Přehled uživatelských změn v aplikaci webDOMU.cz

vloženo 03.04.2023

aktualizováno 17.6.2024

14.6.2024
Hlasování nyní umožňuje uložit volbu za neregistrované členy na základě odevzdaného hlasu v listinné podobě. Doplněna byla také možnost tisku hlasovací listiny


25.9.2023
Do stránek byla přidána nová záložka Banka, ve které můžete evidovat a sdílet pohyby na účtech SVJ/družstva. Členové u plateb nevidí čísla účtů ostatních členů, pouze jména. Bankovní pohyby se importují ve formátu CSV (u FIO banky CSV API), data se při importu automaticky seřadí (případný import duplicitních záznamů se ignoruje).   


15.9.2023
Doplněna možnost hromadného nahrání a automatického roztřídění dokumentů pro členy. Roztřídění se provede dle názvu dokumentu, který musí obsahovat jedinečné číslo bytu/jednotky (místo lomítka použijte pomlčku, podtržítko nebo mezeru). Nově lze také nahrát identický dokument všem členům (např. vysvětlivky k rozúčtování).


21.4.2023
Kniha závazků nově obsahuje i náhled faktury. Fakturu je možné nahrát přímo v Knize závazků, kde si pro uložení vyberete požadovaný adresář z Dokumentů, pro již dříve uložené dokumenty pak stačí uložit link k dané faktuře. Vkládání data jsme usnadnili možností výběru dne z kalendáře.


16.4.2023
Do stránek jsme doplnili 'Oznámení od webDOMU'. Tato informační platforma Vás upozorní na veškeré úpravy a nové funkce v aplikaci, případně další důležité skutečnosti.

Výrazně jsme přepracovali záložku Kalendář. Události je možné vkládat či editovat přímo v kalendáři. Novou událost vytvoříte snadno také z již proběhlé události a to volbou opakování ve zvoleném intervalu. Každá aktuální událost může evidovat provázaný záznam z dané události naposledy proběhlé a lze mezi nimi snadno přecházet.


11.3.2023
Záložka dokumenty pro jednotky/byty byla doplněna o odesílání emailového oznámení členovi na nový dokument. V názvu souboru je obsažen link pro přímý přístup k dokumentu, který je dostupný pouze pro oprávněného člena přihlášeného na stránky. Automatické odesílání zprávy při vložení dokumentu je možné deaktivovat odškrtnutím políčka v záhlaví stránky. Po vložení dokumentu můžete upozornění odeslat kdykoliv později tlačítkem s piktogramem obálky.


25.02.2023
Nahrávání dokumentů je možné také přetažením myší z počítače a upuštěním nad názvem konkrétního adresáře. Funkce 'drag & drop' usnadní a urychlí především ukládání dokumentů pro členy/jednotky.


9.2.2023
Administrátor s oprávněním editovat tabulku členů může zobrazit stránky z pozice běžného člena (viz. 'pohled člena' v menu přihlášení). Přibyla tedy rychlá a pohodlná kontrola nastaveného oprávnění.


8.1.2023
V záložce "členové" doplněna možnost rychlé editace "notifikační skupiny" - výběr konkrétních uživatelů pro odeslání zprávy z infodesky. Nemusíte již tedy editovat v dílčích kartách členů.

Stejným způsobem můžete u stránek společenství vlastníků v záložce "členové" editovat "společného zástupce" u spoluvlastněné jednotky (společný zástupce je oprávněn hlasovat za jednotku jako celek). Stejnou možnost máte i v záložce "hlasování".


7.1.2023
Ověření uživatelé, kteří obdrželi heslo a na stránky se přihlásili, mají emailové adresy v tabulce členů zobrazeny modře.


18.10.2022
Přidáno automatické upozornění na konec souhlasu s podnájmem bytu formou emailové zprávy, kterou obdrží člen/nájemce daného bytu i vedení družstva v předstihu 30 dnů.


