Jak to funguje

webDOMU.cz je webová aplikace / portál pro SVJ a bytová družstva, která umožňuje snadnou tvorbu a správu webových stránek pro SVJ a družstva. V rámci portálu informujeme o důležitých novinkách a povinnostech bytových družstev a SVJ, nabízíme bezplatnou poradnu pro své klienty a zajišťujeme také některé další služby (úvěry, pojištění, regulace tepla apod.).

Na rozdíl o jiných portálů odlišujeme stránky družstva od stránek SVJ a reflektujeme tak rozdílné formy vlastnictví a jejich dopad na evidenci, hlasování apod. Webové stránky jsou doplněny o chytré funkce jako je např. hlídání revizí a jiných důležitých událostí v domě, rozesílání notifikačních e-mailů a SMS zpráv o vložení nového příspěvku na vaše stránky, atd.

Prostřednictvím webových stránek SVJ a družstva můžete pohodlně a efektivně informovat členy, nájemce, vlastníky, o aktuálních událostech ve vašem domě, upozornit je na odečty, schůze, revize, zpřístupnit zákonně zveřejňované informace (např. dle GDPR), hospodaření domu, vzory, formuláře, projednávané podklady k bodům schůze apod.

Jednotlivé záložky webových stránek, stejně tak jako každý dokument, lze rozdělit na veřejnou a neveřejnou část, přístupnou pouze registrovaným členům. Každý uživatel má své vlastní přihlašovací údaje. Stránky využívají nejvyšší úroveň zabezpečení dat a jsou bez reklam.

Pro založení stránek stačí zadat IČ vašeho družstva nebo SVJ a stránky jsou na světě! Nic neplatíte dopředu, veškeré funkce si můžete sami nezávazně vyzkoušíte. Není potřeba uzavírat smlouvu, stačí akceptovat obchodní podmínky a uhradit naši zálohovou fakturu (zasíláme v ročním intervalu). V případě, že vám stránky nebudou vyhovovat, prostě pouze nezaplatíte fakturu. Založit web družstva/SVJ.

Prohlédněte si vzorové družstvo nebo vzorové SVJ kde získáte nejlepší přehled o tom, jak stránky fungují.

 

Přihlašování a heslo

Přihlašovacím údajem je e-mail a heslo, které od nás obdržíte automaticky po založení stránek. Každý uživatel má své vlastní přihlašovací údaje. Členům vašeho družstva/SVJ zašlete přihlašovací údaje sami po vložení jejich e-mailu do záložky Členové. I když znáte e-mail vašich členů, vložte jej do tabulky Členů až v okamžiku, kdy Vám dají členové k tomuto účelu svůj souhlas.

Nepřihlášení mohou vstupovat pouze do veřejných částí stránek (stačí se odhlásit a uvidíte, které to jsou), to proto, aby se také nepřihlášení členové dostali zejména k pozvánce na schůzi. Tímto se webDOMU.cz liší od ostatních aplikací a splňuje u družstev literu zákona.

 

Bezpečnost a zálohování dat

Vaše data bezpečně chráníme certifikáty nejvyšší kvality, šifrovaným přenosem (https://) a pravidelným zálohováním. Neobchodujeme s daty našich zákazníků, ani koncových uživatelů.

Na Vaše stránky neumísťujeme reklamu.

 

Doména

V případě, že již máte zakoupenou svou vlastní doménu, pomůžeme Vám stránky přesměrovat na webDOMU.cz

 

Správné přiřazení funkce

Vzorové družstvo a vzorové SVJ vidíte z pohledu předsedy a místopředsedy představenstva/výboru a správce stránek, kteří mají nastavené nejvyšší administrátorská oprávnění. Tito mohou vidět a měnit veškeré údaje.

Pro ostatní členy družstva/SVJ jsou do některých záložek a údajů přístupy omezeny (důvěrné informace o ostatních členech, Pokladna, Kniha závazků, Nastavení). Pro řádné fungování stránek je proto důležité přiřadit každému členovi správnou funkci. Nastavení můžete měnit v záložce Nastavení » Tabulka oprávnění, avšak po pečlivém zvážení, případně po konzultaci s námi.

 

Kontakty

Kontakty jsou viditelné pro všechny členy a také pro cizí osoby (doporučujeme vložit e-mail družstva či SVJ a nevkládat zde osobní e-maily). Pokud Kontakty nechcete zveřejňovat cizím osobám , v záložce Nastavení zatrhněte u nepřihlášené osoby červené přeškrtnuté kolečko.

V případě, že budete využívat Revizní kalendář, je potřeba mít v Kontaktech vyplněn alespoň jeden e-mail, na který budou chodit upozornění o blížící se kontrole, revizi, výměně, apod. Tento e-mail rovněž slouží k tomu, abychom Vám mohli zaslat zprávy z Nástěnky, upozornění, novinky, fakturu apod. Reklamy nezasíláme.

 

Členové

V záložce Členové zadejte na rozdíl od Kontaktů osobní e-mail, kterým se na stránky přihlašujete, nikoliv e-mail družstva či SVJ. I když znáte e-mail Vašich členů, vložte jej do tabulky Členů až v okamžiku, kdy vám dají členové k tomuto účelu svůj souhlas.

Evidence je vedena podle bytů a jednotek, tj. pokud je u jednoho bytu/jednotky více členů/vlastníků, zadejte všechny, jedná se o společné členy, kteří budou mít některé údaje společné.

Seznam členů družstva je veden v rozsahu dle § 580 Zákona o obchodních korporacích. Tento seznam jsme rozšířili o další údaje vyžadované od členů družstva dle nového občanského zákoníku, a také o další nepovinné informace, které v praxi potřebujete.

Seznam členů SVJ je vedený v návaznosti na seznam vlastníků v katastru nemovitostí, rozšířený o požadované údaje dle § 1177, § 1178 a § 1185 nového občanského zákoníku.

 

Prezenční a hlasovací listina

Hlasovací listina SVJ sčítá hlasy přesně podle podílů uvedených v katastru nemovitostí, nemusíte hlasy podle % ručně sčítat, stačí vyplnit, kdo a jak hlasoval, a máte okamžité výsledky. Prezenční a hlasovací listina je ke stažení v záložce Členové.

 

Informační deska

Informační deska slouží pro vkládání informací pro členy ze strany vedení družstva/SVJ (pozvánky, odstávky, odečty, apod.). Po vložení příspěvku na informační desku můžete text zprávy odeslat na všechny e-maily a telefonní čísla zadané v záložce Členové. E-mail a SMS můžete kdykoliv odeslat opakovaně, například den před schůzí.

 

Nástěnka

Zde mohou své vzkazy umísťovat všichni členové, kteří již mají na stránkách registrován svůj e-mail a obdrželi heslo pro přihlášení. V případě vložení nového vzkazu se o tom dozvědí pouze členové představenstva a výboru e-mailem, ostatní členové se o zprávě dozví přímým vstupem na stránky.

 

Anketa

Zeptejte se na názor Vašich členů, rádi se zapojí do rozhodování o Vašem družstvu/SVJ.

 

Revizní kalendář

Zadejte zde blížící se kontrolu, revizi, výměnu či jinou důležitou událost a již na ni nemusíte myslet. Pokud máte v Kontaktech vyplněn e-mail, automaticky Vám na něj přijde upozornění.

 

Pokladna a kniha závazků

Zde můžete jednoduše tisknout a odesílat přehledy vašemu správci nebo účetní. Je na Vás, zda údaje o hospodaření Vašeho družstva/SVJ zveřejníte také ostatním členům.

 

Můžete si také prohlédnout časté dotazy k naší aplikaci.