Hlasuje společenství je-li vlastníkem jednotky?

vloženo 02.04.2015

Dobrý den, prosím o pomoc jak hlasovat když je vlastníkem jednotky přímo společenství?

Dobrý den, v případě že je vlastníkem jednotky přímo společenství vlastníků jednotek (SVJ), pak se k hlasu takového vlastníka vůbec nepřihlíží. Velikost podílu SVJ na společných částech domu se nepřipočítává k podílům vlastníků na ostatních jednotkách. V případě, že využijete naši hlasovací listinu, která sčítá hlasy za Vás, pak u této jednotky, která je ve vlastnictví SVJ, vyznačíte pouze písmeno "z" - zdržel se hlasování.

Citace § 1206 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník:

(1) Shromáždění tvoří všichni vlastníci jednotek. Každý z nich má počet hlasů odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech; je-li však vlastníkem jednotky společenství vlastníků, k jeho hlasu se nepřihlíží.
(2) Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů.


Poradnu poskytujeme ZDARMA pro bytová družstva a SVJ, která u nás mají své webové stránky. Vyzkoušejte nezávazně pro Váš dům. webDOMU.cz umí za Vás rozesílat e-maily a SMS z nástěnky, hlídat revize Vašeho domu....