Oprava mezipanelových spár a prasklin na panelech lodžií na straně objektu do vnitrobloku

Vážení vlastníci bytových jednotek,

Vážení členové Bytového družstva,

Vážení sousedé,

Výbor SV zabezpečil provedení opravy mezipanelových spár a oprav prasklin panelů lodžiích západní strany objektu Laudova 1384-1386 (strana do vnitrobloku).

Práce budou probíhat od 22. srpna 2019 a budou zahájeny na lodžiích u vnější stěny objektu, tj. vchodu Laudova 1386/33 a postupně budou pokračovat ke druhé straně objektu. Předpoklad ukončení prací je konec září 2019.

V době opravy vás žádáme o zavírání lodžiových dveří a oken.

Práce budou prováděny pomocí horolezecké techniky s přelezením na lodžii (tj. bez nutnosti Vaší přítomnosti), pouze vás žádáme o uvolnění prostoru lodžií k umožnění opravy prasklin, případně o sundání sítě.

U zasklených lodžií bude oprava probíhat s Vaší součinností se vstupem na lodžii přes byt (z důvodu nebezpečí poškození prvků zasklení lanem). Konkrétní datum a případně hodinu opravy si prosím domluvte s kontaktním pracovníkem dodavatele (tel. 777 182 865).

Pracovníci dodavatele jsou poučeni o domovním řádu a v případě dotazů bydlících budou uvádět svoji příslušnost k firmě Křemen Tomislav.

Vchodový čip pracovníci dodavatele mají. Osoby, které nebudou mít čip od vchodů, prosím do vchodů nepouštějte.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Výbor SV domu Laudova 1384-1386   

18.08.2019 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Plánovaná odstávka dodávek tepelné energie

Vážení vlastníci bytových jednotek, Vážení členové Bytového družstva, Vážení sousedé,

na základě obdrženého "Oznámení o přerušení dodávek tepelné energie" od dodavatele tepla pro objekt Laudova 1384 - 1386 proběhne

 

                          dne 29. 8. 2019 v době od 04:00 - 24:00

 

plánovaná pravidelná odstávka teplé vody konečným spotřebitelům.

Uvedená informace bude současně vyvěšena na nástěnky jednotlivých vchodů objektu Laudova 1384 -1386.

 

Výbor Společenství vlastníků domu Laudova 1384 - 1386

16.07.2019 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Žádost o účast na náhradní 24. členské schůzi Bytového družstva Skuteckého - Laudova dne 11. 7. 2019

Vážení vlastníci bytových jednotek - členové Bytového družstva,

Vážení členové Bytového družstva,

 

žádám Vás touto cestou o účast

 

na náhradní 24. členské schůzi bytového družstva, která se ve čtvrtek dne 11. 7. 2019 od 18:00 hodin ve Společenském sále Kulturního centra PRŮHON, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha-Řepy (zastávka tramvaje Blatiny).

V případě, že se nebudete moci náhradní členské schůze zúčastnit, poskytněte prosím alespoň plnou moc osobě, které důvěřujete. Pokud plnou moc budete chtít poskytnout členovi Výboru SV (Rábek, Klička, Hloušková), nevypisujte prosím osobu, kterou zmocňujete. Plné moci budou doplněny tak, aby jedna osoba neměla více jak 1/3 všech hlasů.
Plné moci je možno vhodit do schránky SV domu Laudova nebo Bytového družstva. Pokud víte, že se náhradní členské schůze BD nebudete moci účastnit a nemáte jak plnou moc předat nebo vhodit do schránky, zašlete prosím podepsanou plnou moc poštou. Náklady na poštovné Vám ze svého uhradím.  

Vaše účast na náhradní členské schůzi (min. prostřednictvím plné moci) je mimořádně důležitá. Bojuje se o to, aby se objekt Laudova 1384-1386 vyvázal co nejdříve z Bytového družstva. Kromě privatizace posledních bytových jednotek se jedná především o privatizaci nebytových prostor, která bude zprůchodněna schválením směrnice členskou schůzí.

Předem Vám děkujeme za vaši účast nebo za poskytnutí svých plných mocí. Plná moc ke stažení v příloze nebo v listinné formě na nástěnkách v jednotlivých vchodech objektu Laudova 1384-1386.

Ing. Roman Rábek
předseda Výboru SV

02.07.2019 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Oprava klik vstupních dveří

Dnes, tj. 25. 6. 2019, byla odtraněna závada na klice vstupních dveří Laudova 1386 (ze strany ulice Laudova). Preventivně byla opravena i klika Laudova 1385 (ze strany ulice Laudova) a zkontrolováno zavírání dveří Laudova 1386 (ze strany vnitrobloku).

Omlováme se za snížený konfort vstupu do objektu.

Výbor SV domu Laudova 1384-1386 

25.06.2019 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Odstranění odložených věcí ve společných prostorách objektu Laudova 1384-1386

Vážení vlastníci bytových jednotek,

Vážení sousedé

v rámci "Preventivní protipožární prohlídky za rok 2019", bylo zjištěno velké množství předmětů, které jsou odloženy ve společných prostorách domu, čímž jsou porušovány požárně - bezpečnostní předpisy. Jedná se předměty v suterénních prostorách (viz příloha) a o rozměrné kusy nábytku na podestách u výtahu.  

V souladu s článkem 13, bod 2) stanov vás tímto vyzýváme k odstranění vašich věcí ze společných prostor domu a to do 21. 6. 2019.

Nejbližší termíny přistavení kontejneru MČ Prahy 17 (roh Laudova a K Trninám):

- pátek 31.5.2019
- čtvrtek 6.6.2019
- pátek 7.6.2019
- čtvrtek 13.6.2019
- pátek 14.6.2019

V případě, že se tyto věci budou i nadále nacházet ve společných prostorách i po termínu 21.6.2019, budou dne 22.6.2019 odklizeny na náklady Společenství vlastníků a vám budou následně tyto náklady vyúčtovány.  

Výbor SV Ladova 1384 -1386

30.05.2019 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Inspekční prohlídky výtahů objektu Laudova 1384-1386

Vážení vlastníci bytových jednotek,

Vážení sousedé,

dne 30. 4. 2019 byla provedena Inspekční prohlídka třech výtahů v objektu Laudova 1384-1386.

Výsledek ve formě třech Inspekčních zpráv jsou přiloženy v příloze.

Výbor SV domu Laudova 1384-1386 

29.05.2019 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Každoroční preventivní protipožární prohlídka objektu Laudova 1384-1386

Vážení vlastníci bytových jednotek,

Vážení sousedé,

v objektu Laudova 1384-1386 byla v minulých dnech provedena ní "Preventivní protipožární prohlídka za rok 2019" (viz. příloha). Závady budou postupně odstraněny v co nejkratší době.

Výbor SV domu Laudova 1384-1386 

10.05.2019 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Zápis ze Shromáždění vlastníků domu Laudova 1384-1386 konaného dne 16. 4. 2019

Vážení vlastníci, vážení sousedé,

v sekci Dokumenty je nově vložen úplný "Zápis ze Shromáždění vlastníků domu Laudova 1384 - 1386", které se konalo dne 16. 4. 2019 (současně i viz. Příloha).

Jménem Výboru SV bychom chtěli poděkovat všem vlastníkům, kteří se fyzicky či prostřednictvím plné moci shromáždění zúčastnili, a za celkový věcný průběh shromáždění.

Výbor SV

02.05.2019 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Zápis ze 6. jednání Výboru SV domu Laudova 1384-1386

Vážení vlastníci bytových jednotek

Vážení členové Bytového družstva - nájemci,

do sekce DOKUMENTY - Výbor SV-zápisy - byl vložen Zápis č. 6 z jednání Výboru SV, které se konalo dne 18. 4. 2019.

Výbor SV

22.04.2019 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Oprava hran schodů a povrchu podest venkovních schodišť objektu Laudova 1384-1386

Vážení vlastníci bytových jednotek,

Vážení členové Bytového družstva,

Vážení sousedé,

v následujících dnech bude smluvním partnerem probíhat oprava protiskluzové vrstvy (kamenného koberce) venkovních schodišť. Vytvrdnutí opravené vrstvy bude vyžadovat min. 24 hod na vytvrdnutí. Z uvedeného důvodu nebudou vždy konkrétní schody k dispozici.

Harmonogram fáze opravy venkovních schodišť:

1. čtvrtek 25. 4. 2019 – pátek 26. 4. 2019 do rána (vchod Laudova 1384, 1385 a 1386 směrem do vnitrobloku)

2. pátek 26. 4. 2019 – sobota 27. 4. 2019 do rána (vchod Laudova 1385 a 1386 směrem do ulice Laudova)

Nepřístupnost schodiště bude vždy signalizováno páskami po celou dobu schnutí a vytvrzování směsi.

V době probíhající rekonstrukce Vás žádáme vždy o využívání druhého schodiště, u vchodu Laudova 1384 venkovního schodiště Laudova 1385 do ulice Laudova.

Žádáme Vás o dodržování zákazu vstupu na staveniště a o poučení svých nezletilých dětí, ať povrchy nemusíme nákladně znovu opravovat.

Omlouváme se za snížený standard a za omezení, která se Vás uvedenou rekonstrukcí dotknou.

V Praze dne 20. 4. 2019

S pozdravem

Výbor Společenství vlastníků domu Laudova 1384 – 1386

20.04.2019 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Zápis ze zasedání Kontrolní komise ze dne 15.4.2019

Vážení vlastníci,

uveřejňujeme Zápis ze zasedání Kontrolní komise ze dne 15.4.2019 (viz. Příloha).

Zápis je současně uložen v sekci Dokumenty - Kontrolní komise.

S pozdravem

Výbor SV domu Laudova 1384-1386

17.04.2019 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Pozvánka na Shromáždění Společenství vlastníků domu Laudova 1384 - 1386

Vážení vlastníci bytových jednotek, 

Výbor Společenství vlastníků domu Laudova 1384 - 1386, se sídlem Laudova 1385/31, Řepy, 163 00 Praha 6, IČ: 037 29 371 svolává v souladu s čl. 7 stanov společenství vlastníků shromáždění vlastníků jednotek domu č. p. 1384 - 1386, ulice Laudova, 163 00 Praha 6 - Řepy, kterě se uskuteční dne

                    16. dubna 2019 od 18:00 hod.

v sále Kulturáčku na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 – Řepy

 

Program shromáždění:

1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu ze shromáždění
3) Schválení programu shromáždění
4) Schválení opravené účetní závěrky za rok 2017
5) Schválení účetní závěrky za rok 2018
6) Schválení výsledku poptávkového řízení „Generální oprava mezipanelových spár obytného domu Laudova    1384-1386 a s tím souvisejících služeb“
7) Kontrolní komise SV
8) Výměna suterénních okének
9) Zpráva o činnosti Výboru SV za minulé období a Informace o stavu SV
10)Diskuse, různé
11)Závěr 

V Praze dne 27. března 2019

Za Výbor SV domu Laudova 1384 - 1386

Ing. Roman Rábek, předseda Výboru
Mgr. Vladimíra Hloušková, místopředsedkyně Výboru

 

Podklady pro jednání Shromáždění naleznete na www.svjlaudova.cz, záložka Dokumenty – Shromáždění. Shromáždění se mohou účastnit pouze oprávněné osoby. V případě SJM je nutné doložit plnou moc druhého z manželů.

27.03.2019 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Obnova vnějšího těsnění kolem oken a na lodžiích objektu Laudova 1384-1386 (strana do vnitrobloku)

Vážení vlastníci bytových jednotek,

Vážení členové Bytového družstva,

Vážení sousedé,

Výbor SV zabezpečil provedení obnovy vnějšího těsnění (tmelení) kolem oken a na lodžiích západní strany objektu Laudova 1384-1386 (strana do vnitrobloku).

Práce budou probíhat od 21. března 2019. Práce budou zahájeny lodžiemi u vnější stěny objektu, tj. vchodu Laudova 1386/33 a budou pokračovat ke druhé straně objektu. Předpoklad ukončení prací je konec dubna 2019.

V době opravy tmelení rámů oken lodžií vás žádáme o zavírání lodžiových dveří a oken.

Práce budou prováděny pomocí horolezecké techniky s přelezením na lodžii (tj. bez nutnosti Vaší přítomnosti), pouze vás žádáme o uvolnění prostoru u oken a dveří na lodžii a u zábradlí, případně sundání sítě.

