Přeměření domácích telefonů

Vážení vlastníci,

ve vestibulech domů jsou umístěny formuláře od dodavatele, který bude provádět měření a testování domovních telefonů. Dle časového hamonogramu budou nejprve od rána kontrolována tabla a napojení systému ve společných prostorech. Následně je pak v době od 13:00 do 15:00 možno nechat přeměřit domovní telefony v konkrétních bytech. Pozorujete-li problém s domovním telefonem a máte-li možnost v těchto hodinách umožnit technikovi přeměřit a otestovat váš domovní telefon, zapište se prosím do formuláře a doplňte i preferovaný čas.

Děkujeme za spolupráci.

Výbor SVJ

 

11.07.2019 vložil Jiří Ing. Trnka (předseda výboru/SVJ)

Přeměření domácích telefonů

Vážení vlastníci,

pro přeměření domácích telefonů máme potvrzen termín 16. 7. 2019. V průběhu dnešního dne by měli zástupci dodavatele umístit do vestibulu domů formulář s časovým rozvržením.

Výbor SVJ

09.07.2019 vložil Jiří Ing. Trnka (předseda výboru/SVJ)

Stav řešení problémů

Vážení vlastníci,

rádi bychom vás informovali o aktuálním stavu řešení některých problémů, se kterými se potýkáme.

1. Garážové dveře v 484
Na základě analýzy stávajícího stavu několika různými stranami jsme dospěli k názoru, že bude potřeba opravu většího rozsahu - vyměnit zdeformovanou zárubeň i dveře. Zadali jsme proto poptávku dodavateli, který nám poskytoval zednické práce v minulosti, nicméně nabízená cena celkové dodávky se nám jevila jako příliš vysoká. Díky pomoci manželů Ječných máme zpracovánu aktualizovanou verzi podkladů pro případného dodavatele a jsme ve fázi nového výběrového řízení. O dalším postupu vás budeme informovat.

2. Opravy závad výtahů nahlášených v revizní zprávě
V tuto chvíli jsou objednány opravy všech závad se středním a velkým rizikem, které byly nahlášeny v revizní zprávě, včetně opravy displeje ve výtahu v 484. Čekáme na potvrzení termínu provedení oprav dodavatelem.

3. Domovní telefony
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu. V průběhu července bychom rádi provedli v některých bytech proměření domovních telefonů, abychom získali data pro další postup. Aktuálně jednáme o možném termínu, protože bude třeba součinnosti některých z vás, máme ale příslib dodavatele na červenec.

4. Legionella
V červnu proběhlo další kolo odběrů a rozboru vzorků vody. Ty byly odebrány z výměníku, jednoho bytu v 483 a jednoho bytu v 484. Ve zprávě z laboratoře jsou tyto výsledky:

Počty kolonií při 36°C - limit 200 KTJ/1 ml
Výměník - 0
Byt 484 - 138
Byt 483 - >200

Legionella species - limit 100 KTJ/100 ml
Výměník - 96
Byt 484 - 74
Byt 484 - 58

Výsledky rozborů budeme ještě konzultovat s laboratoří i zástupci společnosti ITES, nicméně z uvedených hodnot vyplývá, že jsou pod limity uvedenými ve vyhlášce č. 252/2004 Sb. pro pitnou a teplou vodu, vyjma jedné hodnoty (Počty kolonií při 36°C ve vzorku z bytu v 483). 

Děkujeme za vaši trpělivost a spolupráci.

Výbor SVJ

02.07.2019 vložil Jiří Ing. Trnka (předseda výboru/SVJ)

Problémy s domovními telefony

Vážení vlastníci,

vzhledem k opakovým stížnostem na funkčnost domovních telefonů - neotevírání dveří - bychom vás chtěli požádat o informaci, zda se tyto potíže týkají i vaší bytové jednotky. V obou domech jsou nyní ve vestibulech umístěny formuláře, do kterých nám prosím vyplňte vaše jméno a číslo bytové jednotky, pokud s otevíráním máte problémy. V opačném případě není třeba dělat nic. Tento krok nám pomůže zmapovat rozsah problému a následně zvážíme další postup.

V případě, že byt pronajímáte, požádejte prosím o případné doplnění vaše nájemníky.

Děkujeme za spolupráci.

Výbor SVJ

11.06.2019 vložil Jiří Ing. Trnka (předseda výboru/SVJ)

Shromáždění SVJ - připomenutí

Vážení vlastníci,

vzhledem k opakovaným problémům s účastí v předchozích letech pro jistotu připomínáme, že se zítra od 19 hodin (registrace od 18.30 hodin) v Hotelu Na Ostrově v Berouně koná shromáždění vlastníků jednotek.

Pokud víte, že se nemůžete zúčastnit, žádáme Vám, abyste někomu udělili plnou moc. Plnou moc lze udělit i členům výboru. Předat nám ji můžete osobně nebo zaslat naskenovanou e-mailem (i s pokyny, jak u jednotlivých bodů uvedených v podkladech hlasovat).

Pokud nebude shromáždění usnášeníschopné, bude nutné jeho opětovné svolání.

Děkujeme,

Výbor SVJ

21.05.2019 vložil Jiří Ing. Trnka (předseda výboru/SVJ)

Podklady ke shromáždění 2019

Vážení vlastníci,

v příloze tohoto příspěvku naleznete podklady ke shromáždění SVJ, které se uskuteční ve středu 22.5.2019 od 19:00 v Hotelu Na Ostrově. 

V příloze přikládáme také pozvánku na shromáždění, jejíž součástí je formulář plné moci  pro případ, že se nemůžete shromáždění zúčastnit. Pokud využijete zastoupení prostřednictvím udělení plné moci, nezapomeňte, prosím, informovat osobu, která Vás bude zastupovat, jak má za Vás hlasovat - přehled bodů hlasování je uveden v Příloze č. 1 podkladů ke shromáždění. 

Děkujeme a těšíme se na viděnou,

Výbor SVJ KHIJ

18.05.2019 vložil Lenka Ing. Faigl (člen výboru)

Termická dezinfekce - upozornění

Vážení vlastníci,

v termínu od úterý 14. 5. od 8 hodin do středy 15. 5. do 8 hodin proběhne v našich objektech v souvislosti s výskytem bakterie legionella v teplé vodě opět termická dezinfekce teplé vody.

Přehřev, při kterém bude teplota vody navýšena nad 60 st. C, může mít efekt pouze při součinnosti z vaší strany. Je nutné, abyste provedli dezinfekci koncových výstupů (vodovodní baterie, sprchové hlavice apod.), a v průběhu termické dezinfekce nezapomněli na všech koncových výstupech odtočit teplou vodu, a to nejlépe po dobu cca 2 minut.

!!!VHLEDEM K NADLIMITNÍMU NAVÝŠENÍ TEPLOTY TEPLÉ VODY HROZÍ OPAŘENÍ!!! DBEJTE PROTO PŘI MANIPULACI S TEPLOU VODOU V UVEDENÝ TERMÍN A BĚHEM NÁSLEDUJÍCÍHO DOPOLEDNE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI.

Dále opětovně vyzýváme vlastníky dlouhodobě neobývaných bytů, aby zajistili po dobu nepřítomnosti uzavření teplé vody ve stoupačkách, což omezuje problém se vznikem tzv. slepých ramen, množením kolonií bakterie a jejich šíření ve vodovodním oběhu.

