Jak to funguje

webDOMU.cz je webová aplikace / portál pro SVJ a bytová družstva, která umožňuje snadnou tvorbu a správu webových stránek pro SVJ a družstva. V rámci portálu informujeme o důležitých novinkách a povinnostech bytových družstev a SVJ, nabízíme bezplatnou poradnu pro své klienty a zajišťujeme také některé další služby (úvěry, pojištění, regulace tepla apod.).

Na rozdíl o jiných portálů odlišujeme stránky družstva od stránek SVJ a reflektujeme tak rozdílné formy vlastnictví a jejich dopad na evidenci, hlasování apod. Webové stránky jsou doplněny o chytré funkce jako je např. hlídání revizí a jiných důležitých událostí v domě, rozesílání notifikačních e-mailů a SMS zpráv o vložení nového příspěvku na vaše stránky, atd.

Prostřednictvím webových stránek SVJ a družstva můžete pohodlně a efektivně informovat členy, nájemce, vlastníky, o aktuálních událostech ve vašem domě, upozornit je na odečty, schůze, revize, zpřístupnit zákonně zveřejňované informace (např. dle GDPR), hospodaření domu, vzory, formuláře, projednávané podklady k bodům schůze apod.

Jednotlivé záložky webových stránek, stejně tak jako každý dokument, lze rozdělit na veřejnou a neveřejnou část, přístupnou pouze registrovaným členům. Každý uživatel má své vlastní přihlašovací údaje. Stránky využívají nejvyšší úroveň zabezpečení dat a jsou bez reklam.

Pro založení stránek stačí zadat IČ vašeho družstva nebo SVJ a stránky jsou na světě! Nic neplatíte dopředu, veškeré funkce si můžete sami nezávazně vyzkoušet. Pro uzavření smlouvy stačí akceptovat obchodní podmínky a uhradit naši zálohovou fakturu (zasíláme v ročním intervalu). V případě, že vám stránky nebudou vyhovovat, prostě pouze nezaplatíte fakturu. Založit web družstva/SVJ.

Prohlédněte si vzorové družstvo nebo vzorové SVJ kde získáte nejlepší přehled o tom, jak stránky fungují.

Podrobnější popis aplikace naleznete na stránce Časté dotazy.

 

Přihlašování a heslo

Přihlašovacím údajem je e-mail a heslo, které od nás obdržíte automaticky po založení stránek. Každý uživatel má své vlastní přihlašovací údaje. Členům vašeho družstva/SVJ zašlete přihlašovací údaje sami po vložení jejich e-mailu do záložky Členové.

Nepřihlášení mohou vstupovat pouze do veřejných částí stránek (stačí se odhlásit a uvidíte, které to jsou), to proto, aby se také nepřihlášení členové dostali zejména k pozvánce na schůzi. Tímto se webDOMU.cz liší od ostatních aplikací a splňuje u družstev literu zákona.

 

Bezpečnost a zálohování dat

Vaše data bezpečně chráníme certifikáty nejvyšší kvality, šifrovaným přenosem (https://) a pravidelným zálohováním. Neobchodujeme s daty našich zákazníků, ani koncových uživatelů.

Na Vaše stránky neumísťujeme reklamu.

 

Doména

V případě, že již máte zakoupenou svou vlastní doménu, pomůžeme Vám stránky přesměrovat na webDOMU.cz

 

Správné přiřazení funkce

Vzorové družstvo a vzorové SVJ vidíte z pohledu předsedy a místopředsedy představenstva/výboru a správce stránek, kteří mají nastavené nejvyšší administrátorská oprávnění. Tito mohou vidět a měnit veškeré údaje.

Pro ostatní členy družstva/SVJ jsou do některých záložek a údajů přístupy omezeny (důvěrné informace o ostatních členech, Pokladna, Kniha závazků, Nastavení). Pro řádné fungování stránek je proto důležité přiřadit každému členovi správnou funkci. Nastavení můžete měnit v záložce Nastavení » Tabulka oprávnění, avšak po pečlivém zvážení, případně po konzultaci s námi.

 

Kontakty

Kontakty jsou viditelné pro všechny členy a také pro cizí osoby (doporučujeme vložit e-mail družstva či SVJ a nevkládat zde osobní e-maily). Pokud Kontakty nechcete zveřejňovat cizím osobám , v záložce Nastavení zatrhněte u nepřihlášené osoby červené přeškrtnuté kolečko.