U zasklených lodžií bude oprava probíhat s Vaší součinností se vstupem na lodžii přes byt (z důvodu nebezpečí poškození prvků zasklení lanem). Konkrétní datum a případně hodinu opravy si prosím domluvte s kontaktním pracovníkem dodavatele (p. Kurfurst, tel. 777 182 865).

Pracovníci dodavatele jsou poučeni o domovním řádu a v případě dotazů bydlících budou uvádět svoji příslušnost k firmě Křemen Tomislav. Vchodový čip pracovníci dodavatele mají. Osoby, které nebudou mít čip od vchodů, prosím do vchodů nepouštějte.

Děkujeme za pochopení

S pozdravem

Výbor SV

21.03.2019 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Zájemci o účast v Hodnotící komisi

Vážení vlastníci bytových jednotek,

ve spojení s investiční akcí Generální oprava mezipanelových spár obytného domu a s tím souvisejících služeb vás touto cestou žádáme o účast v Hodnotící komisi. Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím e-mailu na adresu našeho SV (svjlaudova@seznam.cz) v termínu do 23. 3. 2019.

O vyhodnocení nabídek Hodnotící komisí Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek SV domu Laudova 1384-1386 a formou podkladů pro nejbližší Shromáždění vlastníků.

Výbor SV

18.03.2019 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Uveřejnění poptávky - Generální oprava mezipanelových spár obytného domu Laudova 1384-1386

Vážení vlastníci bytových jednotek
Vážení členové Bytového družstva - nájemci,

prostřednictvím poptávkového serveru www.aaapoptavka.cz byla uveřejněna poptávka na Generální opravu mezipanelových spár obytného domu a s tím souvisejících služeb.

Poptávkové dokumenty níže (ke stažení pro zájemce z řad dodavatelů) a současně uloženy v sekci DOKUMENTY - Poptávky.

Výbor SV

17.03.2019 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Zápis z 5. jednání Výboru SV domu Laudova 1384-1386

Vážení vlastníci bytových jednotek
Vážení členové Bytového družstva - nájemci,

do sekce DOKUMENTY - Výbor - Zápisy - byl vložen Zápis č. 5 ze společného jednání Výboru SV a Kontrolní komise SV, které se konalo dne 14. 3. 2019.

Výbor SV

16.03.2019 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Závada dodávky teplé vody

Vážení vlastníci bytových jednotek

Vážení členové Bytového družstva - nájemci,

byla zjištěna závada dodávky teplé vody. Věc je již řešena s havarijní službou společnosti Termonta.

Výbor SV domu Laudova 1384-1386

12.03.2019 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Zápis ze 4. jednání Výboru SV domu Laudova 1384-1386

Vážení vlastníci bytových jednotek

Vážení členové Bytového družstva - nájemci,

do sekce DOKUMENTY - Výbor - Zápisy - byl vložen Zápis č. 4 ze společného jednání Výboru SV a Kontrolní komise SV, které se konalo dne 12. 2. 2019..

Výbor SV

14.02.2019 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Upozornění na povinnost oznamování změny počtu osob rozhodných pro rozúčtování

Vážení vlastníci bytových jednotek

Vážení členové Bytového družstva - nájemci,

blíží se termín vyúčtování služeb za rok 2018. Vyúčtování je mimo jiné závislé i na počtu osob rozhodných pro vyúčtování.

Povinnost hlášení změn počtu osob vždy vyplývá z platných stanov takto:

        I.  Vlastníci bytových jednotek:

        Dle čl. 5, odst. 2) platných Stanov Společenství vlastníků domu Laudova 1384-1386, má člen společenství vlastníků o              povinnost:

d)    oznámit výboru adresu a počty osob, které budou mít v bytě domácnost do jednoho měsíce ode dne, kdy se stal vlastníkem jednotky; to platí i v případě změn údajů uvedených v tomto oznámení,

e)    oznámit výboru změny počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v kalendářním roce; to platí i v případě, přenechá-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě, v tomto případě oznámí i jméno a adresu této osoby oznámení.

        Dále dle čl. 14, písm c) Stanov:

5)    Osobou rozhodnou pro rozúčtování se rozumí:

 1. vlastník jednotky, nepřenechal-li byt do užívání jiné osoby, a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v bytě v souhrnu po dobu delší než dva měsíce v průběhu zúčtovacího období,
 2. nájemce bytu a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v bytě v souhrnu po dobu delší než dva měsíce v průběhu zúčtovacího období.

6)    Vlastník jednotky (společný zástupce) je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit změny v počtu osob rozhodných pro rozúčtování.

II. Členové Bytového družstva Skuteckého – Laudova (ne vlastníci bytových jednotek):

       Dle čl. 27, odst. 1) platných Stanov Bytového družstva Skuteckého – Laudova, má člen BD povinnost:

 1. přijme-li nájemce nového člena své domácnosti, oznámí zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu družstvu, spolu se jménem, příjmením a s údajem o dosavadním bydlišti. Pokud to neučiní ani do dvou měsíců, jde o závažné porušení povinností člena plynoucích z nájmu družstevního bytu.

        Dále dle čl. 27 Stanov má člen BD povinnost:

6)    Družstevní byt nebo jeho část může nájemce přenechat jinému do podnájmu jedině s předchozím písemným souhlasem představenstva družstva. Souhlas se uděluje vždy nejdéle na dobu 1 roku ve vztahu ke konkrétní osobě podnájemce, s tím, že může být po uplynutí této doby znovu udělen vždy opět na dobu nejdéle 1 roku.

7)    Nájemce je povinen oznamovat bytovému družstvu pro účely záloh na ceny služeb a pro rozúčtování cen služeb poskytovaných s bydlením pobyt dalších osob v užívaném bytě.

K eliminaci případných reklamací VSL 2018 Vás žádáme o případné dodatečné splnění své povinnosti, v případě, že jste změnu počtu osob opoměli nahlásit, a to v termínu do 23. 1. 2018. Změnu je nutno nahlásit správcovské firmě (vladimir.sara@dospra.cz, na kopii svjlaudova@seznam.cz). 

S pozdravem

Výbor SV domu Laudova 1384-1386

18.01.2019 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Test funkčnosti akustického signalizačního systému

Vážení vlastníci,

Vážení členové Bytového družstva,

Vážení sousedé,

Dne 31. prosince 2018 (pondělí) ve 12:00 hod proběhne krátký (5 – 10 min) test funkčnosti akustického signalizačního systému, který je součástí rozšíření čipového přístupového systému v suterénních prostorách objektu Laudova 1384-1386.

Ještě jednou upozorňujeme, že systém by neměl být zneužíván a měl by sloužit výlučně v případě požáru či jiné živelné katastrofy, protože vypnutí akustického signálu bude vždy závislé na fyzické přítomnosti člena Výboru SV či pověřeného vlastníka SV.

S pozdravem

Výbor SV domu Laudova 1384-1386  

26.12.2018 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Manuál k rozšířenému čipovému přístupovému systému v suterénních prostorách

Vážení vlastníci,

Vážení členové Bytového družstva,

Vážení sousedé,

k rozšíření čipového přístupového systému v suterénních prostorách objektu Laudova 1384-1386, který zabezpečuje únikové východy mezi jednotlivými vchody v případě požáru či živelné pohromy, byl Výborem SV zpracován Manuál použití, který je umístěn ve složce Manuály a návody (Manuál použití prvků rozšířeného čipového přístupového systému.pdf).

S pozdravem

Výbor SV domu Laudova 1384-1386    

16.12.2018 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Rozšíření přístupového systému v suterénním prostoru

Vážení vlastníci,

Vážení členové Bytového družstva,

Vážení sousedé,

o víkendu bylo provedeno rozšíření čipového přístupového systému v suterénních prostorách objektu Laudova 1384-1386.

Systém splňuje bezpečnostní požadavky na zabezpečení únikových východů mezi jednotlivými vchody v případě požáru či živelné pohromy.

Přístup do spojovacích chodeb s místnostmi se sklepnímu kójemi a k sušárnám (vstup od výtahu) je nově zabezpečen čtečkami vašich stávajících čipů (černý obdélník). Po přiložení čipu se dveře odemčou. Cesta zpět je zabezpečena klikou. Dveře mezi jednotlivými vchody zůstávají trvale nezamčeny (odstraněny fabky).

Prosíme všechny, aby se nepokoušeli dveře zamykat klíči (bezklíčový systém).

V případě výpadku elektrické energie se využívá zelené panic tlačítko se symbolem únikové cesty, který nahrazuje váš čip. Bližší informace a návod po obdržení ze strany dodavatele bude uveřejněn.

Věříme, že si na nový systém brzy zvyknete a že vám bude sloužit k vaší plné spokojenosti.

S pozdravem

Výbor SV domu Laudova 1384-1386    

03.12.2018 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Složení Kontrolní komise Společenství vlastníků domu Laudova 1384-1386

Vážení vlastníci,

dne 21. 11. 2018 se sešli zvolení členové Kontrolní komise SV na svém úvodním zasedání, k provedení volby k obsazení funkcí v rámci Kontrolní komise SV. Na základě volby byl předsedou Kontrolní komise SV zvolen Ing. Roman Talkner (viz. zápis ze zasedání Kontrolní komise SV).

S pozdravem

Výbor SV domu Laudova 1384-1386

30.11.2018 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Zápis ze Shromáždění vlastníků domu Laudova 1384-1386 konaného dne 15. 11. 2018

Vážení vlastníci, vážení sousedé,

v sekci Dokumenty je nově vložen úplný "Zápis ze Shromáždění vlastníků domu Laudova 1384 - 1386", které se konalo dne 15.11. 2018.

Jménem Výboru SV bychom chtěli poděkovat všem vlastníkům, kteří se fyzicky či prostřednictvím plné moci shromáždění zúčastnili, za celkový věcný průběh shromáždění, který byl v přímém kontrastu s členskou schůzí BD, která shromáždění vlastníků předcházela.

Výbor SV

29.11.2018 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Aukce energií

Po velmi dobré zkušenosti se snížením cen za elektrickou energii nakoupenou prostřednictvím aukce, Výbor opětovně přihlásí naše společenství do aukce tak, aby bylo možné snížit náklady i na další období, tj. od 1. 4. 2019.

Aukční společností byla nabídnuta možnost účasti v aukci také pro členy společenství a nájemce BD v objektu Laudova.

Pokud budete mít zájem se aukce zúčastnit i vy, kontaktujte e-mailem Výbor do 30. 11. 2018.

Pro účast v aukci bude nutné aukční společnosti poskytnout skeny smlouvy se s vaším současným dodavatelem a vyúčtování za minulý rok.

 

23.11.2018 vložil Vladimíra Mgr. Hloušková (místopředseda výboru)

Nález malé tašky

Po Shromáždění dne 15. 11. 2018 v Kulturáčku na Bílé hoře byla nalezena malá červená taška. Majitel se o tuto tašku může přihlásit u Výboru SV na tel. 731 022 834.

23.11.2018 vložil Vladimíra Mgr. Hloušková (místopředseda výboru)

Složení Výboru Společenství vlastníků domu Laudova 1384-1386

Vážení vlastníci,

v rámci Shromáždění Společenství vlastníků domu Laudova 1384-1386 (dále jen „SV“), které se konalo dne 15. 11. 2018, byly dovoleny statutární orgány našeho SV takto:

1. Výbor SV:

a) volba Výborem SV kooptovaného člena Výboru SV za člena řádného - Shromážděním vlastníků byl zvolen za      řádného člena Výboru SV Ing. Jaroslav Klička s platností od 1. 12. 2017;

b) volba 2 členů Výboru SV z důvodu blížícího se vypršení mandátu - Shromážděním vlastníků byli zvoleni za řádné členy Výboru SV Ing. Roman Rábek a Mgr. Vladimíra Hloušková s platností od 15. 11. 2018.

2. Kontrolní komise SV:

Volba 2 členů Kontrolní komise SV,  náhradou za 2 členy, kteří rezignovali na svou funkci člena Kontrolní komise SV -  Shromážděním vlastníků byli zvoleni za řádné členy Kontrolní komise SV Ing. Jiří Šrámek a Ing. Roman Talkner s platností od 15. 11. 2018.

Dne 18. 11. 2018 se sešli zvolení členové Výboru SV na svém úvodním zasedání, k provedení volby k obsazení funkcí v rámci Výboru SV. Na základě volby byl předsedou Výboru SV zvolen Ing. Roman Rábek a místopředsedkyní Výboru SV Mgr. Vladimíra Hloušková.

