Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení SVJ, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

Bytový dům Laudova 1000 - vydané stavební povolení

Vážení vlastníci,


stavební odbor našeho městského úřadu vydal zatím nepravomocné stavební povolení ke stavbě nového devítipatrového bytového domu, který by měl stát namísto současné herny naproti našemu objektu.


Žádáme vás, kteří již v minulosti podávali ke stavebnímu řízení námitky, aby Výbor informovali, zda budou podávat odvolání proti vydanému stavebnímu povolení, případně zda budou žádat magistrát o přezkum řízení z důvodu jejich nevypořádaných námitek.

19.11.2020 vložil Hloušková Vladimíra Mgr. (místopředseda výboru)

Otevřená odpověď panu Soukupovi

Pane Soukupe,


členové Výboru nechápou vaší reakci na rekonstrukci prostor určených pro kancelář našeho SV, zvláště s přihlédnutím na to, že jste to byl právě vy osobně, kdo odmítl našemu SV pronajmout místnost v nebytovém prostoru ve vchodu 1386. Tato místnost je celý rok prázdná a Bytové družstvo Skuteckého - Laudova tak přišlo minimálně o příspěvek na služby za tento prostor a symbolické nájemné tak, jak to mělo s vaším družstvem v minulosti smluvně uzavřeno i SV Skuteckého.


Jelikož naše SV nemá dostatek samostatně uzamykatelných společných prostor, musel Výbor našeho SV nejprve dát výpověď jednomu z nájemců a přistoupit k rekonstrukci jediné vhodné místnosti tak, aby v ní mohly být umístěny veškeré nutné technologie. Tato místnost s výjimkou krátkého období, kdy fungovala jako kancelář vašeho družstva, fungovala jako sklad a předtím jako jako “růžový pokoj” pod direkcí jednoho z vašich nájemců.


Co se týká rekonstrukční prací, byla zvolena nejlevnější varianta za podmínky, že se to udělá pořádně, aby se nemusely práce zanedlouho dělat znovu. Tento postup dozorovala také Kontrolní komise, která byla jednání Výboru přítomna a prohlédla si také stav betonu původní podlahy, která byla pod neodborně provedenou a popraskanou stěrkou, kterou provedl osobně nájemce “růžového pokoje” před mnoha lety, kdy budova byla ještě ve vlastnictví MO ČR.

Výbor provedl na dodavatele podlahy poptávkové řízení, jehož podklady naleznete ve složce Dokumenty/Poptávková řízení/Oprava podlahy místnosti pro kancelář SV.


Proč Výbor zvolil subdodavatelské řešení rekonstrukce podlahy? Odpověď je jednoduchá, naše SV ani členové Výboru nemají nářadí ani potřebné dovednosti, aby mohli odstranit 15 cm zvětralého betonu (bylo ho nakonec 3,5 m3 = 7 tun), manipulovat s novým materiálem (1,5 tuny betonové směsi, nivelační stěrky atd.) a provést zednické práce. Níže uvádíme seznam provedených prací a použitého materiálu.Kromě uvedeného, dodavatelská firma nese za odvedenou práci pětiletou záruku.  Odstranění nepoužitelného koberce, popraskané stěrky, tmelení prasklin, nesnadné odstranění růžové malby z topení včetně trubek, penetraci stěn a trojnásobnou výmalbu místnosti (nutnost zakrýt sytou růžovou a fialovou s kolečky)  Primalexem Polar a nátěr topení provedl Výbor SV sám. 

Stavební úpravy nejsou posledním nákladem, protože budou muset být zakoupeny nové protipožární dveře a instalovány prvky zabezpečovací signalizace.


Navíc tím, že jste odmítl pronájem místnosti pro kancelář SV, jste záměrně způsobil další náklady, které nebyly havarijního typu, ale které byly nutné vzhledem k vytvoření zabezpečeného a bezprašného zázemí pro technologie a dokumentaci SV


Pane Soukupe, váš příspěvek, i vzhledem k prohlášení, které jste učinil v e-mailu Správci našeho SV,  členové Výboru pokládají za váš osobní útok a přípravu na volby do Výboru SV v příštím roce. 

