Název poplatku Částka
Pronajímání bytu nebo jeho části třetí osobě - ročně (neplatí pro rodinného příslušníka) 1200 Kč