Po obdržení zápisu z úvodního zasedání Kontrolní komise SV Vás budeme touto cestou informovat i o obsazení funkcí v rámci Kontrolní komise SV.

S pozdravem

Výbor SV domu Laudova 1384-1386

22.11.2018 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Oprava vložených dokumentů ke Shromáždění dne 15. 11. 2018

Vážení vlastníci Společenství vlastníků domu Laudova 1384-1386,

u Pozvánky na Shromáždění vlastníků, které se koná dne 15. 11. 2018 byly:

a) aktualizovány dokumenty: Účetní závěrka 2015 - oprava 26.6.2018.zipÚčetní závěrka 2016 - oprava 26.6.2018.zip

b) vložen dokument: Zpráva o činnosti KK za rok 2018.pdf

Výbor opravu dokumentů osvětlí na Shromáždění vlastníků.

S pozdravem

Výbor SV domu Laudova 1384-1386

 

 

12.11.2018 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Žádost o účast na náhradní 23. členské schůzi Bytového druýstva Skuteckého - Laudova

Vážení vlastníci bytových jednotek (členové Bytového družstva),

Vážení členové Bytového družstva,

Výbor Společenství vlastníků domu Laudova 1384-1386 Vás touto cestou

žádá o účast

na náhradní 23. členské schůzi bytového družstva, která se koná ve čtvrtek dne 15. 11. 2018 od 18:15 hodin v sále Kulturáčku na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 – Řepy.

V případě, že se nebudete moci členské schůze zúčastnit, poskytněte prosím alespoň plnou moc osobě, které důvěřujete.

V rámci členské schůze je potřeba min. odsouhlasit mandát představenstvu BD ke schvalování Plánu oprav objektu Laudova a vyřešit nebo najít způsob, jak dále s nebytovými prostorami.   

Předem Vám děkujeme za vaši účast nebo alespoň poskytnutí svých plných mocí.

Po členské schůzi bude od 20:15 hod následovat Shromáždění vlastníků domu Laudova 1384 – 1386, na které srdečně zveme všechny vlastníky bytových jednotek objektu Laudova 1384 - 1386.

Výbor SV

11.11.2018 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Seřízení a promazání oken v objektu Laudova 1384-1386 - poslední dva termíny

Vážení vlastníci bytových jednotek,

Vážení členové Bytového družstva,

Vážení sousedé,

 

Výbor Společenství vlastníků domu Laudova 1384-1386 prostřednictvím technika správcovské firmy Dospra, s.r.o.

(p. Zdrchaný, tel. 602 834 883), zajistil dva poslední termíny seřízení a promazání oken v objektu Laudova 1384-1386:

 1. termín:         čtvrtek   8.11.2018, 15:00 – 18:00 hod
 2. termín:         sobota 10.11.2018, 09:00 – 13:00 hod

Vámi preferovaný termín, včetně čísla vaší bytové jednotky a patra prosím uveďte do rozpisu na jednotlivé termíny na vaší nástěnce.

Seřízení a promazání se týká všech oken bytových jednotek, které nebyly provedeny v rámci předchozích třech termínů:

1384 - 2,7,8,10,11,17,18 (technik má provedenou domluvu s byty 2,8,11)

1385 - 2,4,5,6,7,10,12,15,16,17,20

1386 - 2,4,6,7,10,12,18,19 (technik má provedenou domluvu s byty 19)

 

Výbor Společenství vlastníků domu Laudova 1384 - 1386

30.10.2018 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Pozvánka na Shromáždění Společenství vlastníků domu Laudova 1384 - 1386

Vážení vlastníci bytových jednotek, 

 

Výbor Společenství vlastníků domu Laudova 1384 - 1386, se sídlem Laudova 1385/31, Řepy, 163 00 Praha 6, IČ: 037 29 371

svolává

v souladu s čl. 7 stanov společenství vlastníků shromáždění vlastníků jednotek domu č. p. 1384 - 1386, ulice Laudova, 163 00 Praha 6 - Řepy, která se uskuteční dne

15. listopadu 2018 od 20:15 hod.

v sále Kulturáčku na Bílé Hoře, Ke Kulturnímu domu 14, 163 00 Praha 6 – Řepy

 

Program shromáždění:

 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu ze shromáždění
 3. Schválení programu shromáždění
 4. Schválení opravené účetní závěrky za rok 2015
 5. Schválení účetní závěrky za rok 2016
 6. Schválení účetní závěrky za rok 2017
 7. Schválení Plánu oprav a investic pro léta 2018 – 2021
 8. Schválení finančního plánu na období 2018 – 2019
 9. Rozhodnutí o způsobu vypořádání ztráty za rok 2015
 10. Schválení výsledku výběrového řízení na plynovou kotelnu
 11. Projednání způsobu úhrady nákladů na kotelnu a instalační práce
 12. Schválení instalace zasklení lodžií, venkovních žaluzií (tzv. rollo) a splitových klimatizací
 13. Volba členů Výboru SV a člena Kontrolní komise SV
 14. Schválení Směrnice č. 1 a 2
 15. Kontrolní komise SV
 16. Schválení úpravy výše odměn členů Výboru SV
 17. Schválení ročních odměn členů Kontrolní komise SV
 18. Schválení ročních odměn systémového pracovníka a administrátora SV
 19. Zpráva o činnosti Výboru SV za minulé období a Informace o stavu SV
 20. Diskuse, různé
 21. Závěr

V Praze dne 30. října 2018

Za Výbor SV domu Laudova 1384 - 1386

Ing. Roman Rábek, předseda Výboru

Mgr. Vladimíra Hloušková, místopředsedkyně Výboru

 

Podklady pro jednání Shromáždění naleznete na www.svjlaudova.cz, záložka Dokumenty – Shromáždění. Shromáždění se mohou účastnit pouze oprávněné osoby. V případě SJM je nutné doložit plnou moc druhého z manželů.

12.11.2018 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Seřízení a promazání oken v objektu Laudova 1384-1386

Vážení vlastníci bytových jednotek,

Vážení členové Bytového družstva,

Vážení sousedé,

Výbor Společenství vlastníků domu Laudova 1384-1386 prostřednictvím technika správcovské firmy Dospra, s.r.o., zajistil seřízení a promazání oken v objektu Laudova 1384-1386.

Seřízení a promazání se týká všech oken bytových a nebytových jednotek a společných prostor našeho domu a bude probíhat minimálně ve třech uvedených termínech:

 1. termín:         neděle 21.10.2018, 10:00 – 14:00 hod
 2. termín:         sobota 27.10.2018, 10:00 – 14:00 hod
 3. termín:         neděle 28.10.2018, 16:00 – 19:00 hod

Vámi preferovaný termín, včetně čísla vaší bytové jednotky a patra prosím uveďte do rozpisu na jednotlivé termíny na vaší nástěnce.

Pro ty, kterým by nevyhovoval ani jeden z termínů, je možno s technikem (p. Zdrchaným, tel. 602 834 883) dohodnout náhradní termín dodatečně telefonickou cestou.

Za Výbor Společenství vlastníků domu Laudova 1384 - 1386

Ing. Roman Rábek

14.10.2018 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Zpráva hodnotící komise o posouzení a o vyhodnocení nabídek-změna vytápění objektu Laudova 1384-1386

Vážení vlastníci bytových jednotek,

Vážení nájemci Bytového družstva,

Vážení sousedé,

 

Výbor Společenství vlastníků domu Laudova 1384-1386 Vás touto cestou informuje, že dne 14. října 2018 byla Výborem SV převzata „Zpráva o posouzení a o vyhodnocení nabídek k poptávkovému řízení s názvem Změna zdroje vytápění a ohřevu TUV 1384-86, Praha“ (viz. Příloha).

Na základě doporučení Hodnotící komise bude tato zpráva předložena na shromáždění vlastníků SV domu Laudova 1384-1386 s výsledkem poptávkového řízení k projednání a ke schválení členy SV – vlastníky bytových jednotek.

Výbor SV domu Laudova 1384-1386

14.10.2018 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Deratizace objektu Laudova 1384-1386

Vážení vlastníci bytových jednotek,

Vážení nájemci Bytového družstva,

Vážení sousedé,

dnes, tj. 8. 10. 2018 byla, v rámci deratizace, provedena výměna nástrah v suterénních prostorách a v místnostech se sklepními kójemi. Až na jednu výjimku (místnost se sklepními prostorami č. 2/Laudova 1384, naproti výtahu), byly původní návnady nedotčené. Situace se ale může kdykoliv změnit vzhledem k tomu, že v místnosti se sklepními kójemi č. 17/Laudova 1385 bylo otevřené okno a navíc je volný prostor zaplněn odloženými věcmi. Apelujeme touto cestou na vyklizení prostoru, nejbližší termín přistavení kontejneru MČ Prahy 17 je v pátek 12.10. a v sobotu 13.10.2018 (roh Laudova a K Trninám).

Výbor SV   

08.10.2018 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Ničení našeho společného majetku

Vážení vlastníci bytových jednotek,

Vážení nájemci Bytového družstva,

Vážení sousedé,

neustále se opakuje, že nákladně rekonstruovaný majetek nás všech je díky naší lhostejnosti ničen. Jedná se například o zhášení cigater o kamenný koberec na schodištích do objektu Laudova 1384-1386, čímž je vypalována pryskyřice, která slouží jako pojivo kamenného koberce. Dalšími příklady jsou ničení hran jednotlivých schodů nešetrným stěhováním těžkých předmětů, nerovnoměrné přetěžování výtahů při stěhování, stěhováním ničené stěny společných prostor. Opravy totiž v konečném důsledku zaplatíme všichni.

Výbor SV dále trápí i vzhled okolí objektu Laudova 1384-1386, které je znečišťováno různými odpadky a z oken a lodžií odhazovanými nedopalky cigaret.

Chtěli bychom požádat všchny vlastníky a členy BD, abychom se společně lépe starali o náš společný majetek, a aby si poučili i své nájemníky, kteří k tomuto našemu majetku nemají žádný vztah.

Výbor SV domu Laudova 1384-1386

04.10.2018 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Topení v objektu Laudova 1384-1386

Vážení vlastníci bytových jednotek,

Vážení nájemci Bytového družstva,

Vážení sousedé,

 

Výbor Společenství vlastníků domu Laudova 1384-1386 Vás touto cestou informuje, že dne 27. 9. 2018 byla spuštěna topná sezóna. Ze strany společnosti Termonty nebyla ale provedena zpětná kontrola, zda jde do bytových jednotek teplo. Na základě připomínek vlastníků a členů BD o studeném topení, byl v neděli 30. 9. 2018 v odpoledních hodinách přivolán havarijní pracovník, který zjistil nefunkční elektroventil, který řídí dodávku tepla. Systém byl nastaven ručně a společnost Termonta vadný díl, poté co jej sežene, vymění.

Opět se ukazuje nespolehlivost zastaralé technologie výměníků, kdy postupně odcházejí jednotlivé komponenty a celé technologické celky.

Výbor SV domu Laudova 1384-1386

14.10.2018 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Poptávkové řízení na nový zdroj tepla a TUV pomocí plynové kondenzační kotelny

Vážení vlastníci bytových jednotek,

Vážení nájemci Bytového družstva,

Vážení sousedé,

 

Výbor Společenství vlastníků domu Laudova 1384-1386 Vás touto cestou informuje, že dne 4. 9. 2018 bylo, prostřednictvím správcovské firmy DOSPRA, s.r.o., spuštěno poptávkové řízení na nový zdroj tepla a TUV pomocí plynové kondenzační kotelny s lhůtou pro podání nabídek do 14. 9. 2018 (viz. https://www.dospra.cz/aktuality).

O vyhodnocení nabídek Hodnotící komisí Vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek SV domu Laudova 1384-1386 a formou podkladů pro nejbližší Shromáždění vlastníků.

Současně vás touto cestou žádáme o účast v Hodnotící komisi. Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím e-mailu na adresu našeho SV (svjlaudova@seznam.cz) v termínu do 16. 9. 2018.

 

Výbor SV domu Laudova 1384-1386

10.09.2018 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Bezdomovci a feťáci opět v našem domě

Vážení sousedé,

v suterénu vchodu Laudova 1384 byly nalezeny injekční stříkačky a jehly, které byly následně odstraněny.