Pokud byt/y pronajímáte nezapomeňte o nutných opatřeních informovat své nájemníky.

S pozdravem                                                   výbor SVJ

 

10.05.2019 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

Shromáždění 2019 - Podněty vlastníků

Vážení vlastníci,

případné podněty k nadcházejícímu shromáždění, které se bude konat 22. května 2019 v 19.00 hod. v prostorách Hotelu Na Ostrově (Na Ostrově 816, Beroun), zašlete prosím na e-mailovou adresu výboru nebo je vložte do poštovní schránky výboru do středy 15. 5. 2019.

Děkujeme,

Výbor SVJ KHIJ

09.05.2019 vložil Jiří Ing. Trnka (předseda výboru/SVJ)

Shromáždění 2019 - Pozvánka

Vážení vlastníci,

v příloze naleznete pozvánku na shromáždění, včetně formuláře plné moci pro případ, že se nemůžete shromáždění zúčastnit.

Pro úplnost dodáváme, že předmětem shromáždění je i schválení hospodaření společenství, na základě kterého bylo provedeno vyúčtování záloh na služby za rok 2018. Přeplatky tedy budou vyplaceny po jeho schválení na shromáždění.

Těšíme se na viděnou,

Výbor SVJ KHIJ

07.05.2019 vložil Jiří Ing. Trnka (předseda výboru/SVJ)

Skladování věcí ve společných prostorách

Vážení vlastníci,

prosíme všechny, kdo skladují své věci ve společných prostorách, např. v prostorách sklepů mimo vymezenou sklepní kóji, aby tyto věci v co nejkratší době odstranili. Tímto jednáním jsou totiž porušovány jak stanovy SVJ, tak domovní řád.

Vlastníky, kteří své byty pronajímají, žádáme, aby ustanovení domovního řádu o zákazu skladování předmětů ve společných prostorách připomněli svým nájemníkům.

Za spolupráci předem děkujeme.

Výbor SVJ

 

30.04.2019 vložil Jiří Ing. Trnka (předseda výboru/SVJ)

Shromáždění SVJ

Vážení vlastníci,

ve středu 22. května 2019 se uskuteční od 19.00 hod. Shromáždění vlastníků jednotek. Místem konání bude opět berounský Hotel Na Ostrově a registrace budou probíhat od 18.30 hod.

Toto sdělení je pouze předběžnou informací, abyste měli dostatek času shromáždění zařadit do svého programu. Řádná pozvánka bude distribuována ve stanoveném termínu. Již nyní Vás nicméně žádáme, abyste nám prostřednictvím e-mailu (kh.vybor.ij@seznam.cz) nebo vhozením do poštovní schránky (SVJ v č.p. 484, či člena výboru) nahlásili své podněty k tématům, která by dle Vás měla být na shromáždění řešena.

Pokud nebude možná Vaše osobní účast na shromáždění, žádáme Vás, abyste vyřešili udělení plné moci k účasti a hlasování na shromáždění (předtisk plné moci bude součástí řádné pozvánky, případně na požádání zašleme v předstihu).

Doplňující informace:
V návaznosti na dotazy některých vlastníků sdělujeme, že přeplatky vyúčtování bude možné vyplatit až po schválení vyúčtování hospodaření SVJ za rok 2018 shromážděním.

Těšíme se na Vaši účast na shromáždění.

S pozdravem                        

                                                                                výbor SVJ

28.04.2019 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

Oznámení o odstávce teplé vody ve dnech 2. 4. - 3. 4. 2019

Vážení vlastníci,

z důvodu čištění a dezinfekce zásobníku teplé vody, které jsou součástí řešení problému s výskytem bakterie legionela v teplé vodě, avizujeme odstávku dodávky teplé vody v úterý 2. 4. a v případě, že by došlo ke komplikacím, také ve středu 3. 4. 

V souvislosti s uvedeným upozorňujeme také na možnost zvýšené hlučnosti v oblasti výměníkové stanice v objektu "J" (484).

Žádáme o předání výše uvedené informace také Vašim nájemníkům.

 

výbor SVJ

 

 

28.03.2019 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

Výměna měřičů studené vody

Vážení vlastníci,

dne 27. 2. 2019 proběhne v našich objektech plošná výměna měřičů studené vody. V příloze tohoto sdělení najdete upřesňující informace, které jsme obdrželi od dodavatele. Text bude vyvěšen také na obvyklých místech v obou domech.

za výbor SVJ

Jiří Trnka

14.02.2019 vložil Jiří Ing. Trnka (předseda výboru/SVJ)

Připomenutí termínu pro zaslání odečtů

Vážení vlastníci,

dovolujeme si připomenout, že termín pro zaslání odečtů měřičů je do čtvrtka 10. 1. 2019.

Děkujeme všem, kdo odečty již zaslali. Ostatní žádáme o dodržení termínu.

Děkujeme

výbor SVJ

 

08.01.2019 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

Odečty měřičů

Vážení vlastníci,

žádáme Vás, abyste v termínu do 10. 1. 2019 provedli za Vaši bytovou/é jednotku/y odečty měřičů tepla, teplé vody a studené vody.
K záznamu odečtených hodnot, prosíme, využijte tabulku v příloze tohoto textu. Odečty, včetně fotodokumentace jednotlivých měřičů (s čitelným stavem i číslem měřiče), prosíme, zašlete na obvyklý e-mail kh.vybor.ij@seznam.cz.

Děkujeme za spolupráci.

                                                                    výbor SVJ

29.12.2018 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

Dovírání dveří do garaží, dálkové otevírání a další řešené problémy

Vážení vlastníci,

žádáme Vás o trpělivost v souvislosti se stávajícícm nevyhovujícím stavem dovírání dveří z garáží. Problémy řešíme v současné chvíli v obou objektech. Vzhledem k výrazným teplotním výkyvům a novým zámkům je, zdá se, obtížné, trvale seřídit zavírače dveří odpovídajícím způsobem. Situaci řešíme s dodavatelem i smluvním technických servisem a snažíme se o zajištění optimálního stavu. Prosíme, abyste do vyřešení problémů věnovali pozornost dovření dveří a v případě nutnosti dveře dovřeli manuálně.

Postupně jsou také odstraňovány nedostatky zjištěné po montáži nových zámků. Mimo jiné jsme zaznamenali negativní ohlasy na fungování "dálkového otevření" dveří prostřednictvím domácího telefonu. Na základě dotazu jsme od dodavatele obdrželi zcela opačnou instrukci než ze začátku - pro aktivaci čipového mechanismu na dveřích stačí pouze krátký impuls z domácího telefonu. Delší přidržení tlačítka  aktivaci naopak oddaluje. Tuto variantu jsme vyzkoušeli a funguje. Pokud jste tedy dosud měli s otevření dveří potíže, zkuste pouze krátké stisknutí tlačítka. Po jeho puštění by měla aktivace zámku proběhnout do pár vteřin.

