Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení SVJ, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

Zřízení stránek SVJ

Vážení členové našeho SVJ,

stránky webDOMU.cz jsme zřídili z důvodu efektivního informování Vás, členů SVJ, o aktuálním dění v našem domě (odečty, schůze, revize), o hospodaření a také z důvodu zlepšení vzájemné komunikace. Prostřednictvím stránek Vás budeme rovněž informovat o naší informační povinnosti ohledně zpracování osobních údajů podle Nařízení GDPR ze strany společenství. 

Stránky jsou zabezpečené na nejvyšší úrovni a jsou bez reklam.

Informace vložené výborem na stránky obdržíte také prostřednictvím notifikačního e-mailu nebo také SMS. Pro správné fungování je potřeba, abyste nám poskytli Váš e-mail, kde následně obdržíte unikátní přihlašovací údaje.

Po přihlášení dále získáte přístup do neveřejných částí stránek SVJ, např. dokumentů SVJ, pokladny, knihy závazků a také se můžete účastnit hlasování v anketách. Uvidíte také seznam členů SVJ, avšak bez dalších osobních údajů. 

Další důvody pro zřízení stránkek zde.

Info pro členy SVJ

S pozdravem výbor

23.11.2018 vložil Zuzana Nováková (předseda výboru/SVJ)
E-mail nebyl odeslán
SMS nebyla odeslána

Oznamovací povinnost vlastníka jednotky vůči SVJ dle § 1177 a § 1185 NOZ

1) Vlastník musí oznámit nabytí jednotky - vlastník oznámí ostatním vlastníkům jednotek prostřednictvím SVJ, že nabyl jednotku, a to do 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděl/mohl dozvědět, že se stal vlastníkem. V oznámení uvede také svou adresu (§ 1177 NOZ).

2) Vlastník musí oznámit počet osob, které mají v bytě domácnost - vlastník oznámí ostatním vlastníkům jednotek prostřednictvím SVJ počet osob, které budou mít v bytě domácnost. Vlastník oznámí bez zbytečného odkladu také veškeré změny (§ 1177 NOZ).

3) Vlastník musí oznámit přenechání jednotky do užívání jiné osobě - pokud vlastník neužívá byt osobně, ale byt přenechá do užívání jiné osobě (na základě pronájmu či ubytování apod.), pak toto musí bez zbytečného odkladu oznámit SVJ. V oznámení uvede také jméno a adresu této osoby (§ 1177 NOZ).

4) Spoluvlastníci jednotky (také manželé v rámci SVJ) musí oznámit společného zástupce, který bude vystupovat vůči SVJ, tj. rovněž hlasovat na shromáždění za všechny spoluvlastníky jednotky (§ 1185 odst. 2 NOZ).

VZORY pro splnění oznamovací povinnosti vlastníka jednotky ke stažení.

23.11.2018 vložil Pavla Gajdová (místopředseda výboru)
E-mail nebyl odeslán
SMS nebyla odeslána

Informace o zpracování osobních údajů ze strany SVJ

Vážení vlastníci, nájemci, podnájemci,....

máme zákonnou povinnost Vás informovat o tom, že zpracováváme Vaše osobní údaje a dále máme povinnost poskytnout Vám informace o Vašich právech a povinnostech v souvislosti se zpracováním osobních údajů v rozsahu, který předepisuje Nařízení GDPR, které dnes 25.5.2018 vstoupilo v účinnost. Vzhledem k rozsahu informací je uvádíme v samostatném dokumentu, který naleznete jako veřejně přístupný na našich webových stránkách.

Ve zkratce však informujeme, že Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účelem a v rozsahu výkonu správy SVJ dle zákona (zejména zákona č. 89/2012 Sb.) a k takovémuto zpracování nepotřebujeme Váš souhlas. 

25.05.2018 vložil Pavla Gajdová (místopředseda výboru)
E-mail nebyl odeslán
SMS nebyla odeslána

Pozvánka na shromáždění vlastníků dne 30.11.2017 v 18:00

Vážení vlastníci bytových jednotek,

dne 30.11.2017 v 18:00 se bude konat shromáždění v suterénu našeho domu na ul. Vzorová 10.

