Bezdomovec ve společných prostorách

Vážení vlastníci bytových jednotek, Vážení členové Bytového družstva, Vážení sousedé,

 

dne 28. listopadu v dopoledních hodinách byl ze vchodu Laudova 1384/29 vyhazován “bezdomovec”. Do vchodu se zřejmě dostal tak, že někoho požádal o otevření vchodu, že za někým jde.

Chtěli bychom všechny požádat o zvýšenou opatrnost při pouštění neznámých osob, neznámou osobu by si měl vyzvednout ten, za kým tato osoba jde.

Po uvedeném bezdomovci zůstala památka ve formě poměrně velké loužičky na jedné podestě schodů ve společném prostoru.

S klesající teplotou očekáváme zvýšený zájem podobných osob. Nemusí to být vždy jen “bezdomovec”, ale i tipař nebo zloděj, který si vyhlédne byt po odchodu majitelů.

Předem vám děkujeme za zvýšenou opatrnost.

Výbor Společenství vlastníků domu Laudova 1384 - 1386

29.11.2017 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Odborné technické šetření stavu systému vzduchotechniky objektu Laudova 1384 - 1386

Vážení vlastníci, Vážení členové BD, Vážení sousedé,

na základě objednávky byla společností TAURIS plus, s.r.o. zpracována "Technická zpráva -  Odborné technické šetření" k aktuálnímu stavu systému vzduchotechniky objektu Laudova 1384 - 1386, a to včetně návrhu technického řešení k rekonstrukci (viz příloha). 

Výbor SV domu Laudova 

06.11.2017 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Závada na vstupu Laudova 1385/31

Vážení vlastníci, Vážení členové BD, Vážení sousedé,

ve vchodě Laudova 1385/31 z  vnitrobloku se porouchal pákový zavírací systém. Tato závada je již v řešení v rámci záruky. Dnes nám byl oznámen termín opravy, a to dne 31.10.2017 v odpoledních hodinách.

Závada způsobuje nedovírání dveří, které je potřeba ručně dovřít.

Od úterý 24.10.2017 je vyměněna poškrabaná skleněná výplň vstupních dveří Laudova 1385/31 z ulice Laudova. Náklady na výměnu budou uplatněny v rámci pojistné události.  

Výbor SV domu Laudova 

27.10.2017 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Závada na klice vstupních dveří Laudova 1386

Vážení vlastníci, Vážení členové BD, Vážení sousedé,

ve vchodě Laudova 1386/33 z ulice Laudova se porouchala klika. Tato závada je již v řešení v rámci reklamace.

Výbor SV domu Laudova 

30.09.2017 vložil Vladimíra Mgr. Hloušková (místopředseda výboru)

Opravy závad po odborných zkouškách výtahů

Vážení vlastníci, Vážení členové BD, Vážení sousedé,

vzhledem k soustavným závadám výtahu ve vchodě Laudova 1384, Výbor SV domu Laudova objednal urychlené opravy závad po odborných zkouškách výtahů. O termínech oprav Vás budeme informovat po obdržení harmonogramu oprav.

Opravy budou prioritně zahájeny ve vchodě Laudova 1384.

Výbor SV domu Laudova 

20.09.2017 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Poptávka rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách objektu Laudova 1384 - 1386

Společenství vlastníků domu Laudova 1384 – 1386 poptává ve prospěch bytového panelového domu Laudova 1384 – 1386, který je ve vlastnictví vlastníků sdružených do SV Laudova rekonstrukci elekteroinstalace ve společných prostorách objektu Laudova 1384 - 1386. Panelový dům stojí na pozemku p. č. 1149/63, katastrálního území Praha 6 – Řepy.

Termín podání nabídek:  do 10. října 2017 do 16:00 hod.

Kontaktní údaje a detailní informace v poptávce (viz. příloha).

Ing. Roman Rábek
předseda Výboru

20.09.2017 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Poškození skleněné výplně venkovních dveří vchodu Laudova 1385

Vážení vlastníci a členové BD objektu Laudova

dne 14. 8. 2017 bylo Výborem Společenství vlastníků domu Laudova 1384 - 1386 zjištěno poškození vstupních dveří vchodu Laudova 1385 z ulice Laudova, kdy neznámý pachatel poškrábal ostrým předmětem skleněnou výplň levé části dveří (viz fotografie).

Poškození bylo nahlášeno na Policii ČR, výplň bude vyměněna a věc bude řešena jako škodní událost u smluvní pojišťovny.

Prosíme Vás všechny, hlídejme si společně náš majetek a nenechme si ho ničit.

Výbor Společenství vlastníků domu Laudova 1384 - 1386

 

 

16.08.2017 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Převzetí čipů pro přístupový systém ke vchodům objektu Laudova 1384 - 1386.

Vážení vlastníci bytových jednotek, Vážení sousedé,

počínaje dnem 11. července 2017 bude zahájeno vydávání čipů přístupového systému ke všem vchodům objektu Laudova. Přístupový systém bude v I. etapě zaveden u vstupů vchodů Laudova 1385 a Laudova 1386 z ulice Laudova dnem 13. 7. 2017.

Distribuce čipů všem vlastníkům a členům BD s nájemní smlouvou bude zahájena jejich předáváním ve dnech 11. a 12. 7. 2017 v kanceláři Bytového družstva v době od 19 – 20 hod.

V období od 13. – 16. 7. 2017 v době od 19 – 20 hod budou čipy vydávány na adrese Laudova 1384, bytová jednotka č. 1 (Rábek) a dále již pouze na základě telefonního dohovoru (tel. 728 404 344).

Čipy budou vydávány pouze vlastníkům a členům BD s nájemní smlouvou, případně na základě plné moci vydané vlastníkem nebo členem BD s nájemní smlouvou. Vydávání čipů bude dále podmíněno předáním vyplněné žádosti s doplněnými údaji k nahlášeným osobám.

Pro nahlášené osoby jsou čipy zdarma. Pro další osoby nad rámec nahlášených osob uvedených v žádosti budou čipy vydávány oproti hotovosti (cena 50,- Kč za jeden čip).

Formulář plné moci (dle typu vlastnictví) a žádosti je přiložen ke stažení, formulář s žádostí bude k vyplnění i v kanceláři BD.

S pozdravem

Výbor Společenství vlastníků Laudova 1384-1386

10.07.2017 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Rozúčtování nákladů

Vážení členové Společenství vlastníků domu Laudova 1384 - 1386,

na základě požadavků členů našeho SV, uveřejňujeme přehledy o:

 •  nákladech na provoz, opravy a správu SV domu Laudova 1384 - 1386  za rok 2016,
 •  nákladech na rekonstrukci venkovních schodišť.

Pokud jste v rámci vyúčtování za rok 2016 měli nedoplatek, tento prosím uhraďte nejpozději do 10. července 2017. 

Přeplatky budou vypláceny nejpozději do konce července 2017.

