Nahrát přílohy k příspěvku
Vybrat soubory
Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení družstva, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

Teplá voda teče ze studené (zejména vchod 1433)

Vážení bydlící ve vchodě 1433,

V tomto vchodě často dochází k situaci, kdy se tlačí teplá voda do studeného řadu. Tento jev začíná zřejmě v sekci bytů 2+1, následně se teplá voda natlačí do celé stoupačky a postupuje dál ve vchodě 1433 i do vedlejších stoupaček.

Na přívodní cestě vody do bytu jsou studená a teplá voda oddělené. Každá má své potrubí. K jejich spojení dochází pouze na jednom místě a tím je směšovací baterie v bytě. Zde je tedy jediná možnost, kde tato porucha může vzniknout a nejčastěji se jedná o vadnou termostatickou baterii:


Efekt teplé vody ve studeném řadu má samozřejmě vliv i na spotřebu teplé vody v domácnosti s touto vadnou baterií. Takový uživatel bytu vlastně rozvádí teplou vodu (která je cca 2,5x dražší než studená) do ostatních bytů. V tuto chvíli by se mu měl točit vodoměr na teplé vodě do plusu (a na studené je možné, že jde do mínusu).Jakmile zjistíte, že opět nastal tento jev a ze studené Vám teče teplá, zkontrolujte si okamžitě stav měřidla teplé vody. A pokud máte teplou vodu v celém bytě vypnutou, a přesto se kolečko měřiče otáčí, problém je někde ve Vašem bytě a bude nutné vadnou baterii bez odkladu vyměnit. Může to být baterie ve sprše (vaně), ve dřezu nebo v umyvadle. Kdo vadnou baterii ve svém bytě objeví, ozvěte se prosím předsedovi BD na 777 326 210 nebo na email bd210@seznam.cz. Pokud se nepodaří vadnou baterii identifikovat, pokusíme se dle odečtů spotřeby vody v prosinci vytipovat možné problematické byty a na ty se následně zaměříme. Děkujeme za spolupráci.05.12.2023 vložil TOMAN Michal (předseda družstva/představenstva)

Zavzdušněné topení - výsledek a další řešení

Vážení bydlící,


většinu zavzdušněných radiátorů se podařilo odvzdušnit, není již nutné mít hlavici nastavenou na "pětku". Pokud v některém bytě problém se zavzdušněním radiátoru přetrvává - poznáte podle toho, že topí pouze část žeber - ozvěte se prosím do konce října na email bd210@seznam.cz nebo na 777 326 210. Zavzdušněné radiátory, které nemají odvzdušňovancí ventil (tj. všechny, kromě těch v horních patrech) Vám mimořádně odvzdušní náš technik. Tento zásah vyžaduje přístupný radiátor v místě, kde máte termostatickou hlavici.


Děkujeme za spolupráci.

23.10.2023 vložil TOMAN Michal (předseda družstva/představenstva)

Zavzdušněné topení

Vážení bydlící,


letošní topnou sezónu máme silně zavzdušněné topení, stále se v některých stoupačkách nedaří zbavit se vzduchových bublin a topení pak zejména ve vyšších patrech nedostatečně topí. Prosím tímto všechny bydlící, aby si na pár dní otočili topení na "pětku" a uživatelé bytů v horních patrech prosím o průběžné odvzdušňování, ideálně nyní každý den.


17.10.2023 vložil TOMAN Michal (předseda družstva/představenstva)

Čtvrtletník BD 210 - září 2023

Vážení členové družstva,

 

Dovole nám informovat Vás o aktuálně důležitých událostech a chystaných akcích v následujícím čtvrtletí v našem domě. Máte-li zájem o podrobnější informace k jednotlivým bodům, obraťte se prosím na kancelář družstva.

 

1. Zateplení štítů a vystouplých částí domu (vchody 1428 a 1433)

Ve středu 20. 9. dojde k předání staveniště a začnou práce na zateplení našeho domu, které bude provádět firma GLOB Production, s.r.o. Jedná se o zkušenou firmu, která splnila všechny podmínky výběrového řízení a nabídla nejlepší cenu za dílo. Předpoklad je, že práce budou dokončeny nejpozději v polovině prosince. Menší omezení v užívání bytů pocítí pouze uživatelé bytů 3+1 (vchod 1428) a 2+1 (vchod 1433) které mají okno ve štítu a uživatelé 2+0 a garsoniér (1+0) ve zmíněných dvou vchodech. 

 

Kdo měl v garsoniéře instalován před oknem sušák na prádlo, tento mu bude nově namontován. Do nově zateplené fasády je přísně zakázáno bez souhlasu správce domu cokoliv kotvit či instalovat.

