Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení SVJ, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

Výměna měřidel tepla

Milí sousedé,

během měsíce října proběhne výměna, oprava a ověření měřidel tepla (tzv. kalorimetrů), které se podle zákona musí vyměnit 1 x za 4 roky. Na topnou sezónu nebude mít výměna žádný vliv, centrální kotel už je zapnutý. Celková cena bude 81.500 Kč bez DPH, bude hrazeno SVJ.

Výbor SVJ Javorová

29.09.2021 vložil Krummackerová Pavla (člen výboru)

Mimořádné shromáždění - výjezd z garáže

Dobrý den,

v příloze zasíláme zápis z mimořádného shromáždění SVJ Javorová ohledně výjezdu z garáže. Návrh vlastníka na úpravu výjezdu z garáže byl schválen a rohože budou v nejlližší době instalovány dle přiložené technické zprávy. Pokud by docházelo po instalaci k provozním komplikacím, bude úprava odstraněna.

Děkujeme za hlasování

Výbor SVJ Javorová

08.09.2021 vložil Krummackerová Pavla (člen výboru)

Parkovací stání - kontakty

Dobrý den,

prosíme všechny vlastníky, kteří pronajímají parkovací stání v garáži cizím osobám (ne ostatním vlastníkům), aby nám zaslali následující kontaktní údaje o nájemníkovi:

  • číslo parkovacího stání, které se pronajímá
  • jméno nájemníka parkovacího stání
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo


Prosíme o zaslání na adresu svjjavorova@seznam.cz. Děkujeme za spolupráci.


Výbor SVJ Javorová

14.08.2021 vložil Krummackerová Pavla (člen výboru)

Hlasování k úpravě výjezdu z garáže

Milí sousedé,

na základě stížností několika vlastníků ve věci problematického výjezdu nízkých aut z garáže svolává výbor SVJ mimořádné shromáždění vlastníků a hlasování per rollam (písemně).

V příloze naleznete:

  • Pozvánku na mimořádnou schůzi
  • Formulář k hlasování per rollam a formulář plné moci pro manžele, kteří vlastní byt ve společném jmění manželů
  • Technickou zprávu s vysvětlením navrhovaného řešení

Všechny dokumenty jsou zároveň vytištěné a vložené do schránek všech vlastníků.

Vyplněný hlasovací formulář prosím vložte do poštovní schránky výboru SVJ (schránka úplně dole vpravo), případně naskenujte a zašlete e-mailem na adresu svjjavorova@seznam.cz.

V případě jakýchkoliv dotazů k hlasování kontaktujte prosím výbor e-mailem.

Termín, do kterého můžete hlasovat, je neděle 4.7.2021.

Výsledek hlasování oznámí výbor během července.

Děkujeme za spolupráci

Výbor SVJ Javorová

21.06.2021 vložil Krummackerová Pavla (člen výboru)

Průkaz energetické náročnosti budov

Milí sousedé,

ve složce "dokumenty" najdete novou složku PENB. Najdete v ní 3 nově vyhotovené průkazy energetické náročnosti budov. Každá řada má svůj průkaz. Nový průkaz bude platný po dobu 10-ti let. PENB zároveň zasíláme v příloze této zprávy.


Výbor SVJ Javorová

18.06.2021 vložil Krummackerová Pavla (člen výboru)