Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení SVJ, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

Hlasování k úpravě výjezdu z garáže

Milí sousedé,

na základě stížností několika vlastníků ve věci problematického výjezdu nízkých aut z garáže svolává výbor SVJ mimořádné shromáždění vlastníků a hlasování per rollam (písemně).

V příloze naleznete:

  • Pozvánku na mimořádnou schůzi
  • Formulář k hlasování per rollam a formulář plné moci pro manžele, kteří vlastní byt ve společném jmění manželů
  • Technickou zprávu s vysvětlením navrhovaného řešení

Všechny dokumenty jsou zároveň vytištěné a vložené do schránek všech vlastníků.

Vyplněný hlasovací formulář prosím vložte do poštovní schránky výboru SVJ (schránka úplně dole vpravo), případně naskenujte a zašlete e-mailem na adresu svjjavorova@seznam.cz.

V případě jakýchkoliv dotazů k hlasování kontaktujte prosím výbor e-mailem.

Termín, do kterého můžete hlasovat, je neděle 4.7.2021.

Výsledek hlasování oznámí výbor během července.

Děkujeme za spolupráci

Výbor SVJ Javorová

21.06.2021 vložil Krummackerová Pavla (člen výboru)

Průkaz energetické náročnosti budov

Milí sousedé,

ve složce "dokumenty" najdete novou složku PENB. Najdete v ní 3 nově vyhotovené průkazy energetické náročnosti budov. Každá řada má svůj průkaz. Nový průkaz bude platný po dobu 10-ti let. PENB zároveň zasíláme v příloze této zprávy.


Výbor SVJ Javorová

18.06.2021 vložil Krummackerová Pavla (člen výboru)

Zapnutí závlah

Dobrý den,

v sobotu 5.6. proběhne kontrola a spuštění automatického závlahového systému na zahrádkách. Není potřeba přítomnost vlastníků zahrádek, jen prosíme, aby byla v sobotu vrátka od zahrádek odemčená - pan Tomášek bude kontrolovat funkčnost trysek.

Majitele teras prosíme, aby si s panem Tomáškem dohodli individuální termín (tel. 777 801 206). Spuštění AZS hradí SVJ, případné opravy hradí vlastníci.

Děkujeme za spolupráci

Výbor SVJ Javorová

04.06.2021 vložil Krummackerová Pavla (člen výboru)

Bio odpad ze zahrádek

Objemný bio odpad ze zahrádek prosím noste do kompostérů, které jsou umístěné v lese za objektem A4. Tam bio odpad není vidět, je schovaný mezi stromy a nikomu nepřekáží. Dřevěné kompostéry jsou připravené na ukládání bio odpadu - plánek umístění viz foto v příloze. Za jinými objekty není ukládání odpadu vhodné, prosíme o vyhazování bio odpadu pouze za objekt A4.

Díky za spolupráci

Výbor SVJ Javorová

31.05.2021 vložil Krummackerová Pavla (člen výboru)

Sousedské opékání špekáčků

Milí sousedé,

rádi bychom vás pozvali na sousedské setkání a opékání špěkáčků v neděli 20.6. od 17 hod v prostoru u společných laviček.

Oheň a dřevo budou zajištěné, buřty, pití a jiné občerstvení si prosím doneste vlastní.

Těšíme se na společnou oslavu dne otců :-)

Výbor SVJ Javorová

29.05.2021 vložil Krummackerová Pavla (člen výboru)