TOPlist

Školení pro bytová družstva a SVJ, novela NOZ a ZOK, implementace směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti s dopady pro bytová družstva a SVJ

vloženo 07.02.2020

Vážení,

vzhledem k tomu, že v roce 2020 nabude účinnosti velká novela Občanského zákoníku, Zákona o obchodních korporacích a Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti

s nemalými dopady pro bytová družstva a společenství vlastníků, připravujeme a zveme Vás na Seminář na téma: 

"Změny a dopady projednávaných novelizací a implementací zákonů pro bytová družstva a společenství vlastníků":


1. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (předpokládaná účinnost 1.7.2020)

Dvojí typ jednotek a z toho plynoucí právní poměry, nové pojetí jednotky a společných částí, změny u předkupního práva v případě spoluvlastnictví jednotky (garáže), přechod dluhů při převodu jednotky, způsoby vzniku SVJ podle NOZ a jeho vnitřní poměry, změna v prohlášení vlastníka a odstranění vad prohlášení, určení výše příspěvku na správu společných částí domu a pozemku, nastavení záloh za služby poskytované SVJ a jejich vyúčtování, řádný a včasný postup proti neplatičům, soudní ingerence do rozhodování SVJ a další

2. Zákona č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních korporacích (účinnost 1.1.2021)

Změny v možnosti použití zisku, změna v hlasování způsobem per rollam, změny v zákazu konkurence člena představenstva, změny v zákazu konkurence člena kontrolní komise, povinnost přizpůsobení stanov družstva, povinnost zpřístupnění závěrky členům družstva a další

3. Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti, další důležité změny v energetické oblasti (účinnost 25.10.2020)

Zrušení/změna v měrných ukazatelích tepla, chlazení a teplé vody, rozšíření povinnosti opatřit PENB i pro budovy kde SVJ nevzniklo, změna v povinnosti SVJ předkládat PENB vlastníkům jednotek, povinnost dálkového odečtu vody a tepla, nové termíny a četnost informací o spotřebě a nákladech pro konečné uživatele (měsíčně), nové informační povinnosti obsažené ve vyúčtování, zpřístupnění a doručení vyúčtování konečným uživatelům, další změny


Termíny:

  •      Středa 13. 5. 2020 Ostrava, 13:00 – 18:00 (konkrétní místo bude upřesněno)
  •      Středa 20. 5. 2020 Praha, 13:00 – 18:00 (konkrétní místo bude upřesněno)
  •      Středa 27. 5. 2020 Brno, 13:00 – 18:00 (konkrétní místo bude upřesněno)

Cena: 1 690 Kč pro zákazníky webDOMU.cz, 1 890 Kč pro ostatní účastníky. Cena je konečná a nebude navýšena o DPH, cena zahrnuje tištěné materiály a občerstvení. 

Lektor:  JUDr. Adam Zítek, Ph.D. je členem Komise pro bytové právo Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Působí jako advokát a je rovněž vysokoškolským pedagogem. Lektorské činnosti se věnuje od roku 2005. Publikuje v odborných právnických periodikách a je také autorem a spoluautorem několika monografií a vysokoškolských učebnic. 

Zákazníci webDOMU.cz, kteří u nás mají webové stránky pro družstvo/SVJ, mohou seminář využít také jako příležitost pro setkání s námi.


Přihláška na školení zde


Po odeslání přihlášky obdržíte výzvu k platbě s 30 denní lhůtou pro zaplacení (případně kratší s ohledem na blížící se termín školení). Již uhrazená cena semináře se nevrací, je však možné zúčastnit se školení v jiném termínu nebo vyslat náhradníka. Při neúčasti obdržíte materiály ke školení v tištěné nebo elektronické podobě.

Bližší informace ke školení vč. přesného místa konání obdržíte s dostatečným předstihem e-mailem.zpět do Aktualit