O případných problémech s novými zámky nás, prosíme, dále informujte, ať můžeme s dodavatelem řešit jejich odstranění.

výbor SVJ

28.09.2018 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

Čipové zámky - informace, instrukce k užívání

Vážení vlastníci,

v návaznosti na nedávnou instalaci nových zámků s čipovým mechanismem a zpětnou vazbu ze strany některých vlastníků sdělujeme následující:

1. Interval pro otevření zámku domovním telefonem nelze zkrátit. Interval je (dle našich zkoušek) dlouhý cca 5-6s. Po tuto dobu je nutné tlačítko domovního telefonu držet, aby se čipový mechanismus aktivoval (problikne zelené světlo v místě pro přiložení čipu). Zjišťovali jsme možnost zkrácení tohoto inervalu, ale bylo nám sděleno, že toto ovlivňuje systém našich domovních zvonků, nikoliv čipový mechanismus. 

2. Zámek do kočárkárny v objektu 484 je nutné zamykat. Mechanismus na těchto dveřích je odlišný od vchodových dveří a nemá automatické zamykání. Po zavření dveří je nutné přiložit čip a po probliknutí zeleného světla otočit "válečkem" pro otevírání doleva. Tím dojde k zamčení dveří. Pokud jsou dveře jen zabouchnuty, drží zámek jen na střelce a je snadno překonatelný.

Pokud máte k zámkům další podněty či dotazy, nebo si všimnete nějaké závady, neváhejte nás kontaktovat, ať můžeme vše řešit s dodavatelem.

výbor SVJ

23.08.2018 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

Zavírač dveří v garážích v objektu č.p.484

Vážení vlastníci,

z důvodu nefunkčnosti (vytečení oleje zřejmě v důsledku vysokých teplot) byl demontován zavírač dveří v garážích v objektu 484. Náhradu již řešíme, do té doby, prosíme, věnujte pozornost manuálnímu dovírání dveří.

výbor SVJ

23.08.2018 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

Omezení ve fungování světel v garážích - objekt I (Na Horizontu 483)

Vážení vlastníci, 

z technických důvodů fungují světla v garážích objektu I (Na Horizontu 483)  jen na vypínač.

Výbor SVJ KHIJ

07.08.2018 vložil Lenka Ing. Faigl (člen výboru)

Panikové zámky s čipy - instrukce

Vážení vlastníci,

v pátek 3.8. byly instalovány a uvedeny do provozu panikové zámky s čipy. Dosavadní klíče již ke vstupu do objektu nelze použít (použitelné již pouze pro kočárkárnu). Vchodové dveře se nyní zamykají automaticky elektronickým mechanismem. Zevnitř je vždy zajištěno opuštění budovy bez nutnosti odemykání čipem.

Hlavní vchodové dveře jsou stále napojeny na domácí telefony. Tlačítko na telefonu je nyní nutné podržet delší dobu, než se rozsvítí zelené světlo na čipové jednotce.

Prosíme, abyste nezamykali vnitřní vchodové dveře, na kterých zůstala stávající zámková vložka - způsobilo by to vážny problém při vstupu do objektu, i problém bezpečnostní v případě požáru apod.

Nové zámkové vložky budou ještě doupraveny - "protikus" byl dočasně navýšen podložkami, což nevypadá dobře. Bude nahrazeno.

Prosíme, abyste nám hlásili jakékoliv případné problémy s novými zámky. 

Děkujeme                                                                      Výbor SVJ

05.08.2018 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

Instalace panikových zámků s čipovým mechanismem - 3. 8. 2018

Vážení vlastníci,

v pátek 3. 8. 2018 proběhne instalace panikových zámků s čipovým ovládáním v obou našich objektech. Od pátku již nebude možné pro vstup do objektu použít stávající klíč, mějte tedy připraveny své čipy. V obou objektech budou čipové mechanismy na hlavních vchodech i vchodech přes garáže. V objektu "J" (484) budou trochu odlišným čipovým mechanismem v testovacím provozu osazeny i dveře do kočárkárny. Pokud se osvědčí, bude čipovým zámkem osazen i vchod do kočárkárny v "I" (483).

                                                                                            výbor SVJ

29.07.2018 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

Pomoc při hledání viníka nehody

Vážení vlastníci,

pan Kolínský nás požádal o pomoc při hledání viníka nehody, při které došlo k poškození jeho vozu. Níže přikládáme jeho žádost.

Výbor SVJ

---

Dobrý den,

obracím se na Vás všechny s prosbou o pomoc při hledání viníka nehody, ke které došlo mezi 17h 10.7. a 7h 11.7. 

Po příjezdu z práce jsem nechal své auto zaparkované v dolní části ulice Na Horizontu (druhé místo u plotu směrem od popelnic na tříděný odpad) a ráno jsem jej našel s promáčknutým a prasklým zadním nárazníkem. Na drobné oděrky jsem si tu již zvyknul, ale toto musela být docela slušná rána od auta, které parkovalo za mnou. 

Budu rád, pokud jste si někdo něčeho všiml a dáte mi vědět na e-mail radomir.kolinsky@gmail.com Za informace vedoucí k identifikaci viníka nabízí odměnu 5tis Kč. Případně doufám, že se v někom hne svědomí a ozve se sám.

Díky moc,

R.Kolínský

12.07.2018 vložil Jiří Ing. Trnka (předseda výboru/SVJ)

Distribuce čipů - termíny

Vážení vlastníci,

v níže uvedených termínech Vám budeme ve výměníku v objektu č. p. 484 předávat proti podpisu čipy.

Pokud jste nahlásili počet čipů vyšší než základní limit (nad 3 ks), je nutné uhradit nadlimitní čipy na účet SVJ – č. účtu 2100706376/2010. Cena je 88Kč/ks. Platbu, prosíme, proveďte co nejdříve a do poznámky uveďte, že se jedná o platbu za čipy, jméno a číslo bytu.  Neuhrazené čipy nebudou vydány.

Čipy budou vydávány pouze vlastníkům. Jiné osobě pouze na základě plné moci udělené vlastníkem, případně jinou formou souhlasu zaslaného na e-mail výboru SVJ z e-mailové adresy používané (a nahlášené) ke komunikaci s výborem.

Termíny vydávání čipů:

Středa 27. 6. 2018, 19.00 - 20.30 hod.

Pátek 29. 6. 2018, 16.30 – 18.00 hod.

Výměna zámků je naplánována na červenec. Upozorňujeme, že dokud nebudou předány čipy všem vlastníkům, nebude možné osazení panikových zámků s čipy realizovat.

                                                                                          výbor SVJ

21.06.2018 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

Odstávka teplé vody - informace od dodavatele

Vážení vlastníci,

obdrželi jsme informaci o plánované odstávce teplé vody v Králově Dvoře a v Berouně. Teplá voda nepoteče v termínu od 25. 6. do 30. 6. 2018 (více viz příloha).

výbor SVJ

17.06.2018 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

Hlášení počtů čipů - připomenutí

Vážení vlastníci,

dovolujeme si Vám připomenout, že do zítřka, tedy 15. 6.,  je nutné nahlásit počet čipů za jednotlivé bytové jednotky. Na základě Vašich požadavků bude provedena objednávka. K bytové jednotce, kde nebudeme mít nahlášený počet čipů, necháme vyrobit 3 ks. Pokud tedy víte, že budete potřebovat čipů více, napište nám na e-mail kh.vybor.ij@seznam.cz nebo vhoďte do poštovní schránky SVJ nebo člena výboru.

V horizontu dvou týdnů Vám budeme proti podpisu čipy distribuovat a zhruba koncem července bude provedena montáž panikových zámků s čipovým mechanismem.