Žádáme Vás o důsledné uzavírání vchodových dveří a o zvýšenou opatrnost, kdo je vpouštěn do našeho domu.

Děkujeme za pochopení.

Výbor Společenství vlastníků domu Laudova 1384-1386 

23.08.2018 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Závada na vstupních dveřích Laudova 1386/33 z vnitrobloku

Vážení sousedé,

u vchodu do Laudova 1386/33 z vnitrobloku se občas objevuje závada elektromechanického zámku, samovolné vyskakování jazýčku uzamykání dveří a nedovírání dveří. Tato závada byla dne 1. 8. 2018 nahlášena u dodavatele vstupních dveří.

Pokud by se Vám stalo, že jazýček bude vyskočený a dveře nepůjde uzavřít, stačí pomalu zmáčknout kliku a jazýček zaskočí.

Omlouváme se za komplikace.

Výbor SV domu Laudova 1384-1386

02.08.2018 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Oznámení o přerušení dodávky teplé vody

Vážení vlastníci bytových jednotek,

Vážení členové Bytového družstva,

ve dnech 23. 7. 2018 od 04:00 hod do 24. 7. 2018 do 20:00 hod bude, z důvodu pravidelné údržby, přerušena dodávka teplé vody v objektu Laudova (viz. "Oznámení o přerušení dodávek tepelné energie" od společnosti Veolia Energie Praha, a.s.)

Výbor SV domu Laudova 1384 - 1386

13.07.2018 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Každoroční preventivní protipožární prohlídka objektu Laudova 1384-1386

Vážení vlastníci bytových jednotek,

v objektu Laudova 1384-1386 byla v minulých dnech provedena ní "Preventivní protipožární prohlídka". (viz. příloha). Závady budou postupně odstraněny v co nejkratší době.

Výbor SV domu Laudova 1384-1386 

25.05.2018 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také „Nařízení“ nebo „GDPR“) byla v záložce Dokumenty vytvořena nová složka Ochrana osobních údajů.  Na tomto místě naleznete žádosti subjektů osobních údajů a další dokumenty a informace související se zpracováním osobních údajů ve Společenství vlastníků domu Laudova 1384 – 1386. Bližší informace jsou uvedeny v přiložených dokumentech „Informace o zpracování osobních údajů“ a „Informační memorandum o zpracování osobních údajů“.

Výbor SV domu Laudova 1384-1386

22.05.2018 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Závady ve vnitrobloku Skuteckého - Laudova

Vážení vlastníci,

Mětský úřad Městské části Praha 17 byl Výborem SV upozorněn na závady, které se týkají majetku Městské části a které jsou dlouhodobě neřešeny. Některé jsou obtěžující (nefunkční světlo u vstupu do vnitrobloku) a některé ohrožují zdraví (poloupadlá vrata vstupu do vnitrobloku u objektu Laudova.

Zprovoznění nefunkčního osvětlení  ve vnitrobloku, které je v majetku Městské části, je dle informace MČ Praha 17 již v řešení jako plánovaná investiční akce. Dotazy můžete jako občané směřovat přímo na Městskou část.

Výbor SV domu Laudova 1384-1386 

19.04.2018 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Dodávka teplé vody

Pracovníkem Termonty zjištěna závada na centrálním počítači (jednotce). Je zaveden nouzový režim, který zabezpečuje dodávku teplé vody, ale bude nutná výměna jednotky. Uvedený stav, z důvodu lhůt pro objednání uvedené komponenty, bude trvat cca. 2 - 3 týdny.

 

14.04.2018 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Teplá voda

Dnes, tj.13.4.2018 v 15:30 hod, bylo zjištěno přerušení dodávky teplé vody. V 15:35 hod nahlášeno smluvnímu partnerovi - spol. Termonta, která vysílá pracovníka k odstranění závady.

Ing. Roman Rábek, předseda výboru SV domu Laudova

 

13.04.2018 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Výzva k odstranění věcí z nebytových a společných prostor

Vážení sousedé,

opětovně při kontrole objektu Výbor zjistil velké množství předmětů, které jsou odloženy ve společných prostorách domu, čímž jsou porušovány požárně - bezpečnostní předpisy.  Jedná se o nábytek, pračku, pneumatiky a velké množství květin umístěných na parapetech, schodech a podestách.

Na základě článku 13, bodu 2) stanov vás tímto vyzýváme k odstranění vašich věcí ze společných prostor domu, včetně místností č. 9 a 23 (sušáren), a to do 26. 4. 2018.

V případě, že se tyto věci budou i nadále nacházet ve společných prostorách, budou odklizeny na náklady Společenství vlastníků a vám budou následně tyto náklady vyúčtovány.

Pokud nemáte do těchto prostor aktuálně přístup a budete potřebovat tyto prostory zpřístupnit, kontaktujte Výbor Společenství vlastníků.

Upozorňujeme, že v tomto měsící má dojít k požární revizi. domu

Za Výbor SV Ladova 1384 -1386

Ing. Roman Rábek, Mgr. Vladimíra Hloušková

11.04.2018 vložil Vladimíra Mgr. Hloušková (místopředseda výboru)

Městský soud v Praze potvrdil svým rozsudkem, že naše SV bylo v právu

Vážení vlastníci a členové BD objektu Laudova,

naše Společenství vlastníků domu Laudova 1384-1386 obdrželo “Rozsudek” Městského soudu v Praze“ (viz příloha), který rozhodl o oprávněnosti žaloby na BD Skuteckého - Laudova a o nahrazení vůle žalovaného takto:

Soud nahrazuje vůli žalovaného přijmout návrh výboru žalobce na schválení následujících usnesení na nejbližším shromáždění žalobce tohoto znění:

 1. Přijímá se návrh usnesení dlouhodobých záloh, ve výši 20 Kč/m2 za každý měsíc;
 2. Přijímá se návrh usnesení o příspěvku na provozní činnost žalobce ve výši 250 Kč za každý měsíc za každou bytovou jednotku;
 3. Přijímá se návrh usnesení o odměně výboru, ve výši 2.000 Kč měsíčně pro každého člena výboru;
 4. Přijímá se návrh usnesení na zajištění správy domu a pozemku společností DOSPRA, spol. s r.o., IČO 60279231, se sídlem Březenecká 4475, 430 04 Chomutov;
 5. Přijímá se návrh usnesení na schválení smlouvy o správě domu a pozemku se společností DOSPRA, spol. s r.o. IČO 60279231, se sídlem Březenecká 4475, 430 04 Chomutov.

Žalované BD je navíc povinno zaplatit SV domu Laudova náhradu nákladů řízení ve výši 11.950,-Kč.

Tímto Rozsudkem bylo soudně potvrzeno, že bývalé představenstvo BD, které více jak rok v roli zástupce majoritního vlastníka na shromáždění vlastníků bezdůvodně a svévolně blokovalo schválení jakýchkoliv dokumentů, výši plateb, schválení smlouvy o správě a dokonce i Domovního řádu, jednalo protiprávně a v rozporu se zákonem.

Výbor Společenství vlastníků domu Laudova 1384 - 1386

18.02.2018 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Pomalované venkovní dveře vchodu Laudova 1386

Vážení vlastníci a členové BD objektu Laudova,

dne 15. 2. 2018 bylo Výborem Společenství vlastníků domu Laudova 1384 - 1386 zjištěno graffiti velkého rozsahu na vstupních dveřích vchodu Laudova 1385 z ulice Laudova. Neznámý pachatel se se svým „uměleckým dílem“ opravdu činil (viz fotografie).

Pomalování bylo nahlášeno na Policii ČR a věc je řešena jako škodní událost u smluvní pojišťovny.

Asi již skutečně nastal nejvyšší čas, zamyslet se nad pořízením kamerového systému.

Praxe ukazuje, že nejsme schopni ochránit si vlastními silami náš společný majetek, a proto asi hlídání necháme na sofistikovaných technických prostředcích, které jsou na trhu k dispozici aktuálně za poměrně nízké ceny.  

Výbor Společenství vlastníků domu Laudova 1384 - 1386

18.02.2018 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Bezdomovec ve společných prostorách

Vážení vlastníci bytových jednotek, Vážení členové Bytového družstva, Vážení sousedé,

 

dne 28. listopadu v dopoledních hodinách byl ze vchodu Laudova 1384/29 vyhazován “bezdomovec”. Do vchodu se zřejmě dostal tak, že někoho požádal o otevření vchodu, že za někým jde.

Chtěli bychom všechny požádat o zvýšenou opatrnost při pouštění neznámých osob, neznámou osobu by si měl vyzvednout ten, za kým tato osoba jde.

Po uvedeném bezdomovci zůstala památka ve formě poměrně velké loužičky na jedné podestě schodů ve společném prostoru.

S klesající teplotou očekáváme zvýšený zájem podobných osob. Nemusí to být vždy jen “bezdomovec”, ale i tipař nebo zloděj, který si vyhlédne byt po odchodu majitelů.

Předem vám děkujeme za zvýšenou opatrnost.

Výbor Společenství vlastníků domu Laudova 1384 - 1386

29.11.2017 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Odborné technické šetření stavu systému vzduchotechniky objektu Laudova 1384 - 1386

Vážení vlastníci, Vážení členové BD, Vážení sousedé,

na základě objednávky byla společností TAURIS plus, s.r.o. zpracována "Technická zpráva -  Odborné technické šetření" k aktuálnímu stavu systému vzduchotechniky objektu Laudova 1384 - 1386, a to včetně návrhu technického řešení k rekonstrukci (viz příloha). 

Výbor SV domu Laudova 

06.11.2017 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Závada na vstupu Laudova 1385/31

Vážení vlastníci, Vážení členové BD, Vážení sousedé,

ve vchodě Laudova 1385/31 z  vnitrobloku se porouchal pákový zavírací systém. Tato závada je již v řešení v rámci záruky. Dnes nám byl oznámen termín opravy, a to dne 31.10.2017 v odpoledních hodinách.

Závada způsobuje nedovírání dveří, které je potřeba ručně dovřít.

Od úterý 24.10.2017 je vyměněna poškrabaná skleněná výplň vstupních dveří Laudova 1385/31 z ulice Laudova. Náklady na výměnu budou uplatněny v rámci pojistné události.  

Výbor SV domu Laudova 

27.10.2017 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Závada na klice vstupních dveří Laudova 1386

Vážení vlastníci, Vážení členové BD, Vážení sousedé,

ve vchodě Laudova 1386/33 z ulice Laudova se porouchala klika. Tato závada je již v řešení v rámci reklamace.

Výbor SV domu Laudova 

30.09.2017 vložil Vladimíra Mgr. Hloušková (místopředseda výboru)

Opravy závad po odborných zkouškách výtahů

Vážení vlastníci, Vážení členové BD, Vážení sousedé,

vzhledem k soustavným závadám výtahu ve vchodě Laudova 1384, Výbor SV domu Laudova objednal urychlené opravy závad po odborných zkouškách výtahů. O termínech oprav Vás budeme informovat po obdržení harmonogramu oprav.

Opravy budou prioritně zahájeny ve vchodě Laudova 1384.

Výbor SV domu Laudova 

20.09.2017 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Poptávka rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách objektu Laudova 1384 - 1386

Společenství vlastníků domu Laudova 1384 – 1386 poptává ve prospěch bytového panelového domu Laudova 1384 – 1386, který je ve vlastnictví vlastníků sdružených do SV Laudova rekonstrukci elekteroinstalace ve společných prostorách objektu Laudova 1384 - 1386. Panelový dům stojí na pozemku p. č. 1149/63, katastrálního území Praha 6 – Řepy.

Termín podání nabídek:  do 10. října 2017 do 16:00 hod.

Kontaktní údaje a detailní informace v poptávce (viz. příloha).

Ing. Roman Rábek
předseda Výboru

20.09.2017 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Poškození skleněné výplně venkovních dveří vchodu Laudova 1385

Vážení vlastníci a členové BD objektu Laudova

dne 14. 8. 2017 bylo Výborem Společenství vlastníků domu Laudova 1384 - 1386 zjištěno poškození vstupních dveří vchodu Laudova 1385 z ulice Laudova, kdy neznámý pachatel poškrábal ostrým předmětem skleněnou výplň levé části dveří (viz fotografie).

Poškození bylo nahlášeno na Policii ČR, výplň bude vyměněna a věc bude řešena jako škodní událost u smluvní pojišťovny.

Prosíme Vás všechny, hlídejme si společně náš majetek a nenechme si ho ničit.

