Poslat členům upozornění o vložení příspěvku na informační desku

Upozornění se týká těchto vchodů:

Upozornění formou SMS nelze využít ve zkušebním režimu.

Chvíli strpení prosím.
Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení SVJ, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

Zřízení stránek SVJ

Vážení vlastníci / členové SVJ,

stránky webDOMU.cz jsme zřídili z důvodu efektivního informování členů SVJ o aktuálním dění v našem domě (odečty, schůze, revize), o hospodaření, a také z důvodu zlepšení vzájemné komunikace.

Na stránkách se můžete seznámit s dokumenty (stanovy, domovní řád, zápisy ze shromáždění, PENB...), případně si stáhnout vzory (plná moc na shromáždění, zmocnění společného zástupce, oznámení o přenechání jednotky do nájmu apod..). 

Stránky využívají nejvyšší úroveň zabezpečení dat a jsou bez reklam. V rámci stránek vede SVJ seznam členů, avšak Vaše osobní údaje ostatní uživatelé stránek nevidí! K údajům má přístup pouze statutární orgán, případně jim určený správce stránek.

Pro vzájemnou komunikaci je potřeba, abyste nám poskytli Váš e-mail, na který obdržíte unikátní přihlašovací heslo. Abyste se vždy dozvěděli o nové zprávě na informační desce SVJ, po vložení zprávy obdržíte notifikační e-mail či SMS.

Po přihlášení na stránky (e-mail a heslo) dále získáte přístup do neveřejných částí stránek SVJ, např. dokumentů určených pouze pro členy SVJ, můžete se účastnit hlasování v anketách apod.

V záložce "členové" si můžete rovněž doplnit své kontaktní údaje (zasílací adresu, číslo účtu pro vrácení přeplatku, další e-mail pro zasílání notifikačních zpráv apod.). Tyto údaje uvidí pouze přihlášené oprávněné osoby, nikoliv ostatní uživatelé či návštěvníci stránek!

Další důvody pro zřízení stránkek zde a Info pro členy SVJ.

S pozdravem výbor

30.04.2016 vložil Nováková Zuzana (předseda výboru/SVJ)
Upraveno 03.01.
E-mail nebyl odeslán
SMS nebyla odeslána

Oznamovací povinnost vlastníka jednotky vůči SVJ dle § 1177 a § 1185 NOZ

1) Vlastník musí oznámit nabytí jednotky - vlastník oznámí ostatním vlastníkům jednotek prostřednictvím SVJ, že nabyl jednotku, a to do 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděl/mohl dozvědět, že se stal vlastníkem. V oznámení uvede také svou adresu (§ 1177 NOZ).

2) Vlastník musí oznámit počet osob, které mají v bytě domácnost - vlastník oznámí ostatním vlastníkům jednotek prostřednictvím SVJ počet osob, které budou mít v bytě domácnost. Vlastník oznámí bez zbytečného odkladu také veškeré změny (§ 1177 NOZ).

3) Vlastník musí oznámit přenechání jednotky do užívání jiné osobě - pokud vlastník neužívá byt osobně, ale byt přenechá do užívání jiné osobě (na základě pronájmu či ubytování apod.), pak toto musí bez zbytečného odkladu oznámit SVJ. V oznámení uvede také jméno a adresu této osoby (§ 1177 NOZ).

4) Spoluvlastníci jednotky (také manželé v rámci SVJ) musí oznámit společného zástupce, který bude vystupovat vůči SVJ, tj. rovněž hlasovat na shromáždění za všechny spoluvlastníky jednotky (§ 1185 odst. 2 NOZ).

VZORY pro splnění oznamovací povinnosti vlastníka jednotky ke stažení.

5) Vlastník, jakožto příjemce služeb musí oznámit dle § 12 Zákona č. 67/2013 Sb. poskytovateli služeb - SVJ, písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu osob rozhodných pro rozúčtování.  V případě nesplnění této povinnosti je možné v souladu s § 13 téhož zákona žádat pokutu ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení.

23.11.2018 vložil Gajdová Pavla (místopředseda výboru)
Upraveno 08.03.
E-mail nebyl odeslán
SMS nebyla odeslána

Nezapomeňte na přiznání k dani z nemovitých věcí!

Koupili jste v roce 2018 byt či jinou nemovitost? Nebo jste ji prodali? Nezapomeňte do 31.1.2019 přiznat daň z nemovitých věcí /bez sankce až do 7.2.2019/

Kdy se podává přiznání k dani z nemovitosti

V případě, že ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím došlo ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně z nemovitostí, je poplatník povinen daň přiznat do 31. ledna zdaňovacího období. Bez sankce je však možné přiznání podat ještě do 5 pracovních dnů po uplynutí řádného termínu, tj. letos do 7.2.2019.

