Nahrát přílohy k příspěvku
Vybrat soubory
Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení SVJ, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

Výměna bytových uzávěrů vody

Milí vlastníci,

v půlce února bude provedena výměna stoupačkových suterénních uzávěrů vody ve všech objektech. O přesném termínu Vás budeme informovat, výměna bude spojená s uzavřením vody v celém objektu.


Každý byt má zároveň svůj vlastní uzávěr vody. Některé byty ho mají přístupný na chodbě nebo v bytě za montážními dvířky. V některých bytech jsou uzávěry nepřístupné pod vanou. Výměna nepřístupných uzávěrů je technicky náročná a spojená se stavebními a bouracími pracemi, proto výměnu nepřístupných uzávěrů nedoporučujeme.


Vlastníci bytů, které mají uzávěry přístupné, mají možnost objednat výměnu uzávěru.

Cena jednoho uzávěru je 500 Kč a platba bude vyúčtována v ročním zúčtování.


Výměna je dobrovolná. Prosíme všechny zájemce o objednání výměny bytového uzávěru vody o vyplnění objednávkového formuláře nejpozději do 31.1.2022.

Formulář naleznete pod tímto odkazem:


https://forms.gle/jtTNyNty61cdMDi1A


O termínu výměny Vás bude informovat. Případné technické dotazy prosím konzultujte s domovníkem panem Hrubošem.


Děkujeme za spolupráci


Výbor SVJ Javorová

26.01.2022 vložil KRUMMACKEROVÁ Pavla (člen výboru)

Shromáždění vlastníků 2022

Milí sousedé,

děkujeme za hlasování v anketě, 21 hlasů bylo pro shromáždění formou per rollam (písemné hlasování) a 12 hlasů pro shromáždění prezenční.

 

Prezenční shromáždění vlastníků se nyní v únoru 2022 nebude konat a bude zorganizováno hlasování o usnesení ve věci nezbytných bodů mimo jednání shromáždění (tzn. formou per rollam).

Hlavními body bude schválení účetní uzávěrky, rozúčtování záloh a zprávy o hospodaření SVJ za rok 2020 a volba členů výboru a kontrolní komise SVJ pro další funkční období.

 

Funkční období současného výboru a KK končí (trvá podle stanov 2 roky) a potřebujeme zvolit členy na další 2 roky.

Současné složení výboru je: G. Hyklová, D.Emr, T. Stojan, J. Šimek, P. Krummackerová

Současné složení KK je: L. Počárovský, D. Šanta, V. Hrdličková.

 

Funkce člena výboru a KK jsou dobrovolné a neplacené, funkce člena výboru se zapisuje do obchodního rejstříku.

 

Někteří členové již v práci pro výbor / KK nechtějí pokračovat a my budeme rádi, pokud se přihlásí noví zájemci o funkci ve výboru nebo v kontrolní komisi.

Pro představu zasíláme přehled činností, kterou se členové výboru zabývají. Kontrolní komise vykonává zejména dohled nad účetnictvím a kontroluje práci výboru, zda je v souladu se stanovami SVJ.

 

Přehled činností / oblasti:

Ekonomika, vyúčtování záloh, komunikace s Austisem, shromáždění vlastníků

Právní záležitosti, kontrola smluv, datová schránka

Pokladna, pošta, kontrola faktur, komunikace s vlastníky, newsletter, zápisy ze schůzí výboru

Dohled nad činností domovníka, kontrola práce ostrahy, revize

Výběrová řízení na služby/energie

 

Žádáme vlastníky, kteří by se rádi zapojili do práce v SVJ a rádi by kandidovali na člena výboru nebo kontrolní komise, aby napsali do 31.1. 2022 na svjjavorova@seznam.cz, zároveň rádi zodpovíme jakékoliv otázky. 

 

Podklady k písemnému hlasování zašleme během února 2022.

 

 

Výbor SVJ Javorová

23.01.2022 vložil KRUMMACKEROVÁ Pavla (člen výboru)

Dohoda Comtip (teplo + ohřev teplé vody)

Dobrý den milí sousedé,

v příloze naleznete dohodu o ceně tepla na rok 2022. Bohužel je z důvodu nárůstu cen energií celková cena tepla oproti roku 2021 přibližně dvojnásobná. Jedná se o cenu za teplo (topení) a ohřev teplé vody v bytech, které nám dodává společnost Comtip.


Dohoda je uložená v dokumentech.

Výbor SVJ Javorová

19.01.2022 vložil KRUMMACKEROVÁ Pavla (člen výboru)

Shromáždění vlastníků - anketa

Milí sousedé,

v únoru se bude konat shromáždění vlastníků SVJ Javorová. S ohledem na epidemiologickou situaci zvažujeme konání formou per rollam (písemné hlasování) k nejnutnějším bodům, jako je schválení uzávěrky a volba členů výboru a kontrolní komise.


Zároveň ale máme k projednání žádost jednoho z vlastníků o zřízení zásuvky na pomalé dobíjení elektro auta a rádi bychom k tomuto bodu diskutovali s ostatními vlastníky. Pro diskuzi by bylo ideální prezenční shromáždění v restauraci Beach klubu Ládví. Při prezenčním shromáždění v únoru bychom dodrželi všechna platná opatření - kontrolovali bezinfekčnost (certifikát o očkování nebo prodělané nemoci nebo platný PCR test) a všichni účastníci by měli respirátor.


Výbor tuto otázku nechce rozhodnout bez názoru ostatních vlastníků. Prosíme proto hlasování v anketě. Stačí kliknout na tento odkaz a hlasovat, zabere to cca 1 minutu: 


https://forms.gle/2hRLygfKZDi9qUPW6


Hlasuje se tedy buď o:

- shromáždění per rollam (při této variantě by se potom následně v květnu konalo další prezenční shromáždění)


- řádné prezenční shromáždění v únoru, další shromáždění by nebylo hned na jaře, ale pravděpodobně až na podzim.

 

Hlasujte prosím nejpozději do 20.1.

Není to oficiální hlasování, pouze zjištění názoru většiny vlastníků.

Budeme Vás informovat o výsledku ankety, o dalším postupu a každopádně o termínu shromáždění.


Díky za spolupráci


Výbor SVJ Javorová

15.01.2022 vložil KRUMMACKEROVÁ Pavla (člen výboru)

Náhradní termín vodoměry - zrušen

Dobrý den,

náhradní termín na dodatečnou výměnu vodoměrů dne 13.1. je zrušen. Firma Renova musí před výměnou chybějících vodoměrů vyměnit nejprve stoupačkové ventily ve všech objektech. Jakmile budou ventily vyměněné, provede se dodatečná výměna vodoměrů. O termínech Vás budeme s předstihem informovat.

Pokud byste měli k vodoměrům a ventilům jakékoliv otázky, prosím kontaktujte pana Hruboše, který výměnu koordinuje.

Výbor SVJ Javorová

12.01.2022 vložil KRUMMACKEROVÁ Pavla (člen výboru)