Výbor Společenství vlastníků domu Laudova 1384 - 1386

 

 

16.08.2017 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Převzetí čipů pro přístupový systém ke vchodům objektu Laudova 1384 - 1386.

Vážení vlastníci bytových jednotek, Vážení sousedé,

počínaje dnem 11. července 2017 bude zahájeno vydávání čipů přístupového systému ke všem vchodům objektu Laudova. Přístupový systém bude v I. etapě zaveden u vstupů vchodů Laudova 1385 a Laudova 1386 z ulice Laudova dnem 13. 7. 2017.

Distribuce čipů všem vlastníkům a členům BD s nájemní smlouvou bude zahájena jejich předáváním ve dnech 11. a 12. 7. 2017 v kanceláři Bytového družstva v době od 19 – 20 hod.

V období od 13. – 16. 7. 2017 v době od 19 – 20 hod budou čipy vydávány na adrese Laudova 1384, bytová jednotka č. 1 (Rábek) a dále již pouze na základě telefonního dohovoru (tel. 728 404 344).

Čipy budou vydávány pouze vlastníkům a členům BD s nájemní smlouvou, případně na základě plné moci vydané vlastníkem nebo členem BD s nájemní smlouvou. Vydávání čipů bude dále podmíněno předáním vyplněné žádosti s doplněnými údaji k nahlášeným osobám.

Pro nahlášené osoby jsou čipy zdarma. Pro další osoby nad rámec nahlášených osob uvedených v žádosti budou čipy vydávány oproti hotovosti (cena 50,- Kč za jeden čip).

Formulář plné moci (dle typu vlastnictví) a žádosti je přiložen ke stažení, formulář s žádostí bude k vyplnění i v kanceláři BD.

S pozdravem

Výbor Společenství vlastníků Laudova 1384-1386

10.07.2017 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Rozúčtování nákladů

Vážení členové Společenství vlastníků domu Laudova 1384 - 1386,

na základě požadavků členů našeho SV, uveřejňujeme přehledy o:

 •  nákladech na provoz, opravy a správu SV domu Laudova 1384 - 1386  za rok 2016,
 •  nákladech na rekonstrukci venkovních schodišť.

Pokud jste v rámci vyúčtování za rok 2016 měli nedoplatek, tento prosím uhraďte nejpozději do 10. července 2017. 

Přeplatky budou vypláceny nejpozději do konce července 2017.

 

Výbor SV domu Laudova 1384 - 1386

13.06.2017 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Harmonogram rekonstrukce vstupních portálů objektu Laudova 1384-1386

Vážení vlastníci, Vážení členové bytového družstva, Vážení nájemníci domu Laudova 1384-1386,

s blížícím se termínem realizace rekonstrukce vstupních vchodových portálů objektu Laudova 1384 - 1386 obdržel Výbor Společenství vlastníků domu Laudova 1384 - 1386 od dodavatele dveří i od dodavatele přístupového čipového systému harmonogram realizace obou akcí.

Koordinovaná realizace obou akcí proběhne ve třech etapách:

I. etapa - Příprava přístupového čipového systému

Práce budou zahájeny dne 26. 6. 2017 od 09,00 hod a ukončeny budou dne 29. 6. 2017 večer. Dodavatel v rámci této akce provede přípravu pro čipový systém spočívající v natažení kabeláže, její uchycení do lišt v rámci všech 5 vstupních vchodů a přípravu pro uchycení čtecích jednotek vně u vstupních dveří.

II. etapa - Osazení vstupních vchodových dveří do ulice Laudova

Výměna a osazení vstupních dveří bude zahájena  v Laudova 1385 a Laudova 1386 směr do ulice Laudova ve dnech 12 - 14. 7. 2017, současně bude i dokončeno osazení čteček čipového systému pro tyto dveře.

III. etapa - Osazení vstupních vchodových dveří do vnitrobloku

Výměna a osazení vstupních dveří bude zahájena  v Laudova 1384 a Laudova 1385 směr do vnitrobloku ve dnech 28. 8. - 29. 8. 2017, vchod Laudova 1386 ve dnech 29. 8. - 30. 8. 2017, současně bude i dokončeno osazení čteček čipového systému pro tyto dveře.

Výbor SV domu Laudova 1384 - 1386

12.06.2017 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Zápis z jednání Výboru Společenství vlastníků domu Laudova 1384-1386 konaného dne 25. 4. 2017

Vážení vlastníci, vážení sousedé,

v sekci Dokumenty je nově vložen "Zápis z jednání Výboru Společenství vlastníků vlastníků domu Laudova 1384-1386", které se konalo dne 25. 4. 2017.

za Výbor SV

Ing. Roman Rábek a Mgr. Vladimíra Hloušková, Bc.Vladimír Šára

26.05.2017 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Havarijní stav dveří vchodu Laudova 1385

Vážení vlastníci bytových jednotek, Vážení sousedé,

upozorňujeme Vás, že vstupní dveře Laudova 1385/31 do ulice Laudova definitivně ukončily svoji životnost, kdy praskla spodní část jejich rámu. V tuto chvíli skutečně hrozí jejich vypadnutí.
 
Na základě tohoto havarijního stavu Vás žádáme, abyste tento vchod až do výměny dveří nepoužívali.
 
Dodavatel nových dveří byl požádán o možnost zkrácení doby výroby, která činí 6 – 8 týdnů po podepsání smlouvy (reálně červenec 2017), ale je jen malá naděje uspíšení této výměny.
 
Žádáme Vás o dodržování zákazu vstupu na staveniště a o poučení svých nezletilých dětí.

Jedná se skutečně o havarijní stav.
Omlouváme se za snížený standard a za omezení, která se Vás uvedenou rekonstrukcí dotknou.

25.05.2017 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Nově uzavřené smlouvy

Vážení vlastníci, Vážení sousedé,

na základě rozhodnutí Shromáždění vlastníků ze dne 25. 4 . 2017 byly uzavřeny dvě smlouvy:

a) dne 9. 5. 2017 - Smlouva na dodání elektrického otevírání dveří - čipový systém pro objekt Laudova 1384 - 1386 uzavřená s vítězem poptávkového řízení společností Anfit s.r.o.

b) dne 10. 5. 2017 - Smlouva na rekonstrukci vstupních portálů - výměna vstupních dveří objektu Laudova 1384 - 1386 uzavřená s vítězem poptávkového řízení společností Window Holding a.s.

Obě smlouvy jsou uveřejněny v Sekci Dokumenty - Smlouvy.

Výbor Společenství vlastníků domu Laudova 1384 -1386

10.05.2017 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Vyúčtování služeb za rok 2016

Vážení sousedé,

v pátek 28.4.2017 bylo vyúčtování služeb za rok 2016 za garážová stání vhozeno do vašich poštovních schránek. V případě, že máte zájem, můžeme vám zaslat toto vyúčtování také e-mailem.

Dle informací správcovské firmy Aduma, by nájemci bytů Bytového družstva Skuteckého - Laudova v objektu Laudova měli obdržet vyúčtování v průběhu tohoto víkendu. Členové představenstva družstva budou jednotlivé nájemce obcházet. V případě, že nebudou doma, bude vyúčtování vhozeno do jejich poštovní schránky v objektu Laudova.

Jelikož stále probíhá přeúčtovávání mezi všemi třemi subjekty (bytovým družstvem, SV Laudova a SV Skuteckého), nejsou součástí tohoto vyúčtování položky jako např. fond oprav, fond správy a náklady na správu. Tyto údaje byste měli obdržet dodatečně.

Za Výbor SV

Ing. Roman Rábek, předseda Výboru a Mgr. Vladimíra Hloušková, místopředsedkyně Výboru

 

 

29.04.2017 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Deratizace a preventivní protipožární revize objektu Laudova 1384 - 1386

Vážení sousedé,

v minulých dnech byly provedeny tyto akce:

1. deratizace objektu - dejte prosím pozor na své děti i na své chlupaté mazlíčky u nástrah umístěných ve společných prostorách

2. každoroční preventivní protipožární prohlídka a revize hasicích přístrojů a hydrantů (zápis v příloze) - ze zápisu vyplývají tyto nedostatky:

- ve vchodě Laudova 1386 jsou umístěné předměty, které brání bezpečné evakuaci (viz fotografie v zápise) - žádáme o odstranění překážejících předmětů

- ve sklepě Laudova 1386 č.27 doplněn chybějící hasicí přístroj

- bude nutná postupná nebo jednorázová výměna ventilů k napojení hadic v hydrantech

 

Výbor SV domu Laudova 1384 - 1386

24.04.2017 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Zápisy z vyhodnocení dvou poptávek

Vážení sousedé,

Výbor SV obdržel dne 23. dubna 2017 zápis z provedeného vyhodnocení dvou poptávkových řízení našeho Společenství vlastníků ("Rekonstrukce vstupních vchodových dveří" a "Rekonstrukce - čipový systém"). Zápisy jsou uvedeny zde v Příloze a kompletní poptávky v Dokumentech ke Shromáždění vlastníků, které se koná dne 25. 4. 2017. 

Za Výbor SV

Ing. Roman Rábek, předseda Výboru SV domu Laudova 1384 - 1386

23.04.2017 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Rekonstrukce vstupních portálů

Vážení sousedé,

na základě dvou poptávkových řízení naše Společenství vlastníků obdrželo:

a) Rekonstrukce vstupních vchodových dveří - 3 nabídky

b) Rekonstrukce - čipový systém - 3 nabídky, 1 nabídka ale byla nehodnotitelná z dúvodu absence požadovaných informací a podkladů.

Hodnotící komise, složená z dobrovolníků - vlastníků domu Laudova 1384 - 1386, se na svém prvním jednání dne 12. 4. 2017dohodla, že zájemci budou požádáni o doplňující informace a na základě dopřesnění hodnocení dne 18. 4. 2017 ukončí.

O vyhodnocení nabídek hodnotící komise vyhotoví zápis, který bude obratem uveřejněn.

Za Výbor našeho SV Vám přejeme klidné prožití svátků velikonočních.

 

15.04.2017 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Pozvánka na Shromáždění Společenství vlastníků domu Laudova 1384 - 1386 - 25. 4. 2017 od 18.00 hodin

Výbor Společenství vlastníků domu Laudova 1384 - 1386

(se sídlem Laudova 1385/31, Řepy, 163 00 Praha 6, IČ: 037 29 371)

svolává v souladu s čl. 7 stanov společenství vlastníků

shromáždění vlastníků jednotek

domu č. p. 1384 - 1386, ulice Laudova, 163 00 Praha 6 - Řepy,

která se uskuteční dne

 25. dubna 2017 od 18:00 hodve Sport baru Kajot Intacto, Laudova 1000/28, Praha 17


 

Program shromáždění:

 1. Zahájení

 2. Kontrola usnášeníschopnosti

 3. Volba zapisovatele a ověřovatele

 4. Schválení nutných víceprací v rámci rekonstrukce schodišť

 5. Schválení rekonstrukce elektroinstalace společných prostor

 6. Schválení pořízení a instalace vchodových portálů

 7. Schválení pořízení a instalace čipového systému do vchodových portálů

 8. Diskuse k možnému typu technologie vzduchotechniky

 9. Diskuse, různé

 10. Závěr

 

V Praze dne 6. dubna 2017

 

Za výbor Společenství vlastníků domu

Ing. Roman Rábek, předseda Výboru

Mgr. Vladimíra Hloušková, místopředsedkyně Výboru

 

Podklady pro jednání Shromáždění naleznete na www.svjlaudova.cz.

Shromáždění se mohou účastnit pouze oprávněné osoby. V případě SJM je nutné doložit plnou moc druhého z manželů.

11.04.2017 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Poptávka rekonstrukce vstupních portálů – elektrického otvírání vstupních dveří

Společenství vlastníků domu Laudova 1384 – 1386 (dále jen „SV Laudova“) poptává ve prospěch bytového panelového domu Laudova 1384 – 1386, který je ve vlastnictví vlastníků sdružených do SV Laudova rekonstrukci vstupních portálů – elektrického otvírání pro 5 vstupních dveří pro objekt Laudova 1384 - 1386.

Panelový dům stojí na pozemku p. č. 1149/63, katastrálního území Praha 6 – Řepy.

Termín podání nabídek:  do 11. dubna 2017 do 16:00 hod.

 

Kontaktní údaje a detailní informace v poptávce (viz. příloha).

