Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení SVJ, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

Omezení dodávky vody

INFO VODA: V lokalite Jarmily Glazarove 406/25 muze dojit k omezeni sluzeb z duvodu havarie vodovodu. Obnoveni dodavky predpokladame do 18:00 hod.

19.01.2021 vložil garážová stání zástupce 406/100 (správce stránek)

Finální odečty měřidel za rok 2020

1.1.2021 ve 12:00 h byly provedeny závěrečné odečty měřidel za rok 2020. Naleznete je v dokumentech. Stav vodoměru na patě domu byl vyfotografován se stavem: 8.867 m3.


Šťastný nový rok přeje za výbor SVJ


Libor Malý


01.01.2021 vložil Malý Libor (předseda výboru/SVJ)
Upraveno 02.01.

Zima se blíží...

Vedle pingpongového stolu byly umístěny dvě lopaty a posypová sůl. Jak to přijde ta chvile, tak dobrovolnici nemusi čekat ani na úsvit a mohou vyrazit na chodníky.

12.12.2020 vložil Malý Libor (předseda výboru/SVJ)

SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK - nový termín 10.12.2020

SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

 

Termín konání: čtvrtek 10.12.2020 od 19:00h

Místo konání: prostor garážových stání domu

 

Program shromáždění:

  • Zahájení – volba předsedy shromáždění, zjištění usnášeníschopnosti shromáždění, aktualizace kontaktních údajů
  • Hospodaření za rok 2019 a 2020 
  • Návrh rozpočtu na další rok
  • Návrhy výboru k hlasování:

o  Nákup 3 ks garážových stání do majetku SVJ

o  Kamerový systém v GS

o  Vymalování společných prostor

o  Navýšení příspěvků za brigádnické práce

o  Rekonstrukce keřových ostrůvků na našich pozemcích

o  Vybudování nového chodníku v místech vyšlapané trávy

o  Osazení části travnaté plochy „lučním kvítím – biozónou pro motýly“

o  Výměna/oprava vchodových dveří vedle garážových vrat

  •  Dotazy, diskuse
  • Usnesení a závěr


Shromáždění vlastníků se účastní s hlasovacím právem pouze vlastníci jednotek uvedení jako zástupci v seznamu vlastníků, nebo jejich zplnomocnění zástupci (plnou moc odevzdejte u prezence, podpis nemusí být ověřen v případě manželů).


V Olomouc 6.9.2020

Výbor SVJ J.Glazarové 25

06.09.2020 vložil Mišurcová Lenka Ing. (místopředseda výboru)
Upraveno 10.12.

Nákup majteku za 100.000 Kč – doplnění bodu k hlasování na schůzi 10.12.2020

V tomto týdnu dostalo naše SVJ nabídku od Artera s.r.o. která zjednodušeně zní: „prodáme vám 3 garážová stání (ta u vchodů k výtahům + to co na něm stojí travní traktůrek) za celkovou cenu 100.000 Kč se smluvní podmínkou, že tato stání SVJ nikdy neprodá dalšímu subjektu“.


Nejedná se o první částku z jejich strany navrženou, ale o poslední a níž již nepůjdou. Několik předchozích nabídek jsem jim odmítl, že takto vysokou částku nebudu ani předkládat k hlasování, že bych ztratil pověst šetřílka, na které si zakládám…


O této nabídce se bude na nejbližším shromáždění vlastníků hlasovat a rozhodnete o ni vy všichni dle svých majetkových podílů. Zde vám ji pouze dávám na vědomí, abyste se mohli zamyslet a zvážit své stanovisko v klidu a s dostatkem času. Samotná „schůze“ bude pravděpodobně v rouškách, tedy argumenty nebudou možná úplně srozumitelné, takže se nestyďte napsat své stanovisko sem, na náš Intranet v předstihu.


V každém případě bych poprosil o maximální účast na shromáždění 10.12. a pokud opravdu nemůžete, můžete komukoliv dát plnou moc a samozřejmě mu i sdělit, jak si přejete aby hlasoval v tomto konkrétním případě.


