Nahrát přílohy k příspěvku
Vybrat soubory
Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení SVJ, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

Odečty bytových vodoměrů - leden 2022

Dne 6. 1. 2022 od 17:00 budou probíhat odečty vodoměrů v bytových jednotkách.

Prosíme tímto vlastníky o součinnost a zpřístupnění jednotek.

Děkuji.

Za výbor SVJ Přikryl

20.12.2021 vložil PŘIKRYL Michal Ing. (předseda výboru/SVJ)

Oprava rozvodů topení v domě

Od středy 29. 9. 2021 do pátku 1. 10. 2021 bude probíhat oprava na rozvodech topení v suterénech domu. V tuto dobu bude topení odstaveno!


PROSÍME O OTEVŘENÍ VENTILŮ NA TOPENÍ NA MAXIMUM (STUPEŇ 5)

 

Součástí opravy bude i možnost přetěsnění kapajících šroubení radiátorů v bytech. Prosím zájemce zapsat na seznam.

Kontrola v bytech bude probíhat 30. 9. 2021 cca od 13:00.

 

Prosíme tímto vlastníky o součinnost a zpřístupnění.

Děkuji Přikryl

27.09.2021 vložil PŘIKRYL Michal Ing. (předseda výboru/SVJ)

Servis oken

Dne 16. 9. 2021 a 18. 9. 2021 bude od 8:00 do 17:00 probíhat servis oken v bytových jednotkách.

Základní servis a seřízení je v režii SVJ, náhradní díly si hradí vlastníci sami.

Prosíme tímto vlastníky o součinnost a zpřístupnění.

Děkuji

13.09.2021 vložil PŘIKRYL Michal Ing. (předseda výboru/SVJ)

Hlasování způsobem per rollam 06/2021 (v elektronické + tištěné podobě)

Vážení členové,

do konce července musíme schválit účetní závěrku za rok 2020. Vzhledem ke stále přetrvávající covidové situaci a nepřehlednosti vydávaných vládních opatření, rozhodl výbor dne 18.5.2021, že uskuteční hlasování všech vlastníků mimo shromáždění (písemnou formou = elektronicky + v tištěné podobě). Hlasování per rollam nám umožňuje § 19 Zákona č. 191/2020, který zmírňuje dopady epidemie.

Dle § 562/1 NOZ je písemná forma zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.

Výbor proto rozhodl o využití možnosti hlasování elektronickými prostředky i přímo na těchto webových stránkách SVJ (je zachována písemná forma i vlastnoruční podpis člena - viz. níže).


Hlasování způsobem per rollam bude probíhat do 24.06.2021, a to písemně (dle § 562 NOZ také elektronicky či za použití jiných technických prostředků).


Členové mohou hlasování provést jedním z těchto způsobů (prosím použijte pouze jeden z nich!):

1)     Vyplněním a odevzdáním tištěné listiny, kterou obdržíte do své schránky (vhozením do schránky společenství SVJ ve vchodu 364 nebo schránky č.1 p. Přikryl v 365, zasláním poštou na adresu společenství, zaslání naskenované na e-mail vybor@svjkd.cz)

 2)     Hlasováním na webových stránkách společenství zde.

(hlasování je možné pouze po přihlášení se na webové stránky Vaší e-mailovou adresou, kterou jste nám poskytli a je vedena v seznamu členů společenství). Na spuštění hlasování budete automaticky upozorněni.


Nebydlícím členům bude formulář zaslán téhož dne na adresu uvedenou v katastru nemovitostí, případně na jinou adresu určenou pro doručování.


V případě, že usnesení z Vaší strany neobdržíme zpět v uvedené lhůtě, má se za to, že jste nehlasovali.

Vzhledem k tomu, že k přijetí usnesení způsobem per rollam je zapotřebí získat nadpoloviční většinu všech hlasů, prosíme, abyste všichni v rámci hlasování vyjádřili svůj názor.


V případě více spoluvlastníků (také manželů) hlasuje pouze zvolený společný zástupce (§ 1185 NOZ).


O výsledku hlasování budete informování prostřednictvím těchto stránek bez zbytečného odkladu po ukončení hlasování.


Děkujeme za Váš aktivní přístup a účast na tomto hlasování!


20.05.2021 vložil PŘIKRYL Michal Ing. (předseda výboru/SVJ)

Oznámení o odstávce vody květen 2021

Ve dnech 3. 5. 2021 a 6. 5. 2021 je v čase 10:00 až 14:00 plánována odstávka vody v ulici Nad Stadionem, z důvodu rekonstrukce vodovodního řadu.

Bez vody v tomto čase bude i dům 364-365. Náhradní zdroj pitvé vody nebude zajišťován.

Po obnovení dodávky pitné vody bude provedena kontrola a odkalení vodovodní sítě.


V případě dalších dotazů prosím kontaktujte VaK Beroun: Dispečink 311 747 120 Zákaznická linka: 800 100 663

22.04.2021 vložil PŘIKRYL Michal Ing. (předseda výboru/SVJ)

Nástěnka slouží pro členy SVJ. Vzkazy na nástěnce se rozesílají na emaily statutárního orgánu, které jsou vyplněné v kontaktech.