V případě, že budete využívat Revizní kalendář, je potřeba mít v Kontaktech vyplněn alespoň jeden e-mail, na který budou chodit upozornění o blížící se kontrole, revizi, výměně, apod. Tento e-mail rovněž slouží k tomu, abychom Vám mohli zaslat zprávy z Nástěnky, upozornění, novinky, fakturu apod. Reklamy nezasíláme.

 

Členové

V záložce Členové zadejte na rozdíl od Kontaktů osobní e-mail, kterým se na stránky přihlašujete, nikoliv e-mail družstva či SVJ. I když znáte e-mail Vašich členů, vložte jej do tabulky Členů až v okamžiku, kdy vám dají členové k tomuto účelu svůj souhlas.

Evidence je vedena podle bytů a jednotek, tj. pokud je u jednoho bytu/jednotky více členů/vlastníků, zadejte všechny, jedná se o společné členy, kteří budou mít některé údaje společné.

Seznam členů družstva je veden v rozsahu dle § 580 Zákona o obchodních korporacích. Tento seznam jsme rozšířili o další údaje vyžadované od členů družstva dle nového občanského zákoníku, a také o další nepovinné informace, které v praxi potřebujete.

Seznam členů SVJ je vedený v návaznosti na seznam vlastníků v katastru nemovitostí, rozšířený o požadované údaje dle § 1177, § 1178 a § 1185 nového občanského zákoníku.

 

Prezenční a hlasovací listina

Hlasovací listina SVJ sčítá hlasy přesně podle podílů uvedených v katastru nemovitostí, nemusíte hlasy podle % ručně sčítat, stačí vyplnit, kdo a jak hlasoval, a máte okamžité výsledky. Prezenční a hlasovací listina je ke stažení v záložce Členové.

 

Informační deska

Informační deska slouží pro vkládání informací pro členy ze strany vedení družstva/SVJ (pozvánky, odstávky, odečty, apod.). Po vložení příspěvku na informační desku můžete text zprávy odeslat na všechny e-maily a telefonní čísla zadané v záložce Členové. E-mail a SMS můžete kdykoliv odeslat opakovaně, například den před schůzí.

 

Nástěnka

Zde mohou své vzkazy umísťovat všichni členové, kteří již mají na stránkách registrován svůj e-mail a obdrželi heslo pro přihlášení. V případě vložení nového vzkazu se o tom dozvědí pouze členové představenstva a výboru e-mailem, ostatní členové se o zprávě dozví přímým vstupem na stránky. Nástěnka umožňuje členům statutáru odpovídat pod konkrétní dotazy členů, nebo vést diskuzi mezi členy. Odpověď na příspěvek (nebo následující odpovědi) je autorovi zaslána v emailové zprávě.

 

Dokumenty

V rámci systému stránek můžete sdílet či archivovat veškeré dokumenty týkající se SVJ nebo družstva. Dokumentům je možné nastavit dostupnost pouze pro členy nebo statutár. Zpřístupnit je lze však také pouze pro konkrétní jednotky/byty, resp. jeho vlastníky/nájemce, kterým lze automaticky odeslat e-mailové upozornění s odkazem na daný dokument.

Další možností je soubor sdílet veřejně, v takovém případě je dokument dostupný každému návštěvníkovi stránek (je-li záložka Dokumenty nastavena jako viditelná veřejně), případně obdrží-li příjemce link k takto uloženému souboru.

 

Hlasování

Jmenné hlasování s přehledným exportem kdo, kdy a jak hlasoval vč. plného znění navrhovaného usnesení. Splňuje zákonné požadavky na písemnou formu hlasování, i na vlastnoruční podpis, proto lze použít pro rozhodování způsobem per rollam. Více zde.

Anonymní hlasování lze využít pro získání nezávazného názoru vašich členů, nebo pro závazné tajné hlasování, pokud jej Vaše stanovy umožňují.

 

Kalendář

Zadejte zde blížící se kontrolu, revizi, výměnu či jinou důležitou událost a již na ni nemusíte myslet. Pokud máte v Kontaktech vyplněn e-mail, automaticky Vám na něj přijde upozornění v nastaveném předstihu.

 

Pokladna a kniha závazků

Zde můžete jednoduše tisknout a odesílat přehledy vašemu správci nebo účetní. Je na Vás, zda údaje o hospodaření Vašeho družstva/SVJ zveřejníte také ostatním členům.

 

Můžete si také prohlédnout časté dotazy k naší aplikaci.