On-line kalkulačka úroku z prodlení v zákonné nebo smluvní výši


Začátek prodlení     Výše úroku z prodlení (za celou dobu prodlení)
   
od 1.1.2024     14,75%
1.7.2022 až 31.12.2023     15,00%
1.1.2022 až 30.6.2022     11,75%
1.7.2021 až 31.12.2021       8,50%
1.7.2020 až 30.6.2021       8,25%
1.7.2019 až 30.6.2020     10,00%
1.1.2019 až 30.6.2019       9,75%
1.7.2018 až 31.12.2018       9,00%
1.1.2018 až 30.6.2018       8,50%
1.7.2013 až 31.12.2017       8,05%

Kalkulačka úroku z prodlení


*Výše úroku z prodlení odpovídá ročně repo sazbě stanovené ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 proc. bodů (nařízení vlády č. 351/2013 Sb.).

webDOMU.cz


Kalkulačka slouží pro orientační výpočet úroku z prodlení a využití veškerých výstupů je ve výlučné zodpovědnosti uživatele.


 Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující (§ 607 NOZ). 

WEBOVÉ STRÁNKY DRUŽSTVA A SVJ


 


zpět do Ke stažení