Za změnu okolností se považuje zejména prodej či pořízení nemovitosti (bytu v osobním vlastnictví, domu, garáže, pozemku..) jakoukoliv formou (koupě, výstavba svépomocí, darování, dědictví, směna, dražba...), další jiná změna v osobě poplatníka daně, změna v užívání nemovitosti (komerční či nekomerční), nástavba, přístavba apod. Pokud jste tedy v uplynulém roce prodali či koupili nějakou nemovitost, nezapomeňte podat přiznání k dani z nemovitých věcí u místně příslušného finančního úřadu. Pokud například vlastníte byt v Praze a přikoupili jste byt v Ostravě, je potřeba podat přiznání k dani z nemovitosti pro místně příslušný finanční úřad v Ostravě. Přiznání pro Prahu se nemění.

Neplést s daní z nabytí nemovitosti

UPOZORNĚNÍ: neplést s 4 % daní z nabytí nemovitých věcí, kde se přiznání podává do 3 měsíců po nabytí nemovitosti! O dani z nabytí nemovitosti se můžete dočíst v našem příspěvku.

Vše o dani z nemovitých věcí - kdy se nepodává přiznání, kdy a jak se daň platí, kdo podává přiznání v případě spoluvlastnictv,....

30.01.2019 vložil Gajdová Pavla (místopředseda výboru)
E-mail nebyl odeslán
SMS nebyla odeslána

Informace o zpracování osobních údajů ze strany SVJ

Vážení vlastníci, nájemci, podnájemci,....

máme zákonnou povinnost Vás informovat o tom, že zpracováváme Vaše osobní údaje a dále máme povinnost poskytnout Vám informace o Vašich právech a povinnostech v souvislosti se zpracováním osobních údajů v rozsahu, který předepisuje Nařízení GDPR, které dnes 25.5.2018 vstoupilo v účinnost. Vzhledem k rozsahu informací je uvádíme v samostatném dokumentu, který naleznete jako veřejně přístupný na našich webových stránkách.

Ve zkratce však informujeme, že Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účelem a v rozsahu výkonu správy SVJ dle zákona (zejména zákona č. 89/2012 Sb.) a k takovémuto zpracování nepotřebujeme Váš souhlas. 

25.05.2018 vložil Gajdová Pavla (místopředseda výboru)
E-mail nebyl odeslán
SMS nebyla odeslána

Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 30.11.2017 v 18:00

Vážení vlastníci bytových jednotek,

dne 30.11.2017 v 18:00 se bude konat shromáždění v suterénu našeho domu na ul. Vzorová 10.

Program shromáždění:

1. prezence a kontrola usnášení schopnosti

2. volba členů představenstva, volba předsedy, místopředsedy

3. volba členů kontrolní komise, volba přesedy, místopředsedy

4. schválení investic pro rok 2018

5. schválení rozpočtu na rok 2018

6. diskuze

Podklady pro projednávání jednotlivých bodů nalezete v dokumentech na stránkách družstva.

V případě, že se nemůžete osobně dostavit, využijte plnou moc, kterou naleznete v tomto příspěvku, případně v dokumentech.

V případě, že je jednotka ve spoluvlastnictví, je potřeba aby se vlastníci dohodli, kdo bude společným zástupcem vůči SVJ a tento na schůzi rovněž hlasoval. 

Výbor SVJ

25.09.2015 vložil Nováková Zuzana (předseda výboru/SVJ)
E-mail nebyl odeslán
SMS nebyla odeslána

Nástěnka slouží pro členy SVJ. Vzkazy na nástěnce se rozesílají na emaily statutárního orgánu, které jsou vyplněné v kontaktech.

25.2.2019

Dobrý den, v prvním patře nesvítí ve společných prostorách světlo, prosím o výměnu zdroje. Děkuji

 

Výměna již proběhla, děkujeme za nahlášení závady.

za Výbor Zuzana Nováková

19.10.2016

Dobrý den,

chci prodat jednotku č. 2 (2+1, balkon) v našem SVJ ve vchodě 10/48, v případě zájmu mě prosím kontaktujte, prohlídka po dohodě. Byt je po rekonstrukci.

Uvažovaná cena cca 990 tis. Kč - k jednání.

Energetická třída - C - viz. energetický audit ke stažení zde na stránkách.

21.10.2015

Vážení vlastníci/nájemníci, oznamuji Vám tímto, že jsem nabyl jednotku č. 3 ve Vašem společenství. 

Od 15.10.2015 bude probíhat rekonstrukce této jednotky v pracovní dny od 8:00 do 18:00. Omlouvám se tímto za zvýšenou hlučnost. Úklid bude zajištěn. Děkuji za pochopení.