Výbor SVJ

14.06.2018 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

Přechod na čipové zámky - hlášení počtu čipů

Vážení vlastníci,

na shromáždění SVJ byla schválena instalace panikových zámku s čipovým mechanismem. Čipové ovládání, které nahradí klíče, se bude zatím týkat hlavních vchodů a vchodů přes garáže.

V souvislosti s výměnou Vás žádáme, abyste nahlásili počet čipů, které budete potřebovat pro Vaši bytovou jednotku. Počty čipů, prosíme, pište buď na e-mailovou adresu výboru, nebo vhoďte do poštovní schránky SVJ či člena výboru. Nezapomeňte uvést jméno, popř. číslo bytové jednotky. Z prostředků SVJ budou hrazeny 3 čipy. Čipy nad tento počet si bude vlastník hradit z vlastních prostředků. Dle aktuální nabídky budou čipy pořizovány za cca 80 Kč/ks. Čipy bude možné kdykoliv dokoupit.

Požadovaný počet čipů nám sdělte do pátku 15. 6. 2018.

Výbor SVJ

 

05.06.2018 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

Shromáždění SVJ - připomenutí

Vážení vlastníci,

vzhledem k opakovaným problémům s účastí v předchozích letech pro jistotu připomínáme, že se dnes od 19 hodin (registrace od 18.30 hodin) v Hotelu Na Ostrově v Berouně koná shromáždění vlastníků jednotek.

Pokud víte, že se nemůžete zúčastnit, žádáme Vám, abyste někomu udělili plnou moc. Plnou moc lze udělit i členům výboru. Předat nám ji můžete osobně nebo zaslat naskenovanou e-mailem (i s pokyny, jak u jednotlivých bodů uvedených v podkladech hlasovat).

Pokud nebude shromáždění usnášeníschopné, bude nutné jeho opětovné svolání.

výbor SVJ

22.05.2018 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

Odstávka teplé vody - informace od dodavatele

Vážení vlastníci,

předáváme Vám informaci od dodavatele k plánované odstávce teplé vody. Přerušení dodávky tepla a ohřevu teplé užitkové vody proběhne od 24. 5. od 22 00 hod - 25. 5. 2018 do 20 00 hod.

Informace byla dodavatelem vyvěšena také na vchodových dveřích v obou objektech.

výbor SVJ

21.05.2018 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

Nové ATS v provozu

Vážení vlastníci,

ve čtvrtek 17. 5. 2018 byly do provozu uvedeny nové posilovací stanice tlaku vody. Prosíme o zpětnou vazbu (zejména obyvatele bytů ve vyšších patrech) k aktuálnímu stavu. Napiště nám, zda Vám tlak vody vyhovuje, nebo byste uvítali jeho snížení/zvýšení. Informace od Vás využijeme k optimalizaci nastavení ATS.

Děkujeme za spolupráci.

výbor SVJ

18.05.2018 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

Podklady ke shromáždění

Vážení vlastníci,

do Vašich e-mailů byly rozeslány podklady pro shromáždění plánované na úterý 22. května od 19 hodin (registrace od 18.30 hod.) do Hotelu Na Ostrově v Berouně.

Podklady jsou k dispozici také v dokumentech na webdomu v sekci "podklady shromáždění". V příloze tohoto příspěvku najdete tiskopis ke zmocnění společného zástupce pro jednotky ve spoluvlastnictvi a tiskopis plné moci pro případ zastoupení v nepřítomnosti na shromáždění.

Těšíme se na Vaši účast.

výbor SVJ

 

18.05.2018 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

Informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s GDPR

Vážení vlastníci,

dovolujeme si Vás tímto upozornit, že dne 25. května 2018 nabyde účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (Nařízení GDPR), které bude upravovat ochranu osobních údajů fyzických osob na celém území EU. V souvislosti s tímto nařízením jsme povinni informovat všechny vlastníky, že zpracováváme jejich osobní údaje, a to minimálně v rozsahu dle čl. 13 a 14 Nařízení GDPR. 

Věnujte tedy, prosím, pozornost přiloženému souboru, v němž jsou zahrnuty všechny potřebné informace o zpracování osobních údajů společenstvím vlastníků a také informace o vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Soubor najdete také uložený v aplikaci Webdomu v sekci Dokumenty / Ostatní.

Děkujeme,

Výbor SVJ

15.05.2018 vložil Jiří Ing. Trnka (předseda výboru/SVJ)

Shromáždění 2018 - Podněty vlastníků

Vážení vlastníci,

případné podněty k nadcházejícímu shromáždění, které se bude konat 22. května 2018 v 19.00 hod. v prostorách Hotelu Na Ostrově (Na Ostrově 816, Beroun), zašlete prosím na e-mailovou adresu výboru nebo je vložte do poštovní schránky výboru do středy 16. 5. 2018.

Děkujeme,

Výbor SVJ KHIJ

14.05.2018 vložil Jiří Ing. Trnka (předseda výboru/SVJ)

POZOR ZMĚNA - montáž ATS již dnes

Vážení vlastnící,

dle aktualizované informace od dodavatele bude montáž nové ATS zahájena již dnes, tedy 14. 5. 2018. Čas zahájení prací by měl zůstat stejný dle původní informace, tedy kolem dvanácté hodiny.

Výbor SVJ

14.05.2018 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

Shromáždění 2018 - Pozvánka

Vážení vlastníci,

v příloze naleznete pozvánku na shromáždění, včetně formuláře plné moci pro případ, že se nemůžete shromáždění zúčastnit.

Pro úplnost dodáváme, že předmětem shromáždění je i schválení hospodaření společenství, na základě kterého bylo provedeno vyúčtování záloh na služby za rok 2017. Tj. přeplatky budou vyplaceny po jeho schválení na shromáždění.

Těšíme se na viděnou,

Výbor SVJ KHIJ

10.05.2018 vložil Lenka Ing. Faigl (člen výboru)

Odložení montáže ATS

Vážení vlastníci,

z důvodu náhlé překážky na straně dodavatele bude montáž nového systému posilovacích stanic odložena. Práce by měly začít 15. 5. 2018 zhruba kolem poledne.

K možným odstávkám vody nelze bohužel předem nic přesnějšího sdělit. Pokud bude montáž probíhat bez komplikací, bude dodávka vody přerušena max. na 30-45 minut. Pokud by se objevily nečekané komplikace může dojít k dlouhodobější odstávce. Počítejte raději s oběma variantami.

výbor SVJ.

 

09.05.2018 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

Instalace nového systému ATS - možné odstávky vody

Vážení vlastníci,

na dny 9.5.-12.5.2018 nám dodavatel avizoval montáž nového systému posilovacích stanic tlaku vody (ATS). Byli jsme upozorněni, že v souvislosti s montáží ATS může docházet k odstávkám dodávky vody.

Pokud to bude možné předem odhadnout, pokusíme se od techniků zjistit  bližší časové určení případných odstávek.

                                                                  Výbor SVJ

 

03.05.2018 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

Shromáždění SVJ - 22. května 2018

Vážení vlastníci,

v úterý 22. května 2018 se uskuteční v Hotelu Na Ostrově shromáždění SVJ. Registrace budou probíhat od 18.30 hod.

Toto je pouze předběžná informace. Oficiální pozvánka bude distribuována dle stańovených pravidel následně. 