23.9.2022
Spotřeba energií za objekt doplněna o možnost přepnout se ze stránek webdomu.cz na dálkové odečty konkrétního člena prostřednictvím "moje spotřeba". Link na stránku odečítací společnosti definuje administrátor stránek v záložce  "Nastavení/Základní údaje". V případě možnosti trvalého nalogování je pak zobrazení bez nutnosti opakovaného zadávání přihlašovacích údajů. Člen si pak pohodlně z webových stránek družstva/SVJ zobrazí své on-line odečty, vše má na jednom místě a nemusí navštěvovat 2 různé portály.


4.5.2022
Tabulka členů doplněna o volitelný údaj jak pro člena tak i jednotku/byt. Název evidované skutečnosti zvolíte v Nastavení/Základní údaje. Současně bylo dopllněno další pole Poznámka, která se váže čistě k danému bytu/jednotce.  


10.3.2022
Po sérii mnoha drobných úprav byla aplikace doplněna o protokol odeslaných oznámení, který umožňuje ověřit konkrétní příjemce dané zprávy i použité kontaktní údaje členů. Protokol lze uložit jako soubor PDF nebo vytisknout, velikost písma lze přizpůsobit. Vzhledem k možnému konfliktu v oprávnění k osobním údajům členů, je zobrazení těchto údajů dostupné pouze pro administrátory stránek (tedy uživatelům jak s oprávněním editovat Informační desku, nebo Hlasování, tak i s možností měnit Nastavení webu). Log příjemců odeslaných oznámení je dostupný u konkrétního příspěvku Informační desky nebo Hlasování. 


30.12.2021
Doplněna emailová adresa družstva/společenství (viz. Natavení/Základní údaje). Emailové notifikace jsou následně směrovány na tuto adresu, která současně slouží jako výchozí adresa pro případnou odpověď (možno změnit na email autora příspěvku).


14.11.2021
Přidány další volby pro formátování textu příspěvků i možnost snadného vložení obrázků na Nástěnku členů.


11.10.2021
Doplněna hlasovací listina pro hlasování per rollam, kde se hlasy počítají jinak, než při běžném hlasování (z celkového počtu hlasů, nikoliv pouze z odevzdaných hlasů). Hlasovací listinu pro per rollam naleznete v druhém listě excelovské hlasovací listiny.


11.10.2021
Příjemce emailového nebo SMS upozornění je možno filtrovat nejen dle vchodů, ale nyní také podle základních skupin (Statutár, Člen/Vlastník, Nečlen, nebo Výběr). Výchozí notifikační skupiny jsou tvořeny automaticky na základě přidělené funkce. Přesun do skupiny 'Výběr' provedete na kartě člena. 


12.3.2021
Doplněna možnost sdílet dokumenty pro konkrétní členy/jednotky. V záložce Dokumenty potvrďte 'Dokumenty pro členy/jednotky' a do adresářové struktury dle domovních jednotek nahrajete soubory. Členovi (členům) dané jednotky pak v záložce Dokumenty přibude nový adresář 'Moje dokumenty (jednotka)' ve kterém nalezne dokumenty dostupné pouze pro něj (případně pro společného člena čí spoluvlastníka).


3.2.2021
Nástěnka je rozšířena o možnost vkládat odpovědi na příspěvky a vést diskuzi členů v samostatných vláknech. Případná odpověď se odešle na emailovou adresu autora předcházejícího příspěvku (každý příspěvek pak na statutár/správce stránek, jakož i členovi, který daný příspěvek na Nástěnku vložil).


24.11.2020
Doplnili jsme systémové upozornění o případné nedoručitelnosti emailové zprávy na adresu některého z členů (neexistuje, je nedostupná, atd.).


29.10.2020
Do těžké doby přinášíme snadné a plnohodnotné hlasování za využití technických prostředků.
Záložka Anketa změněna na Hlasování s možností vybrat 'Jmenné hlasování' nebo 'Anonymní anketa'. Do jednoho hlasování je nyní možno vložit libovolný počet otázek. Dříve uskutečněné ankety zůstaly zachovány a všechna hlasování lze přehledně archivovat díky stránkování záložky. Podklady pro hlasování uložené v Dokumentech doporučujeme vložit do otázky nebo záhlaví hlasování jako link (viz. sdílení dokumentů odkazem URL).