 

Omluvte prosím po dobu zhruba 3 měsíců možná omezení (týká se zejména dvou dotčených vchodů). Úspora na vytápění by se následně měla pozitivně projevit u všech bydlících, protože polovina spotřeby tepla celého domu se rozpočítává podle podlahové plochy.

 

2. Optický internet

Kdo jste měl s BD 210 uzavřenou smlouvu o poskytování přístupu k síti internet, obdrželi jste či obdržíte její výpověď (BD nebude nadále figurovat jako poskytovatel internetu). Z měsíčního předpisu Vám odstraníme položku „Internet“ a následně budete moci uzavřít navazující smlouvu s firmou SPCom, která v našem domě vybudovala optickou síť. Měsíční platba za připojení 100 Mbit/ 100 Mbit byla dlouhodobě (minimálně na 5 let) vyjednána na 200 Kč / měsíc za bytovou jednotku a takto bude cena v nově smlouvě uvedena. Poslední přeplatky či nedoplatky za využívání služby „Internet od BD“ budou vyúčtovány v květnu 2024 spolu s vyúčtováním za teplo, vodu a další služby.

 

Pracovníci firmy SPCom postupně kontaktují jednotlivé uživatele, se kterými si dojednávají termín přepojení metalické sítě do optické. Tento proces potrvá odhadem do konce roku. Zatím využívá novou optickou síť zhruba čtvrtina původních uživatelů, přepojování bytů jde pomaleji, než jsme čekali. Pokud na optiku spěcháte nebo víte, že nebudete dlouhodobě doma, domluvte si termín zapojení s firmou SPCom na čísle 491 040 040. Stačí říci, že voláte z Bytového družstva 210. Ostatní prosím vyčkejte, až budete kontaktováni firmou SPCom.

 

Základní zavedení optiky do bytu je zdarma, kdo si bude přát další protažení kabelů v bytě, domluví se s techniky z firmy SPCom individuálně. Kolegové Vám se vším poradí a pomohou, na místě doporučí nejvhodnější řešení; neobávejte se zeptat a využijte jejich služeb.

 

Pokud jste internet od bytového družstva doposud nevyužívali a máte nově zájem o zasíťování Vaší bytové jednotky optickou sítí, domluvte si prosím zapojení s firmou SPCom na 491 040 040 a dostanete službu za stejných podmínek, jako stávající uživatelé.

 

3. Fotovoltaická elektrárna a ceny energií

Z celkově 10 oslovených firem se ve finále výběrového řízení na realizaci FVE umístily firmy Enkis, a.s. a ELYN CZ a.s., mezi kterými výběrová komise nebyla bez doplnění dalších podrobných informací schopna rozhodnout. Proto byly obě firmy požádány o zpracování předprojektové dokumentace a na základě jejich posouzení bude dále pokračováno ve výběrovém řízení.

 

Aktuálně se jako nejvhodnější jeví koncept 6 menších FVE (počet odpovídá počtu odběrných míst), každá o velikosti cca 11 kWp s bateriovým úložištěm necelých 14 kWh. Celkový výkon tedy okolo 65 kWp a baterie 83 kWh.

 

Od května 2023 již ve společných prostorech platíme vyšší ceny za elektřinu, které odpovídají aktuální nabídce na trhu s energiemi. Jde bohužel o zhruba dvojnásobné navýšení. Pokud jsme dříve platili za elektrickou energii ve společných prostorech domu (hlavním spotřebičem jsou výtahy) ročně cca 230 tis. Kč, nově se tato částka může dle spotřeby blížit až 500 tis. Kč. I to je jeden z důvodů, proč bychom rádi FVE zřídili. Předpoklad je, že až 2/3 z této spotřeby si budeme schopni pokrýt sami a v letních měsících přebytky vyrobené energie uplatníme v našich komerčních prostorech nebo nabídneme na trhu vybranému obchodníkovi.

12.09.2023 vložil TOMAN Michal (předseda družstva/představenstva)
Upraveno 14.09.

Přerušení dodávky teplé vody

O Z N Á M E N Í


Oznamujeme všem odběratelům, že z důvodu

  havárie na soustavě zásobování tepelné energie od společnosti EOP Distribuce, a.s.

bude přerušena dodávka teplé vody a to:


od 09.08.2023 od 18:00h

do 11.08.2023 do 20:00h


odběrná místa:

E. Beneše 1428

E. Beneše 1429

E. Beneše 1430

E. Beneše 1431

E. Beneše 1432

E. Beneše 1433


 Za vzniklé problémy se omlouváme.

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s., tel. 495 262 663

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové


08.08.2023 vložil TOMAN Michal (předseda družstva/představenstva)
Nástěnka slouží pro členy družstva. Vzkazy na nástěnce se rozesílají na emaily statutárního orgánu, které jsou vyplněné v kontaktech.