Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení SVJ, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

Zápis shromáždění vlastníků 2019

Milí sousedé,


v příloze naleznete zápis se shromáždění vlastníků SVJ, které se konalo 26.11.2019.


Výbor SVJ Javorová

07.02.2020 vložil Krummackerová Pavla (člen výboru)

Bio odpad

Mílí sousedé,

zasíláme dvě nové informace:

 • pracovníci ostrahy nemají k dispozici dálkové ovládání na vrata garáže. Prosím otevírejte vrata svým dálkovým ovladačem nebo čipem ke vchodovým dveřím. Pokud nemáte dostatek čipů, prosím objednejte si je u domovníka pana Hruboše.


 • Od ledna 2020 dochází ke změně ve svozu Bio odpadu - hnědá popelnice bude vyvážena každý týden vždy ve středu ráno (dříve byla vyvážena pouze 1 x za dva týdny). Svoz bio odpadu je také nově levnější, magistrát tak chce motivovat k většímu třídění bio odpadu a méně přeplněným popelnicím na směsný odpad. Pro informaci zasíláme přehled, jak třídit bio opad:


Do popelnice na bioodpad patří

 • tráva, listí, ovoce
 • zbytky ovoce a zeleniny
 • čajové sáčky, kávová sedlina
 • zbytky rostlin
 • zemina z květináčů
 • plevel, drny se zeminou
 • košťály
 • štěpka z větví keřů, větvičky
 • papírové pokládky na vejce
 • piliny, hobliny, kůra
 • seno, sláma


Do popelnice na bioodpad NEpatří

 • plastové sáčky, sklo, kamení
 • obalové materiály
 • kosti, maso, kůže, tuky, oleje, mastnoty
 • mléčné výrobky
 • zbytky z kuchyní
 • podestýlky od domácích zvířat
 • zvířecí exkrementy
 • peří, chlupy, vlasy
 • uhynulá zvířata
 • kontaminované piliny, hobliny, kůra
 • nebezpečné odpady
 • biologicky obtížně rozložitelné materiály


Děkujeme za spolupráci

Výbor SVJ Javorová

16.01.2020 vložil Krummackerová Pavla (člen výboru)

Zrušení modré zóny

Vážení sousedé,

jak jste si jistě někteří z vás všimli, MČ Praha 8 zrušila modrou zónu vyznačenou při příjezdu do našeho objektu. Máme za to, že k tomu přispěly nejen apely nás vlastníků, ale také problematická situace, které z hlediska bezpečnosti silničního provozu byla touto zónou při příjezdu k našemu domu vytvořena. Následkem zúžení komunikace docházelo k vytváření nebezpečných situací na přilehlé křižovatce a omezením dopravní obslužnosti našeho domu a přilehlých nádob na tříděný komunální odpad. Žádáme vás o respektování nového dopravního opatření vámi a vašimi návštěvami. 

Věříme, že nové dopravní opatření, které konečně respektuje platnou legislativu a normy, přispěje ke zvýšení komfortu bydlení nás všech.

Výbor SVJ Javorová

17.07.2019 vložil Krummackerová Pavla (člen výboru)

TV signál

Stručná informace k TV signálu v rezidenci Javorová: příjem signálu z TV vysílačů je ve všech objektech bez jakéhokoliv omezení nebo konverze. Ve všech bytech je možné přijímat jak DVB-T, tak DVB-T2 bez omezení. 

Výbor SVJ Javorová

04.01.2019 vložil Krummackerová Pavla (člen výboru)

Nová adresa Austisu

Provozovna Bulovka

Bulovka 368/19, 180  00 Praha 8 – Libeň 
Oblast Kobylisy - Prosek - Bohnice:  233 551 666, 602 123 408

E-mail: bulovka@austis.czwww.austis-real.cz

16.09.2017 vložil Krummackerová Pavla (člen výboru)