 

Výbor SV domu Laudova 1384 - 1386

13.06.2017 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Harmonogram rekonstrukce vstupních portálů objektu Laudova 1384-1386

Vážení vlastníci, Vážení členové bytového družstva, Vážení nájemníci domu Laudova 1384-1386,

s blížícím se termínem realizace rekonstrukce vstupních vchodových portálů objektu Laudova 1384 - 1386 obdržel Výbor Společenství vlastníků domu Laudova 1384 - 1386 od dodavatele dveří i od dodavatele přístupového čipového systému harmonogram realizace obou akcí.

Koordinovaná realizace obou akcí proběhne ve třech etapách:

I. etapa - Příprava přístupového čipového systému

Práce budou zahájeny dne 26. 6. 2017 od 09,00 hod a ukončeny budou dne 29. 6. 2017 večer. Dodavatel v rámci této akce provede přípravu pro čipový systém spočívající v natažení kabeláže, její uchycení do lišt v rámci všech 5 vstupních vchodů a přípravu pro uchycení čtecích jednotek vně u vstupních dveří.

II. etapa - Osazení vstupních vchodových dveří do ulice Laudova

Výměna a osazení vstupních dveří bude zahájena  v Laudova 1385 a Laudova 1386 směr do ulice Laudova ve dnech 12 - 14. 7. 2017, současně bude i dokončeno osazení čteček čipového systému pro tyto dveře.

III. etapa - Osazení vstupních vchodových dveří do vnitrobloku

Výměna a osazení vstupních dveří bude zahájena  v Laudova 1384 a Laudova 1385 směr do vnitrobloku ve dnech 28. 8. - 29. 8. 2017, vchod Laudova 1386 ve dnech 29. 8. - 30. 8. 2017, současně bude i dokončeno osazení čteček čipového systému pro tyto dveře.

Výbor SV domu Laudova 1384 - 1386

12.06.2017 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Zápis z jednání Výboru Společenství vlastníků domu Laudova 1384-1386 konaného dne 25. 4. 2017

Vážení vlastníci, vážení sousedé,

v sekci Dokumenty je nově vložen "Zápis z jednání Výboru Společenství vlastníků vlastníků domu Laudova 1384-1386", které se konalo dne 25. 4. 2017.

za Výbor SV

Ing. Roman Rábek a Mgr. Vladimíra Hloušková, Bc.Vladimír Šára

26.05.2017 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Havarijní stav dveří vchodu Laudova 1385

Vážení vlastníci bytových jednotek, Vážení sousedé,

upozorňujeme Vás, že vstupní dveře Laudova 1385/31 do ulice Laudova definitivně ukončily svoji životnost, kdy praskla spodní část jejich rámu. V tuto chvíli skutečně hrozí jejich vypadnutí.
 
Na základě tohoto havarijního stavu Vás žádáme, abyste tento vchod až do výměny dveří nepoužívali.
 
Dodavatel nových dveří byl požádán o možnost zkrácení doby výroby, která činí 6 – 8 týdnů po podepsání smlouvy (reálně červenec 2017), ale je jen malá naděje uspíšení této výměny.
 
Žádáme Vás o dodržování zákazu vstupu na staveniště a o poučení svých nezletilých dětí.

Jedná se skutečně o havarijní stav.
Omlouváme se za snížený standard a za omezení, která se Vás uvedenou rekonstrukcí dotknou.

25.05.2017 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Nově uzavřené smlouvy

Vážení vlastníci, Vážení sousedé,

na základě rozhodnutí Shromáždění vlastníků ze dne 25. 4 . 2017 byly uzavřeny dvě smlouvy:

a) dne 9. 5. 2017 - Smlouva na dodání elektrického otevírání dveří - čipový systém pro objekt Laudova 1384 - 1386 uzavřená s vítězem poptávkového řízení společností Anfit s.r.o.

b) dne 10. 5. 2017 - Smlouva na rekonstrukci vstupních portálů - výměna vstupních dveří objektu Laudova 1384 - 1386 uzavřená s vítězem poptávkového řízení společností Window Holding a.s.

Obě smlouvy jsou uveřejněny v Sekci Dokumenty - Smlouvy.

Výbor Společenství vlastníků domu Laudova 1384 -1386

10.05.2017 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Vyúčtování služeb za rok 2016

Vážení sousedé,

v pátek 28.4.2017 bylo vyúčtování služeb za rok 2016 za garážová stání vhozeno do vašich poštovních schránek. V případě, že máte zájem, můžeme vám zaslat toto vyúčtování také e-mailem.

Dle informací správcovské firmy Aduma, by nájemci bytů Bytového družstva Skuteckého - Laudova v objektu Laudova měli obdržet vyúčtování v průběhu tohoto víkendu. Členové představenstva družstva budou jednotlivé nájemce obcházet. V případě, že nebudou doma, bude vyúčtování vhozeno do jejich poštovní schránky v objektu Laudova.

Jelikož stále probíhá přeúčtovávání mezi všemi třemi subjekty (bytovým družstvem, SV Laudova a SV Skuteckého), nejsou součástí tohoto vyúčtování položky jako např. fond oprav, fond správy a náklady na správu. Tyto údaje byste měli obdržet dodatečně.

Za Výbor SV

Ing. Roman Rábek, předseda Výboru a Mgr. Vladimíra Hloušková, místopředsedkyně Výboru

 

 

29.04.2017 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Deratizace a preventivní protipožární revize objektu Laudova 1384 - 1386

Vážení sousedé,

v minulých dnech byly provedeny tyto akce:

1. deratizace objektu - dejte prosím pozor na své děti i na své chlupaté mazlíčky u nástrah umístěných ve společných prostorách

2. každoroční preventivní protipožární prohlídka a revize hasicích přístrojů a hydrantů (zápis v příloze) - ze zápisu vyplývají tyto nedostatky:

- ve vchodě Laudova 1386 jsou umístěné předměty, které brání bezpečné evakuaci (viz fotografie v zápise) - žádáme o odstranění překážejících předmětů

- ve sklepě Laudova 1386 č.27 doplněn chybějící hasicí přístroj

- bude nutná postupná nebo jednorázová výměna ventilů k napojení hadic v hydrantech

 

Výbor SV domu Laudova 1384 - 1386

24.04.2017 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Zápisy z vyhodnocení dvou poptávek

Vážení sousedé,

Výbor SV obdržel dne 23. dubna 2017 zápis z provedeného vyhodnocení dvou poptávkových řízení našeho Společenství vlastníků ("Rekonstrukce vstupních vchodových dveří" a "Rekonstrukce - čipový systém"). Zápisy jsou uvedeny zde v Příloze a kompletní poptávky v Dokumentech ke Shromáždění vlastníků, které se koná dne 25. 4. 2017. 

