Informační deska slouží pro informování členů ze strany vedení SVJ, upozornění na příspěvky se rozesílají pomocí emailu a SMS členům.

Stavební úpravy nebytových prostor v objektu Laudova

Vážení vlastníci bytových jednotek,

Vážení členové Bytového družstva,


naše Společenství vlastníků domu Laudova 1384-1386 (SV Laudova) podalo na stavebním odboru MČ Praha 17 žádost o stavební úpravy, spočívající v provedení průrazu mezi společnými prostorami k umožnění průchodu do ulice Laudova ve vchodech Laudova 1385/31 a Laudova 1386/33. Dle vyjádření stavebního odboru by mělo být stavební povolení vydáno do poloviny ledna 2020.


Dále naše SV Laudova obdrželo od Bytového družstva Skuteckého - Laudova informaci k harmonogramu prací spojených s úpravou nebytových prostor do souladu se stavem odpovídajícímu Prohlášení vlastníka, které bude zahájeno v příštím týdnu. Na tyto úpravy družstvo nepotřebuje žádné ohlášení ani stavební povolení, jelikož se jedná o stavební zásahy spojené přímo s nebytovými prostorami, které jsou již definovány v Prohlášení vlastníka a představenstvo BD bylo k těmto úpravám pověřeno 9. členskou schůzí.


V rámci stavebních prací bude provedeno:

a) U nebytového prostoru Laudova 1385/31 - uzavření nebytového prostoru zazděním současného průchodu nebytovým prostorem, dozdění stěny u prostoru vstupu z ulice Laudova s ponecháním otvoru pro osazení novými dveřmi a dne 4.12.2019 vlastní osazení dveří.

b) U nebytového prostoru Laudova 1386/33 - dozdění stěny u prostoru vstupu z ulice Laudova s otvorem pro osazení novými dveřmi a dne 4.12.2019 osazení dveří, které zůstanou otevřeny. Bude tak možno i nadále procházet nebytovým prostorem do ulice Laudova. Obyvatelé ostatních vchodů mohou tento průchod použít a procházet do svého vchodu dále suterénem.


Po obdržení stavebního povolení k průrazu zdi mezi společnými prostorami budou v průběhu druhé poloviny ledna 2020 provedeny tyto stavební úpravy:


a) Ve vchodu Laudova 1385/31 - provedení průrazu mezi společnými prostorami k umožnění průchodu do ulice Laudova a dokončovací zednické práce.

b) Ve vchodu Laudova 1386/33 - provedení průrazu mezi společnými prostorami k umožnění průchodu do ulice Laudova, uzavření nebytového prostoru zazdění současného průchodu nebytovým prostorem a dokončovací zednické práce.


Předpoklad dokončení výše uvedených prací do konce ledna 2020.


Žádáme vás tímto o pochopení a trpělivost při výše uvedených stavebních úpravách.


Výbor SV

24.11.2019 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Zápis ze zasedání Kontrolní komise ze dne 1.10.2019

Vážení vlastníci,


uveřejňujeme Zápis ze zasedání Kontrolní komise ze dne 1.10.2019 (viz. Příloha).


Zápis je současně uložen v sekci Dokumenty - Kontrolní komise.


S pozdravem


Výbor SV domu Laudova 1384-1386

14.11.2019 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Žádost o podporu ze strany vlastníků a členů BD

Vážení vlastníci bytových jednotek,

Vážení členové Bytového družstva,


chtěl bych Vás požádat o vaši podporu ve dvou odlišných věcech:


1. První se týká souhlasu se stavebními úpravami ve společných prostorách


Z minulosti jsme zdědili problém, kdy do Katastru nemovitostí bylo vloženo Prohlášení vlastníka, který obsahuje stav, který neodpovídá skutečnosti, tj. obsahuje uzavřené nebytové prostory ve vchodech Laudova 1385/31 a Laudova 1386/33 a průrazy umožňující průchod mimo nebytové prostory. 

