společných částí, změny u předkupního práva, přechod dluhů při převodu jednotky, zjednodušení postupu při návrhu na prodej jednotky nepřizpůsobivého vlastníka, způsoby vzniku SVJ podle NOZ a jeho vnitřní poměry, změna v prohlášení vlastníka a odstranění vad prohlášení, nové ohlašovací povinnosti vlastníka jednotky v případě provádění stavebních úprav uvnitř bytu, určení výše příspěvku na správu společných částí domu a pozemku, nastavení záloh za služby poskytované SVJ a jejich vyúčtování, řádný a včasný postup proti neplatičům, soudní ingerence do rozhodování SVJ a další

2. Zákona č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních korporacích (účinnost 1.7.2020 a 1.1.2021)

Změny v možnosti použití zisku - možnost rozdělení mezi členy, změna v hlasování způsobem per rollam v případě požadavku notářského zápisu, změny v zákazu konkurence člena představenstva, změny v zákazu konkurence člena kontrolní komise, povinnost přizpůsobení stanov družstva, povinnost zpřístupnění závěrky členům družstva a další

3. Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti, další důležité změny v energetické oblasti (účinnost 25.10.2020)

Zrušení/změna v měrných ukazatelích tepla, chlazení a teplé vody, rozšíření povinnosti opatřit PENB i pro budovy kde SVJ nevzniklo, změna v povinnosti SVJ předkládat PENB vlastníkům jednotek, povinnost dálkového odečtu vody a tepla, nové termíny a četnost informací o spotřebě a nákladech pro konečné uživatele (měsíčně), nové informační povinnosti obsažené ve vyúčtování, zpřístupnění a doručení vyúčtování konečným uživatelům, další změny


Termíny:

UPOZORNĚNÍ: Z důvodu nutnosti dodržet 2 m odstup jednotlivých účastníků školení, je počet míst velmi omezen, zajistěte si svou účast včas!

  •      Středa 17. 6. 2020 Ostrava, 13:00 – 18:00 (BEST WESTERN Hotel Vista , Kpt. Vajdy, Ostrava - Zábřeh)
  •      Středa 24. 6. 2020 Praha, 13:00 – 18:00 (Hotel AMARILIS, Štěpánská 18 - PRAHA Nové Město) - posledních 5 míst!
  •      Čtvrtek 25. 6. 2020 Brno, 13:00 – 18:00 (Hotel Avanti, Střední 61, 602 00 Brno)

Cena: 1 690 Kč pro zákazníky webDOMU.cz, 1 890 Kč pro ostatní účastníky. Cena je konečná a nebude navýšena o DPH, cena zahrnuje tištěné materiály a občerstvení.
Zákazníci webDOMU.cz, kteří u nás mají webové stránky pro družstvo/SVJ, mohou seminář využít také jako příležitost pro setkání s námi.

Lektor:  JUDr. Adam Zítek, Ph.D. je členem Komise pro bytové právo Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Působí jako advokát a je rovněž vysokoškolským pedagogem. Lektorské činnosti se věnuje od roku 2005. Publikuje v odborných právnických periodikách a je také autorem a spoluautorem několika monografií a vysokoškolských učebnic. 


Přihláška na školení zde


Po odeslání přihlášky obdržíte výzvu k platbě (zálohovou fakturu.) Již uhrazená cena semináře se nevrací, je však možné zúčastnit se školení v jiném termínu nebo vyslat náhradníka. Při neúčasti obdržíte materiály ke školení v tištěné nebo elektronické podobě. V případě, že bude školení zrušeno z naší strany (například kvůli vládním opatřením nebo z důvodu nenaplnění kurzu), bude Vám uhrazená částka vrácena v plné výši.

Bližší informace ke školení vč. přesného místa konání obdržíte s předstihem e-mailem.zpět do Aktualit