                                                                        Výbor SVJ

03.05.2018 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

Společná televizní anténa byla přizpůsobena pro příjem DVB-T2

Vážení vlastníci,

dnes byla společná televizní anténa doplněna o kanálové vložky podporující příjem DVB-T2. Pokud máte set-top box nebo TV podporující DVB-T2 (a kódování HEVC 265), měly by vám nyní fungovat dosud nedostupné programy, Na základě informace od televizního technika upozorňujeme, že set-top box či televize musí podporovat také kódování HEVC 265.

                                                                                       Výbor SVJ

19.04.2018 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

Vyúčtování služeb za rok 2017

Vážení vlastníci,

v následujících dnech obdržíte poštou vyúčtování služeb za rok 2017.

V případě otázek kontaktujte, prosím, správce (kontakty jsou uvedeny na vyúčtování), případně se obraťte na výbor SVJ.

Výbor SVJ.

12.04.2018 vložil Lenka Ing. Faigl (člen výboru)

Úprava STA pro příjem DVB-T2

Vážení vlastníci,

v souvislosti s přechodem na vysílání DVB-T2 bude nutné rozšířit stávající zařízení společné televizní antény (STA) o nové "kanálové vložky", bez kterých nebude vysílání DVB-T2 v našich domech fungovat ani u TV podporujících příjem DVB-T2 či po zakoupení set top boxu.

Problém je v řešení. Prosíme o trpělivost.

                                                                            za výbor SVJ

                                                                         Veronika Hodačová

04.04.2018 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

Oznámení o výsledku hlasování per rollam - nákup ATS

Vážení vlastníci,

v souladu s ustanovením odst. 4 čl. XV Stanov SVJ KHIJ Vám sdělujeme výsledek hlasování o přijetí rozhodnutí mimo zasedání shromáždění (per rollam) ve věci schválení nákupu systému ATS, včetně její montáže a uvedení do provozu za cenu 371 000 Kč vč. DPH konaného v termínu od 28. 2. 2018 do 15. 3. 2018.

Usnesení v následujícím znění:

Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje nákup 2 ks zařízení ATS 2 KVC AD 45/120 T s jeho montáží a uvedením do provozu za cenu 371 000,- Kč (po zaokrouhlení) z důvodu obnovení funkčnosti systému vyrovnávání tlaku pro případ náhlého poklesu tlaku vody.“

bylo SCHVÁLENO 73,83% hlasů všech vlastníků.

Stručný přehled hlasování:

PRO 73,83%, PROTI 0 %, ZDRŽEL SE 0%, NEZÚČASTNIL SE 26,17%

K přijetí usnesení bylo nutné získat souhlas většiny všech vlastníků jednotek.

Pro úplnost dodáváme, že náklady na nákup ATS a související práce budou hrazeny z fondu oprav.

Děkujeme všem vlastníkům, kteří se hlasování per rollam zúčastnili.

Za výbor SVJ

                                                                                   Ing. Jiří Trnka
                                                                              předseda výboru SVJ

POZN. Oznámení ke stažení v příloze.

26.03.2018 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

Důležité! Připomenutí hlasování per rollam do 15. 3. 2018

Vážení vlastníci,

do e-mailů jsme Vám 28. 2. 2018 rozeslali podklady k hlasování per rollam k otázce nákupu automatických posilovacích stanic tlaku vody.

Vzhledem k nutné vysoké účasti pro jistotu připomínáme všem vlastníkům, kteří dosud nehlasovali, že termín pro odevzdání hlasu je do 15. 3. 2018.

Pokud Vám po prostudování podkladů chybí pro rozhodnutí nějaké informace, neváhejte se na nás obrátit.  

Hlasovat lze velmi jednoduše e-mailem, případně dalšími způsoby popsanými v podkladech.

Děkujeme všem vlastníkům, kteří již hlasovali.

                                                                       výbor SVJ

07.03.2018 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

Revize PBZ

Vážení vlastníci,

v následujících dnech bude v obou objektech probíhat revize požárně bezpečnostních zařízení. Počítejte, prosím, s pohybem cizích osob (pracovníků servisního subjektu TUSAN s. r. o.) v domech a s krátkodobým přerušením dodávky elektřiny do osvětlení společných prostor za účelem zkoušky funkčnosti nouzového osvětlení. 

                                                             výbor SVJ

05.03.2018 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

Výměna měřičů teplé vody - upřesňující informace

Vážení vlastníci,

jak jsme již avizovali, proběhne 12. 2. 2018 v našich objektech plošná výměna měřičů teplé vody. V příloze tohoto sdělení najdete upřesňující informace, které jsme obdrželi od dodavatele. Text bude vyvěšen také na obvyklých místech v obou domech.

                                                              za výbor SVJ

                                                           Veronika Hodačová

 

24.01.2018 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

Výměna měřičů teplé vody - termín

Vážení vlastníci,

v pondělí 12. 2. 2018 bude provedena hromadná výměna měřičů teplé vody. Termín dáváme vědět s předstihem, abyste měli dostatek času zajistit zpřístupnění bytu. Podrobnější informace zvěřejníme, jakmile je obdržíme od dodavatelského subjektu.

                                                                  výbor SVJ

 

 

10.01.2018 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

Bakterie v teplé vodě - opakovaní termické dezinfekce

Vážení vlastníci,

výbor SVJ byl informován, že posledním přehřevem nebylo dosaženo požadované kvality teplé vody. V níže uvedeném termínu bude proto provedena další termická dezinfekce teplé vody. Bližší inormace jsou k dispozici v přiloženém informačním dopise společnosti ITES spol. s. r. o.

TERMICKÁ DEZINFEKCE BUDE PROVEDENA V TERMÍNU OD PÁTKU
5. 1. 2018 OD 12.00 HOD. DO NEDĚLE 7. 1. 2018 DO 23.00 HOD.

VHLEDEM K NADLIMITNÍMU NAVÝŠENÍ TEPLOTY TEPLÉ VODY HROZÍ OPAŘENÍ. DBEJTE PROTO PŘI MANIPULACI S TEPLOU VODOU ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI.

DOVOLUJEME SI OPĚT UPOZORNIT NA DŮLEŽITOST DOPORVODNÝCH OPATŘENÍ, JAKO JE ODPOUŠTĚNÍ PŘEHŘÍVANÉ VODY A PRAVIDELNÁ DEZINFEKCE KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ. POKUD NEBUDOU OPATŘENÍ UŽIVATELI BYTŮ PROVÁDĚNA, VELMI SE SNIŽUJE ÚČINNOST PROVÁDĚNÉHO PŘEHŘEVU. 

                                                                                             výbor SVJ

04.01.2018 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

VÝZVA K PROVEDENÍ ODEČTŮ MĚŘIČŮ

Vážení vlastníci,

žádáme Vás, abyste v termínu do 10. 1. 2018 provedli za Vaši bytovou/é jednotku/y odečty měřičů tepla, teplé vody a studené vody.
K záznamu odečtených hodnot, prosíme, využijte tabulku v příloze tohoto textu. Odečty, včetně fotodokumentace jednotlivých měřičů (s čitelným stavem i číslem měřiče), prosíme, zašlete na obvyklý e-mail kh.vybor.ij@seznam.cz.

Děkujeme za spolupráci.

                                                                    výbor SVJ

03.01.2018 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

Předpisy záloh od 1.1.2018

Vážení vlastníci, 

nové předpisy záloh platné od 1.1.2018 vám byly zaslány poštou (obyčejně) koncem roku 2017. Pokud jej potřebujete obdržet elektronicky, kontaktujte nás, prosím prostřednictvím emailu: kh.vybor.ij@seznam.cz.

