V rámci aplikace má každý uživatel své jedinečné přihlašovací údaje (e-mail a heslo). Daná emailová adresa může být použita pouze pro jednoho uživatele. Je-li člen vlastníkem nebo nájemcem více jednotek, uveďte jeho emailovou adresu ke všem jeho jednotkám (zajistíte tak správné fungování aplikace, např. Hlasování). Přidělená funkce definuje oprávnění pro zobrazení nebo možnost editace jednotlivých částí stránek. Výchozí oprávnění dané funkce je možno upravit v záložce Natavení/Tabulka oprávnění. Osobní údaje členů jsou viditelné pouze pro vedení družstva/SVJ.
Bývalí členové  

Součet podílů na společných částech je 100%.

Součet podílů na společných částech je {{ showCase.getTotalShare().percentString }}. Součet podílů na společných částech musí být roven 100%. Zkontrolujte a v případě potřeby upravte adresu jednotky u osoby, která provedla registraci. Pokud součet ani po této opravě nebude 100%, zkontrolujte správnost a úplnost tabulky členů.


Doplněním údajů v tabulce členů splňujete požadavky na vedení seznamu členů družstva (členskou evidenci) v souladu s § 580 ZOK a zároveň § 2269 NOZ.

Emailové adresy prozatím neregistrovaných členů jsou v tabulce zobrazeny červeně, těmto členům se neodesílají emailové ani SMS upozornění na příspěvky z Infodesky. SMS zprávy se neodesílají na červeně zobrazená telefonní čísla (zahraniční, chybně zadaná tel. čísla, je-li neregistrovaný email).