TOPlist

On-line kalkulačka úroku z prodlení v zákonné nebo smluvní výši


Začátek prodlení Výše úroku z prodlení (za celou dobu prodlení)
1.7.2020 a později 8,25 % (pokud nedojde k další změně sazeb ze strany ČNB)
1.7.2019 až 30.6.2020 10,00%
1.1.2019 až 30.6.2019 9,75%
1.7.2018 až 31.12.2018 9,00%
1.1.2018 až 30.6.2018 8,50%
1.7.2013 až 31.12.2017 8,05%

Velká novela Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích - uvedení změn pro bytová družstva a společenství vlastníků

Kalkulačka úroku z prodlení


*Výše úroku z prodlení odpovídá ročně repo sazbě stanovené ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 proc. bodů (nařízení vlády č. 351/2013 Sb.).

webDOMU.cz


Kalkulačka slouží pro orientační výpočet úroku z prodlení a využití veškerých výstupů je ve výlučné zodpovědnosti uživatele.


 Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující (§ 607 NOZ). 

WEBOVÉ STRÁNKY DRUŽSTVA A SVJ


 


zpět do Ke stažení