S přáním pěkného dne,

Výbor SVJ KHIJ

 

02.01.2018 vložil Lenka Ing. Faigl (člen výboru)

Formulář na hlášení závad

Vážení vlastníci,

v obou domech jsou na vývěskách k dipozici formuláře pro hlášení závad ve společných prostorách (nefungující světlo, nedovírající se dveře apod.). Jedná se pouze o rozšíření možností, jak nahlásit výboru SVJ, že v domě něco nefunguje. Stávající způsoby komunikace a hlášení závad lze využívat i nadále.

S přáním pěkného dne                               

                                                                            výbor SVJ

16.11.2017 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

Termická dezinfekce - 17.11.-19.11. a 24. 11. - 27. 11.

Vážení vlastníci,

v termínech od 12.00 hod. 17. 11. do 23.00 19. 11. a následující víkend od 12.00 hod. 24. 11. do 8.00 hod. 27. 11. proběhnou další termické dezinfekce teplé vody. Následně budou  pracovníkem Krajské hygienické stanice k rozboru odebrány vzorky teplé vody, takže přibližně koncem prosince budeme mít aktuální informace o výskytu legionely.

!!!POZOR: V UVEDENÝCH TERMÍNECH HROZÍ PŘI MANIPULACI S TEPLOU VODOU OPAŘENÍ. DBEJTE PROTO ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI.

Opětovně žádáme, abyste věnovali pozornost dostatečné cirkulaci vody na všech koncových zařízeních v bytech, aby nevznikala slepá ramena, kde se bakterie nejčastěji množí. Dále neopomínejte provádět pravidelnou dezinfekci koncových zařízení (sprchové hlavice, perlátory aj.) a v uvedených termínech (v obou) proveďte odtočení teplé vody alespoň po dobu 1 minuty, a to opět na všech koncových zařízeních. Tato opatření jsou nezbytná k eliminaci nadlimitního výskytu bakterií v teplé vodě.

Podrobnosti v příloze této zprávy/informační dopis ITES

                                                                                  výbor SVJ

16.11.2017 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

Termická dezinfekce - 21.7-23.7.2017

Vážení vlastníci,

nadlimitní výskyt bakterie legionella v teplé vodě v našich objektech stále přetrvává. Testy z květnových odběrů ukázaly obdobné výsledky jako při předchozím rozboru.

Ve víkendovém termínu od 22.00 hodin dne 21. 7. 2017 do 22.00 hodin dne 23. 7. 2017 bude proto opět provedena termická dezinfekce vnitřních rozvodů nadlimitním ohřevem.

TEPLOTA TEPLÉ VODY V POTRUBÍ BUDE NAVÝŠENA NAD 60°C A HROZÍ TAK OPAŘENÍ!!! DBEJTE PROTO V UVEDENÝCH DNECH ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI.

V uvedené době je nutné zajistit odtok teplé vody (nechat naplno téct horkou vodu) na všech bateriích v bytové jednotce, a to zhruba po dobu 2 minut (termická dezinfekce musí být provedena až po koncová zařízení - sprchy, perlátory).

V souvislosti s uvedeným připomínáme nutnost provádění pravidelné dezinfekce koncových zařízení na výtoku teplé vody (perlátory, sprchové hlavice apod.).

výbor SVJ

                                   

11.07.2017 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

Problém s tlakem vody v řešení

Vážení vlastníci,

zřejmě jste zaznamenali problém s tlakem studené vody. Rádi bychom vás informovali, že se problémem zabýváme. Vzhledem k přetrvávajícím problémům s automatickými tlakovacími stanicemi jsme zadali poptávku na celkovou výměnu systému. S instalací nových stanic bude souviset krátkodobá odstávka vody. O termínu vás budeme včas informovat.

výbor SVJ

19.06.2017 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

Kolísání teploty vody při odtáčení - koho se týká?

Vážení vlastníci,

zaznamenali jsme stížnosti některých obyvatelů domu "I" na kolísání teploty odpouštěné vody. Projevuje se něčekanou změnou teploty (z vlažné na horkou nebo studenou apod.) např. při sprchování. Pro zjištění příčin bychom potřebovali vědět, kterých bytů se problém přesně týká. Pokud se kolísání teploty projevuje i ve vašem bytě, napiště nám na e-mail kh.vybor.ij@seznam.cz (ideálně do konce měsíce června), abychom mohli situaci lépe zmapovat a řešit s odborníky.

Pokud svůj byt pronajímáte, prosíme, zjistěte situaci u svých nájemníků.

Výbor SVJ

19.06.2017 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

VÝZVA - odpad patří do kontejnerů nebo sběrného dvora!

Vážení obyvatelé domu "I" a "J",

žádám Vás, abyste neodkládali odpad a nepotřebné věci kolem kontejnerů. Odpad objemnějších rozměrů odvezte do sběrného dvora. Pokud nemáte možnost vlastního převozu do sběrného dvora, lze se s technickými službami dohodnout a oni si pro nepotřebnou věc dojedou. Místo kolem kontejnerů není ani prostorem pro odkládání věci pro potřebné (oblečení, nepotřebné jídlo apod.). Pokud chcete někomu něco darovat, řešte to s ním přímo, nebo přes charitativní organizace, nikoliv odložením věcí ke kontejneru.

Stávající nepořádek kolem kontejnerů je neúnosný a nikdo z nás jistě nechce bydlet na smetišti!

Žádám vlastníky, kteří své byty pronajímají, aby sdělení předali svým nájemníkům.

 

za výbor SVJ

Veronika Hodačová

 

 

12.06.2017 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

Podklady pro shromáždění SVJ

Vážení vlastníci,

v příloze tohoto příspěvky jsou k dispozici podklady pro shromáždění SVJ, které se uskuteční ve čtvrtek 25. 5. 2017 v Hotelu Na Ostrově.

výbor SVJ

18.05.2017 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

Opakování termické dezinfekce a následný odběr vzorků

Vážení vlastníci,

přes prováděná opatření  v našich domech stále přetrvává problém nadlimitního výskytu bakterie legionela v teplé vodě. V níže uvedených termínech bude proto opět provedena dlouhodobá termická dezinfekce, které bude následovat odběr vzorků za účelem rozboru.

Přehřátí vody proběhne v termínech od pátku 19. 5. 2017, 12.00 hod. do neděle 21. 5. 2017, 24.00 hod. a následně od pátku 26. 5. 2017, 12.00 hod. do neděle 29. 5. 2017, 24.00 hod.

!!!V UVEDENÉ DOBĚ MŮŽE V DŮSLEDKU NADLIMITNÍHO OHŘEVU VODY DOJÍT K OPAŘENÍ, DBEJTE PROTO ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI!!!

 

Další informace naleznete v přiloženém dokumentu.

16.05.2017 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

Odstávka teplé vody - středa 17. 5. 2017

Vážení vlastníci,

v příloze najdete informaci společnosti ITES o plánované odstávce teplé vody.

výbor SVJ

15.05.2017 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

Neteče teplá voda - havárie

Vážení vlastníci,

zjišťovaly jsme, proč od odpoledne neteče teplá voda. Jedná se o havárii na potrubí, která se týká části Berouna a Králova Dvora. Dle zjištěných informací bude příčina odstraněna zřejmě ještě dnes, teplá voda se ale velmi pravděpodobně dnes již nestihne ohřát.

výbor SVJ.

