Oprava mezipanelových spár a prasklin na panelech lodžií na straně objektu do vnitrobloku

Vážení vlastníci bytových jednotek,

Vážení členové Bytového družstva,

Vážení sousedé,

Výbor SV zabezpečil provedení opravy mezipanelových spár a oprav prasklin panelů lodžiích západní strany objektu Laudova 1384-1386 (strana do vnitrobloku).

Práce budou probíhat od 22. srpna 2019 a budou zahájeny na lodžiích u vnější stěny objektu, tj. vchodu Laudova 1386/33 a postupně budou pokračovat ke druhé straně objektu. Předpoklad ukončení prací je konec září 2019.

V době opravy vás žádáme o zavírání lodžiových dveří a oken.

Práce budou prováděny pomocí horolezecké techniky s přelezením na lodžii (tj. bez nutnosti Vaší přítomnosti), pouze vás žádáme o uvolnění prostoru lodžií k umožnění opravy prasklin, případně o sundání sítě.

U zasklených lodžií bude oprava probíhat s Vaší součinností se vstupem na lodžii přes byt (z důvodu nebezpečí poškození prvků zasklení lanem). Konkrétní datum a případně hodinu opravy si prosím domluvte s kontaktním pracovníkem dodavatele (tel. 777 182 865).

Pracovníci dodavatele jsou poučeni o domovním řádu a v případě dotazů bydlících budou uvádět svoji příslušnost k firmě Křemen Tomislav.

Vchodový čip pracovníci dodavatele mají. Osoby, které nebudou mít čip od vchodů, prosím do vchodů nepouštějte.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Výbor SV domu Laudova 1384-1386   

18.08.2019 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Plánovaná odstávka dodávek tepelné energie

Vážení vlastníci bytových jednotek, Vážení členové Bytového družstva, Vážení sousedé,

na základě obdrženého "Oznámení o přerušení dodávek tepelné energie" od dodavatele tepla pro objekt Laudova 1384 - 1386 proběhne

 

                          dne 29. 8. 2019 v době od 04:00 - 24:00

 

plánovaná pravidelná odstávka teplé vody konečným spotřebitelům.

Uvedená informace bude současně vyvěšena na nástěnky jednotlivých vchodů objektu Laudova 1384 -1386.

 

Výbor Společenství vlastníků domu Laudova 1384 - 1386

16.07.2019 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Žádost o účast na náhradní 24. členské schůzi Bytového družstva Skuteckého - Laudova dne 11. 7. 2019

Vážení vlastníci bytových jednotek - členové Bytového družstva,

Vážení členové Bytového družstva,

 

žádám Vás touto cestou o účast

 

na náhradní 24. členské schůzi bytového družstva, která se ve čtvrtek dne 11. 7. 2019 od 18:00 hodin ve Společenském sále Kulturního centra PRŮHON, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha-Řepy (zastávka tramvaje Blatiny).

V případě, že se nebudete moci náhradní členské schůze zúčastnit, poskytněte prosím alespoň plnou moc osobě, které důvěřujete. Pokud plnou moc budete chtít poskytnout členovi Výboru SV (Rábek, Klička, Hloušková), nevypisujte prosím osobu, kterou zmocňujete. Plné moci budou doplněny tak, aby jedna osoba neměla více jak 1/3 všech hlasů.
Plné moci je možno vhodit do schránky SV domu Laudova nebo Bytového družstva. Pokud víte, že se náhradní členské schůze BD nebudete moci účastnit a nemáte jak plnou moc předat nebo vhodit do schránky, zašlete prosím podepsanou plnou moc poštou. Náklady na poštovné Vám ze svého uhradím.  

Vaše účast na náhradní členské schůzi (min. prostřednictvím plné moci) je mimořádně důležitá. Bojuje se o to, aby se objekt Laudova 1384-1386 vyvázal co nejdříve z Bytového družstva. Kromě privatizace posledních bytových jednotek se jedná především o privatizaci nebytových prostor, která bude zprůchodněna schválením směrnice členskou schůzí.

Předem Vám děkujeme za vaši účast nebo za poskytnutí svých plných mocí. Plná moc ke stažení v příloze nebo v listinné formě na nástěnkách v jednotlivých vchodech objektu Laudova 1384-1386.

Ing. Roman Rábek
předseda Výboru SV

02.07.2019 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Oprava klik vstupních dveří

Dnes, tj. 25. 6. 2019, byla odtraněna závada na klice vstupních dveří Laudova 1386 (ze strany ulice Laudova). Preventivně byla opravena i klika Laudova 1385 (ze strany ulice Laudova) a zkontrolováno zavírání dveří Laudova 1386 (ze strany vnitrobloku).

Omlováme se za snížený konfort vstupu do objektu.

Výbor SV domu Laudova 1384-1386 

25.06.2019 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)