Za Výbor SV

Ing. Roman Rábek, předseda Výboru SV domu Laudova 1384 - 1386

23.04.2017 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Rekonstrukce vstupních portálů

Vážení sousedé,

na základě dvou poptávkových řízení naše Společenství vlastníků obdrželo:

a) Rekonstrukce vstupních vchodových dveří - 3 nabídky

b) Rekonstrukce - čipový systém - 3 nabídky, 1 nabídka ale byla nehodnotitelná z dúvodu absence požadovaných informací a podkladů.

Hodnotící komise, složená z dobrovolníků - vlastníků domu Laudova 1384 - 1386, se na svém prvním jednání dne 12. 4. 2017dohodla, že zájemci budou požádáni o doplňující informace a na základě dopřesnění hodnocení dne 18. 4. 2017 ukončí.

O vyhodnocení nabídek hodnotící komise vyhotoví zápis, který bude obratem uveřejněn.

Za Výbor našeho SV Vám přejeme klidné prožití svátků velikonočních.

 

15.04.2017 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Pozvánka na Shromáždění Společenství vlastníků domu Laudova 1384 - 1386 - 25. 4. 2017 od 18.00 hodin

Výbor Společenství vlastníků domu Laudova 1384 - 1386

(se sídlem Laudova 1385/31, Řepy, 163 00 Praha 6, IČ: 037 29 371)

svolává v souladu s čl. 7 stanov společenství vlastníků

shromáždění vlastníků jednotek

domu č. p. 1384 - 1386, ulice Laudova, 163 00 Praha 6 - Řepy,

která se uskuteční dne

 25. dubna 2017 od 18:00 hodve Sport baru Kajot Intacto, Laudova 1000/28, Praha 17


 

Program shromáždění:

 1. Zahájení

 2. Kontrola usnášeníschopnosti

 3. Volba zapisovatele a ověřovatele

 4. Schválení nutných víceprací v rámci rekonstrukce schodišť

 5. Schválení rekonstrukce elektroinstalace společných prostor

 6. Schválení pořízení a instalace vchodových portálů

 7. Schválení pořízení a instalace čipového systému do vchodových portálů

 8. Diskuse k možnému typu technologie vzduchotechniky

 9. Diskuse, různé

 10. Závěr

 

V Praze dne 6. dubna 2017

 

Za výbor Společenství vlastníků domu

Ing. Roman Rábek, předseda Výboru

Mgr. Vladimíra Hloušková, místopředsedkyně Výboru

 

Podklady pro jednání Shromáždění naleznete na www.svjlaudova.cz.

Shromáždění se mohou účastnit pouze oprávněné osoby. V případě SJM je nutné doložit plnou moc druhého z manželů.

11.04.2017 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Poptávka rekonstrukce vstupních portálů – elektrického otvírání vstupních dveří

Společenství vlastníků domu Laudova 1384 – 1386 (dále jen „SV Laudova“) poptává ve prospěch bytového panelového domu Laudova 1384 – 1386, který je ve vlastnictví vlastníků sdružených do SV Laudova rekonstrukci vstupních portálů – elektrického otvírání pro 5 vstupních dveří pro objekt Laudova 1384 - 1386.

Panelový dům stojí na pozemku p. č. 1149/63, katastrálního území Praha 6 – Řepy.

Termín podání nabídek:  do 11. dubna 2017 do 16:00 hod.

 

Kontaktní údaje a detailní informace v poptávce (viz. příloha).

30.03.2017 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Poptávka rekonstrukce vstupních portálů-venkovních dveří a s tím souvisejících služeb

Společenství vlastníků domu Laudova 1384 – 1386 poptává ve prospěch bytového panelového domu Laudova 1384 – 1386, který je ve vlastnictví vlastníků sdružených do SV Laudova rekonstrukci vstupních portálů – 5 venkovních dveří a s tím souvisejících služeb.

Panelový dům stojí na pozemku p. č. 1149/63, katastrálního území Praha 6 – Řepy.

Termín podání nabídek:  do 11. dubna 2017 do 16:00 hod.

Kontaktní údaje a detailní informace v poptávce (viz. příloha).

30.03.2017 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Příkazní smlouva ke správě domu Laudova 1384 - 1386

Vážení členové SV domu Laudova 1384 - 1386,

Vážení členové Bytového družstva Skuteckého - Laudova - nájemci v domě Laudova 1384 - 1386,

rádi bychom Vás informovali, že na základě výsledku hlasování k výběru správcovské firmy na zabezpečení komplexních služeb správce domu Laudova 1384 - 1386, byla na shromáždění vlastníků, které se konalo dne 7. 3. 2017,všemi přítomnými vlastníky domu Laudova 1384 - 1386 odsouhlasena,  jako správcovská firma, společnost DOSPRA.

Dne 17. 3. 2017 byla se společností DOSPRA podepsána smlouva (viz Příloha).

Velké poděkování patří Bytovému družstvu, které z pozice největšího vlastníka umožnilo schválení této smlouvy, ale i schválení ostatních životně důležitých tzv. "ekonomických dokumentů". 

Za Výbor SV domu Laudova 1384 -1386

Ing. Roman Rábek, předseda Výboru SV

Mgr. Vladimíra Hloušková, místopředsedkyně Výboru SV

19.03.2017 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Výsledky termovizního měření

Vážení sousedé,

Výbor nechal zpracovat expertní posudek na základě termovizního měření budovy Laudova 1384 -1386 a vybraných bytů.

Z posudku jasně vyplývá, že mezi nejpalčivější problémy patří boční stěny budovy, vchodové dveře, nedodělané utěsnění oken, suterén z lehkého panelu (včetně původních okének) a lodžie (opět z lehkého panelu).

Některé z výše uvedených problémů budeme řešit již v letošním roce, jako např. výměnu vchodových dveří. V závislosti na finančních možnostech Výbor navrhne také vyměnit okénka v suterénu a utěsnit prostory okolo všech oken včetně instalace nových parapetů.

Dále vás tímto Výbor žádá, abyste radiátory ve společných prostorách (včetně sušáren) ponechávali na stupni 1 nebo 2. Důvodem jsou vysoké finanční částky za topení za poslední dva měsíce. Jen za letošní leden jsme dopláceli k záloze 90 tis. Kč. ještě dalších 137 tis. Kč. 

Dále vás Výbor žádá, abyste neotevírali suterénní okénka, a to jak z důvodu úniku tepla, tak hlavně kvůli invazi hlodavců.  V objektu Skuteckého se objevil velký počet potkanů a je velmi pravděpodobné, že po proběhlých deratizacích by se mohli přesunou k nám.

