Nahrát přílohy k příspěvku
Vybrat soubory
Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení SVJ, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

Posunutí schůze + vrata

Vrata jsou opravena a termín schůze se přesouvá na 7.3.2023, protože původní termín byl v době jarních prázdnin.


Libor Malý

27.01.2023 vložil MALÝ Libor (předseda výboru/SVJ)

Shromáždění vlastníků jednotek 28.2.2023

Výbor Společenství vlastníků jednotek Jarmily Glazarové 25, Olomouc, IČ: 28635434 svolává v souladu s § 1207 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ):


SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

 

 

Termín konání: úterý 7. března 2023 od 19:00 h

Místo konání: prostor garážových stání domu v Olomouci, J. Glazarové 25


 Program shromáždění:


  • Zahájení – volba předsedy zasedání, zjištění usnášeníschopnosti shromáždění
  • Projednání změny smlouvy o fotovoltaice dle nových cenových nabídek
  • Diskuse a návrhy k dalšímu hlasování
  • Usnesení a závěr


Shromáždění vlastníků se účastní s hlasovacím právem pouze vlastníci jednotek uvedení jako zástupci v seznamu vlastníků, nebo jejich zplnomocnění zástupci (plnou moc odevzdejte u prezence, podpis nemusí být ověřen v případě manželů).


Zdůvodnění: Máme podepsanou smlouvu o dílo na výstavbu fotovoltaiky. Na přelomu roku byl schválen "nějaký" nový zákon, který zjednodušuje obdobné fotovoltaiky v bytovkách budovat. Prezident zákon již podepsal, ale ještě nikdo z oboru pořádně nerozumí všemu a pátrají, chodí na školení a podobně. Takže náš dodavatel chce předložit a vysvětlit novou levnější variantu. Předpokládá (dodavatel), že během týdne až 14 dnů by mohl mít již dostatek informací, aby novou cenu zpracoval.

Abychom mohli sepsat dodatek smlouvy a ušetřit nějakou tu korunu, tak musíme řádně odhlasovat na řádné schůzi. No a řádná schůze musí být vyhlášena měsíc před konáním. Takže vyhlašujeme schůzi aniž bychom věděli podrobnosti. Během 14 dnů vám předložíme nové nabídky a za měsíc se sejdeme v usnášení schopném stavu, necháme si vysvětlit, odhlasujeme a v březnu by mělo být namontováno.


Proč nám chtějí vnutit levnější variantu? Nic technického se nemění, ale výrazně se zjednodušilo to spojování pod jedny hodiny (to co se mělo řešit dráty, se dá vyřešit softwarově na ČEZu) a kromě práce ubyde i obrovský díl administrativy, které ve stavebních a výrobních firmách nenávidí víc, než si dovedeme představit.


V Olomouci dne 25. ledna 2023


Za výbor SVJ

Libor Malý

předseda SVJ

25.01.2023 vložil MALÝ Libor (předseda výboru/SVJ)
Upraveno 27.01.

Závada garážových vrat

Dobrý den, garážová vrata nejdou otevřít... Závada byla nahlášena na Elob hned v pátek ráno.

Hana Úradníková


27.01.2023 vložil ÚRADNÍKOVÁ Hana Mgr. (člen výboru)

Schůzka výboru kolem přepojištění - pozvánka

Zítra v úterý 3.1.2023 v 18:00 h u pingpongového stolu proběhne schůze výboru SVJ. Řešit se bude pojištění baráku + zda se něco vyskytlo k řešení.

S členy výboru a revizní komisí se počítá automaticky a navíc se může zúčastnit kdokoliv z baráku.

Rozhodnutí samozřejmě učiní výbor, který přihlédne k relevantním názorům kohokoliv.


Libor Malý

02.01.2023 vložil MALÝ Libor (předseda výboru/SVJ)

Finální odečty měřidel za rok 2022

Na Nový rok kolem 16:30 h byly provedeny odečty měřidel, které budou odeslány na SN a.s. a budeme podle nich doplácet celoroční zálohy. Výsledky naleznete na obvyklém místě: přihlásit se, menu, kontakty a zde kolem "pokladníka" je odkaz na Google tabulku.


Vše nejlepší v celém novém roce přeje za výbor SVJ


Libor Malý

01.01.2023 vložil MALÝ Libor (předseda výboru/SVJ)
Nástěnka slouží pro členy SVJ. Vzkazy na nástěnce se rozesílají na emaily statutárního orgánu, které jsou vyplněné v kontaktech.