Výbor Společenství vlastníků v součinnosti s představenstvem Bytového družstva Skuteckého - Laudova, který je vlastníkem uvedených nebytových prostor, podniká kroky k tomu, aby se provedly úpravy tak, aby se vše uvedlo do souladu se stavem uvedeným v Prohlášení vlastníka. K provedení úprav (průraz v nosné zdi, uzavření nebytového prostoru, osazení novými dveřmi) je zpracován projekt včetně statického posudku a souhlasného stanoviska požárních orgánů.

Členové Výboru Společenství vlastníků p. Rábek a pí. Kličková počínaje dnem 13. listopadu 2019 začnou obcházet jednotlivé vlastníky bytových jednotek v objektu Laudova 1384-1386 ke sběru souhlasů se stavebními úpravami(u SJM je nutný souhlas obou vlastníků).

 

2. Druhá se týká sběru žádostí členů Bytového družstva Skuteckého - Laudova o svolání členské schůze


Vzhledem k tomu, že je ze strany bývalého člena představenstva Bytového družstva napadána legitimita řádně zvoleného představenstva BD, kterému navíc končí mandát dne 24. ledna 2020, žádáme členy BD o podepsání podpisové listiny ke svolání členské schůze na základě žádosti členů BD.

Členové představenstva BD p. Rábek a pí. Kličková počínaje dnem 13. listopadu 2019 začnou obcházet jednotlivé členy BD (většina vlastníků je současně i členem BD) v objektu Laudova 1384-1386 ke sběru hlasů ke svolání členské schůze BD, která by měla proběhnout počátkem ledna 2019. U členů BD (i v případě SJM) je nutný souhlas jednoho člena BD.


V případě, že nebude zastiženi a chtěli byste se připojit, je možný dohovor místa a času prostřednictvím telefonu (p. Rábek pro vchody Laudova 1385 a Laudova 1386, tel. 728404344, pí. Kličková pro vchod Laudova 1384, tel. 724720288), případně e-mailu svjlaudova@seznam.cz nebo podatelna@druskula.cz.


Za Výbor SV a za představenstvo BD vám předem děkujeme za pochopení a ochotu.


S pozdravem


Ing. Roman Rábek

12.11.2019 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Dodávka nových měřičů teplé a studené vody pro objekt Laudova 1384-1386

Vážení vlastníci bytových jednotek,

Vážení členové Bytového družstva,

Vážení sousedé,


na základě doporučení Hodnotící komise k vyhodnocení nabídek k poptávkovému řízení s názvem "Dodávka nových měřičů teplé a studené vody a jejich odborné osazení a souvisejí služby ve prospěch objektu bytového domu Laudova 1384-1386" (viz. Příloha), schválil Výbor SV jako realizátora poptávky společnost INMES spol. s r.o., který nabídl cenu za realizaci poptávky ve výši 77 517,60 Kč vč. DPH.


Realizace výměny měřičů vody v jednotlivých bytových a nebytových jednotkách objektu Laudova 1384-1386 bude provedeno v průběhu měsíce leden 2020 dle harmonogramu, který bude včas vyvěšen na webu SV domu Laudova 1384-1386 a na nástěnkách jednotlivých vchodů.


Výbor SV

24.10.2019 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Odstávka vody dne 18. 10. 2019 do 17 hod

Vážení vlastníci bytových jednotek,

Vážení členové Bytového družstva,

Vážení sousedé,


na základě opravy nefunkčních ventilů rozvodu vody v suterénních prostorách objektu Laudova 1384-1386 proběhne v pátek dne 18. 10. 2019 v době od 8:00 do 17:00 hod


POSLEDNÍ ODSTÁVKA teplé i studené vody.


V případě Vaší potřeby bude umožněn odběr alespoň studené vody z kohoutku v suterénních prostorách Laudova 1385 (místnost hlavního uzávěru vody).


Omlouváme se za snížený standard.


S pozdravem


Výbor SV domu Laudova 1384-1386

14.10.2019 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)
Nástěnka slouží pro členy SVJ. Vzkazy na nástěnce se rozesílají na emaily statutárního orgánu, které jsou vyplněné v kontaktech.