Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení SVJ, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

Zazimování závlahového systému

Dobrý den,

v pátek 16.10. proběhne zazimování automatického závlahového systému na zahrádkách. Přítomnost vlastníků není potřeba. Zazimování na terasách bude provedeno po individuální domluvě. Prosíme majitele teras, aby kontaktovali pana Tomáška a domluvili se na termínu (tel. 777 801 206).

Díky za spolupráci

Výbor SVJ Javorová

15.10.2020 vložil Krummackerová Pavla (člen výboru)

Strojový úklid garáží

Milí sousedé,

v termínu 5.-6.11.2020 proběhne strojové čištění prostor garáže. Prosíme o vyparkování Vašich aut a motorek z garáže v následujících termínech:


 • Čtvrtek 5.11. od 8:30 do 12:30 hod řada C a B (bez parkovacích zakladačů)
 • Pátek 6.11. od 8:30 do 12:30 hod řada A


Děkujeme za spolupráci.

Výbor SVJ Javorová


14.10.2020 vložil Krummackerová Pavla (člen výboru)

Zápis shromáždění vlastníků 2019

Milí sousedé,


v příloze naleznete zápis se shromáždění vlastníků SVJ, které se konalo 26.11.2019.


Výbor SVJ Javorová

07.02.2020 vložil Krummackerová Pavla (člen výboru)

Bio odpad

Mílí sousedé,

zasíláme dvě nové informace:

 • pracovníci ostrahy nemají k dispozici dálkové ovládání na vrata garáže. Prosím otevírejte vrata svým dálkovým ovladačem nebo čipem ke vchodovým dveřím. Pokud nemáte dostatek čipů, prosím objednejte si je u domovníka pana Hruboše.


 • Od ledna 2020 dochází ke změně ve svozu Bio odpadu - hnědá popelnice bude vyvážena každý týden vždy ve středu ráno (dříve byla vyvážena pouze 1 x za dva týdny). Svoz bio odpadu je také nově levnější, magistrát tak chce motivovat k většímu třídění bio odpadu a méně přeplněným popelnicím na směsný odpad. Pro informaci zasíláme přehled, jak třídit bio opad:


Do popelnice na bioodpad patří

 • tráva, listí, ovoce
 • zbytky ovoce a zeleniny
 • čajové sáčky, kávová sedlina
 • zbytky rostlin
 • zemina z květináčů
 • plevel, drny se zeminou
 • košťály
 • štěpka z větví keřů, větvičky
 • papírové pokládky na vejce
 • piliny, hobliny, kůra
 • seno, sláma


Do popelnice na bioodpad NEpatří

 • plastové sáčky, sklo, kamení
 • obalové materiály
 • kosti, maso, kůže, tuky, oleje, mastnoty
 • mléčné výrobky
 • zbytky z kuchyní
 • podestýlky od domácích zvířat
 • zvířecí exkrementy
 • peří, chlupy, vlasy
 • uhynulá zvířata
 • kontaminované piliny, hobliny, kůra
 • nebezpečné odpady
 • biologicky obtížně rozložitelné materiály


Děkujeme za spolupráci

Výbor SVJ Javorová

16.01.2020 vložil Krummackerová Pavla (člen výboru)

Zrušení modré zóny

Vážení sousedé,

jak jste si jistě někteří z vás všimli, MČ Praha 8 zrušila modrou zónu vyznačenou při příjezdu do našeho objektu. Máme za to, že k tomu přispěly nejen apely nás vlastníků, ale také problematická situace, které z hlediska bezpečnosti silničního provozu byla touto zónou při příjezdu k našemu domu vytvořena. Následkem zúžení komunikace docházelo k vytváření nebezpečných situací na přilehlé křižovatce a omezením dopravní obslužnosti našeho domu a přilehlých nádob na tříděný komunální odpad. Žádáme vás o respektování nového dopravního opatření vámi a vašimi návštěvami. 

Věříme, že nové dopravní opatření, které konečně respektuje platnou legislativu a normy, přispěje ke zvýšení komfortu bydlení nás všech.

Výbor SVJ Javorová

17.07.2019 vložil Krummackerová Pavla (člen výboru)