Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení SVJ, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

Aktuální opravy v objektu Laudova 1384-1386

Vážení vlastníci,

v objektu Laudova 1384-1386 jsou prováděny nebo již byly ukončeny některé dílčí opravy:

  1. Instalace odvětrávacích mřížek do dveří sušáren v suterénu (viz Příloha)
  2. Provedena kontrola funkčnosti a úplnosti hydrantů v rámci preventivní protipožární prohlídky, oprava ventilů hydrantů a jejich zapečetění (viz Příloha)
  3. Pilotní instalace zateplení jedné lodžie (probíhá)
  4. Tmelení okolo oken strany objektu do ulice Laudova (probíhá)
  5. Záruční oprava kamenného koberce schodů a lávky vstupů do objektu

S pozdravem

Výbor SV

28.06.2020 vložil Roman Rábek Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Bytový dům Laudova 1000 - přerušení stavebního řízení

Vážení spoluvlastníci,


dne 16.6.2020 vystavil stavební úřad na úřední desce informaci o přerušení stavebního řízení. Připomínky vlastníků z našeho domu všechny akceptoval, a to včetně těch, které spadaly do územního řízení.


Děkujeme za podporu a spolupráci.


Výbor SV domu Laudova 1384-1386 28.06.2020 vložil Hloušková Vladimíra Mgr. (místopředseda výboru)

Výsledek hlasování per rollam 1 - 3/2020

Vážení spoluvlastníci,

 

děkujeme vám za zaslané hlasovací lístky. Bohužel se hlasování  zúčastnilo pouze 29,68% vlastníků. Tím není možné hlasování považovat za platné. 


Výbor nechá znovu stavební akce a návrh rozpočtů projednat na nejbližším Shromáždění, které by se mělo konat na podzim tohoto roku. Nepředpokládáme, že by dokončení obnovy spár proběhlo ještě tento rok. Výbor bude pouze řešit havarijní stav předchodbiček tím, že nechá shodit siporexové panely. Zateplení a dokončovací práce budou odloženy až po případném schválení Shromážděním.

 


27.06.2020 vložil Hloušková Vladimíra Mgr. (místopředseda výboru)

Plánovaná odstávka dodávky teplé vody

Vážení vlastníci,

na základě oznámení dodavatele tepla společnosti Veolia Energie Praha, a.s., bude ve dnech 

27. 7. 2020 od 00:01 hod do 28. 7. 2020 do 24:00 hod

z důvodu pravidelné údržby přerušena dodávka teplé vody.

Děkujeme za pochopení

Výbor SV domu Laudova 1384-1386 

26.06.2020 vložil Roman Rábek Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Preventivní protipožární prohlídka v objektu Laudova 1384-1386 za rok 2020

Vážení vlastníci,

v minulých dnech byla provedena preventivní protipožární prohlídka v objektu Laudova 1384-1386 za rok 2020.

Zpráva z provedené Preventivní protipožární prohlídky objektu Laudova 1384 - 1386 je uložena v sekci Dokumenty - Revize objektu - dokument 20200619-Průžek-Preventivní prohlídka objektu Laudova 1384-1386 za rok 2020.


Výbor SV

21.06.2020 vložil Roman Rábek Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)
Nástěnka slouží pro členy SVJ. Vzkazy na nástěnce se rozesílají na emaily statutárního orgánu, které jsou vyplněné v kontaktech.