Nahrát přílohy k příspěvku
Vybrat soubory
Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení družstva, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

Pokračování výmalby a seřizování oken

Vážení členové družstva,


aktuálně v našem domě probíhají současně dvě akce, a to výmalba chodeb před byty a seřizování oken v bytech.Výmalba chodeb před byty

vchod 1433 již má vymalované chodby před byty. Domovní důvěrník při prosincovém odečtu vodoměrů zaznamená případné nedostatky ve výmalbě a tyto následně firma opraví.


Ve vchodě 1432 budou chodby před byty vymalovány během pondělí a úterý 5. a 6. prosince. Po oba tyto dny vykliďte vše z chodeb a nechte prosím otevřené chodby i úklidové komory na patrech. Domovní důvěrník při prosincovém odečtu vodoměrů zaznamená případné nedostatky ve výmalbě a tyto následně firma opraví.

Pokračování v lednu 2023:

Ve vchodě 1431 budou chodby před byty vymalovány během pondělí a úterý 9. a 10. ledna 2023. Po oba tyto dny vykliďte vše z chodeb a nechte prosím otevřené chodby i úklidové komory na patrech.


Ve vchodě 1430 budou chodby před byty vymalovány během pondělí a úterý 16. a 17. ledna 2023. Po oba tyto dny vykliďte vše z chodeb a nechte prosím otevřené chodby i úklidové komory na patrech.


Vchody 1429 a 1428 budou následovat, přesný termín bude včas zveřejněn. Mezitím probíhá v celém domě natírání potrubí a hydrantů a výmalba chodeb u výtahů. Zde zpravidla není nutná součinnost bydlících. Schodiště se nemaluje.Seřízení oken v bytech:

Ve vchodě 1428 a 1429 jsou již ve většině bytů okna seřízena, kdo nebyl doma, domlouvá se již individuálně s p. Divíškem na tel. 777 660 852.


Vchod 1430 postupuje dle harmonogramu, který byl zveřejněn na nástěnkách u schránek nebo ZDE na stránkách.


Nově byl na nástěnce u schránek zveřejněn také HARMONOGRAM na seřízení oken ve vchodech 1431, 1432 a 1433. Najděte si prosím své jméno a zpřístupněte v daný čas byt. Pokud se Vám navržený čas nehodí, volejte p. Divíškovi na 777 660 852.


Děkujeme za spolupráci a součinnost.30.11.2022 vložil TOMAN Michal (předseda družstva/představenstva)

Čtvrtletník BD 210

Vážení členové družstva,

 

chceme Vás touto formou (zde na webu i na nástěnkách vchodů) pravidelně informovat o aktuálně nejdůležitějších událostech a chystaných akcích v našem domě. Máte-li zájem o podrobnější informace k jednotlivým bodům, obraťte se na kancelář družstva.

 

1. Výmalba chodeb před byty a u výtahů

- chodby před byty: vchod 1433 od 28. 11. a vchod 1432 od 5. 12. Ostatní vchody až v novém roce, harmonogram bude včas zveřejněn,

- chodby u výtahů, nátěry potrubí a hydrantů (zde není nutná součinnost bydlících) budou probíhat v celém domě již od poloviny listopadu,

- současně proběhne u světel na chodbách výměna žárovek za úspornější LED,

- prosíme všechny uživatele bytů, aby v uvedený čas chodby před byty zpřístupnili, sundali vše ze zdí a uklidili k bezproblémové práci malířů.

- Po dobu malování jsme po dohodě schopni uskladnit některé věci z chodeb v přízemí domu.

 

2. Seřízení oken

- do konce roku proběhne seřízení a promazání oken v bytech,

- vchod 1428: od 22. 11. do 24. 11., přesný harmonogram s instrukcemi je na nástěnce vchodu 1428,

- vchod 1429: od 28. 11. do 30. 11., přesný harmonogram s instrukcemi je na nástěnce vchodu 1429,

- vchod 1430: od 1. 12. do 5. 12., přesný harmonogram s instrukcemi je na nástěnce vchodu 1430.

- Vchody 1431, 1432 a 1433 budou následovat, přesný harmonogram bude včas zveřejněn na nástěnce v daných vchodech.

- Harmonogram ke stažení je pro přihlášené členy dostupný ZDE.

- Prosíme v požadovaném termínu o umožnění volného přístupu k oknům a lodžiím.

 

3. Oprava konzolí (patek) na lodžiích

- opravu nevyhovujících patek na lodžiích bude provádět stejná firma, která seřizuje okna,

- při seřizování oken provede firma kontrolu nevyhovujících patek a bude individuálně domluvena jejich oprava.

 

4. Deratizace

- v prostoru sklepních kójí byly dne 8. 11. umístěny pasti na potkany, místa byla řádně označena výstražnými cedulemi,

- dbejte na osobní bezpečnost, a zvláště bezpečnost dětí a domácích zvířat.