30.03.2017 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Poptávka rekonstrukce vstupních portálů-venkovních dveří a s tím souvisejících služeb

Společenství vlastníků domu Laudova 1384 – 1386 poptává ve prospěch bytového panelového domu Laudova 1384 – 1386, který je ve vlastnictví vlastníků sdružených do SV Laudova rekonstrukci vstupních portálů – 5 venkovních dveří a s tím souvisejících služeb.

Panelový dům stojí na pozemku p. č. 1149/63, katastrálního území Praha 6 – Řepy.

Termín podání nabídek:  do 11. dubna 2017 do 16:00 hod.

Kontaktní údaje a detailní informace v poptávce (viz. příloha).

30.03.2017 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Příkazní smlouva ke správě domu Laudova 1384 - 1386

Vážení členové SV domu Laudova 1384 - 1386,

Vážení členové Bytového družstva Skuteckého - Laudova - nájemci v domě Laudova 1384 - 1386,

rádi bychom Vás informovali, že na základě výsledku hlasování k výběru správcovské firmy na zabezpečení komplexních služeb správce domu Laudova 1384 - 1386, byla na shromáždění vlastníků, které se konalo dne 7. 3. 2017,všemi přítomnými vlastníky domu Laudova 1384 - 1386 odsouhlasena,  jako správcovská firma, společnost DOSPRA.

Dne 17. 3. 2017 byla se společností DOSPRA podepsána smlouva (viz Příloha).

Velké poděkování patří Bytovému družstvu, které z pozice největšího vlastníka umožnilo schválení této smlouvy, ale i schválení ostatních životně důležitých tzv. "ekonomických dokumentů". 

Za Výbor SV domu Laudova 1384 -1386

Ing. Roman Rábek, předseda Výboru SV

Mgr. Vladimíra Hloušková, místopředsedkyně Výboru SV

19.03.2017 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Výsledky termovizního měření

Vážení sousedé,

Výbor nechal zpracovat expertní posudek na základě termovizního měření budovy Laudova 1384 -1386 a vybraných bytů.

Z posudku jasně vyplývá, že mezi nejpalčivější problémy patří boční stěny budovy, vchodové dveře, nedodělané utěsnění oken, suterén z lehkého panelu (včetně původních okének) a lodžie (opět z lehkého panelu).

Některé z výše uvedených problémů budeme řešit již v letošním roce, jako např. výměnu vchodových dveří. V závislosti na finančních možnostech Výbor navrhne také vyměnit okénka v suterénu a utěsnit prostory okolo všech oken včetně instalace nových parapetů.

Dále vás tímto Výbor žádá, abyste radiátory ve společných prostorách (včetně sušáren) ponechávali na stupni 1 nebo 2. Důvodem jsou vysoké finanční částky za topení za poslední dva měsíce. Jen za letošní leden jsme dopláceli k záloze 90 tis. Kč. ještě dalších 137 tis. Kč. 

Dále vás Výbor žádá, abyste neotevírali suterénní okénka, a to jak z důvodu úniku tepla, tak hlavně kvůli invazi hlodavců.  V objektu Skuteckého se objevil velký počet potkanů a je velmi pravděpodobné, že po proběhlých deratizacích by se mohli přesunou k nám.

Za Výbor SV

Ing. Roman Rábek, Mgr. Vladimíra Hloušková

09.03.2017 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Pozvánka na Shromáždění vlastníků dne 7. 3. 2017

Výbor Společenství vlastníků domu Laudova 1384 - 1386

(se sídlem Laudova 1385/31, Řepy, 163 00 Praha 6, IČ: 037 29 371)

svolává v souladu s čl. 7 stanov společenství vlastníků

shromáždění vlastníků jednotek

domu č. p. 1384 - 1386, ulice Laudova, 163 00 Praha 6 - Řepy,

která se uskuteční dne

7. března 2017 od 18:00 hod.

ve Sport baru Kajot Intacto, Laudova 1000/28, Praha 17


Program shromáždění:

 1. Zahájení

 2. Kontrola usnášeníschopnosti

 3. Volba zapisovatele a ověřovatele

 4. Schválení účetní závěrky za rok 2015

 5. Schválení základních dokumentů Společenství vlastníků

 6. Schválení plánu oprav pro léta 2017 - 2019

 7. Schválení jednorázových odměn členům Výborů SV

 8. Schválení výše platby za rekonstrukci schodišť a elektrodomečků

 9. Volba nového člena Výboru a náhradníků

 10. Závěr

V Praze dne 20. února 2017


                                                               Za výbor Společenství domu

                                                               Ing. Roman Rábek, předseda Výboru

                                                               Mgr. Vladimíra Hloušková, místopředsedkyně Výboru

 

Podklady pro jednání Shromáždění naleznete na www.svjlaudova.cz.

Shromáždění se mohou účastnit pouze oprávněné osoby. V případě SJM je nutné doložit plnou moc druhého z manželů.

20.02.2017 vložil Vladimíra Mgr. Hloušková (místopředseda výboru)

Příjmy z nájemného za zdaňovací období roku 2016

Pronájem společných prostor (např. pro podnikání), pronájem fasády (např. pro umístění reklamy),
pronájem střechy (např. pro umístění antény mobilního operátora). V tomto případě je nutno vycházet
ze skutečnosti, že SV ve své podstatě nepronajímá svůj majetek, neboť společné prostory jsou ve
vlastnictví všech majitelů bytů v bytovém domě. Příjmy z pronájmu společných částí domu jsou
pro účely zákona o daních z příjmů, zák. č. 586/1992 Sb. v platném znění (ZDPř.), vždy příjmem
vlastníků jednotek, nikoli SV. Pro vlastníky jednotek je příjem z pronájmu společných prostor domu
vždy příjmem z pronájmu ve smyslu §9 zákona o daních z příjmů, v jeho platném znění. Základem
daně (dílčím základem daně) jsou tyto příjmy z pronájmu snížené o výdaje vynaložené na jejich
dosažení, zajištění a udržení, či fyz. osoba může dle §9 odst.4 ZDPř. u příjmu z pronájmu uplatnit
náklady paušálem ve výši 30 % z příjmů. SV tyto příjmy z pronájmu rozúčtovalo podle objektivního
kritéria - velikost spoluvlastnických podílů podle zákona 89/2012 Sb. v platném znění a přehled o konkrétních částkách vám bude dnes zaslán e-mailem.

Pro vlastníky jednotek má tento příjem z pronájmu následující dopad:

 • Pokud se jedná o vlastníka bytové jednotky a zároveň zaměstnance, který u svého jediného zaměstnavatele podepsal prohlášení, a jeho příjem dle §u 7-10 ZDPř nepřesáhne ročně částku 6.000,- Kč, není povinen podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob (§38g ZDPř.).
 • Pokud se jedná o vlastníka bytové jednotky a zároveň nepracující důchodce (§4h ZDPř.), či člověka bez zdanitelných příjmů a jeho příjem dle §u 7-10 ZDPř nepřesáhne ročně částku 5.000,- Kč, není povinen podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob (§38g ZDPř.).
 • Ten, kdo má povinnost podávat daňové přiznání (podnikatel s příjmy dle § 7, příjmy dle § 6 od 2 a více zaměstnavatelů současně, jiné příjmy z kapitálového majetku dle § 8, jiné příjmy z pronájmu dle § 9 a ostatní příjmy dle § 10), má povinnost částku svého podílu zahrnout do daňového přiznání vždy.

Bližší podmínky pro podávání přiznání jsou uvedeny v zákoně o daních z příjmů v § 38g.

V případě, že budete požadovat potvrzení o příjmu za zdaňovací období r. 2016, zašlete prosím svoji žádost na e-mail svjlaudova@seznam.cz do konce února 2017.

Za Výbor SV

Ing. Roman Rábek, předseda Výboru

Mgr. Vladimíra Hloušková, místopředsedkyně Výboru

 

 

16.02.2017 vložil Vladimíra Mgr. Hloušková (místopředseda výboru)

Rekonstrukce vstupního schodiště Laudova 1384/29

Na základě uzavřené smlouvy mezi Společenstvím vlastníků domu Laudova 1384 – 1386 a smluvním dodavatelem p. Turkem k odstranění havarijního stavu vstupních schodišť objektu Laudova, bude v nejbližších dnech zahájena jejich rekonstrukce.

Rekonstrukce bude probíhat takto:

1. V I. fázi se rekonstrukce týká pouze vstupního schodiště vchodu Laudova 1384/29.

2. Ve dnech 10. – 12. února 2017 budou zahájeny přípravné práce na rekonstrukci vstupního schodiště vchodu Laudova 1384/29 navážením a uskladněním materiálu.

3. Dne 13. února 2017 (pondělí) v ranních hodinách bude zahájena vlastní rekonstrukce odstraněním původních schodů a konstrukce schodiště. Počínaje tímto dnem žádáme obyvatele vchodu Laudova 1384/29 o využívání náhradních vchodů Laudova 1385/31, ke kterým jim byly Výborem SV domu Laudova vydány univerzální klíče.

Předpokládaná doba rekonstrukce je 14 dnů.

Všechny vlastníky, členy BD, jejich rodinné příslušníky nebo nájemce objektu Laudova žádáme, aby v zájmu vlastního zdraví v uvedeném období nepoužívali stávající vchod Laudova 1384/29 a respektovali pravidla pro staveniště. Současně Vás žádáme i o poučení o bezpečnosti svým nezletilým dětem.

Za omezení komfortu a standardu obyvatel objektu Laudova se tímto předem omlouváme.

Za Výbor Společenství vlastníků domu Laudova 1384 – 1386:

Ing. Roman Rábek, předseda Výboru SV

Mgr. Vladimíra Hloušková, místopředsedkyně Výboru SV

09.02.2017 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Návrh plánu oprav a investic

Vážení spoluvlastníci, vážení sousedé,

jak jsme již na počátku roku slíbili, předkládáme vám k vašemu vyjádření návrh Plánu investic a oprav na příští dva roky. 

Prosíme vás o vaše náměty a připomínky, které zasílejte do 15. 2. 2017 na adresu: svjlaudova@seznam.cz .

za Výbor SV

Ing. Roman Rábek a Mgr. Vladimíra Hloušková, Bc.Vladimír Šára

https://webdomu.cz/rest/unit/svdomulaudova/documents/227546/Pl%C3%A1n+oprav+a+investic.xlsx

 

31.01.2017 vložil Vladimíra Mgr. Hloušková (místopředseda výboru)

Výzva k účasti na 18. Členské schůzi Bytového družstva

Vážení spoluvlastníci, Vážení sousedé,

v posledním roce naše Společenství čelilo mnoha problémům, a to zvláště ze strany jednoho z vlastníků. Jelikož to však byl až do konce loňského roku vlastník majoritní, byl nakonec Výbor nucen přistoupit i k právnímu řešení. Celá věc nakonec vyústila do situace, kdy od 1. 12. 2016 nemá tento vlastník zástupce, který může konat právní úkony.

Po této tristní zkušenosti se Výbor našeho Společenství dohodl s Výborem Společenství vlastníků domu Skuteckého 1379 - 1383 na řešení, které již delší dobu úspěšně funguje v obou Společenstvích vlastníků v Mrkvičkově ulici. V našich podmínkách to znamená, že každý z Výborů dodá své zástupce do Představenstva Bytového družstva Skuteckého - Laudova jako kandidáty. V případě, že by do Představenstva byli tito kandidáti zvoleni, jednoznačně by se zlepšila komunikace mezi všemi třemi subjekty a zároveň by byly ochráněny zájmy jejich členů.

V této chvíli totiž hrozí, že pokud bude situace v Bytovém družstvu Skuteckého - Laudova pokračovat, může nastat situace, že vlastníci budou po období i několika měsíců platit za služby a správu objektu za bytové družstvo (v této chvíli měsíční částka placená na zálohách ze strany družstva převyšuje 130 tisíc Kč). Pokud by tato situace pak trvala delší dobu, mohla by být pro nás všechny finančně likvidační. Nechceme vás planě strašit, ale družstvo dosud platilo vždy až na základě předžalobní upomínky a od listopadu 2016 platí na základě předběžného opatření nařízeného soudem.

Z výše uvedeného důvodu vás vlastníky, kteří jste zároveň i členy bytového družstva, tímto vyzýváme k účasti na 18. členské schůzi, kterou vyhlásila paní Lenka Kličková. V případě, že se schůze nebudete moci zúčastnit, využijte plnou moc vhozené vám do schránky, kterou předejte důvěryhodné osobě nebo do schránky našeho Společenství ve vchodu 1385.