Program shromáždění:

1. prezence a kontrola usnášení schopnosti

2. volba členů představenstva, volba předsedy, místopředsedy

3. volba členů kontrolní komise, volba přesedy, místopředsedy

4. schválení investic pro rok 2018

5. schválení rozpočtu na rok 2018

6. diskuze

Podklady pro projednávání jednotlivých bodů nalezete v dokumentech na stránkách družstva.

V případě, že se nemůžete osobně dostavit, využijte plnou moc, kterou naleznete v tomto příspěvku, případně v dokumentech.

V případě, že je jednotka ve spoluvlastnictví, je potřeba aby se vlastníci dohodli, kdo bude společným zástupcem vůči SVJ a tento na schůzi rovněž hlasoval. 

Výbor SVJ

25.10.2017 vložil Zuzana Nováková (předseda výboru/SVJ)
E-mail nebyl odeslán
SMS nebyla odeslána

Revize plynu 31.10.2017 od 16:00 do 18:00

Upozorňujeme všechny vlastníky, že dne 31.10.2017 v době od 16:00 do 18:00 bude probíhat revize plynu a zdvořile žádáme o zpřístupnění všech jednotek, ve kterých je plyn instalován. Náhradní termín je plánován na 5.11. v 17:00 hodin. Dle rozhodnutí shromáždění bude revize hrazena z příspěvků na opravy. V případě, že nezpřístupníte byt v žádném z uvedených termínů, je potřeba, abyste si domluvili termín nový, avšak dopravu revizního technika budete hradit již na své náklady. 

22.10.2017 vložil Zuzana Nováková (předseda výboru/SVJ)
E-mail nebyl odeslán
SMS nebyla odeslána

Plánované čištění garáží 12.2.2016

Žádáme tímto všechny vlastníky, aby nejpozději zítra 12.2.2016 do 9:00 opustili garážová stání za účelem plánovaného čištění garáží. Čištění je plánováno do cca 15:00 za předpokladu, že nebudeme muset shánět jednotlivé vlastníky, aby svá auta přeparkovali. Děkujeme za spolupráci.

28.10.2017 vložil Zuzana Nováková (předseda výboru/SVJ)
E-mail byl odeslán 11.02.2016
SMS nebyla odeslána

oznámení o nabytí jednotky Č. 103

SVJ v souladu s § 1177 NOZ oznamuje VŠEM VLASTNÍKŮM JEDNOTEK, že jednotku č. 3 na ulici Chacharova 10 nabyl nový vlastník - p. Franta Rohatý. 
 

14.11.2014 vložil Zuzana Nováková (předseda výboru/SVJ)
E-mail byl odeslán 14.11.2014
SMS nebyla odeslána
Nástěnka slouží pro členy SVJ. Vzkazy na nástěnce se rozesílají na emaily statutárního orgánu, které jsou vyplněné v kontaktech.

Nástěnka

3.11.2016

Dobrý den, v prvním patře nesvítí ve společných prostorách světlo, prosím o výměnu zdroje. Děkuji

 

Výměna již proběhla, děkujeme za nahlášení závady.

za Výbor Zuzana Nováková

19.10.2016

Dobrý den,

chci prodat jednotku č. 2 (2+1, balkon) v našem SVJ ve vchodě 10/48, v případě zájmu mě prosím kontaktujte, prohlídka po dohodě. Byt je po rekonstrukci.

Uvažovaná cena cca 990 tis. Kč - k jednání.

Energetická třída - C - viz. energetický audit ke stažení zde na stránkách.

21.10.2015

Vážení vlastníci/nájemníci, oznamuji Vám tímto, že jsem nabyl jednotku č. 3 ve Vašem společenství. 

Od 15.10.2015 bude probíhat rekonstrukce této jednotky v pracovní dny od 8:00 do 18:00. Omlouvám se tímto za zvýšenou hlučnost. Úklid bude zajištěn. Děkuji za pochopení.