Za Výbor SV

Ing. Roman Rábek, Mgr. Vladimíra Hloušková

09.03.2017 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Pozvánka na Shromáždění vlastníků dne 7. 3. 2017

Výbor Společenství vlastníků domu Laudova 1384 - 1386

(se sídlem Laudova 1385/31, Řepy, 163 00 Praha 6, IČ: 037 29 371)

svolává v souladu s čl. 7 stanov společenství vlastníků

shromáždění vlastníků jednotek

domu č. p. 1384 - 1386, ulice Laudova, 163 00 Praha 6 - Řepy,

která se uskuteční dne

7. března 2017 od 18:00 hod.

ve Sport baru Kajot Intacto, Laudova 1000/28, Praha 17


Program shromáždění:

 1. Zahájení

 2. Kontrola usnášeníschopnosti

 3. Volba zapisovatele a ověřovatele

 4. Schválení účetní závěrky za rok 2015

 5. Schválení základních dokumentů Společenství vlastníků

 6. Schválení plánu oprav pro léta 2017 - 2019

 7. Schválení jednorázových odměn členům Výborů SV

 8. Schválení výše platby za rekonstrukci schodišť a elektrodomečků

 9. Volba nového člena Výboru a náhradníků

 10. Závěr

V Praze dne 20. února 2017


                                                               Za výbor Společenství domu

                                                               Ing. Roman Rábek, předseda Výboru

                                                               Mgr. Vladimíra Hloušková, místopředsedkyně Výboru

 

Podklady pro jednání Shromáždění naleznete na www.svjlaudova.cz.

Shromáždění se mohou účastnit pouze oprávněné osoby. V případě SJM je nutné doložit plnou moc druhého z manželů.

20.02.2017 vložil Vladimíra Mgr. Hloušková (místopředseda výboru)

Příjmy z nájemného za zdaňovací období roku 2016

Pronájem společných prostor (např. pro podnikání), pronájem fasády (např. pro umístění reklamy),
pronájem střechy (např. pro umístění antény mobilního operátora). V tomto případě je nutno vycházet
ze skutečnosti, že SV ve své podstatě nepronajímá svůj majetek, neboť společné prostory jsou ve
vlastnictví všech majitelů bytů v bytovém domě. Příjmy z pronájmu společných částí domu jsou
pro účely zákona o daních z příjmů, zák. č. 586/1992 Sb. v platném znění (ZDPř.), vždy příjmem
vlastníků jednotek, nikoli SV. Pro vlastníky jednotek je příjem z pronájmu společných prostor domu
vždy příjmem z pronájmu ve smyslu §9 zákona o daních z příjmů, v jeho platném znění. Základem
daně (dílčím základem daně) jsou tyto příjmy z pronájmu snížené o výdaje vynaložené na jejich
dosažení, zajištění a udržení, či fyz. osoba může dle §9 odst.4 ZDPř. u příjmu z pronájmu uplatnit
náklady paušálem ve výši 30 % z příjmů. SV tyto příjmy z pronájmu rozúčtovalo podle objektivního
kritéria - velikost spoluvlastnických podílů podle zákona 89/2012 Sb. v platném znění a přehled o konkrétních částkách vám bude dnes zaslán e-mailem.

Pro vlastníky jednotek má tento příjem z pronájmu následující dopad:

 • Pokud se jedná o vlastníka bytové jednotky a zároveň zaměstnance, který u svého jediného zaměstnavatele podepsal prohlášení, a jeho příjem dle §u 7-10 ZDPř nepřesáhne ročně částku 6.000,- Kč, není povinen podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob (§38g ZDPř.).
 • Pokud se jedná o vlastníka bytové jednotky a zároveň nepracující důchodce (§4h ZDPř.), či člověka bez zdanitelných příjmů a jeho příjem dle §u 7-10 ZDPř nepřesáhne ročně částku 5.000,- Kč, není povinen podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob (§38g ZDPř.).
 • Ten, kdo má povinnost podávat daňové přiznání (podnikatel s příjmy dle § 7, příjmy dle § 6 od 2 a více zaměstnavatelů současně, jiné příjmy z kapitálového majetku dle § 8, jiné příjmy z pronájmu dle § 9 a ostatní příjmy dle § 10), má povinnost částku svého podílu zahrnout do daňového přiznání vždy.

Bližší podmínky pro podávání přiznání jsou uvedeny v zákoně o daních z příjmů v § 38g.

V případě, že budete požadovat potvrzení o příjmu za zdaňovací období r. 2016, zašlete prosím svoji žádost na e-mail svjlaudova@seznam.cz do konce února 2017.

Za Výbor SV

Ing. Roman Rábek, předseda Výboru

Mgr. Vladimíra Hloušková, místopředsedkyně Výboru

 

 

16.02.2017 vložil Vladimíra Mgr. Hloušková (místopředseda výboru)

Rekonstrukce vstupního schodiště Laudova 1384/29

Na základě uzavřené smlouvy mezi Společenstvím vlastníků domu Laudova 1384 – 1386 a smluvním dodavatelem p. Turkem k odstranění havarijního stavu vstupních schodišť objektu Laudova, bude v nejbližších dnech zahájena jejich rekonstrukce.

Rekonstrukce bude probíhat takto:

1. V I. fázi se rekonstrukce týká pouze vstupního schodiště vchodu Laudova 1384/29.

2. Ve dnech 10. – 12. února 2017 budou zahájeny přípravné práce na rekonstrukci vstupního schodiště vchodu Laudova 1384/29 navážením a uskladněním materiálu.

3. Dne 13. února 2017 (pondělí) v ranních hodinách bude zahájena vlastní rekonstrukce odstraněním původních schodů a konstrukce schodiště. Počínaje tímto dnem žádáme obyvatele vchodu Laudova 1384/29 o využívání náhradních vchodů Laudova 1385/31, ke kterým jim byly Výborem SV domu Laudova vydány univerzální klíče.

Předpokládaná doba rekonstrukce je 14 dnů.

Všechny vlastníky, členy BD, jejich rodinné příslušníky nebo nájemce objektu Laudova žádáme, aby v zájmu vlastního zdraví v uvedeném období nepoužívali stávající vchod Laudova 1384/29 a respektovali pravidla pro staveniště. Současně Vás žádáme i o poučení o bezpečnosti svým nezletilým dětem.

Za omezení komfortu a standardu obyvatel objektu Laudova se tímto předem omlouváme.

Za Výbor Společenství vlastníků domu Laudova 1384 – 1386:

Ing. Roman Rábek, předseda Výboru SV

Mgr. Vladimíra Hloušková, místopředsedkyně Výboru SV

09.02.2017 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Návrh plánu oprav a investic

Vážení spoluvlastníci, vážení sousedé,

jak jsme již na počátku roku slíbili, předkládáme vám k vašemu vyjádření návrh Plánu investic a oprav na příští dva roky. 