09.05.2017 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

Pozvánka na shromáždění SVJ

Vážení vlastníci,

v příloze tohoto příspěvku je připojena pozvánka na shromáždění SVJ, které se uskuteční 25. května od 18 hodin v Hotelu Na Ostrově. Součástí připojeného dokumentu je také tiskopis pro udělení moci.

výbor SVJ

05.05.2017 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

Bakterie v teplé vodě - opakovaní termické dezinfekce

Vážení vlastníci,

v termínu od 14 hodin dne 31. 3. (pátek) do 22 hodin dne 2. 4. (neděle) bude opět provedena termická dezinfekce teplé vody.

Problém s výskytem bakterie legionella v rozvodech teplé vody v našich objektech dosud nebyl zcela vyřešen (byť dosud přijatá opatření vedla k výraznému poklesu hodnot), proto bude termická dezinfekce znovu opakována.

V návaznosti na uvedené:

DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME, ŽE V TERMÍNECH 31. 3. 2017 (OD 14 HOD.) – 2. 4. 2017 (DO 22.00 HOD.) BUDE V DŮSLEDKU PROVÁDĚNÉ TERMICKÉ DEZINFEKCE TEPLOTA TEPLÉ VODY V POTRUBÍ NAVÝŠENA NAD 60°C A HROZÍ TAK OPAŘENÍ!!! DBEJTE PROTO V UVEDENÝCH DNECH ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI.

Žádáme vlastníky, kteří své byty pronajímají, aby o nadlimitním ohřevu informovali své nájemníky, a to včetně instrukcí k dezinfekci koncových zařízení (viz níže).


TAKÉ TENTOKRÁT BUDE NUTNÉ PŘIJMOUT DOPROVODNÁ OPATŘENÍ:

1.  V uvedených termínech nadlimitního ohřevu teplé vody je nutné zajistit odtok teplé vody (nechat naplno téct horkou vodu) na všech bateriích v bytové jednotce, a to zhruba po dobu 2 minut (termická dezinfekce musí být provedena až po koncová zařízení - sprchy, perlátory atp.).
POZOR, HROZÍ OPAŘENÍ!!!

2. Vlastník/uživatel bytu by měl pravidelně provádět dezinfekci zařízení na koncovém výstupu teplé vody, tzn. vhodným dezinfekčním prostředkem (SAVO apod.) - kontrola, vyčištění a dezinfekce sprchových hlavic, perlátorů a sítek vodovodních baterií.

3. Nadále platí, že po provedení dezinfekce a prohřátí vlastníci nevyužívaných bytů zajistí uzavření přívodu vody již ve stoupačkách. Slepá ramena  rozvodů (místa bez proudění a cirkulace teplé vody) jsou totiž nejvhodnějším prostředím pro množení bakterií.
                                                                     Výbor SVJ

27.03.2017 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

Termín shromáždění SVJ

Vážení vlastníci,

ve čtvrtek 25. 5. 2017 se od 18 hodin (registrace od 17. 30 hod.) uskuteční v Hotelu Na Ostrově (Beroun) shromáždění společenství vlastníků jednotek.

Termín Vám oznamujeme s předstihem, abyste měli všichni dostatek času zařadit shromáždění do svého programu.

Oficiální pozvánka se všemi náležitostmi bude distribuována ve stanoveném termínu.

                                                                       výbor SVJ

21.03.2017 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

Krátkodobé odstávky elektřiny v důsledku revize PBZ

Vážení vlastníci,

zítra, tj. ve čtrvrtek 2. 3., proběhne v obou objektech pravidelná revize požárně bezpečnostních zařízení, kterou provede pracovník společnosti TUSAN. Dovolujeme si vás upozornit, že v souvislosti s kontrolou nouzového osvětlení dojde během dne ve společných prostorách k zhruba hodinové odstávce elektřiny.

výbor SVJ.

01.03.2017 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

PF 2017

Vážení vlastníci,

přejeme Vám klidné a v pohodě prožité vánoční svátky a šťastný nový rok plný osobních i pracovních úspěchů.

                                                                                    výbor SVJ

24.12.2016 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

Pokus o vloupání - výzva ke zvýšení bezpečnosti

Vážení vlastníci a obyvatelé domů č.p. 483 a č.p. 484,

v uplynulých dnech došlo v objektu „I“ k pokusu o vloupání do jednoho z bytů.

Všechny Vás proto vyzýváme, abyste zamykali vchodové dveře (hlavní vchod i vstup přes garáže), a abyste do domu nikdy nepouštěli osoby, které neznáte, a které nejsou schopny věrohodně prokázat účel své návštěvy v domě.

Zároveň Vás žádáme o bezpečné nakládání s klíči od vchodových dveří a společných prostor, které chráníme před nekontrolovatelným šířením bezpečnostní kartou. Klíče chraňte před ztrátou a svěřujte pouze důvěryhodným osobám.

Nerespektování jmenovaných základních pravidel bezpečnosti ohrožuje zejména Vás, jednotlivé vlastníky a obyvatele našich domů.

Děkujeme za pochopení.    

                                                                                     Výbor SVJ

21.12.2016 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

Termická dezinfekce - 16. 12. - 18. 12.

Vážení vlastníci,

v termínu od 12.00 hodin dne 16. 12. do 22.00 hodin dne 18. 12. bude opět provedena termická dezinfekce vnitřních rozvodů nadlimitním ohřevem.

TEPLOTA TEPLÉ VODY V POTRUBÍ BUDE NAVÝŠENA NAD 60°C A HROZÍ TAK OPAŘENÍ!!! DBEJTE PROTO V UVEDENÝCH DNECH ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI.

V uvedené době je nutné zajistit odtok teplé vody (nechat naplno téct horkou vodu) na všech bateriích v bytové jednotce, a to zhruba po dobu 2 minut (termická dezinfekce musí být provedena až po koncová zařízení - sprchy, perlátory atp.).

V souvislosti s uvedeným připomínáme nutnost provádění pravidelné dezinfekce koncových zařízení na výtoku teplé vody (perlátory, sprchové hlavice apod.).

výbor SVJ 

12.12.2016 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

Odstávka vody - 26. 10. 2016

Vážení vlastníci,

zprostředkováváme vám informaci o odstávce dodávky vody plánované
na 26. 10. 2016 pro území celého Králova Dvora. Více informací naleznete v příloženém dokumentu.

 

výbor SVJ

23.10.2016 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

VÝMĚNA KALORIMETRŮ - OZNAM

  Výměna kalorimetrů                                        

Termín:                                    11.10.2016     

počátek montáže:

Královský Horizont  J    od 08.30 hod.

Královský Horizont  I     od cca 12.30 hod.

