Název poplatkuČástka
Pronajímání bytu nebo jeho části třetí osobě - ročně (neplatí pro rodinného příslušníka)1200 Kč