Prosíme vás o vaše náměty a připomínky, které zasílejte do 15. 2. 2017 na adresu: svjlaudova@seznam.cz .

za Výbor SV

Ing. Roman Rábek a Mgr. Vladimíra Hloušková, Bc.Vladimír Šára

https://webdomu.cz/rest/unit/svdomulaudova/documents/227546/Pl%C3%A1n+oprav+a+investic.xlsx

 

31.01.2017 vložil Vladimíra Mgr. Hloušková (místopředseda výboru)

Výzva k účasti na 18. Členské schůzi Bytového družstva

Vážení spoluvlastníci, Vážení sousedé,

v posledním roce naše Společenství čelilo mnoha problémům, a to zvláště ze strany jednoho z vlastníků. Jelikož to však byl až do konce loňského roku vlastník majoritní, byl nakonec Výbor nucen přistoupit i k právnímu řešení. Celá věc nakonec vyústila do situace, kdy od 1. 12. 2016 nemá tento vlastník zástupce, který může konat právní úkony.

Po této tristní zkušenosti se Výbor našeho Společenství dohodl s Výborem Společenství vlastníků domu Skuteckého 1379 - 1383 na řešení, které již delší dobu úspěšně funguje v obou Společenstvích vlastníků v Mrkvičkově ulici. V našich podmínkách to znamená, že každý z Výborů dodá své zástupce do Představenstva Bytového družstva Skuteckého - Laudova jako kandidáty. V případě, že by do Představenstva byli tito kandidáti zvoleni, jednoznačně by se zlepšila komunikace mezi všemi třemi subjekty a zároveň by byly ochráněny zájmy jejich členů.

V této chvíli totiž hrozí, že pokud bude situace v Bytovém družstvu Skuteckého - Laudova pokračovat, může nastat situace, že vlastníci budou po období i několika měsíců platit za služby a správu objektu za bytové družstvo (v této chvíli měsíční částka placená na zálohách ze strany družstva převyšuje 130 tisíc Kč). Pokud by tato situace pak trvala delší dobu, mohla by být pro nás všechny finančně likvidační. Nechceme vás planě strašit, ale družstvo dosud platilo vždy až na základě předžalobní upomínky a od listopadu 2016 platí na základě předběžného opatření nařízeného soudem.

Z výše uvedeného důvodu vás vlastníky, kteří jste zároveň i členy bytového družstva, tímto vyzýváme k účasti na 18. členské schůzi, kterou vyhlásila paní Lenka Kličková. V případě, že se schůze nebudete moci zúčastnit, využijte plnou moc vhozené vám do schránky, kterou předejte důvěryhodné osobě nebo do schránky našeho Společenství ve vchodu 1385.

Za Výbor Společenství

Ing. Roma Rábek, předseda Výboru

Mgr. Vladimíra Hloušková, místopředsedkyně Výboru

 

22.01.2017 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

SESTAVA ODEČŤŮ Z POMĚROVÝCH INDIKÁTORŮ V BYTOVÝCH JEDNOTKÁCH DOMU LAUDOVA 1384 - 1386

Vážení vlastníci, Vážení členové bytového družstva, Vážení sousedé,

dne 3. ledna byl smluvní společností INMES proveden odečet náměrů z poměrových indikátorů k rozpočítání nákladů na vytápění v domě Laudova 1384 - 1386 za období 1.1. - 31.12.2016.

V příloze Vám přikládáme souhrnnou sestavu za každou z bytových jednotek domu Laudova 1384 - 1386.

Současně Vás informujeme, že při pravidelných kontrolách společných prostor byl opětovně zjišťován stav, kdy regulační ventily byly pravidelně otevírány na plný výkon (stupeň 5). Z uvedeného důvodu byla na topidlech ve společných prostorách nastavena úroveň 2 zabezpečující temperování prostor a hlavice regulačních ventilů byly sundány.

Současně bylo zjištěno větrání v sušárně vchodu Laudova 1386. Z tohoto důvodu budou okénka v sušárnách zabezpečeny proti otevírání minimálně po dobu aktuálních mrazů.

Prosíme všechny, aby trvalým otevíráním oken ve společných prostorách nedopouštěli únik draze zaplaceného tepla. 

Děkujeme za pochopení. 

S pozdravem

Výbor SV domu Laudova 1384 - 1386

20.01.2017 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Přání do Nového roku 2017

Vážení sousedé,

přejeme vám tímto do nového roku zdraví a mnoho úspěchů v osobním i profesním životě.

Zároveň si dovolujeme udělat krátké shrnutí toho, co se našemu Společenství vlastníků domu Laudova 1384 - 1386 v roce 2016 zdařilo a co nás v následujícím roce čeká (blíže v příloze).....

Výbor SV domu Laudova 1384 - 1386

01.01.2017 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Závada vnitřního osvětlení schodišť domu Laudova

Vážení vlastníci,

Vážení členové Bytového družstva,

Vážení sousedé,

jistě jste si všimli, že se v některých vchodech neustále svítí.

V tuto chvíli nás začínají dohánět zastaralé technologie a  nezájem Bytového družstva o jakékoliv investice do domu Laudova v době, kdy mělo ve svých rukou správu domu Laudova.

p. Hajný dne 16.12.2016 provedl prohlídku s tímto výsledkem: 

Laudova 1384 - stále spíná relé časového.spínače, zkontroloval všechny spínače a zjevnou závadu nenašel. S Výborem SV domu Laudova se domluvil na vypnutí relé (jističem) a na trvalé zapnutí "orientačních" světel (o víkendu bude průběžně vypínáno od šera do šera).. 

Laudova 1385 zjištěna stejná závada (vadné spínače), které byly rovněž vyřazeny.

p. Hajný nyní nebude delší dobu k dispozici, po návratu bude provedena oprava, vypadá to ale spíše na rozsáhlejší rekonstrukci zastaralých komponentů osvětlení schodišť včetně jističů, vypínačů a hliníkové kabeláže. Závada bohužel spadla do období přípravy Vánočních svátků a je problém urychleně uvedenou opravu řešit. Náklady na stále zapnuté osvětlení, které je omezeno jen na nejnutnější počet žárovek, by neměly být nějak horentní.

Děkujeme za pochopení.

Za Výbor Společentví vlastníků

Ing. Roman Rábek

Mgr. Vladimíra Hloušková

17.12.2016 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Podepsání "Smlouvy na rekonstrukci vstupních schodišť a vstupní lávky domu Laudova 1384 - 1386"

Vážení vlastníci, vážení sousedé,

v sekci Dokumenty je nově vložena "Smlouva na rekonstrukci vstupních schodišť a vstupní lávky domu Laudova 1384 - 1386", která byla podepsána Výborem Společenství vlastníků vlastníků domu Laudova 1384-1386 dne 4. 10. 2016 s dodavatelem p. Turkem.

V současné době je dodavatelem zpracováván "Projekt rekonstrukce", na základě projektu s ohledem na zachování rozměrů a rázu schodišť a lávky a jejich celkové jednotnosti v rámci celkového původního designu domu, je předpoklad, že rekonstrukce bude  provedena formou stavebního ohlášení (cca. 30 dnů oproti 6 - 7 měsícům, které vyžaduje stavební povolení).