Za Výbor Společenství

Ing. Roma Rábek, předseda Výboru

Mgr. Vladimíra Hloušková, místopředsedkyně Výboru

 

22.01.2017 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

SESTAVA ODEČŤŮ Z POMĚROVÝCH INDIKÁTORŮ V BYTOVÝCH JEDNOTKÁCH DOMU LAUDOVA 1384 - 1386

Vážení vlastníci, Vážení členové bytového družstva, Vážení sousedé,

dne 3. ledna byl smluvní společností INMES proveden odečet náměrů z poměrových indikátorů k rozpočítání nákladů na vytápění v domě Laudova 1384 - 1386 za období 1.1. - 31.12.2016.

V příloze Vám přikládáme souhrnnou sestavu za každou z bytových jednotek domu Laudova 1384 - 1386.

Současně Vás informujeme, že při pravidelných kontrolách společných prostor byl opětovně zjišťován stav, kdy regulační ventily byly pravidelně otevírány na plný výkon (stupeň 5). Z uvedeného důvodu byla na topidlech ve společných prostorách nastavena úroveň 2 zabezpečující temperování prostor a hlavice regulačních ventilů byly sundány.

Současně bylo zjištěno větrání v sušárně vchodu Laudova 1386. Z tohoto důvodu budou okénka v sušárnách zabezpečeny proti otevírání minimálně po dobu aktuálních mrazů.

Prosíme všechny, aby trvalým otevíráním oken ve společných prostorách nedopouštěli únik draze zaplaceného tepla. 

Děkujeme za pochopení. 

S pozdravem

Výbor SV domu Laudova 1384 - 1386

20.01.2017 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Přání do Nového roku 2017

Vážení sousedé,

přejeme vám tímto do nového roku zdraví a mnoho úspěchů v osobním i profesním životě.

Zároveň si dovolujeme udělat krátké shrnutí toho, co se našemu Společenství vlastníků domu Laudova 1384 - 1386 v roce 2016 zdařilo a co nás v následujícím roce čeká (blíže v příloze).....

Výbor SV domu Laudova 1384 - 1386

01.01.2017 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Závada vnitřního osvětlení schodišť domu Laudova

Vážení vlastníci,

Vážení členové Bytového družstva,

Vážení sousedé,

jistě jste si všimli, že se v některých vchodech neustále svítí.

V tuto chvíli nás začínají dohánět zastaralé technologie a  nezájem Bytového družstva o jakékoliv investice do domu Laudova v době, kdy mělo ve svých rukou správu domu Laudova.

p. Hajný dne 16.12.2016 provedl prohlídku s tímto výsledkem: 

Laudova 1384 - stále spíná relé časového.spínače, zkontroloval všechny spínače a zjevnou závadu nenašel. S Výborem SV domu Laudova se domluvil na vypnutí relé (jističem) a na trvalé zapnutí "orientačních" světel (o víkendu bude průběžně vypínáno od šera do šera).. 

Laudova 1385 zjištěna stejná závada (vadné spínače), které byly rovněž vyřazeny.

p. Hajný nyní nebude delší dobu k dispozici, po návratu bude provedena oprava, vypadá to ale spíše na rozsáhlejší rekonstrukci zastaralých komponentů osvětlení schodišť včetně jističů, vypínačů a hliníkové kabeláže. Závada bohužel spadla do období přípravy Vánočních svátků a je problém urychleně uvedenou opravu řešit. Náklady na stále zapnuté osvětlení, které je omezeno jen na nejnutnější počet žárovek, by neměly být nějak horentní.

Děkujeme za pochopení.

Za Výbor Společentví vlastníků

Ing. Roman Rábek

Mgr. Vladimíra Hloušková

17.12.2016 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Podepsání "Smlouvy na rekonstrukci vstupních schodišť a vstupní lávky domu Laudova 1384 - 1386"

Vážení vlastníci, vážení sousedé,

v sekci Dokumenty je nově vložena "Smlouva na rekonstrukci vstupních schodišť a vstupní lávky domu Laudova 1384 - 1386", která byla podepsána Výborem Společenství vlastníků vlastníků domu Laudova 1384-1386 dne 4. 10. 2016 s dodavatelem p. Turkem.

V současné době je dodavatelem zpracováván "Projekt rekonstrukce", na základě projektu s ohledem na zachování rozměrů a rázu schodišť a lávky a jejich celkové jednotnosti v rámci celkového původního designu domu, je předpoklad, že rekonstrukce bude  provedena formou stavebního ohlášení (cca. 30 dnů oproti 6 - 7 měsícům, které vyžaduje stavební povolení).

O dalších krocích, harmonogramu a vlastní realizaci budete včas informováni.

Záměrem je, provést, s ohledem na venkovní teploty, do konce roku minimálně rekonstrukci vstupního schodiště do vchodu Laudova 1384/29.

za Výbor SV

Ing. Roman Rábek a Mgr. Vladimíra Hloušková, Bc.Vladimír Šára

12.10.2016 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Zápis z jednání Výboru Společenství vlastníků domu Laudova 1384-1386 konaného dne 29. 9. 2016

Vážení vlastníci, vážení sousedé,

v sekci Dokumenty je nově vložen "Zápis z jednání Výboru Společenství vlastníků vlastníků domu Laudova 1384-1386, které se konalo dne 20. 9. 2016.

za Výbor SV

Ing. Roman Rábek a Mgr. Vladimíra Hloušková, Bc.Vladimír Šára

11.10.2016 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Zápis ze Shromáždění vlastníků domu Laudova 1384-1386 konaného dne 20. 9. 2016

Vážení vlastníci, vážení sousedé,

v sekci Dokumenty je nově vložen úplný "Zápis ze Shromáždění vlastníků domu Laudova 1384 - 1386", které se konalo dne 20. 9. 2016.

za Výbor SV

Ing. Roman Rábek a Mgr. Vladimíra Hloušková

 

10.10.2016 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Vyklizení společných prostor - 2. etapa

Vážení sousedé,

 

dnes bude opětovně před náš dům přistavěn velkoobjemový kontainer. Výbor proto pověřil paní Blanku Gačovou, aby provedla další etapu vyklízení společných prostor (chodeb a schodů). 

 

Vyzíváme vás tedy, abyste si vaše věci z veřejných prostor uklidili, protože veškeré předměty, které budou nalezeny na chodbách a schodech (s výjimkou obrazů, předložek a obuvi) budou odnešeny do kontejneru. 

 

Květiny budou provizorně umístěny v sušárně vchodu 1386, kde si je můžete vyzvednout.

 

Děkujeme za pochopení.

 

Za Výbor Společentví vlastníků

 

Ing. Roman Rábek

Mgr. Vladimíra Hloušková

05.10.2016 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Pozvánka na Shromáždění Společenství vlastníků domu Laudova 1384 - 1386 - 20. 9. 2016 od 18.00 hodin

                                                  Výbor Společenství vlastníků domu Laudova 1384 - 1386

                                             (se sídlem Laudova 1385/31, Řepy, 163 00 Praha 6, IČ: 037 29 371)      

                                                      svolává v souladu s čl. 7 stanov společenství vlastníků

                                                                     shromáždění vlastníků jednotek

                                                 domu č. p. 1384 - 1386, ulice Laudova, 163 00 Praha 6 - Řepy,

                                                     která se uskuteční dne 20. září 2016 od 18:00 hod.

ve Společenském sále Kulturního centra PRŮHON, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha-Řepy (zastávka tramvaje Blatiny)

 

Program shromáždění:

 1. Zahájení

 2. Kontrola usnášeníschopnosti

 3. Volba zapisovatele

 4. Volba ověřovatele

 5. Schválení účetní závěrky za rok 2015

 6. Schválení základních dokumentů Společenství vlastníků

 7. Volba nového člena Výboru a náhradníků

 8. Volba Kontrolní komise a náhradníků

 9. Schválení dodavatele na rekonstrukci vstupních schodišť a lávky

 10. Schválení způsobu určení vytápěné plochy u bytových jednotek

 11. Elektronická aukce na odběr elektrické energie

 12. Schválení závazku členů, kterým budou vráceny ze strany Bytového družstva Skuteckého - Laudova nespotřebované příspěvky na opravy a investice bývalým nájemcům

 13. Pronájem společných prostor

  1. Schválení uzavřených smluv a jejich prodloužení na dobu neurčitou

  2. Výnos z pronájmu

 14. Závěr


Za výbor společenství

Ing. Roman Rábek, Mgr. Vladimíra Hloušková

 

Podklady pro jednání Shromáždění naleznete na www.svjlaudova.cz.

Shromáždění se mohou účastnit pouze oprávněné osoby. V případě SJM je nutné doložit plnou moc druhého z manželů.

 

V Praze dne 4. září 2016

04.09.2016 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Poptávka rekonstrukce venkovních vstupních schodišť a s tím souvisejících služeb

Společenství vlastníků domu Laudova 1384 – 1386 poptává provedení rekonstrukce 3 venkovních vstupních schodišť
a 1 venkovní vstupní lávky, opravu 1 venkovního schodiště a s tím souvisejících služeb

Předmětem poptávky je rekonstrukce 3 venkovních vstupních schodišť a 1 venkovní vstupní lávky (rampy) včetně předpokládané výměny ocelových konstrukcí v bytovém panelovém domě Laudova 1384 – 1386, který je
ve vlastnictví vlastníků sdružených do Společenství vlastníků domu Laudova 1384 – 1386.. Panelový dům stojí na pozemku p. č. 1149/63, katastrálního území Praha 6 – Řepy.

Součástí předmětu poptávky jsou též:

 1. oprava 1 venkovního schodiště včetně nového ochranného nátěru;
 2. oprava zábradlí vstupních schodišť a lávky;
 3. oprava venkovních vstupních podest; a současně
 4. kompletní související služby spojené s rekonstrukcí (např. vyžádání stavebního povolení, povolení záboru na pozemku ve vlastnictví Městské části Praha 17 a dalších služeb).

Předmět plnění poptávky, požadavky na realizaci díla a požadované související služby jsou blíže popsány v poptávkové dokumentaci.

Tato poptávka je uveřejněna na optávkových serverech www.aaapoptavka. cz a www.cskontakt.cz, kde je pro zájemce o realizaci poptávky uveřejněna ke stažení úplná poptávková dokumentace.

Výbor SV domu Laudova 1384 - 1386

13.08.2016 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Převzetí správy objektu Laudova 1384 -1386

Vážení sousedé,

 

K 1. srpnu 2016 převzalo náš dům do své správy Společenství vlastníků domu Laudova 1384 -1386. Tato situace znamená určité změny ve fungování objektu, které v krátkosti shrnujeme níže.

 

 1. Vzhledem k tomu, že Bytové družstvo Skuteckého - Laudova, opakovaně zablokovalo výběr správce objektu, bude tuto roli dočasně vykonávat Výbor Společenství vlastníků, a to vůči vlastníkům bytových a nebytových jednotek.

 2. Nájemci Bytového družstva Skuteckého - Laudova jsou v rámci Společenství vlastníků zastupování svým pronajímatelem, a to jak na Shromážděních, tak i v rámci správy. To znamená, že veškeré žádosti či stížnosti budou vyřizovat prostřednictvím Představenstva Bytového družstva Skuteckého - Laudova.

 3. Výjimkou je hlášení závad, které nájemci stejně jako vlastníci bytových jednotek hlásí přímo e-mailem na zavady@svjlaudova.cz nebo na havarijní službu tel. 602 667 667.

 4. Vlastníci bytových a nebytových jednotek provádí platby přímo na účet Společenství vlastníků. Nájemci Bytového družstva Skuteckého - Laudova pak na účet bytového družstva. V případě pronájmu společných prostor provádí nájemce platbu přímo na účet Společenství vlastníků.

 5. Vyúčtování služeb pro rok 2016 bude provedeno pro vlastníky bytových a nebytových jednotek dle zákona a pro nájemce družstva dle pravidel Bytového družstva Skuteckého - Laudova.

 6. Veškeré základní informace týkající se našeho objektu naleznete na webové stránce www.svjlaudova.cz. Vlastníci bytových a nebytových jednotek pak mají přístup i do zabezpečené části.

