Nahrát přílohy k příspěvku
Vybrat soubory
Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení družstva, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

Nárůst cen za teplo

Vážení členové družstva,


vzhledem k současné situaci na energetickém trhu dochází k nárůstu cen za teplo.


Podrobnější informace naleznete v příloze.


Představenstvo

13.12.2021 vložil BC. KUNSTÝŘ Adam (předseda družstva/představenstva)

Oznámení o výsledku hlasování per rollam

Vážení členové družstva,


zasíláme Vám výsledek hlasování ČS.


Představenstvo

30.08.2021 vložil BC. KUNSTÝŘ Adam (předseda družstva/představenstva)

Členská schůze 2021 - Hlasování

Vážení členové družstva,


rádi bychom Vám tímto připomenuli nutnost dodat představenstvu družstva Vaše hlasování do 15 dnů od obdržení Rozhodnutí.


Děkujeme


Představenstvo

22.06.2021 vložil BC. KUNSTÝŘ Adam (předseda družstva/představenstva)

Rozhodnutí členské schůze per rollam Bytového družstva Zelená 25 Představenstvo

Představenstvo Bytového družstva Zelená 25 rozhodlo, že se rozhodnutí členské schůze uskuteční způsobem per rollam.


Členové družstva obdrží v písemné podobě Návrh rozhodnutí, který obsahuje (i) text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění (ii) lhůtu pro doručení vyjádření člena, která činí 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu členovi bytového družstva, (iii) podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí.


Návrh rozhodnutí včetně příloh bude doručen členům družstva na evidovanou korespondenční adresu, tedy vhozen přímo do poštovní schránky, nebo zaslán doporučeně.


Nedoručí-li člen ve lhůtě 15 dnů od doručení Návrhu rozhodnutí představenstvu písemně souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.


Prosíme všechny členy družstva, aby vyplněný Návrh rozhodnutí doručili v písemné podobě do schránky bytového družstva na adrese Zelená 1992/25.


U společného členství podepisují oba spoluvlastníci!


Výsledek rozhodování, včetně dne, kdy bylo rozhodnuto, oznámí představenstvo všem členům do 10 dní ode dne rozhodnutí per rollam; v oznámení.


Prezenční formu členské schůze představenstvo plánuje na druhou polovinu roku 2021.


Představenstvo družstva

12.06.2021 vložil BC. KUNSTÝŘ Adam (předseda družstva/představenstva)

Oplocení domu - informace

V Praze dne 11.12.2020

Vážení členové družstva,


rádi bychom Vás informovali o stavu žádosti družstva o vyjádření k jeho záměru o oplocení pozemku. Družstvo obdrželo souhlasná vyjádření od všech dotčených orgánů vč. Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, kromě odboru správy majetku městské části Praha 6, který se záměrem Družstva zásadně nesouhlasí. Představenstvo v tuto chvíli situaci konzultuje s právním poradcem. Jakmile bude představenstvo mít jasné a konkrétní informace o možnostech družstva (např. podání odvolání, nutnost soudního sporu apod.) svolá členskou schůzi, na které se rozhodne o dalším postupu v této věci.


Za představenstvo


       Adam Kunstýř

předseda představenstva


11.12.2020 vložil BC. KUNSTÝŘ Adam (předseda družstva/představenstva)
Nástěnka slouží pro členy družstva. Vzkazy na nástěnce se rozesílají na emaily statutárního orgánu, které jsou vyplněné v kontaktech.