O dalších krocích, harmonogramu a vlastní realizaci budete včas informováni.

Záměrem je, provést, s ohledem na venkovní teploty, do konce roku minimálně rekonstrukci vstupního schodiště do vchodu Laudova 1384/29.

za Výbor SV

Ing. Roman Rábek a Mgr. Vladimíra Hloušková, Bc.Vladimír Šára

12.10.2016 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Zápis z jednání Výboru Společenství vlastníků domu Laudova 1384-1386 konaného dne 29. 9. 2016

Vážení vlastníci, vážení sousedé,

v sekci Dokumenty je nově vložen "Zápis z jednání Výboru Společenství vlastníků vlastníků domu Laudova 1384-1386, které se konalo dne 20. 9. 2016.

za Výbor SV

Ing. Roman Rábek a Mgr. Vladimíra Hloušková, Bc.Vladimír Šára

11.10.2016 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Zápis ze Shromáždění vlastníků domu Laudova 1384-1386 konaného dne 20. 9. 2016

Vážení vlastníci, vážení sousedé,

v sekci Dokumenty je nově vložen úplný "Zápis ze Shromáždění vlastníků domu Laudova 1384 - 1386", které se konalo dne 20. 9. 2016.

za Výbor SV

Ing. Roman Rábek a Mgr. Vladimíra Hloušková

 

10.10.2016 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Vyklizení společných prostor - 2. etapa

Vážení sousedé,

 

dnes bude opětovně před náš dům přistavěn velkoobjemový kontainer. Výbor proto pověřil paní Blanku Gačovou, aby provedla další etapu vyklízení společných prostor (chodeb a schodů). 

 

Vyzíváme vás tedy, abyste si vaše věci z veřejných prostor uklidili, protože veškeré předměty, které budou nalezeny na chodbách a schodech (s výjimkou obrazů, předložek a obuvi) budou odnešeny do kontejneru. 

 

Květiny budou provizorně umístěny v sušárně vchodu 1386, kde si je můžete vyzvednout.

 

Děkujeme za pochopení.

 

Za Výbor Společentví vlastníků

 

Ing. Roman Rábek

Mgr. Vladimíra Hloušková

05.10.2016 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Pozvánka na Shromáždění Společenství vlastníků domu Laudova 1384 - 1386 - 20. 9. 2016 od 18.00 hodin

                                                  Výbor Společenství vlastníků domu Laudova 1384 - 1386

                                             (se sídlem Laudova 1385/31, Řepy, 163 00 Praha 6, IČ: 037 29 371)      

                                                      svolává v souladu s čl. 7 stanov společenství vlastníků

                                                                     shromáždění vlastníků jednotek

                                                 domu č. p. 1384 - 1386, ulice Laudova, 163 00 Praha 6 - Řepy,

                                                     která se uskuteční dne 20. září 2016 od 18:00 hod.

ve Společenském sále Kulturního centra PRŮHON, Socháňova 1220/27, 163 00 Praha-Řepy (zastávka tramvaje Blatiny)

 

Program shromáždění:

 1. Zahájení

 2. Kontrola usnášeníschopnosti

 3. Volba zapisovatele

 4. Volba ověřovatele

 5. Schválení účetní závěrky za rok 2015

 6. Schválení základních dokumentů Společenství vlastníků

 7. Volba nového člena Výboru a náhradníků

 8. Volba Kontrolní komise a náhradníků

 9. Schválení dodavatele na rekonstrukci vstupních schodišť a lávky

 10. Schválení způsobu určení vytápěné plochy u bytových jednotek

 11. Elektronická aukce na odběr elektrické energie

 12. Schválení závazku členů, kterým budou vráceny ze strany Bytového družstva Skuteckého - Laudova nespotřebované příspěvky na opravy a investice bývalým nájemcům

 13. Pronájem společných prostor

  1. Schválení uzavřených smluv a jejich prodloužení na dobu neurčitou

  2. Výnos z pronájmu

 14. Závěr


Za výbor společenství

Ing. Roman Rábek, Mgr. Vladimíra Hloušková

 

Podklady pro jednání Shromáždění naleznete na www.svjlaudova.cz.

Shromáždění se mohou účastnit pouze oprávněné osoby. V případě SJM je nutné doložit plnou moc druhého z manželů.

 

V Praze dne 4. září 2016

04.09.2016 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Poptávka rekonstrukce venkovních vstupních schodišť a s tím souvisejících služeb

Společenství vlastníků domu Laudova 1384 – 1386 poptává provedení rekonstrukce 3 venkovních vstupních schodišť
a 1 venkovní vstupní lávky, opravu 1 venkovního schodiště a s tím souvisejících služeb

Předmětem poptávky je rekonstrukce 3 venkovních vstupních schodišť a 1 venkovní vstupní lávky (rampy) včetně předpokládané výměny ocelových konstrukcí v bytovém panelovém domě Laudova 1384 – 1386, který je
ve vlastnictví vlastníků sdružených do Společenství vlastníků domu Laudova 1384 – 1386.. Panelový dům stojí na pozemku p. č. 1149/63, katastrálního území Praha 6 – Řepy.

Součástí předmětu poptávky jsou též:

 1. oprava 1 venkovního schodiště včetně nového ochranného nátěru;
 2. oprava zábradlí vstupních schodišť a lávky;
 3. oprava venkovních vstupních podest; a současně
 4. kompletní související služby spojené s rekonstrukcí (např. vyžádání stavebního povolení, povolení záboru na pozemku ve vlastnictví Městské části Praha 17 a dalších služeb).

Předmět plnění poptávky, požadavky na realizaci díla a požadované související služby jsou blíže popsány v poptávkové dokumentaci.

Tato poptávka je uveřejněna na optávkových serverech www.aaapoptavka. cz a www.cskontakt.cz, kde je pro zájemce o realizaci poptávky uveřejněna ke stažení úplná poptávková dokumentace.

Výbor SV domu Laudova 1384 - 1386

13.08.2016 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Převzetí správy objektu Laudova 1384 -1386

Vážení sousedé,

 

K 1. srpnu 2016 převzalo náš dům do své správy Společenství vlastníků domu Laudova 1384 -1386. Tato situace znamená určité změny ve fungování objektu, které v krátkosti shrnujeme níže.

 

 1. Vzhledem k tomu, že Bytové družstvo Skuteckého - Laudova, opakovaně zablokovalo výběr správce objektu, bude tuto roli dočasně vykonávat Výbor Společenství vlastníků, a to vůči vlastníkům bytových a nebytových jednotek.

 2. Nájemci Bytového družstva Skuteckého - Laudova jsou v rámci Společenství vlastníků zastupování svým pronajímatelem, a to jak na Shromážděních, tak i v rámci správy. To znamená, že veškeré žádosti či stížnosti budou vyřizovat prostřednictvím Představenstva Bytového družstva Skuteckého - Laudova.

