Časté dotazy pro bytová družstva a SVJ

Jsou internetové stránky pro družstva opravdu povinné?

Stránky jako takové povinné nejsou, ale družstvo má povinnost vložit pozvánku na schůzi na internetové stránky družstva (§ 636 ZOK), tímto je povinnost stránek de facto vynucena. webDOMU.cz však není založena pouze na zákonné povinnosti zveřejnění pozvánky na internetových stránkách, ale obsahuje řadu dalších funkcionalit, které si můžete prohlédnout ve vzorovém družstvu nebo vzorovém SVJ. Uvidíte, že i plnění zákonných povinností může být příjemné.


V čem se lišíte oproti jiným stránkám pro bytová družstva a SVJ?

1. webDOMU.cz umožňuje zobrazit Informační desku, na které se zveřejňuje pozvánka na členskou schůzi také pro ty členy, kteří se na stránky nechtějí registrovat (i neregistrovaní členové družstva se musí podle zákona dostat k pozvánce na schůzi). Samozřejmostí je rozesílání zpráv vložených na Informační desku či vložení ankety na e-maily členů, takže se ihned dozví co je v družstvu/SVJ nového, aniž by na stránky museli denně vstupovat.

2. Webové stránky družstva odlišujeme od stránek SVJ.

3. Data o SVJ a vlastnících se natáhnou z veřejných rejstříků, stačí znát IČ SVJ, ušetříme váš čas.

4. Seznam členů družstva je veden v rozsahu dle § 580 Zákona o obchodních korporacích. Tento seznam jsme rozšířili o další údaje vyžadované od členů družstva dle nového občanského zákoníku, a také o další nepovinné informace, které v praxi potřebujete.

5. Seznam členů SVJ je vedený v návaznosti na seznam vlastníků v katastru nemovitostí, rozšířený o požadované údaje dle § 1177, § 1178 a § 1185 nového občanského zákoníku.

6. Máme pro vás prezenční a hlasovací listinu se sčítáním hlasů.

7. Oddělené dokumenty pro statutární a kontrolní orgán.

8. Vzory formulářů.

9. Na stránky družstev/SVJ neumísťujeme reklamu.

10. Nastavení přístupových práv dle potřeb každého družstva/SVJ.

11. Neobchodujeme s daty svých zákazníků ani koncových uživatelů.

12. Stránky jsou k dispozici ihned, nemusíte čekat na jejich vytvoření.

13. Zabezpečení https:// certifikáty, což je pro ukládání osobních dat vašich členů důležité.

14. Odborná poradna pro naše zákazníky.

15. Telefonická hotline.


Jak získají přístup do neveřejných částí stránek členové družstva/SVJ?

Členové družstva/SVJ získají přístup do neveřejných částí stránek po přihlášení. Přihlašovacím údajem je e-mail a heslo. Heslo svým členům vygenerujete sami po vložení jejich e-mailu do záložky Členové. I když znáte e-mail Vašich členů, vložte jej do tabulky Členů až v okamžiku, kdy Vám dají členové k tomuto účelu svůj souhlas. Registrovaní členové získají také neustálý přehled o dění v družstvu/SVJ. Při vložení zprávy na Informační desku nebo zadání ankety obdrží ihned zprávu do svého e-mailu.

Registrovaní členové získají také neustálý přehled o dění v družstvu/SVJ. Při vložení zprávy na Informační desku nebo zadání ankety obdrží ihned zprávu do svého e-mailu.


Co dělat když nefunguje přihlášení?

Pokud Vám systém při přihlášení hlásí „Zadali jste špatnou kombinaci přihlašovacího jména a hesla“, ujistěte se, že při kopírování hesla nekopírujete také mezeru před heslem. Pokud se přihlášení přesto nedaří, zvolte v přihlašovacím okně Zapomněl(a) jsem heslo. Zadejte svůj e-mail a zvolte Zaslat heslo. Do emailu vám přijde odkaz, na který vstupte a zadejte své nové heslo.