Já osobně se svými cca 4% podílu jsem pro nákup. Proč, když za ty peníze dostaneme, to co již máme? Protože to máme jen na základě jisté ústní domluvy a můžeme o to lehce přijít a také:

-       100.000 Kč celkem (za jedno cca 33.000 Kč) je dost peněz, ale pořád méně než 200.000 za jedno GS před 10 lety, kdy to většina kupovala. Nikdy nikdo (ani v okolních barácích) nedosáhl jakékoliv slevy, když od Artery kupoval garážové stání.

-       Pokud to koupíme, tak se bude jednat o společný majetek, takže nákup vychází cca 4.000 Kč na jeden byt a když uvážím co stojí všechny revize a podobné radosti, tak to už zase nevypadá tak špatně

-       V okolních barácích jsou všechna stání prodaná – i tyto tři, a to dokonce takovým způsobem že někdo z baráku 21 má stání v baráku 23, protože v tom jeho již nic nebylo a nechce parkovat venku. To se může stát i u nás, najednou se objeví majitel, který zde vůbec nebydlí a nezná nějaké zvyky a pravidla z minulosti a řekne: „Je mi líto, kdybych to věděl, třeba to nekoupím, ale teď je to moje a budu tu parkovat a buďte rádi, že vám nechám 15 cm na průchod k výtahu…

-       8 let se nic nedělo, ale nyní Artera začala svůj dlouhodobý majetek převádět na provozní cash – napřed si nechvála támhle nějaké GS, onde sklep a nyní chtějí všechno prodat. Začali to, co jim zbylo nabízet písemně. Když to odmítneme, neznamená, že oni přestanou nabízet ostatním. Nyní mají pocit, že ústní dohodě dostáli, že nám to nabídli za pro ně „symbolickou“ cenu a pak to prodají komukoliv s pocitem, že jednali férově.  


Trocha historie domu, která vysvětluje onu „ústní dohodu“ a proč je to u nás jiné, než u sousedů:

Před asi 8-10 roky byl na jedné schůzi jistým Jiřím Novákem zpochybněn nárok jednotlivých bytů na garážová stání podle onoho pochybného „neomezeného práva užívat“ uvedeného ve smlouvě od Artery. Jeho právní názor tehdy byl: „Jedná se o společný prostor všech a všichni tedy mohou společný prostor užívat, jen někteří jsou trochu pomalejší, když zaplatili o 200 tisíc víc, než jiní chytřejší….

Zavládlo zděšení a nejistota. Byla vytvořena vyjednávací skupina, která se dostavila do Artery, kde bylo vymyšleno řešení nepříjemného stavu, které nakonec (snad po roce hádek a vyjednávání) všichni členové SVJ podepsali a stalo se platným:

-         Ze společných prostor byly vyňaty všechna GS + výjezd z garáží a byla vytvořena nebytová jednotka 100

-         Tato jednotka 100 má 32 podílů (podle počtu GS) a její spolumajitelé, kteří jsou uvedeni na katastru mají tolik podílů kolik mají garážových stání

-         Když chce někdo prodat GS prodává svůj podíl 1/32 v jednotce 100, nikoliv nějaké „právo užívat“, ale konkrétní podíl uvedený na katastru a na katastru je uveden nakonec i nový spolumajitel

-         Lépe to udělat snad nešlo a všichni předpokládáme, že 32 konkrétních majitelů podílů si vzájemně nebude vymýšlet naschvály a usilovat o poškození svých práv

-         Za všechny jednotky hlasuje jeden zástupce a právě kvůli tomu na každé schůzi volíme napřed zástupce jednotky 100, který jen slíbí, že bude za jednotku 100 hlasovat tak, aby nepoškodil vůli bytových jednotek

Aby to tehdy podepsali i ti, kteří tehdy žádné GS neměli, Artera musela trochu ustoupit a slíbili (bohužel ne písemně), že 3 konkrétní GS nikdy neprodají a budou používány všemi podle jistých pravidel, dokud neprodají všechny zbývající GS, pak že ty tři předají SVJ, které se také zaváže, že je nikdy neprodá. Děkujeme Jirkovi Novákovi, že máme volný přístup k výtahům a kde umístit traktůrek a starší kola!