 3. Výjimkou je hlášení závad, které nájemci stejně jako vlastníci bytových jednotek hlásí přímo e-mailem na zavady@svjlaudova.cz nebo na havarijní službu tel. 602 667 667.

 4. Vlastníci bytových a nebytových jednotek provádí platby přímo na účet Společenství vlastníků. Nájemci Bytového družstva Skuteckého - Laudova pak na účet bytového družstva. V případě pronájmu společných prostor provádí nájemce platbu přímo na účet Společenství vlastníků.

 5. Vyúčtování služeb pro rok 2016 bude provedeno pro vlastníky bytových a nebytových jednotek dle zákona a pro nájemce družstva dle pravidel Bytového družstva Skuteckého - Laudova.

 6. Veškeré základní informace týkající se našeho objektu naleznete na webové stránce www.svjlaudova.cz. Vlastníci bytových a nebytových jednotek pak mají přístup i do zabezpečené části.

 

V příštích měsících nás všechny budou čekat změny, a to ve formě rekonstrukčních prací. Výbor totiž při převzetí objektu zjistil některé významné, ze strany Představenstva Bytového družstva Skuteckého - Laudova dlouhodobě neřešené závady. Za největší lze považovat havarijní stav venkovních schodišť. Výbor tedy okamžitě nechal zpracovat odborný posudek soudní znalkyní, kde je konstatován havarijní  stav nosných kovových konstrukcí schodišť a lávky a ve vchodě 1384 utržené zkorodované zábradlí, kdy hrozí zřícení při větším zatížení kostrukce.

Následně Výbor zpracoval zadávací dokumentaci a dne 13. 8. 2016, prostřednictvím poptávkového serveru a naší webové stránky, vyhlásil výběrové řízení na rekonstrukci venkovních schodišť a lávky.

Předpokládáme, že rekonstrukce vchodových schodů bude sice probíhat postupně, ale i tak bude pro vás znamenat určitá omezení a nepohodlí. Proto vás prosíme o pochopení a trpělivost. Veškeré informace týkající se rekonstrukce naleznete na webové stránce Společenství, a to včetně odborného posudku.  

 

Za Výbor SV domu Laudova 1384 -1386

Ing. Roman Rábek, Mgr. Vladimíra Hloušková

16.08.2016 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Výzva k odstranění věcí z nebytových a společných prostor

 

Vážení sousedé,

při přebírání správy domu Výbor zjistil velké množství předmětů, které jsou odloženy ve společných prostorách domu, čímž jsou porušovány požárně - bezpečnostní předpisy.

Na základě článku 13, bodu 2) stanov vás tímto vyzýváme k odstranění vašich věcí ze společných prostor domu, včetně místností č. 9 a 23 (sušáren), a to do 31. 8. 2016.

V případě, že se tyto věci budou i nadále nacházet ve společných prostorách, budou odklizeny na náklady Společenství vlastníků a vám budou následně tyto náklady vyúčtovány.

Pokud nemáte do těchto prostor aktuálně přístup a budete potřebovat tyto prostory zpřístupnit, kontaktujte Výbor Společenství vlastníků   

Za Výbor SV Ladova 1384 -1386

Ing. Roman Rábek, Mgr. Vladimíra Hloušková

18.08.2016 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Stanovisko Výboru k informaci Představenstva BD Skuteckého - Laudova

Dne 4. srpna 2016 Ing Ryšavý zveřejnil na webové stránce www.druskula.cz článek pod titulem Předání správy "Laudova 1384-1386".

Výbor SV upozorňuje, že tento článek obsahuje nepravdivé informace ohledně možnosti zajistění správy vlastníků bytových jednotek ze strany BD, kdy je v rozporu s článkem C) Rozúčtování nákladů na služby bod 3)  našich stanov, kde je výslovně uvedeno následující:

"Vlastníci jednotek platí měsíční zálohy na jednotlivé služby; přímo na účet správy domu (společenství vlastníků) do 20. dne v měsíci. Výši měsíčních záloh určí statutární orgán jako měsíční podíl dle nákladů na jednotlivé služby za uplynulé účtovací období.Statutární orgán má právo změnit v průběhu zúčtovacího období výši zálohy na jednotlivé služby, a to zejména v míře odpovídající změně ceny služby či změně počtu osob rozhodných pro rozúčtování."

V této chvíli je BD Skuteckého - Laudova vlastníkem se stejnými právy a povinnostmi, jako ostatní vlastníci bytových jednotek, z tohoto důvodu je nesmyslné, že by mohlo vykonávat správu vůči ostatním vlastníkům tak, jak je v dotyčném článku uvedeno.

V případě jakýchkoliv nejasností se obraťte přímo na členy Výboru SV.

 

05.08.2016 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Převzetí správy objektu Laudova 1384 - 1386 již 1. 8. 2016

Vážení členové SV Laudova,

Společenství vlastníků domu Laudova 1384 - 1386, jako osoba odpovědná za správu objektu Laudova, plánuje převzetí správy od stávajícího správce BD Skuteckého - Laudova ke dni 1. srpna 2016.

Předání správy bude provedeno v měsíci červenec a bude zahrnovat:

 1. Fyzickou kontrolu stavu objektu, společných prostor a technického vybavení objektu s následným převzetím objektu a technické dokumentace.
 2. Kontrolu a předání účetnictví.
 3. Převzetí platných smluv k zabezpečení správy objektu (dodatky ke smlouvám), případně podepsání smluv nových (např. odvoz komunálního odpadu).
 4. Sběr údajů pro tvorbu evidenčních, výpočtových a příkazních listů správcovskou firmou.

Žádáme všechny vlastníky (kteří tak dosud neučinili) o zaslání zálohových příspěvků na správu domu od 1. 8. 2016 ve výši Vašich Evidenčních listů, vydaných Bytovým družstvem, na účet společenství vlastníků - číslo účtu SV je 2300818989 u FIO banky. Platby, nastavte tak, aby je SV Laudova mělo na účtě nejpozději do 22. běžného měsíce. Zálohové příspěvky se týkají jenom bytů - ne garáží.   Předpokládáme, že v průběhu měsíce srpna 2016 by měli všichni soukromí vlastníci obdržet nové Výpočtové/ Příkazní listy, které by nahradily v současnoti používané Evidenční listy.             

Vyplněný podklad s údaji pro tvorbu evidenčních, výpočtových a příkazních listů správcovskou firmou žádáme předat/zaslat e-mailem nejpozději do 20. 7. 2016.

Vzhledem k tomu, že předání správy objektu Laudova je plánováno na dobu prázdnin, chtěli bychom požádat vlastníky o pomoc při vlastním předávání správy (fyzická kontrola stavu objektu, účetnictví, ...).

Pokud bude z Vaší strany zájem o pomoc, kontaktujte prosím Výbor SV Laudova prostřednictvím e-mailu svjlaudova@seznam.cz nebo osobně.  