23.7.2020
V průběhu ankety je možno zobrazit prozatím nehlasující členy. Seznam je rozdělen do kategorií dle opravnění hlasovat, řazení je volitelné dle jména nebo čísla jednotky.


22.4.2020
Záložka Dokumenty byla pro administrátory stránek doplněna o možnost hromadného stažení veškerého obsahu vybrané složky v komprimovaném souboru ZIP.


16.4.2020
Anketa byla doplněna o variantu jmenného hlasování. Nově máte možnost odeslat znovu upozornění na anketu pouze členům, kteří doposud neodhlasovali a to i formou SMS. Výsledky hlasování nabízí volbu zobrazení a řazení hlasovací listiny dle libovolného sloupce. Výsledek ankety lze exportovat do tiskového výstupu nebo PDF souboru. Připomínáme, že podklady pro hlasování můžete členům doručit i v rámci emailového upozornění a to pomocí URL odkazu na dokument (návod zde).


16.4.2020
Přežitou funkci 'pověřený vlastník/spoluvlastník' (plnící roli statutáru tam, kde nebyl podle Zákona č. 72/1972 Sb. zvolen statutární orgán SVJ a podle NOZ již tato funkce není možná) nahradila v aplikaci nová funkce 'nevlastník - zmocněný zástupce'


26.3.2020
SMS oznámení je v kopii odesíláno na emailové adresy statutáru a správce stránek uvedené v záložce Kontakty. Upozornění formou SMS, je tedy možno, stejně jako i samotné příspěvky z Informační desky, archivovat ve formě emailové zprávy. 


24.3.2020
Export tabulky členů do souboru Excel, byl vylepšen o roztřídění údajů na samostatné listy. K dispozici tak máte aktuální seznam členů, bývalých členů i ostatních uživatelů stránek, seřazených vždy v samostatné tabulce.


12.3.2020
V Kontaktech jsou nově zobrazeny i základní údaje SVJ/družstva. Krátký popis fungování dané části stránek zobrazíte pomocí symbolu  (nově doplněn i do záložky Kontakty a Členové).


4.3.2020
Emailové upozornění na změny a provedené zápisy v katastru bylo doplněno o zvolený interval stahování. Současně byl vylepšen porovnávací algoritmus změn v údajích vlastníků, upozornění tak již nebude zasíláno v případě pouhé 'kosmetické' změny v zapsaných datech (např. změna velikosti písma). Tabulka aktualizace vlastníků však bude i nadále nabízet možnost zanesení těchto 'změn' do tabulky členů.


11.2.2020
V záložce Spotřeby energií přibyla možnost individuální volby sledovaných veličin. Údaje spotřeby se již nevkládají přes formulář, ale přímo do tabulky.
Vývoj spotřeby či nákladů je v grafu zobrazen procentuální změnou oproti výchozí hodnotě (změna je takto názorná i u veličin s malou absolutní hodnotou).
Zjednodušen formulář pro nahrání souborů. Přiložené dokumenty (např. PENB) je nyní možné zobrazit pomocí funkce 'oka'.


23.01.2020
Upozornění na automatické odhlášení z aplikace je nyní aktivováno již v okamžik ukončeného spojení se serverem. Využijete-li při přihlášení možnost "Zapamatovat přihlášení", stačí v případě automatického odhlášení pouze obnovit stránku a do aplikace budete ihned přihlášeni.


16.1.2020
- Nový formát e-mailového upozornění na změnu osobních údajů provedenou členem.
- Oprava nepřesnosti ve formátování názvu stahovaných formulářů (při použití diaktritiky). 


30.12.2019
Archivace formou stránkování doplněna také pro Nástěnku členů, příspěvky není nutno mazat a je zajištěna rychlá odezva stránky.


19.12.2019
- Zpřehlednili jsme záložku Dokumenty řazením podadresářů až pod dokumenty dané složky.
- Nově nahraný dokument je ve složce umístěn na horní pozici.