Jak změnit heslo na dobře pamatovatelné?

V případě změny hesla se nejprve přihlaste. Jakmile jste přihlášeni, klikněte nahoře v pravém rohu na Jste přihlášen jako, rozbalí se vám nabídka změnit heslo nebo odhlásit se. Zadejte Změnit heslo. Zde si vyplňte nejprve staré heslo a pak 2 x nové heslo (pro ověření).


Jak můžeme s údaji v tabulce členů pracovat?

V tabulce Členů můžete používat fulltextové vyhledávání, údaje řadit (malé šipky vedle názvů sloupců) nebo filtrovat bývalé členy díky zaškrtnutí pole „bývalý člen“. Bývalí členové se už na stránky vašeho družstva/SVJ nepřihlásí a v tabulce členů jsou skryti, můžete si je však archivovat pro své potřeby a také pro úplné vedení seznamu členů dle zákona.

Data je možné exportovat, tisknout a dále s nimi pracovat, např. v Excelu.

Sloupce můžete přesunout nebo dokonce skrýt.


Máme v tabulce Členů zadat všechny spoluvlastníky družstevního podílu, nebo jen jednoho z nich?

Doporučujeme zadat všechny spoluvlastníky družstevního podílu, abyste měli členskou evidenci kompletní. Každého zadejte na samostatný řádek. Zadáním stejné adresy a čísla bytu si webDOMU.cz spoluvlastníky propojí tak, že budou sdílet společné údaje: Počet osob v bytě, Souhlas s podnájmem (včetně podnájmu od a do) a Číslo účtu.


Co znamená společný zástupce u SVJ a proč bychom jej měli zatrnout v tabulce Členů?

V případě že jednotku vlastní více spoluvlastníků, je potřeba aby dle § 1185 NOZ zmocnili společného zástupce, který vykonává jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu (SVJ). To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění. Společný zástupce bude hlasovat na shromáždění (bude se zobrazovat v prezenční a hlasovací listině). Tj. je to ten spoluvlastník, s kým bude SVJ jednat ve věcech v rámci SVJ.


Naše družstvo/SVJ už má internetové stránky (doménu), jak k vám můžeme přejít?

Založte si web na webDOMU.cz a kontaktujte nás s tím, že chcete pomoci s přesměrováním vaší domény na webDOMU.cz, přesměrování je individuální.


Proč je Anketa anonymní? Je možné, abychom získali seznam, kdo jak hlasoval?

Ze zkušeností víme, že pokud je hlasování anonymní, zúčastní se ho více lidí, proto jsme zvolili tuto variantu. Není proto možné získat seznam kdo jak hlasoval. Z důvodu anonymity Anketu není možné použít ani pro případ hlasování per rollam. Anketu však můžete využít v případech, kdy vás při rozhodování představenstva/výboru zajímá názor členů družstva/vlastníků, aniž by daná otázka byla v kompetenci rozhodování členské schůze/shromáždění. Každý člen/společní členové mohou hlasovat pouze jednou.


Umožňuje webDOMU.cz hlasování per rollam?

Více k hlasování per rollam v podmínkách SVJ zde a v podmínkách bytových družstev zde.


Když si webdomu.cz zřídíme a nebudeme spokojeni, plynou z toho nějaké závazky?

Na vyzkoušení máte 30 dní, v této lhůtě buď uhradíte zálohovou fakturu na 12 měsíců, nebo nikoliv. Pokud fakturu uhradíte, služba Vám poběží 12 měsíců. K datu, kdy jste si založili stránky na webDOMU.cz Vám každý rok přijde nová zálohová faktura. Pokud budete chtít pokračovat, zaplatíte. Pokud nebudete chtít, nezaplatíte, nemusíte nic vypovídat. Než Vám však stránky zablokujeme, ujistíme se, že o ně opravdu nemáte zájem.