Členové Výboru nemají problém ve Výboru nebýt, jedná se totiž o zatěžující a kontinuální práce, kdy je nutno řešit problémy objektu i několikrát denně. Náš objekt byl v minulosti velmi zanedbáván a mnohé věci jsou v HAVARIJNÍM STAVU nebo technicky nevyhovujícím stavu, jak vyplývá z revizních zpráv (výměník, části otopné soustavy, hromosvody včetně jejich uzemnění, elektřina ve společných částech domu, výtahy atd.).  Členové Výboru však mají obavu, že náš objekt ve vašich rukou případně v rukou bývalého nájemce “růžového pokoje”, který je kromě jiného notorickým dlužníkem vůči vašemu Družstvu, by mohl utrpět ještě větší újmu. Důvodem je jak vaše správa Družstva, kdy se vám zatím povedly pouze negativní věci jako například opakované zablokování účtu Družstva, uspořádání členské schůze, která byla soudně napadena ze strany 9 členů, výmaz předsedy Kontrolní komise z Obchodního rejstříku, ačkoliv jeho mandát stále trvá atd. a hlavně to, že v našem domě nežijete, sám jste členem družstva od konce listopadu 2019 a družstevní byt jen dál pronajímáte. Jak sám tvrdíte v jednom z vašich e-mailů, že v budově jste nebyl již několik týdnů, jak můžete rychle řešit problémy našeho domu? 


Seznam provedených prací:

 • Zaměření kanceláře
 • Odstranění staré povrchové úpravy podlahy 
 • Průzkum betonového podkladu
 • Vybourání staré podlahy
 • Manipulace s vybouraným materiálem
 • Likvidace vybouraného materiálu
 • Oprava poklopu u šachty
 • Nové osazení poklopu do roviny
 • Osazení dilatační pásky kolem dokola místnosti
 • Doprava nového betonu
 • Betonování s kari sítí
 • Oblepení zdi 
 • Lití nivelační stěrky
 • Nátěr první vrstvy
 • Nátěr 2 vrstvy
 • Finální úklid a odstěhování nářadí


Seznam použitého materiálu:

 • Betonová směs
 • Kari síť
 • Dilatační páska
 • Penetrace pod nivelační hmotu
 • Nivelační hmota
 • Dvousložková barva se speciálním tvrdidlem – epoxid
 • Penetrace pod barvu
 • Krycí folie
16.11.2020 vložil Hloušková Vladimíra Mgr. (místopředseda výboru)

Dezinfekce volně k dispozici

Vážení vlastníci,ve čtvrtek pan Rábek opět převzal na MU P17 zásobu dezinfekce na ruce. Tato dezinfekce je nyní volně k dispozici na oknech v přízemí každého vchodu v lahvích nebo malých kanystrech. Odlejte si vždy dle vlastní potřeby a kanystry na oknech ponechejte pro další doplnění.

13.11.2020 vložil Hloušková Vladimíra Mgr. (místopředseda výboru)

Bezdomovec

Vážení vlastníci,


v posledních dnech kolem našeho domu opětovně obchází bezdomovec a čeká na příležitost u nás přenocovat. Vyzýváme vás, abyste byli opatrní, zavírali za sebou vstupní dveře a neumožnili mu tak vstup do budovy.


O této skutečnosti také informujte rodinné příslušníky a případně nájemce.

10.11.2020 vložil Hloušková Vladimíra Mgr. (místopředseda výboru)

Nová smlouva na dodávku elektrické energie pro léta 2021 - 2022

Vážení vlastníci,


Výbor dnes uzavřel smlouvu na dodávku elektrické energie pro společné prostory a výměník (v budoucnu kotelnu) pro léta 2021 a 2022. Dodavatelská společnost Česká energetická budoucnost s.r.o. vyhrála v aukci energií v říjnu 2020, které se naše společenství také účastnilo.


Výsledkem je úspora 19,-Kč za stálý měsíční poplatek a 81,-Kč za MWh oproti současné smlouvě.


Smlouvu naleznete v Dokumentech/Smlouvy.

09.11.2020 vložil Hloušková Vladimíra Mgr. (místopředseda výboru)
Nástěnka slouží pro členy SVJ. Vzkazy na nástěnce se rozesílají na emaily statutárního orgánu, které jsou vyplněné v kontaktech.

15.11.2020

Vážený výbore,

V nedávné době byla provedena oprava závad na schodištích za 96 600Kč (jednání výboru 17.9.2020). Tyto závady však měly být opraveny zjevně v rámci záruky – došlo k rozpadu kamínkové vrstvy a odpadnutí původních nerezových lišt z důvodu špatného řešení a špatného technologického postupu dodavatele.


