Daňové změny u bytového družstva

vloženo 19.01.2015

Dobrý den, jsou nějaké daňové změny u bytového družstva?

Dobrý den, od 1.1.2014 je příjem z nájemného z bytu nebo nebytového prostoru a z úhrady za plnění poskytované s užíváním tohoto bytu nebo nebyt. prostoru plynoucí na ZÁKLADĚ NÁJEMNÍ SMLOUVY mezi bytovým družstvem a jeho členem od daně z příjmů právnických osob osvobozen vždy (§ 19 ZDP). Do 31.12.2013 byl tento příjem osvobozen pouze v případě, že nájemné bylo regulované, tkzv. věcně usměrňované a zahrnovalo pouze ekonomicky oprávněné náklady a nezahrnovalo zisk. Způsob stanovení nájemného nově upravuje zákon o obchodních korporacích, konkrétně § 744 (nájemné je stanoveno obdobně jako dosavadní věcná regulace).

DALŠÍ VÝZNAMNOU ZMĚNOU JE SKUTEČNOST, ŽE PODÁNÍ VŮČI FINANČNÍMU ÚŘADU MUSÍ BÝT UČINĚNO ELEKTRONICKY, a to v datové zprávě ve formátu xml! Pokud by daňové přiznání bylo podáno v papírové podobě, družstvo by dostalo automaticky pokutu 2000 Kč.


Poradnu poskytujeme zdarma pro bytová družstva a SVJ, která u nás mají své webové stránky. Vyzkoušejte nezávazně pro Váš dům. webDOMU.cz umí za Vás rozesílat e-maily a SMS z nástěnky, hlídat revize Vašeho domu....