9.12.2019
-Možnost individualizace stránek vložením fotografie domu. Volba zobrazení a výběru fotografie je umístěna v záložce Nastavení/Základní údaje. (Pozor na autorská práva vkládané fotografie.)
-Zlepšili jsme uživatelský komfort zafixováním menu stránek i tlačítek pro práci s dokumenty.
-V tabulce členů jsme přesunuli veškerá tlačítka nad tabulku členů a provedli další drobné změny v zobrazení stránek.


16.10.2019
Doplnili jsme možnost zobrazit celkovou tabulku členů se všemi sloupci za sebou. Check box je umístěn vpravo nad políčkem pro vyhledávání. V tomto režimu je možno libovolně měnit pořadí sloupců přetažením myši na novou pozici. U domů s jedním vchodem bude například vhodnější nahradit sloupec 'Adresa bytu' za 'Bydliště (korespondenční adresa)'. Zvolené pořadí zůstane uchováno v paměti dokud se nevrátíte zpět do výchozího zobrazení tabulky členů.


13.9.2019
Pro mobilní zařízení automaticky blokujeme funkci 'drag and drop', která slouží pro přesouvání dokumentů v adresářové struktuře, nebo změnu v pořadí kontaktních osob. Při správě stránek z mobilu nebo tabletu tak již nehrozí nechtěná změna při pouhém posouvání stránky. Pro aktivaci funkce v mobilním zařízení zatrhněte volbu 'Povolit Drag and Drop', případně v prohlížeči nastavte režim desktop (zobrazení jako v počítači).


9.9.2019 
Notifikační zprávy z Infodesky /e-maily a SMS/ můžete nově zaslat také pouze vybraným vchodům. Přidali jsme i možnost odeslat notifikační SMS jen členům bez vyplněné e-mailové adresy.
- Příspěvky na Informační desce jsou nyní archivovány pomocí stránkování. V případě velkého počtu příspěvků je zajištěno rychlé načtení i odezva při editaci stránky. 
- Modernizovali jsme formulář pro tvorbu příspěvků. Vkládání formátovaného textu, obrázků i URL adres je nyní mnohem jednodušší.
- Do příspěvků na Infodesce obsahující přílohy v podporovaných formátech, jsme implementovali přímý náhled 'oko', který znáte z Dokumentů.
- Odstranili jsme problémy s vkládáním příspěvků z některých verzí operačního systému pro mobilní zařízení.


2.9.2019
Tabulku oprávnění jsme rozšířili o další možnosti pro správu dokumentů. Uživateli lze nastavit variantu editace dokumentů pro členy a veřejnost v kombinaci s pouhým zobrazením dokumentů pro statutár (modrá/zelená). Další variantou je pak zpřístupnit nahrávání dokumentů pro statutár bez možnosti editace dokumentů pro členy či veřejnost (zelená/modrá).


16.8.2019
Telefonní čísla na které nebude odesíláno SMS upozornění jsou v tabulce členů zobrazena červeně (zahraniční tel. čísla, případně čísla zadané v chybném formátu).


10.8.2019
V hlasovací listině jsme výsledky hlasování v % doplnili o výsledky hlasování vyjádřené v podílech.


24.6.2019
Nový formát emailového upozornění na příspěvky Informační desky a Nástěnky. Email z Nástěnky je nově odesílán i autorovi příspěvku, případnou odpověď vloženou do příspěvku na Nástěnce nyní člen obdrží emailem.


30.5.2019
Nový formát emailového upozornění na zaznamenané změny v katastru nemovitostí. Přehlednou formou znázorněny nové i již smazané záznamy pro konkrétní jednotky.


15.5.2019
Rozšířili jsme možnosti v nastavení oprávnění pro záložku Členové. Oprávnění je nově definováno přístupem k údajům v seznamu členů a možnostmi editace. Zpřístupnění údajů ze seznamu členů pro statutár již není podmíněno oprávněním k editaci veškerých údajů členů. (Ne)členům je možno nastavit i zobrazení obsahující pouze jejich jednotky a osobní údaje (bez seznamu členů). Vzhledem k provedené změně ověřte prosím aktuálnost Vašeho nastavení v tabulce oprávnění.