Za Výbor SV domu Laudova 1384 -1386

Ing. Roman Rábek, Mgr. Vladimíra Hloušková

12.07.2016 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Jednání mezi Výbory SV Laudova, SV Skuteckého a představenstvem BD

Vážení členové SV domu Laudova 1384 - 1386,

na základě požadavku k vyvolání jednání mezi Výbory obou SV a představenstvem BD, který zazněl na plénu 15. členské schůze BD Skuteckého - Laudova, inicioval Výbor SV domu Laudova 1384 - 1386 jednání s představenstvem BD.

Jednání bylo svoláno na den 22. června 2016. Pozvánka byla zaslána SV domu Skuteckého 1379 - 1383, představenstvu BD a správcovské firmě ADUMA. Jako podklad pro jednání byl Výborem SV Laudova zpracován návrh bodů pro jednání a možný postup k převzetí správcovství (viz přiložený soubor "Srovnávací tabulka nákladů na bytovou jednotku-2016-06-19"). Představenstvo BD, resp. jejich správce, byli požádáni, aby si připravili podklady na jednání za svou stranu.

Výsledkem jednání je memorandum o souhlasu s poplatky SV domu Laudova 1384 - 1386.

Za Výbor SV domu Laudova 1384 -1386

Ing. Roman Rábek. Mgr. Vladimíra Hloušková

27.06.2016 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Pozvánka na Shromáždění Společenství vlastníků domu Laudova 1384 - 1386 - 29. 6. 2016 od 18.00 hodin

                                        Výbor Společenství vlastníků domu Laudova 1384 - 1386

                                   (se sídlem Laudova 1385/31, Řepy, 163 00 Praha 6, IČ: 037 29 371)

                                        svolává v souladu s čl. 7 stanov společenství vlastníků

                                                          shromáždění vlastníků jednotek

                                          domu č. p. 1384 - 1386, ulice Laudova, 163 00 Praha 6 - Řepy,

                                          které se uskuteční dne 29. června 2016 od 18:00 hod.

                                             v restauraci U Čechů, Čistovická 353/56B, Praha 6  

Program shromáždění:

1.     Zahájení

2.     Kontrola usnášeníschopnosti

3.     Volba zapisovatele

4.     Volba ověřovatele

5.     Schválení účetní závěrky za rok 2015

6.     Schválení rozpočtu společenství na rok 2016

7.     Schválení  celkové výše příspěvků na správu domu

8.     Schválení  druhů služeb, výše záloh, způsobu rozúčtování

9.     Schválení finančních limitů a odměn pro činnost výboru

10.   Schválení pravidel pro užívání společných částí domu  - Domovní řád

11.   Určení smluvního správce

12.   Volba nového člena Výboru a náhradníků

13.   Schválení závazku členů, kterým budou vráceny ze strany Bytového družstva Skuteckého - Laudova nespotřebované příspěvky na opravy a investice bývalým nájemcům

14.   Další právní kroky v případě neschválení bodů 6. - 12.

15.   Závěr

 

   Za výbor společenství

   Ing. Roman Rábek v. r.

 

 

Shromáždění se mohou účastnit pouze oprávněné osoby. V případě SJM je nutné doložit plnou moc druhého z manželů.

 

Přílohy - pouze v elektronické podobě jsou uloženy v sekci Dokumenty/Shromáždění/29.6.2016

 

13.06.2016 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

A někde to jít může?

Problematika BD a SVJ v jednom domě

V bytovém domě (Mrkvičkova 1370 – 1377, Praha 6 - Řepy), který byl původně ve vlastnictví BD (družstvo jej koupilo od ministerstva obrany za finanční účasti svých členů) zajišťovalo původně toto družstvo úkoly vlastníka budovy spolu s úkoly pronajímatele ve vztahu ke svým členům-nájemcům, popřípadě i k dalším nájemcům, kteří nebyli členy BD.....

Celý článek je uveden v příloze.

Doporučuji. Je to skutečně jen o lidech ...

 

02.06.2016 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Žádost o svolání členské schůze Bytového družstva Skuteckého - Laudova

Vážení sousedé,

v pondělí 16. 5. 2016 jsme zaslali představenstvu Bytového družstva Skuteckého - Laudova "Žádost o svolání členské schůze Bytového družstva Skuteckého - Laudova" a zároveň jsme jej požádali o vystavení této žádosti na web družstva. Žádost včetně příloh byla představenstvem vyzvednuta z datové schránky v 10.59 hod. téhož dne. 

Jelikož do této chvíle naši žádost na web nepublikovali, dovolujeme si vám pro potřebu informovanosti, zaslat žádost a přílohy alespoň e-mailem.

Důvodem pro žádost o svolání členské schůze bytového družstva je odmítání schválení základních dokumentů Společenství vlastníků domu Laudova 1384 -1386 (dále jen SV) a nekomunikace ohledně dohody o správcovství našeho domu ze strany představenstva Bytové družstva Skuteckého - Laudova (dále jen BD), která trvá již minimálně od prosince minulého roku.  Na prosincovém shromáždění se odmítli jednání účastnit, ačkoliv byli v místnosti přítomni všichni členové představenstva. Na  květnovém shromáždění se pak zástupce BD při hlasování o všech základních dokumentech zdržel hlasování. Díky tomu nebylo do této chvíle umožněno SV převzít  správu našeho domu a fyzicky ji do této chvíle provádí BD.  

Na dvě Výzvy ohledně dohody o správě domu, které byly zaslané v lednu a únoru 2016 do této chvíle představenstvo nereagovalo.

Jelikož je dle Nového občanského zákoníku Společenství vlastníků osobou odpovědnou za správu objektu a pozemku, žádáme o nápravu současné situace členskou schůzi BD. V případě, že členská schůze neschválí pověření představenstva  schválením základních dokumentů našeho SV na nejbližším shromáždění SV, budeme nuceni požádat o rozhodnutí soud.

V případě, že budete mít jakýkoliv dotaz k této situaci, neváhejte nás kontaktovat na našem e-mailu: svjlaudova@seznam.cz.

Děkujeme vám za vaši podporu.

 

Za Výbor SV

Ing. Roman Rábek

Mgr. Vladimíra Hloušková

24.05.2016 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)

Beseda "Práva a povinnosti členů SVJ a BD"

Dne 12. května 2016 se v sále KH Průhon uskutečnila beseda určená všem obyvatelům objektů Skuteckého 1379 - 1383 a Laudova 1384 - 1386 na téma "Práva a povinnosti členů SVJ a BD".  Přednášejícím byl pan Vladimír Šára.

Souhrn dotazů a odpovědí zpracovaných do písemné podoby přikládáme. Dokumen obsahuje také dotazy zasláné panu Šárovi v předstihu, ale na které již nezbyl čas k diskuzi.

 

23.05.2016 vložil Výbor SV domu Laudova 1384-1386 (správce stránek)