Libor Malý

Předseda SVJ

14.11.2020 vložil Malý Libor (předseda výboru/SVJ)
Nástěnka slouží pro členy SVJ. Vzkazy na nástěnce se rozesílají na emaily statutárního orgánu, které jsou vyplněné v kontaktech.

10.12.2020

Například It's A Long Way To Tipperary v 00.15 podávají originálně, s novou melodií i textem! Na Grammy to nebude, ale uvidíme, jestli do rána nesloží něco vlastního.

9.12.2020

Dobrý den všem!


Kdo ve vchodu B umí tak krásně hrát na kytaru, že teď, ve středu 9.12.o půlnoci je ještě stále doprovázen falešným zpěvem svých obdivovatelek? Nemohl by sbor přivést na zítřejší shromáždění? Že bychom si to proložili kulturní vložkou.

Je to jen návrh na zařazení kultury do programu, přes zeď to je sice dostatečně hlasité, ale bohužel akusticky zkreslené.


Petr Čech

2.11.2020

Dobrý den pane Malý,

dodatečně bych vám chtěla oznámit, že byt číslo 38 je od září opět obydlen. Nastěhoval se zde mladý pár. Věřím, že se nebudou opakovat žádné problémy jako minule.

Omlouvám se za pozdní oznámení.

Liba Krumphozová

1.11.2020

Vážený pane Malý,

děkuji za obsáhlé vysvětlení. Mám k němu několik poznámek:


1) Argument, že je potřeba upřesnit zápis z katastru, mi přijde trošku zvlášní. Všichni vlastníme kupní smlouvy k bytu, v nichž je definováno "právo neomezeného užívání garážového stání označeného č. XX". Tím je myslím zcela jasně určeno, ke kterému bytu které garážové stání patří. Nepředpokládáte přece, že by cedulka na zdi mohla změnit právní výklad smlouvy či zápisu v katastru? Takže Vaše tvrzení, že po příchodu z práce můžeme zaparkovat, kde chceme, a nikdo s tím nic nenadělá, se nezakládá na pravdě. Právo na užívání konkrétního garážového stání je zakotveno ve smlouvě, takže právně vymahatelné.


2) Respektuju to, že výbor může o drobnostech rozhodovat bez souhlasu vlastníků. Ale aspoň by to mohl těm vlastníkům oznámit. Předpokládám, že na schůzky výboru nechodí všichni majitelé bytů a garážových stání (i když tím podle Vás projevují nezájem o dění v domě). Takže by asi bylo vhodné o cedulkách přinejmenším informovat. Nebo se mám bát, že nám příště třeba nalepíte na dveře jmenovky, aby byl dům přehlednější? Vím, že ty cedulky jsou prkotina, ale jde mi o princip. Zanedlouho se snad bude konat schůze vlastníků, ty cedulky klidně mohly počkat.


3) A ještě jedna věc, která s výše uvedeným nesouvisí, ale garážového stání se týká. Mohl by Výbor domluvit majiteli skútru parkujícímu v garážích před vchodem A, aby respektoval neobsazené místo a vytyčené čáry a opravil si skútr tak, aby z něho neustále nekapal olej? Svým parkováním mimo vytyčené čáry komplikuje parkování majitelům garážových stání v okolí a také každému, kdo chce u vchodu A cokoliv vyložit nebo naložit. Za případné vyřešení problému děkuji.


Zora Neoralová1.11.2020

Dobrý den,

může mi, prosím, někdo vysvětlit, proč byla garážová stání označena i číslem bytu, kdy jsme to odsouhlasili a jaký to má smysl kromě toho, že případný tipař bude vědět, který byt by mohl být prázdný? Děkuji.