 

V příštích měsících nás všechny budou čekat změny, a to ve formě rekonstrukčních prací. Výbor totiž při převzetí objektu zjistil některé významné, ze strany Představenstva Bytového družstva Skuteckého - Laudova dlouhodobě neřešené závady. Za největší lze považovat havarijní stav venkovních schodišť. Výbor tedy okamžitě nechal zpracovat odborný posudek soudní znalkyní, kde je konstatován havarijní  stav nosných kovových konstrukcí schodišť a lávky a ve vchodě 1384 utržené zkorodované zábradlí, kdy hrozí zřícení při větším zatížení kostrukce.

Následně Výbor zpracoval zadávací dokumentaci a dne 13. 8. 2016, prostřednictvím poptávkového serveru a naší webové stránky, vyhlásil výběrové řízení na rekonstrukci venkovních schodišť a lávky.

Předpokládáme, že rekonstrukce vchodových schodů bude sice probíhat postupně, ale i tak bude pro vás znamenat určitá omezení a nepohodlí. Proto vás prosíme o pochopení a trpělivost. Veškeré informace týkající se rekonstrukce naleznete na webové stránce Společenství, a to včetně odborného posudku.  

 

Za Výbor SV domu Laudova 1384 -1386

Ing. Roman Rábek, Mgr. Vladimíra Hloušková

16.08.2016 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Výzva k odstranění věcí z nebytových a společných prostor

 

Vážení sousedé,

při přebírání správy domu Výbor zjistil velké množství předmětů, které jsou odloženy ve společných prostorách domu, čímž jsou porušovány požárně - bezpečnostní předpisy.

Na základě článku 13, bodu 2) stanov vás tímto vyzýváme k odstranění vašich věcí ze společných prostor domu, včetně místností č. 9 a 23 (sušáren), a to do 31. 8. 2016.

V případě, že se tyto věci budou i nadále nacházet ve společných prostorách, budou odklizeny na náklady Společenství vlastníků a vám budou následně tyto náklady vyúčtovány.

Pokud nemáte do těchto prostor aktuálně přístup a budete potřebovat tyto prostory zpřístupnit, kontaktujte Výbor Společenství vlastníků   

Za Výbor SV Ladova 1384 -1386

Ing. Roman Rábek, Mgr. Vladimíra Hloušková

18.08.2016 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Stanovisko Výboru k informaci Představenstva BD Skuteckého - Laudova

Dne 4. srpna 2016 Ing Ryšavý zveřejnil na webové stránce www.druskula.cz článek pod titulem Předání správy "Laudova 1384-1386".

Výbor SV upozorňuje, že tento článek obsahuje nepravdivé informace ohledně možnosti zajistění správy vlastníků bytových jednotek ze strany BD, kdy je v rozporu s článkem C) Rozúčtování nákladů na služby bod 3)  našich stanov, kde je výslovně uvedeno následující:

"Vlastníci jednotek platí měsíční zálohy na jednotlivé služby; přímo na účet správy domu (společenství vlastníků) do 20. dne v měsíci. Výši měsíčních záloh určí statutární orgán jako měsíční podíl dle nákladů na jednotlivé služby za uplynulé účtovací období.Statutární orgán má právo změnit v průběhu zúčtovacího období výši zálohy na jednotlivé služby, a to zejména v míře odpovídající změně ceny služby či změně počtu osob rozhodných pro rozúčtování."

V této chvíli je BD Skuteckého - Laudova vlastníkem se stejnými právy a povinnostmi, jako ostatní vlastníci bytových jednotek, z tohoto důvodu je nesmyslné, že by mohlo vykonávat správu vůči ostatním vlastníkům tak, jak je v dotyčném článku uvedeno.

V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte přímo na členy Výboru SV.

 

05.08.2016 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Převzetí správy objektu Laudova 1384 - 1386 již 1. 8. 2016

Vážení členové SV Laudova,

Společenství vlastníků domu Laudova 1384 - 1386, jako osoba odpovědná za správu objektu Laudova, plánuje převzetí správy od stávajícího správce BD Skuteckého - Laudova ke dni 1. srpna 2016.

Předání správy bude provedeno v měsíci červenec a bude zahrnovat:

 1. Fyzickou kontrolu stavu objektu, společných prostor a technického vybavení objektu s následným převzetím objektu a technické dokumentace.
 2. Kontrolu a předání účetnictví.
 3. Převzetí platných smluv k zabezpečení správy objektu (dodatky ke smlouvám), případně podepsání smluv nových (např. odvoz komunálního odpadu).
 4. Sběr údajů pro tvorbu evidenčních, výpočtových a příkazních listů správcovskou firmou.

Žádáme všechny vlastníky (kteří tak dosud neučinili) o zaslání zálohových příspěvků na správu domu od 1. 8. 2016 ve výši Vašich Evidenčních listů, vydaných Bytovým družstvem, na účet společenství vlastníků - číslo účtu SV je 2300818989 u FIO banky. Platby, nastavte tak, aby je SV Laudova mělo na účtě nejpozději do 22. běžného měsíce. Zálohové příspěvky se týkají jenom bytů - ne garáží.   Předpokládáme, že v průběhu měsíce srpna 2016 by měli všichni soukromí vlastníci obdržet nové Výpočtové/ Příkazní listy, které by nahradily v současnoti používané Evidenční listy.             

Vyplněný podklad s údaji pro tvorbu evidenčních, výpočtových a příkazních listů správcovskou firmou žádáme předat/zaslat e-mailem nejpozději do 20. 7. 2016.

Vzhledem k tomu, že předání správy objektu Laudova je plánováno na dobu prázdnin, chtěli bychom požádat vlastníky o pomoc při vlastním předávání správy (fyzická kontrola stavu objektu, účetnictví, ...).

Pokud bude z Vaší strany zájem o pomoc, kontaktujte prosím Výbor SV Laudova prostřednictvím e-mailu svjlaudova@seznam.cz nebo osobně.  

Za Výbor SV domu Laudova 1384 -1386

Ing. Roman Rábek, Mgr. Vladimíra Hloušková

12.07.2016 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Jednání mezi Výbory SV Laudova, SV Skuteckého a představenstvem BD

Vážení členové SV domu Laudova 1384 - 1386,

na základě požadavku k vyvolání jednání mezi Výbory obou SV a představenstvem BD, který zazněl na plénu 15. členské schůze BD Skuteckého - Laudova, inicioval Výbor SV domu Laudova 1384 - 1386 jednání s představenstvem BD.

Jednání bylo svoláno na den 22. června 2016. Pozvánka byla zaslána SV domu Skuteckého 1379 - 1383, představenstvu BD a správcovské firmě ADUMA. Jako podklad pro jednání byl Výborem SV Laudova zpracován návrh bodů pro jednání a možný postup k převzetí správcovství (viz přiložený soubor "Srovnávací tabulka nákladů na bytovou jednotku-2016-06-19"). Představenstvo BD, resp. jejich správce, byli požádáni, aby si připravili podklady na jednání za svou stranu.

Výsledkem jednání je memorandum o souhlasu s poplatky SV domu Laudova 1384 - 1386.

Za Výbor SV domu Laudova 1384 -1386

Ing. Roman Rábek. Mgr. Vladimíra Hloušková

27.06.2016 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Pozvánka na Shromáždění Společenství vlastníků domu Laudova 1384 - 1386 - 29. 6. 2016 od 18.00 hodin

                                        Výbor Společenství vlastníků domu Laudova 1384 - 1386

                                   (se sídlem Laudova 1385/31, Řepy, 163 00 Praha 6, IČ: 037 29 371)

                                        svolává v souladu s čl. 7 stanov společenství vlastníků

                                                          shromáždění vlastníků jednotek

                                          domu č. p. 1384 - 1386, ulice Laudova, 163 00 Praha 6 - Řepy,

                                          které se uskuteční dne 29. června 2016 od 18:00 hod.

                                             v restauraci U Čechů, Čistovická 353/56B, Praha 6  

Program shromáždění:

1.     Zahájení

2.     Kontrola usnášeníschopnosti

3.     Volba zapisovatele

4.     Volba ověřovatele

5.     Schválení účetní závěrky za rok 2015

6.     Schválení rozpočtu společenství na rok 2016

7.     Schválení  celkové výše příspěvků na správu domu

8.     Schválení  druhů služeb, výše záloh, způsobu rozúčtování

9.     Schválení finančních limitů a odměn pro činnost výboru

10.   Schválení pravidel pro užívání společných částí domu  - Domovní řád

11.   Určení smluvního správce

12.   Volba nového člena Výboru a náhradníků

13.   Schválení závazku členů, kterým budou vráceny ze strany Bytového družstva Skuteckého - Laudova nespotřebované příspěvky na opravy a investice bývalým nájemcům

14.   Další právní kroky v případě neschválení bodů 6. - 12.

15.   Závěr

 

   Za výbor společenství

   Ing. Roman Rábek v. r.

 

 

Shromáždění se mohou účastnit pouze oprávněné osoby. V případě SJM je nutné doložit plnou moc druhého z manželů.

 

Přílohy - pouze v elektronické podobě jsou uloženy v sekci Dokumenty/Shromáždění/29.6.2016

 

13.06.2016 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

A někde to jít může?

Problematika BD a SVJ v jednom domě

V bytovém domě (Mrkvičkova 1370 – 1377, Praha 6 - Řepy), který byl původně ve vlastnictví BD (družstvo jej koupilo od ministerstva obrany za finanční účasti svých členů) zajišťovalo původně toto družstvo úkoly vlastníka budovy spolu s úkoly pronajímatele ve vztahu ke svým členům-nájemcům, popřípadě i k dalším nájemcům, kteří nebyli členy BD.....

Celý článek je uveden v příloze.

Doporučuji. Je to skutečně jen o lidech ...

 

02.06.2016 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Žádost o svolání členské schůze Bytového družstva Skuteckého - Laudova

Vážení sousedé,

v pondělí 16. 5. 2016 jsme zaslali představenstvu Bytového družstva Skuteckého - Laudova "Žádost o svolání členské schůze Bytového družstva Skuteckého - Laudova" a zároveň jsme jej požádali o vystavení této žádosti na web družstva. Žádost včetně příloh byla představenstvem vyzvednuta z datové schránky v 10.59 hod. téhož dne. 

Jelikož do této chvíle naši žádost na web nepublikovali, dovolujeme si vám pro potřebu informovanosti, zaslat žádost a přílohy alespoň e-mailem.

Důvodem pro žádost o svolání členské schůze bytového družstva je odmítání schválení základních dokumentů Společenství vlastníků domu Laudova 1384 -1386 (dále jen SV) a nekomunikace ohledně dohody o správcovství našeho domu ze strany představenstva Bytové družstva Skuteckého - Laudova (dále jen BD), která trvá již minimálně od prosince minulého roku.  Na prosincovém shromáždění se odmítli jednání účastnit, ačkoliv byli v místnosti přítomni všichni členové představenstva. Na  květnovém shromáždění se pak zástupce BD při hlasování o všech základních dokumentech zdržel hlasování. Díky tomu nebylo do této chvíle umožněno SV převzít  správu našeho domu a fyzicky ji do této chvíle provádí BD.  

Na dvě Výzvy ohledně dohody o správě domu, které byly zaslané v lednu a únoru 2016 do této chvíle představenstvo nereagovalo.

Jelikož je dle Nového občanského zákoníku Společenství vlastníků osobou odpovědnou za správu objektu a pozemku, žádáme o nápravu současné situace členskou schůzi BD. V případě, že členská schůze neschválí pověření představenstva  schválením základních dokumentů našeho SV na nejbližším shromáždění SV, budeme nuceni požádat o rozhodnutí soud.

V případě, že budete mít jakýkoliv dotaz k této situaci, neváhejte nás kontaktovat na našem e-mailu: svjlaudova@seznam.cz.

Děkujeme vám za vaši podporu.

 

Za Výbor SV

Ing. Roman Rábek

Mgr. Vladimíra Hloušková

24.05.2016 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Beseda "Práva a povinnosti členů SVJ a BD"

Dne 12. května 2016 se v sále KH Průhon uskutečnila beseda určená všem obyvatelům objektů Skuteckého 1379 - 1383 a Laudova 1384 - 1386 na téma "Práva a povinnosti členů SVJ a BD".  Přednášejícím byl pan Vladimír Šára.

Souhrn dotazů a odpovědí zpracovaných do písemné podoby přikládáme. Dokumen obsahuje také dotazy zasláné panu Šárovi v předstihu, ale na které již nezbyl čas k diskuzi.

 

23.05.2016 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)