Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení SVJ, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

Zápis ze shromáždění vlastníků 2020 (per rollam)

Milí sousedé,

v příloze naleznete zápis z hlasování vlastníků na shromáždění 2020 (systémem per rollam). Všechna navrhovaná usnesení byla schválena. Jakmile to epidemiologická situace dovolí, rádi bychom uspořádali prezenční shromáždění (např. na jaře nebo v létě), o termínu vás budeme s předstihem informovat.


Děkujeme za spolupráci a za hlasování


Výbor SVJ Javorová

20.01.2021 vložil Krummackerová Pavla (člen výboru)

Shromáždění vlastníků 2020

Milí sousedé,

jak jsme již avizovali, letos budeme kvůli epidemiologické situaci hlasovat systémem per rollam (ne na prezenční schůzi vlastníků jako obvykle). Online hlasování se neosvědčilo, proto přistupujeme k hlasování pomocí formuláře.


V příloze naleznete:

 1. Progam schůze shromáždění
 2. Hlasovací formulář
 3. Plnou moc.

Tyto 3 dokumenty jsou zároveň vytištěné v poštovních schránkách všech vlastníků.


Dále zasíláme následující dokumenty - podklady pro hlasování (nejsou ve schránkách).

 1. Zpráva o činnosti výboru a ekonomice SVJ
 2. Zpráva o činnosti kontrolní komise SVJ
 3. Účetní závěrka SVJ a vyúčtování záloh 2019
 4. Plán činnosti a investic


Pokud je byt ve společném jmění manželů, vyplňte prosím společně plnou moc a hlasovací formulář vyplní pouze jeden z manželů.

Vyplněný a podepsaný hlasovací formulář spolu s plnou mocí vhoďte prosím do poštovní schránky SVJ nejpozději do 23.12.2020.


V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na výbor SVJ e-mailem (svjjavorova@seznam.cz).


Děkujeme za spolupráci a přejeme klidné Vánoce a hodně zdraví do nového roku.


Výbor SVJ Javorová

09.12.2020 vložil Krummackerová Pavla (člen výboru)

Zápis shromáždění vlastníků 2019

Milí sousedé,


v příloze naleznete zápis se shromáždění vlastníků SVJ, které se konalo 26.11.2019.


Výbor SVJ Javorová

07.02.2020 vložil Krummackerová Pavla (člen výboru)

Bio odpad

Mílí sousedé,

zasíláme dvě nové informace:

 • pracovníci ostrahy nemají k dispozici dálkové ovládání na vrata garáže. Prosím otevírejte vrata svým dálkovým ovladačem nebo čipem ke vchodovým dveřím. Pokud nemáte dostatek čipů, prosím objednejte si je u domovníka pana Hruboše.


 • Od ledna 2020 dochází ke změně ve svozu Bio odpadu - hnědá popelnice bude vyvážena každý týden vždy ve středu ráno (dříve byla vyvážena pouze 1 x za dva týdny). Svoz bio odpadu je také nově levnější, magistrát tak chce motivovat k většímu třídění bio odpadu a méně přeplněným popelnicím na směsný odpad. Pro informaci zasíláme přehled, jak třídit bio opad:


Do popelnice na bioodpad patří

 • tráva, listí, ovoce
 • zbytky ovoce a zeleniny
 • čajové sáčky, kávová sedlina
 • zbytky rostlin
 • zemina z květináčů
 • plevel, drny se zeminou
 • košťály
 • štěpka z větví keřů, větvičky
 • papírové pokládky na vejce
 • piliny, hobliny, kůra
 • seno, sláma


Do popelnice na bioodpad NEpatří

 • plastové sáčky, sklo, kamení
 • obalové materiály
 • kosti, maso, kůže, tuky, oleje, mastnoty
 • mléčné výrobky
 • zbytky z kuchyní
 • podestýlky od domácích zvířat
 • zvířecí exkrementy
 • peří, chlupy, vlasy
 • uhynulá zvířata
 • kontaminované piliny, hobliny, kůra
 • nebezpečné odpady
 • biologicky obtížně rozložitelné materiály


Děkujeme za spolupráci

Výbor SVJ Javorová

16.01.2020 vložil Krummackerová Pavla (člen výboru)

Zrušení modré zóny

Vážení sousedé,

jak jste si jistě někteří z vás všimli, MČ Praha 8 zrušila modrou zónu vyznačenou při příjezdu do našeho objektu. Máme za to, že k tomu přispěly nejen apely nás vlastníků, ale také problematická situace, které z hlediska bezpečnosti silničního provozu byla touto zónou při příjezdu k našemu domu vytvořena. Následkem zúžení komunikace docházelo k vytváření nebezpečných situací na přilehlé křižovatce a omezením dopravní obslužnosti našeho domu a přilehlých nádob na tříděný komunální odpad. Žádáme vás o respektování nového dopravního opatření vámi a vašimi návštěvami. 

Věříme, že nové dopravní opatření, které konečně respektuje platnou legislativu a normy, přispěje ke zvýšení komfortu bydlení nás všech.

Výbor SVJ Javorová

17.07.2019 vložil Krummackerová Pavla (člen výboru)