TOPlist

Přehled uživatelských změn v aplikaci webDOMU.cz


13.9.2019
Pro mobilní zařízení automaticky blokujeme funkci 'drag and drop', která slouží pro přesouvání dokumentů v adresářové struktuře, nebo změnu v pořadí kontaktních osob. Při správě stránek z mobilu nebo tabletu tak již nehrozí nechtěná změna při pouhém posouvání stránky. Pro aktivaci funkce v mobilním zařízení zatrhněte volbu 'Povolit Drag and Drop', případně v prohlížeči nastavte režim desktop (zobrazení jako v počítači).


9.9.2019 
Nasadili jsme balík nových funkcí a vylepšení:

- Notifikační zprávy z Infodesky /e-maily a SMS/ můžete nově zaslat také pouze vybraným vchodům. Přidali jsme i možnost odeslat notifikační SMS jen členům bez vyplněné e-mailové adresy.

- Příspěvky na Informační desce jsou nyní archivovány pomocí stránkování. V případě velkého počtu příspěvků je zajištěno rychlé načtení i odezva při editaci stránky. 

- Modernizovali jsme formulář pro tvorbu příspěvků. Vkládání formátovaného textu, obrázků i URL adres je nyní mnohem jednodušší.

- Do příspěvků na Infodesce obsahující přílohy v podporovaných formátech, jsme implementovali přímý náhled 'oko', který znáte z Dokumentů.

- Odstranili jsme problémy s vkládáním příspěvků z některých verzí operačního systému pro mobilní zařízení.


2.9.2019
Tabulku oprávnění jsme rozšířili o další možnosti pro správu dokumentů. Uživateli lze nastavit variantu editace dokumentů pro členy a veřejnost v kombinaci s pouhým zobrazením dokumentů pro statutár (modrá/zelená). Další variantou je pak zpřístupnit nahrávání dokumentů pro statutár bez možnosti editace dokumentů pro členy či veřejnost (zelená/modrá).


16.8.2019
Telefonní čísla na které nebude odesíláno SMS upozornění jsou v tabulce členů zobrazena červeně (zahraniční tel. čísla, případně čísla zadané v chybném formátu).


10.8.2019
V hlasovací listině jsme výsledky hlasování v % doplnili o výsledky hlasování vyjádřené v podílech.


24.6.2019
Nový formát emailového upozornění na příspěvky Informační desky a Nástěnky. Email z Nástěnky je nově odesílán i autorovi příspěvku, případnou odpověď vloženou do příspěvku na Nástěnce nyní člen obdrží emailem.


30.5.2019
Nový formát emailového upozornění na zaznamenané změny v katastru nemovitostí. Přehlednou formou znázorněny nové i již smazané záznamy pro konkrétní jednotky.


15.5.2019
Rozšířili jsme možnosti v nastavení oprávnění pro záložku Členové. Oprávnění je nově definováno přístupem k údajům v seznamu členů a možnostmi editace. Zpřístupnění údajů ze seznamu členů pro statutár již není podmíněno oprávněním k editaci veškerých údajů členů. (Ne)členům je možno nastavit i zobrazení obsahující pouze jejich jednotky a osobní údaje (bez seznamu členů). Vzhledem k provedené změně ověřte prosím aktuálnost Vašeho nastavení v tabulce oprávnění.


14.5.2019
Hlídání změn vlastníků a jejich údajů v katastru nemovitostí jsme rozšířili o sledování zapsaných plomb a exekucí. Zkrácený interval možno aktivovat prostřednictvím naší infolinky. Možnosti viz. ceník.


18.4.2019
Zdokonalili jsme porovnávání rozdílu ve jménech vlastníků oproti zápisu v katastru, k nepřesnému vyhodnocení jako 'nový vlastník' by kvůli drobnému rozdílu ve jméně již nemělo docházet. Opravu jména vlastníka jednotky můžete nyní snadno provést přímo v tabulce změn/aktualizace vlastníků.


20.3.2019
Oprávnění dokumentů dle viditelnosti, bylo v případně sdílení pomocí odkazu URL, rozšířeno o kontrolu přihlášení (dokumenty pro členy a statutární orgán). Další informace naleznete na tomto odkaze.
Opraveno řazení vchodů v sekci domy.


5.3.2019
Oprava funkčnosti volby oprávnění 'náhledu' pro sekci Nastavení.
Emailové upozornění na zjištěné změny v katastru s výpisem rozdílů oproti seznamu členů. Vyjmutí nečlenů SVJ z tabulky změn/aktualizace vlastníků.


25.2.2019
Aplikaci jsme doplnili o novou uživatelskou funkci 'nečlen družstva/SVJ (nájemce jednotky)' s patřičným oprávněním pro tyto nové uživatele.

V záložce Dokumenty jsme doplnili:
- možnost přímého náhledu dokumetů uložených v PDF, nebo jako obrázkový soubor
- paměť zobrazení složek dle posledního nastavení
- výchozí nastavení vkládaných dokumentů na 'viditelné jen pro členy'

Opravili jsme nepřesnosti při načítání či aktualizaci dat z katatru nemovitostí do tabulky členů u právnických osob a v případě dlouhých jmen fyzických osob.


1.1.2019
Spustili jsme nový modernější systém pro odesílání notifikačních SMS upozornění, umožňující rychlejší vypořádání všech požadavků.


13.12.2018
V souvislosti se strojovou aktualizací vlastníků, byla tabulka 'bývalých členů' přepracována na 'bývalé vlastníky dané jednotky'. Nově je tedy možno u jednotky archivovat nejen bývalého, ale i současného člena SVJ (vlastníka další jednotky). 


7.12.2018
SVJ, která mají nebytové jednotky ve spoluvlastnictví více vlastníků, mohou nově tyto nebytové jednotky v tabulce členů skrýt. Dojde tak k zpřehlednění tabulky členů u těch SVJ, která mají mnoho spoluvlastníků nebytových jednotek (například garážových stání). Volbu zobrazení naleznete nad tabulkou členů.


26.11.2018
Nový přehlednější export tabulky členů i s poznámkou pro správce, kterou členové v tabulce již nevidí.
Upravili jsme hlasování spoluvlastníků v Anketě, hlasování je umožněno pouze společnému zástupci (§ 1185 NOZ).
Opravili jsme výchozí umístění nahrávaných dokumentů dle právě aktivní složky a její okamžitou aktualizaci.
Tlačítko pro vkládání příspěvků na infodesku jsme přesunuli nad jednotlivé příspěvky.


30.10.2018
Aktualizovali jsme naši kalkulačku úroku z prodlení v zákonné nebo smluvní výši (nové repo sazby ČNB). Spolu s přehledem sazeb a uplatnění úroku z prodlení, ji naleznete v sekci 'Ke stažení'.


28.10.2018
Pro připravovanou novou funkci hlídání změn v katastru nemovitostí, jsme přepracovali strukturu databáze i systém načítání dat. Současně pracujeme na UI pro snadnou aktualizaci tabulky vlastníků dle zjištěných změn.


27.9.2018
Změnili jsme konfiguraci poštovního serveru pro zajištění lepší průchodnost zpráv spamovými filtry. (Při komplikacích označte zprávu "není spam", doručení následných notifikačních emailů pak proběhne již do příchozí pošty.)


18.9.2018
Zprovoznili jsme nový poštovní server. Upozorňujeme, že notifikační emaily mohou být zprvu některými poštovními klienty umístěny do složky spam.


Všechny zprávy naleznete na naši stránce twitter.

 zpět do Aktualit