14.5.2019
Hlídání změn vlastníků a jejich údajů v katastru nemovitostí jsme rozšířili o sledování zapsaných plomb a exekucí. Zkrácený interval možno aktivovat prostřednictvím naší infolinky. Možnosti viz. ceník.


18.4.2019
Zdokonalili jsme porovnávání rozdílu ve jménech vlastníků oproti zápisu v katastru, k nepřesnému vyhodnocení jako 'nový vlastník' by kvůli drobnému rozdílu ve jméně již nemělo docházet. Opravu jména vlastníka jednotky můžete nyní snadno provést přímo v tabulce změn/aktualizace vlastníků.


20.3.2019
Oprávnění dokumentů dle viditelnosti, bylo v případně sdílení pomocí odkazu URL, rozšířeno o kontrolu přihlášení (dokumenty pro členy a statutární orgán). Další informace naleznete na tomto odkaze.
Opraveno řazení vchodů v sekci domy.


5.3.2019
Oprava funkčnosti volby oprávnění 'náhledu' pro sekci Nastavení.
Emailové upozornění na zjištěné změny v katastru s výpisem rozdílů oproti seznamu členů. Vyjmutí nečlenů SVJ z tabulky změn/aktualizace vlastníků.


25.2.2019
Aplikaci jsme doplnili o novou uživatelskou funkci 'nečlen družstva/SVJ (nájemce jednotky)' s patřičným oprávněním pro tyto nové uživatele.

V záložce Dokumenty jsme doplnili:
- možnost přímého náhledu dokumetů uložených v PDF, nebo jako obrázkový soubor
paměť zobrazení adresářů dle posledního nastavení
- výchozí nastavení vkládaných dokumentů na 'viditelné jen pro členy'

Opravili jsme nepřesnosti při načítání či aktualizaci dat z katatru nemovitostí do tabulky členů u právnických osob a v případě dlouhých jmen fyzických osob.


1.1.2019
Spustili jsme nový modernější systém pro odesílání notifikačních SMS upozornění, umožňující rychlejší vypořádání všech požadavků.


13.12.2018
V souvislosti se strojovou aktualizací vlastníků, byla tabulka 'bývalých členů' přepracována na 'bývalé vlastníky dané jednotky'. Nově je tedy možno u jednotky archivovat nejen bývalého, ale i současného člena SVJ (vlastníka další jednotky). 


7.12.2018
SVJ, která mají nebytové jednotky ve spoluvlastnictví více vlastníků, mohou nově tyto nebytové jednotky v tabulce členů skrýt. Dojde tak k zpřehlednění tabulky členů u těch SVJ, která mají mnoho spoluvlastníků nebytových jednotek (například garážových stání). Volbu zobrazení naleznete nad tabulkou členů.


26.11.2018
Nový přehlednější export tabulky členů i s poznámkou pro správce, kterou členové v tabulce již nevidí.
Upravili jsme hlasování spoluvlastníků v Anketě, hlasování je umožněno pouze společnému zástupci (§ 1185 NOZ).
Opravili jsme výchozí umístění nahrávaných dokumentů dle právě aktivní složky a její okamžitou aktualizaci.
Tlačítko pro vkládání příspěvků na infodesku jsme přesunuli nad jednotlivé příspěvky.


30.10.2018
Aktualizovali jsme naši kalkulačku úroku z prodlení v zákonné nebo smluvní výši (nové repo sazby ČNB). Spolu s přehledem sazeb a uplatnění úroku z prodlení, ji naleznete v sekci 'Ke stažení'.


28.10.2018
Pro připravovanou novou funkci hlídání změn v katastru nemovitostí, jsme přepracovali strukturu databáze i systém načítání dat. Současně pracujeme na UI pro snadnou aktualizaci tabulky vlastníků dle zjištěných změn.


27.9.2018
Změnili jsme konfiguraci poštovního serveru pro zajištění lepší průchodnost zpráv spamovými filtry. (Při komplikacích označte zprávu "není spam", doručení následných notifikačních emailů pak proběhne již do příchozí pošty.)


18.9.2018
Zprovoznili jsme nový poštovní server. Upozorňujeme, že notifikační emaily mohou být zprvu některými poštovními klienty umístěny do složky spam.zpět