Zpřístupněte prosím:                ve Vašem bytě kalorimetry

Postup prací:                            od horního podlaží směrem dolů 

                                                  Vážení uživatelé bytů,

  • V uvedeném termínu budou naši pracovníci provádět výměnu přístrojů.
  • Jedná se o montáž, před kterou není z vaší strany nutná žádná příprava, kromě zajištění dobrého přístupu ke kalorimetrům.
  • Práce budou prováděny postupně, není proto možné, aby se u Vás montáže uskutečnily přesně v uvedenou hodinu. 
  • Žádáme Vás o trpělivost a setrvání v bytě až do doby, než budou ukončeny výše uvedené práce.
  • Pokud se nebudete moci sami zúčastnit montáží v uvedeném termínu, pověřte prosím zpřístupněním bytu důvěryhodnou osobu.
  • Věnujte prosím též pozornost zaznamenávaným údajům, které potvrzujete svým podpisem.
  • V případě jakýchkoli závažných problémů, absence či zpoždění nás prosím kontaktujte některou z následujících možností a to nejpozději do 11. hodiny předcházejícího dne:
  • pošlete nám SMS nebo e-mailovou zprávu na adresu odecty@tesporac.cz
  • volejte na číslo 284 862 422, 603715242.

Potřebné informace předávejte prosím ve tvaru: adresa, číslo bytu, uživatel bytu, telefon, stanovený termín, stručný obsah sdělení.

 

Děkujeme za spolupráci.                            

Výbor SVJ KH 483,484  a TESPO RAC spol. s  r.o.

29.09.2016 vložil MÁRIA Ing. JEČNÁ (vlastník/spoluvlastník)

Termická dezinfekce - oficiální sdělení dodavatele

Vážení vlastníci,

v návaznosti na předchozí informaci o nutnosti opakovaní termické dezinfekce (kontaminace teplé vody bakterií legionella) připojujeme oficiální informaci dodavatele teplé vody (viz příloha).

                                                                 výbor SVJ

01.09.2016 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

Bakterie v teplé vodě - opakovaní termické dezinfekce

Vážení vlastníci,

výbor SVJ byl informován, že v červnu provedená termická dezinfekce vnitřních rozvodů problém s výskytem bakterie legionella zcela nevyřešila. Po provedené termické dezinfekci došlo ke snížení množství bakterií v teplé vodě, ale nikoliv k poklesu množství pod povolené limity.

Vzhledem k výše uvedenému bylo ve spolupráci s dodavatelem tepla a Krajskou hygienickou stanicí domluveno OPĚTOVNÉ PROVEDENÍ, TENTOKRÁT INTENZIVNĚJŠÍ, TERMICKÉ DEZINFEKCE. Nadlimitní ohřev teplé vody bude proveden opakovaně vždy po několik dní, a to V TERMÍNECH 2. 9. – 4. 9. 2016 A 9. 9. – 12. 9. 2016.

V úterý 13. 9. budou za účelem rozboru opět odebrány vzorky teplé vody.

V návaznosti na uvedené:

DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME, ŽE V TERMÍNECH 2. 9. 2016 (OD 12 HOD.) –
4. 9.2016 (DO 24.00 HOD.) A  9. 9. 2016  – 12. 9. 2016 (přesnější časový interval bude upřesněn)
BUDE V DŮSLEDKU PROVÁDĚNÉ TERMICKÉ DEZINFEKCE TEPLOTA TEPLÉ VODY V POTRUBÍ NAVÝŠENA NAD 60°C A HROZÍ TAK OPAŘENÍ!!! DBEJTE PROTO V UVEDENÝCH DNECH ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI.


TAKÉ TENTOKRÁT BUDE NUTNÉ PŘIJMOUT DOPROVODNÁ OPATŘENÍ:

1.  V uvedených termínech nadlimitního ohřevu teplé vody je nutné zajistit odtok teplé vody (nechat naplno téct horkou vodu) na všech bateriích v bytové jednotce, a to zhruba po dobu 2 minut (termická dezinfekce musí být provedena až po koncová zařízení - sprchy, perlátory atp.).
POZOR, HROZÍ OPAŘENÍ!!!

2. Vlastník/uživatel bytu by měl pravidelně provádět dezinfekci zařízení na koncovém výstupu teplé vody, tzn. vhodným dezinfekčním prostředkem (SAVO apod.) - kontrola, vyčištění a dezinfekce sprchových hlavic, perlátorů a sítek vodovodních baterií.

3. Nadále platí, že po provedení dezinfekce a prohřátí vlastníci nevyužívaných bytů zajistí uzavření přívodu vody již ve stoupačkách. Slepá ramena  rozvodů (místa bez proudění a cirkulace teplé vody) jsou totiž nejvhodnějším prostředím pro množení bakterií.
                                                                     Výbor SVJ

31.08.2016 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

Likvidace přemnoženého hmyzu

Vážení obyvatelé objektu I,

vzhledem k přemnožení drobného hmyzu v nejnižších patrech společných prostor domu bude v pátek 26. srpna 2016 dopoledne (cca mezi 10. a 12. hodinou) provedeno chemické ošetření společných prostor (chodby, schodiště, sklep „B“, výtahová šachta).

Dle sdělení pracovníků deratizační firmy je postřik zdravotně nezávadný, jen je třeba zhruba hodinu po provedení nástřiku zamezit kontaktu s ošetřenou plochou. To platí zejména pro domácí zvířata, aby např. nástřik neolizovala.

Vzhledem k vzniklé situaci, kdy neznáme přesný zdroj rozšíření hmyzu, vyzýváme všechny obyvatele domu, aby zkontrolovali věci uskladněné ve sklepních kójích (zejména potraviny). Zasažené potraviny a jiné zasažené skladované věci musí vlastník zlikvidovat, aby se hmyz dále nešířil. Pokud nebude zdroj hmyzu zjištěn a zničen, může se rozmnožení opakovat a hmyz se může dostat i do jednotlivých bytů.

Pokud máte informace o dalších zasažených místech v objektu "I" nebo objektu "J", prosíme sdělte toto výboru SVJ (e-mail, nástěnka tohoto webu, osobně Veronice Hodačové), a to ideálně do pátku 26. 8. do 9 hodin.

 

                                                                                                                                                                                                        výbor SVJ

24.08.2016 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

Skladování věcí ve společných prostorách

Vážení vlastníci,

vyzýváme všechny, kdo skladují své věci ve společných prostorách, např. v prostorách sklepů mimo vymezenou sklepní kóji nebo v kočárkárně (v případě kočárkárny neplatí výzva pro kočárky, sezónní sportovní vybavení apod.), aby tyto věci v co nejkratší době odstranili. Porušujete domovní řád!

Vlastníky, kteří své byty pronajímají, žádáme, aby ustanovení domovního řádu o zákazu skladování předmětů ve společných prostorách připomněli svým nájemníkům.

                                                                    výbor SVJ

07.07.2016 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

ANKETA

Vážení vlastníci,

jak jsme avizovaly na shromáždění vlastníků jednotek, žádáme vás o hlasování v anketě na nových webových stránkách společenství. Anketa je zaměřena na problematiku měřidel a odečtů tepla, teplé vody a studené vody. Cílem je zjistit názor vlastníků na případný přechod na „dálkově“ prováděné odečty a s tím související případný nákup ultrazvukových měřičů tepla. Stávající měřidla jsou mechanická.  Abychom vám usnadnily rozhodování, připravily jsme u každé anketní otázky (2) stručný přehled informací.

                                                                                  výbor SVJ

 

07.07.2016 vložil Veronika Mgr. Hodačová (člen výboru)

Oznam Policie ČR

Vážení vlastníci, byl nám předám oznam Policie ČR. Podrobně v příloze.

Výbor SVJ.

07.07.2016 vložil MÁRIA Ing. JEČNÁ (vlastník/spoluvlastník)