Zmocnění společného zástupce vlastníků jednotky / manželů § 1185 NOZ


Citace § 1185 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:

Spoluvlastnictví jednotky

(1) Vlastník jednotky může své právo k jednotce rozdělit na podíly, ledaže to bylo vyloučeno.
(2) Spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči osobě odpovědné za správu domu. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku ve společném jmění.


V případě, že je jednotka (bytová či nebytová) ve spoluvlastnictví více vlastníků, pak za danou jednotku jedná „na venek“ vůči  SVJ (či správci domu tam, kde SVJ nevzniklo) společný zástupce, kterého zmocní spoluvlastníci v souladu s § 1185 NOZ. Tento společný zástupce vystupuje ve všech věcech vůči SVJ, tedy také hlasuje na shromáždění vlastníků, přičemž hlasuje „jako jeden hlas“ za celou jednotku. Stáhnout vzor.

Při hlasování by měl tento společný zástupce respektovat přijatá rozhodnutí v rámci rozhodování uvnitř jednotky, na které se použije § 1126 – 1133 NOZ, tedy pravidlo pro správu společné věci ve spoluvlastnictví, kdy o společné věci rozhodují spoluvlastníci podle velikosti jejich spoluvlastnických podílů.

Zástupce ve smyslu § 1185 NOZ může být vždy pouze jeden a nemusí jím být žádný ze spoluvlastníků, ale může se jednat o osobu mimo okruh těchto spoluvlastníků

Upozorňujeme, že spoluvlastníci si nemohou za účelem hlasování přičítat spoluvlastnický podíl jednotky, kterou mají ve spoluvlastnictví (například garáž apod.), k ostatním svým spoluvlastnickým podílům! Výsledek hlasování by nebyl v souladu s NOZ. Bohužel některá SVJ tato pravidla nerespektují a výsledek hlasování může být i 3 roky zpětně zpochybněn. Chcete-li mít 100 % jistotu jak správně hlasovat, založte si u nás stránky a vygenerujte si hlasovací listinu, která je v souladu s NOZ.

webové stránky pro družstva a společenství vlastníků SVJ

regulace topení na patě domu


Zmocneni spolecneho zastupce spoluvlastniku, manzelu.doczpět do Ke stažení