 

5. Zateplení štítů a výstupků domu

- v souladu s Plánem oprav, údržby a investic dále pracujeme na přípravě projektové dokumentace pro účely stavebního povolení,

- vzhledem k aktuálním vysokým úrokovým sazbám nedosáhneme na úvěr potřebný k zateplení celého domu,

- variantu zateplení štítů a vystouplých částí bychom byli schopni financovat z vlastních zdrojů, bez zatížení družstva úvěrem,

- projekt a cenový odhad budou všem včas zaslány a později projednány na členské schůzi (duben 2023, termín bude upřesněn).

 

6. Úročení prostředků BD

- v souladu s usnesením letošní členské schůze máme zřízeny spořící účty a termínované vklady u čtyř institucí: ČSOB – náš hlavní bankovní ústav, máme zde běžný i spořicí účet na 4 % p.a., Banka Creditas 3 % p. a., Moneta 6,25 % p. a. a Unicredit Bank 6 % p. a.

 

7. Ceny energií

- zjišťujeme možnosti efektivnějšího nakládání s energiemi a jejich úspory na úrovni bytového domu; měníme postupně osvětlení domu za úsporné LED zdroje; konzultujeme technické možnosti umístění FV elektrárny na střechu a její ekonomické návratnosti, jakmile budeme mít k dispozici přesnější analýzu, zveřejníme jí včas k prostudování a případnému pozdějšímu projednání na členské schůzi.

- Ceny za elektřinu společných prostor (výtahy, osvětlení chodeb) máme výhodně smluvně zajištěné z roku 2021 do května 2023,

- cena za teplo na vytápění od Tepelného hospodářství a. s. je pro rok 2022 dle ceníku 610 Kč / GJ, což je oproti loňskému roku navýšení o cca 8 %, nejedná se tedy o skokové zvyšování cen, jako je tomu např. u starších rodinných domů vytápěných plynem apod.

- využijte následující doporučení pro vlastní úsporu energií:

• v posledních patrech zkontrolujte a odvzdušněte topení,

• během zimy větrejte pouze krátce a intenzivně; nenechávejte otevřenou ventilačku (zejména u výtahů a na schodištích!),

• nahraďte energeticky náročné žárovky za ekonomičtější LED alternativu.

10.11.2022 vložil TOMAN Michal (předseda družstva/představenstva)
Upraveno 11.11.

V pátek 16. 9. dopoledne nepoteče voda

Vážení uživatelé bytů,

tento pátek 16. 9. v době od 8:00 do 12:00 hod. nepoteče v celém domě teplá ani studená voda. Důvodem je výměna hlavního uzavíracího ventilu.

Po realizaci této opravy (nejpozději ve 12:00 hod.) prosíme uživatele bytů v horních patrech o odvzdušnění teplé vody (otevřít kohoutek, ze kterého bude chvíli unikat vzduch).

 

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

13.09.2022 vložil TOMAN Michal (předseda družstva/představenstva)

Usnesení členské schůze Bytového družstva 210

Vážení členové, na členské schůzi Bytového družstva 210, která se konala 21. dubna 2022 bylo přijato následující usnesení.Zápis ze schůze, jednotlivé zprávy a další dokumenty najdete v části "Dokumenty" --> Členské schůze --> ČS 2022.

03.05.2022 vložil TOMAN Michal (předseda družstva/představenstva)

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA 210

Představenstvo Bytového družstva 210 oznamuje, že v souladu s článkem 28 odst. 2 stanov svolává schůzi členů družstva. Členská schůze se uskuteční 

 

ve čtvrtek dne 21. dubna 2022 v 18:00 hodin

 

v kulturním středisku MEDIUM (ul. Jana Masaryka 605, HK 12)

 

Program jednání:

 

1.    Zahájení.

2.    Volba komisí, zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

3.    Volba členů představenstva a kontrolní komise.

4.    Zpráva o činnosti družstva za uplynulé období.

5.    Zpráva o hospodaření družstva v r. 2021 a finanční rozpočet na r. 2022.

6.    Zpráva kontrolní komise.

7.    Plán oprav, údržby a investic na r. 2022 až 2024.

8.    Diskuze.

9.    Schválení návrhu usnesení členské schůze.

10. Závěr.

 

Členové družstva se mohou dát zastoupit jiným členem nebo osobou blízkou na základě písemné plné moci. Formulář „Plná moc“ je k dispozici zde na internetových stránkách družstva, v kanceláři družstva, u důvěrníka vchodu nebo na informační desce družstva u schránek. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá představenstvo družstva náhradní členskou schůzi. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů.

 

Tato členská schůze je volební, proto je na informační desce družstva uveden rovněž seznam uchazečů o funkce v představenstvu a v kontrolní komisi a také návrh volebního řádu.

01.04.2022 vložil TOMAN Michal (předseda družstva/představenstva)

Nástěnka slouží pro členy družstva. Vzkazy na nástěnce se rozesílají na emaily statutárního orgánu, které jsou vyplněné v kontaktech.