TOPlist

Přehled uživatelských změn v aplikaci webDOMU.cz


STÁLE JE CO ZLEPŠOVAT A MY SE S NOVÝM IT TÝMEM OPRAVDU SNAŽÍME. PŘEDSTAVUJEME NEDÁVNÉ ZMĚNY V APLIKACI. NA DALŠÍCH ZMĚNÁCH A ÚPRAVÁCH NEUSTÁLE PRACUJEME.


5.3.2019
Oprava funkčnosti volby oprávnění 'náhledu' pro sekci Nastavení.
Emailové upozornění na zjištěné změny v katastru s výpisem rozdílů oproti seznamu členů. Vyjmutí nečlenů SVJ z tabulky změn/aktualizace vlastníků.


25.2.2019

Aplikaci jsme doplnili o novou uživatelskou funkci "nečlen družstva/SVJ (nájemce jednotky)" s patřičným oprávněním pro tyto nové uživatele.

V "dokumentech" jsme přidali možnost přímého náhledu dokumetů uložených v PDF, nebo jako obrázkový soubor.

V "dokumentech" jsme nastavili paměť zobrazení složek dle posledního nastavení.

Upravili jsme výchozí nastavení vkládaných dokumentů na "viditelné jen pro členy'.

Upravili jsme nepřesnosti při načítání či aktualizaci dat z katatru nemovitostí do tabulky členů u právnických osob a u dlouhých jmen fyzických osob.  


1.1.2019

Spustili jsme nový modernější systém pro odesílání notifikačních SMS upozornění, umožňující rychlejší vypořádání všech požadavků.


13.12.2018

V souvislosti se strojovou aktualizací vlastníků, byla tabulka "bývalých členů" přepracována na "bývalé vlastníky dané jednotky". Nově tedy u jednotky možno archivovat nejen bývalého, ale i současného člena SVJ (vlastníka další jednotky). 


7.12.2018

SVJ, která mají nebytové jednotky ve spoluvlastnictví více vlastníků, mohou nově tyto nebytové jednotky v tabulce členů skrýt. Dojde tak k zpřehlednění tabulky členů u těch SVJ, která mají mnoho spoluvlastníků nebytových jednotek (například garážových stání). Volbu naleznete nad tabulkou členů vedle volby "bývalí vlastníci“.


26.11.2018

Nový přehlednější export tabulky členů i s poznámkou, kterou členové již nevidí ..

Upravili jsme hlasování spoluvlastníků v Anketě, hlasování je umožněno pouze společnému zástupci (§ 1185 NOZ).

Opravili jsme výchozí umístění nahrávaných dokumentů dle právě aktivní složky a její okamžitou aktualizaci.

Tlačítko pro vkládání příspěvků na infodesku jsme přesunuli nahoru nad jednotlivé příspěvky.


30.10.2018

Aktualizovali jsme naši kalkulačku úroku z prodlení v zákonné nebo smluvní výši (nové repo sazby ČNB). Spolu s přehledem sazeb a uplatnění úroku z prodlení, ji naleznete v sekci 'Ke stažení'.


28.10.2018

Pro připravovanou novou funkci hlídání změn v katastru nemovitostí, jsme přepracovali strukturu databáze i systém načítání dat. Současně pracujeme na UI pro snadnou aktualizaci tabulky vlastníků dle zjištěných změn.


27.9.2018

Změnili jsme konfiguraci poštovního serveru pro zajištění lepší průchodnost zpráv spamovými filtry. (Při komplikacích označte zprávu "není spam", doručení následných notifikačních emailů pak proběhne již do příchozí pošty.)


18.9.2018

Zprovoznili jsme nový poštovní server. Upozorňujeme, že notifikační emaily mohou být zprvu některými poštovními klienty umístěny do složky spam.


Všechny zprávy naleznete na naši stránce twitter.

 zpět do Aktualit