REGULACE TOPENÍ NA PATĚ BYTOVÉHO DOMU

Optimalizace dodávky tepla, která přináší úspory tepla bez změny dodavatele tepla. Díky unikátnímu řídícímu systému na patě domu se zpětnou vazbou na regulované topení systém identifikuje tepelné zisky a míru tepelné akumulace v objektu a podle těchto hodnot dokonale optimalizuje teplotu přívodní vody přesně podle aktuální potřeby domu. Systém je na rozdíl od ekvitermní regulace inteligentní a naprosto bezobslužný.

Regulace vedle úspor řeší hlučnost topné soustavy (klepání, hučení, šumění, pískání apod.).

Regulaci ocení všichni, ale zejména Pražští zákazníci, kteří díky inteligentní regulaci mohou bezproblémově přejít na výkonové smlouvy s garancí nepřekročení sjednaného výkonu.

V kombinaci se zateplením můžete díky regulaci dosáhnout vyšší úrovně energetické úspory a tím vyšší dotace. Jedná se o uznatelný náklad dotačního programu IROP - ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH III.

 

MÁM ZÁJEM O BLIŽŠÍ INFORMACE A NABÍDKU

 

BLIŽŠÍ INFROMACE O OBJEKTU

(POKUD MÁTE VÍCE TOPNÝCH OKRUHŮ, JE LEPŠÍ VYPLNIT ZA KAŽDÝ ZVLÁŠŤ)

 zděný dům
 panelový dům

 samostatně stojící
 krajní v řadě
 uvnitř v řadě

 objekt je zcela bez zateplení
 objekt má nová okna
 objekt je částečně zateplen (např. pouze štítová stěna)
 objekt je zateplen kompletně po celém plášti budovy
 střecha je zateplená

 

Souhlasím s tím, že poskytnuté údaje budou zpracovány výhradně za účelem zajištění výše uvedeného obchodu/služby.