Všichni jsme tedy zaplatili zcela zbytečně opravu něčeho, co již stálo více než 1 milion korun.


K této částce 96 600kč jste uvedli následující položky, bez bližšího určení typu či množství (tyto – ceny bez DPH):

Nerez lišta – 38 280Kč (44 022Kč vč. DPH)

Spojovací materiál – 7 975Kč

Adhezní můstek – 6 121Kč


Na základě mého dotazu jste položku „nerezové lišty“ upřesnili z hlediska typu a množství takto:

Typ: Lišta L nerez 250/12,5 výrobce HAVOS

Množství: 114ks ; délka kusu 2,5m

Cena za metr 134Kč bez DPH

Spotřeba: Jeden schod 2 lišty; podesty a můstky dle rozměrů


Celkem tedy bylo údajně spotřebováno na opravu schodišť 285m nerezových lišt. Po přepočítání a kontrole schodišť jsem zjistil, že bylo použito o 1/3 lišt méně. Celkem jsme tak zaplatili jen na lištách nejméně o 11 585Kč více a jen na jedné položce tak došlo k předražení o více než 25%. K dalším položkám jste se zatím nevyjádřili.


Firma p. Turka JohnySteel prováděla většinu zakázek na našem domě a zpravidla jsou mu zadávány navzdory diskutabilní úrovni kvality i odbornosti přímým zadáním bez porovnání cen. Jestliže jsou mé výpočty správné, tak nechci předjímat, kolik peněz bylo vyplaceno navíc u předešlých a větších zakázek!?!


Na tento dotaz již několik týdnů marně čekám na odpověď a s každým dalším dnem čekání sílí můj pocit, že něco není v pořádku. Pokud se mýlím, tak mě prosím opravte a zveřejněte vyjádření tak, aby bylo dostupné všem.


Děkuji za vyjádření a takto si tedy řádné hospodaření nepředstavuji.


S pozdravem Václavík

13.11.2020

Vážený Výbore,


Rád bych se dotázal na rekonstrukci podlahy v místnosti č.22. Tato místnost ma výměru cca 10m2. Dle Vašeho usnesení Per Rollam č. 2020-28 jste schválili opravu betonové podlahy za cenu 56 116 Kč. Není nikde vidět podle jakého klíče jste vybírali dodavatele, ani jaký je položkový rozpočet a co konkrétně je předmětem zakázky.


V tuto chvíli se zde tedy dělá nová podlaha za cenu 5 611Kč za m2. To je násobně více než je běžná cena a to i za předpokladu, že v ceně je zohledněn i odvoz a likvidace odpadu, demoliční práce a nová podlaha


Tento dodavatel se objevuje opakovaně i v BD a celkové podmínky pro něj byly vysloveně nadstandardní. Můžete se prosím detailně vyjádřit k této investiční akci ?


Tomáš Soukup

předseda představenstva BD

10.9.2020

Dobrý den,

zajímalo by mě vyjádření výboru SVJ a kontrolní komise:

a) nejen k Výzvě k vyjádření k podanému odvolání Veolia Energie Praha proti rozhodnutí, které vydal Úřad MČ Praha 17, odbor výstavbyjako správní orgán dne 15.6.2020, č.j. ÚMČP17009241/2020/VYS/Ro,spis.zn.S-ÚMČP17 019838/2019 ve věci povolení stavby Stavební úpravy bytového domu –změna zdroje tepla pro vytápění a ohřev TUVPraha, Řepy č.p. 1384-1386, Laudova 29, 31, 33;

b) ale i k naznačeným kalkulacím fa Veolia k odpojení a způsobu úhrady veškerých nákladů spojených se změnou, a dále se skutečnou předpokládanou nákladovostí vytápění "novým způsobem", tedy vlastní kotelnou. Tuto nákladovost, jako řádný hospodář, jistě výbor SVJ opře o skutečná data použité technologie a provede porovnání s dosavadními náklady!

c) žádám o provedení rozvahy úhrady nákladů, a to i naznačených "více nákladů".


Výbor by měl zastavit veškeré výdaje mimo provozní výdaje, a to do doby, než prokáže schopnost úhrady záměru uvedené výstavby a případných dalších oprav a úprav!


V Praze 10. 9. 2020 Stanislav Simbartl