Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení SVJ, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

Oznámení o odstávce vody květen 2021

Ve dnech 3. 5. 2021 a 6. 5. 2021 je v čase 10:00 až 14:00 plánována odstávka vody v ulici Nad Stadionem, z důvodu rekonstrukce vodovodního řadu.

Bez vody v tomto čase bude i dům 364-365. Náhradní zdroj pitvé vody nebude zajišťován.

Po obnovení dodávky pitné vody bude provedena kontrola a odkalení vodovodní sítě.


V případě dalších dotazů prosím kontaktujte VaK Beroun: Dispečink 311 747 120 Zákaznická linka: 800 100 663

22.04.2021 vložil Přikryl Michal Ing. (předseda výboru/SVJ)

Zřízení nových webových stránek SVJ

Vážení vlastníci / členové SVJ,

webové stránky webDOMU.cz jsme zřídili z důvodu efektivnějšího informování členů SVJ o aktuálním dění v našem domě (odečty, schůze, revize), o hospodaření, a také z důvodu zlepšení vzájemné komunikace.

Na stránkách se můžete seznámit s dokumenty (stanovy, domovní řád, zápisy ze shromáždění, PENB...), případně si stáhnout vzory (plná moc na shromáždění, zmocnění společného zástupce, oznámení o přenechání jednotky do nájmu apod..). 

Stránky využívají nejvyšší úroveň zabezpečení dat a jsou bez reklam. V rámci stránek vede SVJ seznam členů, avšak Vaše osobní údaje ostatní uživatelé stránek nevidí! K údajům má přístup pouze statutární orgán, případně jim určený správce stránek.

Pro vzájemnou komunikaci je potřeba, abyste nám poskytli Váš e-mail, na který obdržíte unikátní přihlašovací heslo. Abyste se vždy dozvěděli o nové zprávě na informační desce SVJ, po vložení zprávy obdržíte notifikační e-mail či SMS.

Po přihlášení na stránky (e-mail a heslo) dále získáte přístup do neveřejných částí stránek SVJ, např. dokumentů určených pouze pro členy SVJ, můžete se účastnit hlasování v anketách apod.

V záložce "členové" si můžete rovněž doplnit své kontaktní údaje (zasílací adresu, číslo účtu pro vrácení přeplatku, další e-mail pro zasílání notifikačních zpráv apod.). Tyto údaje uvidí pouze přihlášené oprávněné osoby, nikoliv ostatní uživatelé či návštěvníci stránek!

Další důvody pro zřízení stránkek zde a Info pro členy SVJ.

S pozdravem výbor SVJ

19.11.2020 vložil Přikryl Michal Ing. (předseda výboru/SVJ)

Odečty vodoměrů

Dne 5. 1. 2021 od 17:00 budou probíhat odečty vodoměrů v bytových jednotkách.

Prosíme tímto vlastníky o součinnost a zpřístupnění jednotek.

Děkuji

01.12.2020 vložil Přikryl Michal Ing. (předseda výboru/SVJ)

Informace o zpracování osobních údajů ze strany SVJ

Vážení vlastníci / členové SVJ, nájemníci,

máme zákonnou povinnost Vás informovat o tom, že zpracováváme Vaše osobní údaje a dále máme povinnost poskytnout Vám informace o Vašich právech a povinnostech v souvislosti se zpracováním osobních údajů v rozsahu, který předepisuje Nařízení GDPR, které dnes 25.5.2018 vstoupilo v účinnost. Vzhledem k rozsahu informací je uvádíme v samostatném dokumentu, který naleznete jako veřejně přístupný na našich webových stránkách. Pro registrované a přihlášené členy je k dispozici i zkrácená verze.

Ve zkratce však informujeme, že Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účelem a v rozsahu výkonu správy SVJ dle zákona (zejména zákona č. 89/2012 Sb.) a k takovémuto zpracování nepotřebujeme Váš souhlas.

19.11.2020 vložil Přikryl Michal Ing. (předseda výboru/SVJ)

Oznamovací povinnost vlastníka jednotky vůči SVJ dle § 1177 a § 1185 NOZ

Vlastník jednotky musí oznámit:


1) nabytí jednotky, a to bez zbytečného odkladu vč. uvedení svého jména a adresy (§ 1177 NOZ).

2) počet osob, které mají v bytě domácnost (§ 1177 NOZ), a to bez zbytečného odkladu.

3) přenechání jednotky do užívání jiné osobě - pokud vlastník neužívá byt osobně, ale byt přenechá do užívání jiné osobě na dobu nikoliv přechodnou (např. na základě pronájmu či ubytování apod.), pak toto musí předem a bez zbytečného odkladu oznámit SVJ. V oznámení uvede také jméno a bydliště těchto osob (§ 1177 NOZ).

5) změny v počtu osob rozhodných pro rozúčtování, a to písemně a bez zbytečného odkladu (§ 12 Zákona č. 67/2013 Sb.). V případě nesplnění této povinnosti je možné v souladu s § 13 téhož zákona žádat pokutu ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení.

6) stavební úpravu uvnitř svého bytu (§ 1182 NOZ), a to předem.

7) podnikání nebo jinou činnost v bytě (např. ubytování, pronájem), která může vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě na dobu nikoli přechodnou. Oznámení je potřeba učinit předem (§ 1182 NOZ).

19.11.2020 vložil Přikryl Michal Ing. (předseda výboru/SVJ)
Nástěnka slouží pro členy SVJ. Vzkazy na nástěnce se rozesílají na emaily statutárního orgánu, které jsou vyplněné v kontaktech.