TOPlist

Vzorové stanovy SVJ dle NOZ a nařízení vlády č. 366/2013 Sb. o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím

 

Naše vzorové stanovy společenství vlastníků SV/SVJ vycházejí ze zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím a dále z praxe správy společenství vlastníků jednotek. Stanovy SVJ jsou připraveny s velkým úsilím, péčí a prošli korekcí notářem. Stanovy SVJ mají celkem 11 stran a pro Vaši představu, zda Vám náš vzor Stanov bude či nebude vyhovovat, nastiňujeme základní charakteristiku a úpravu některých článků stanov:

Stanovy SVJ jsou pojaty jako stanovy, které nahrazují stanovy SVJ vzniklých podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům, lze je však s mírnou úpravou použít také pro nově vzniklá SVJ, tedy SVJ vzniklá již podle NOZ.

Volené orgány společenství - výbor, kontrolní komise, možnost kooptace členů (povolání náhradníků), členem voleného orgánu může být i nečlen společenství.

Shromáždění – možnost rozhodování per rollam, přijímání usnesení většinou hlasů přítomných členů, ve vybraných případech 2/3 přítomných členů nebo 100 % členů tam kde to vyžaduje zákon, možnost zastupování na shromáždění na základě plné moci.

Hospodaření společenství a náklady na správu domu a pozemku – příspěvky na správu domu a pozemku se vybírají zálohově, a to na základě schváleného rozpočtu společenství vlastníků. V případě neschválení jsou příspěvky vybírány dle rozpočtu předchozího roku. Příspěvky na správu domu jsou rozdělovány dle velikosti podílu na společných částech, vyjmenované příspěvky jsou rozdělovány na jednotky. Příspěvky na náklady na správu společných částí, které jsou ve výlučném užívání jen některých vlastníků, hradí pouze ti vlastníci, kteří mají společnou část ve výlučném užívání v souladu s nařízením vlády (mnohé vzorové stanovy toto nerespektují).

Stanovy dále zahrnují pravidla pro užívání společných částí domu.


Založte si u nás webové stránky pro Vaše SVJ a získejte vzorové stanovy za výhodnou cenu 299 Kč.

 

Cena vzorových stanov SVJ:

Pro platící zákazníky internetových stránek SVJ webDOMU.cz    299,- Kč
Pro ostatní zákazníky 1.500,- Kč

 

 

Cena nezahrnuje individuální úpravu stanov, přizpůsobení stávajících stanov či konzultace. Nejsme plátci DPH.

 

Pro zaslání vzorových stanov SVJ uhraďte danou částku na účet č. 2100989740/2010. Jako VS uveďte IČ vašeho SVJ, doplňující text k platbě pak váš e-mail. O provedené platbě (objednávce stanov) nás můžete informovat i přímo na info@webdomu.cz. Potřebujete-li, vystavíme vám před platbou zálohovou fakturu. Po připsání částky na náš účet, vám budou obratem zaslány vzorové stanovy ve formátu DOC, současně obdržíte i naši fakturu na přijatou platbu.

 

 zpět do Aktualit